Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» icon

Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах»
НазваРекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах»
Дата29.09.2012
Розмір32.6 Kb.
ТипДокументи

Рекомендації

обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах»


Інтеграція України у світовий простір потребує постійного вдосконалення національної системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, розробки інноваційної моделі навчального закладу.

Через освіту ми повинні підготувати інноваційну людину, здатну і бажаючу творити і сприймати зміни та нововведення. Школа як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб’єктів майбутніх суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм, методів навчання та виховання.

Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, прагнення вчителів до освоєння та застосування педагогічних новинок.

Модернізація освітянської діяльності, що розпочалося з Національної доктрини розвитку освіти покликана осучаснити освітянську діяльність з огляду на її інноваційність. Життя висунуло соціальний запит на виховання творчої особистості, яка зможе творчо мислити, творчо підходити до справи, творчо генерувати ідеї, творчо приймати рішення і творчо їх виконувати.

Сьогодення ставить високі вимоги до спеціальної освіти: через введення інновацій у навчально-виховний процес, корекційно-розвиткову, індивідуальну, реабілітаційну, лікувально-профілактичну роботу слід сформувати свідому особистість та підготувати дитину з особливими потребами до адаптації у соціумі.

Виходячи із проблеми семінару, керуючись законодавством про освіту, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, учасники обласного семінару


р е к о м е н д у ю т ь:


 1. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:

  1. Продовжити науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності закладів освіти.

  2. Здійснити діагностику інноваційних ідей педагогів на предмет їх новизни та актуальності.

  3. Створити банк даних про результати впровадження інноваційних технологій в закладах освіти.

  4. Впроваджувати інноваційні освітні технології з педагогічними кадрами на курсах підвищення кваліфікації.

  5. Висвітлювати на сторінках обласної інформаційно-методичної газети «Освіта Буковини» передовий досвід інноваційної діяльності в закладах освіти.

 2. Директорам шкіл-інтернатів області:

  1. Створити умови для впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій.

  2. Спрямувати методичну роботу на вдосконалення педагогічної майстерності, фахової компетентності педагогічних кадрів, впровадження інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу.

  3. Здійснювати моніторинг професійної компетентності та рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

  4. Проводити внутрішкільний моніторинг результативності апробації та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

  5. Стимулювати педагогів-новаторів щодо впровадження інноваційних технологій.

  6. Організувати роботу педагогів з пошуку інноваційних шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу.

  7. Впроваджувати у навчально-виховний процес інновації особистісно зорієнтованого, розвивального навчання, інтерактивні, інформаційні технології, гуманну педагогіку Ш. Амонашвілі, управлінський менеджмент.

  8. На засіданнях шкільних методичних об’єднань вивчити досвід педагогів-новаторів та шляхи впровадження інноваційних технологій у системі корекційного навчання і виховання.

  9. Координувати роботу творчих груп щодо застосування інновацій при вивченні базових навчальних дисциплін.

  10. Практикувати сучасні підходи до вивчення потенціалу учнів та підвищення рівня навчальних досягнень.

  11. Впроваджувати інноваційні ідеї, технології, корекційні методики, які орієнтують учнів на самостійну діяльність, самооцінку отриманих результатів.

  12. Оновити зміст виховної та корекційно-розвиткової роботи закладу з метою формування ціннісних орієнтирів та життєвих компетентностей учнів, створення умов для самореалізації, саморозвитку, самоствердження у самостійному житті.

  13. Активізувати роботу органів учнівського самоврядування щодо виховання свідомих громадян, конкурентно-спроможних випускників, здатних адаптуватися у суспільстві.

  14. Поновити матеріальну базу закладу сучасними засобами навчання.

Схожі:

Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconІнформація про проведення обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатному закладі»
Згідно з планом роботи оіппо 6 жовтня 2009 р на базі Селятинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Путильського району...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconІнформація про проведення обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Забезпечення соціального захисту вихованців шкіл-інтернатів»
Згідно з планом роботи Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, оіппо 6 жовтня 2010 року на базі Сторожинецької...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconІнформація про проведення обласного семінару заступників директорів шкіл-інтернатів області з виховної роботи
Оіппо 21 жовтня 2009 р на базі Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №2 проведено обласний семінар заступників...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconІнформація про проведення обласного семінару заступників директорів шкіл-інтернатів з виховної роботи з проблеми: «Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами засобами художньо-естетичного впливу»
Ти оіппо 20 травня 2010 року на базі Чернівецької загальноосвітньої спеціальної школи №3 проведено обласний семінар заступників директорів...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconПро проведення інструктивно-методичного семінару
Чернівецької спеціальної школи №3 проведено інструктивно-методичний семінар із заступниками директорів шкіл-інтернатів області з...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconІнформація про результати анонімного анкетування учнів шкіл-інтернатів обласного підпорядкування з проблеми насильства у 2011 р
Чернівецької області розпочата системна робота з працівниками психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування з питання...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconВ. В. Морозов, кандидат пед наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет діалогічний підхід до організації навчально-виховного процесу
В статті розглядається діалогічний підхід до організації навчально-виховного процесу та його використання у практиці навчання середньої...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconРекомендації обласного семінару викладачів української мови та літератури птнз: «Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури»
Нтеграція України у світовий простір потребує постійного вдосконалення національної системи освіти, методології І технології організації...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Рекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах» iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи