A – Пароль Степана icon

A – Пароль Степана
Скачати 91.67 Kb.
НазваA – Пароль Степана
Дата29.09.2012
Розмір91.67 Kb.
ТипДокументи

A – Пароль Степана


Имя входного файла:

password.in

Имя выходного файла:

password.out

Ограничение времени:

1 с

Ограничение памяти:

128 M

Ім’я вхідного файлу: password.in

Ім’я вихідного файлу: password.out

Обмеження по часу: 1 секунда

Обмеження по пам’яті: 64 мегабайт

Одного разу Степан вирішив на своєму комп’ютері встановити пароль. Він дізнався, що пароль є криптостійким, якщо він включає в себе і малі латинські букви, і великі латинські букви, і цифри, при цьому його довжина має бути не менше 8 символів. Необхідно написати програму, яка по даному паролю визначає, чи є він криптостійким.

Формат вхідних даних

вхідний файл містить один рядок, у якому можуть бути тільки цифри, маленькі та великі латинські літери. Кількість символів у рядку не перевищує 10000.

Формат вихідних даних

єдиний рядок вихідного файлу має містити слово YES, якщо заданий пароль є криптостійким, і NO – в іншому випадку (великими латинськими буквами).

Примеры


^ Входные данные в файле password.in

Результат работы в файле password.out

1aANOAaBbCc12YESAAAaaaAAANO

^

B – Нова гра


Имя входного файла:

new_game.in

Имя выходного файла:

new_game.out

^ Ограничение времени:

2 с

Ограничение памяти:

64 M

Ім’я вхідного файлу: new_game.in

Ім’я вихідного файлу: new_game.out

Обмеження по часу: 2 секунди

Обмеження по пам’яті: 64 мегабайт

Як відомо, студенти навчаються тільки під час сесії. А від сесії до сесії студенти живуть весело. Так студенти факультету кібернетики вирішили оголосити війну комп’ютерним іграм і …, почали розробки нової настільної захоплюючої гри "Числове лото". У грі використовується деяка кількість квитків. Квиток представляє собою аркуш паперу з виписаними підряд натуральними числами, які належать деякому цілочисельному інтервалу [L, R]. У наведеному нижче прикладі для квитка з L = 2, і R = 10 виписані числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гра проходе у кілька раундів таким чином: у першому раунді ведучий завжди називає число 2. У кожному наступному раунді, ведучий називає число на одиницю більше, чим число, назване у попередньому раунді. Гравець у кожному раунді після названого ведучим числа і викреслює у своєму квитку такі числа, які діляться на і без залишку. Зауважимо, що гравець викреслює із квитка тільки ті числа, які не були викреслені раніше. Квиток грає до тих пір, поки у квитку залишається хоча б одне не викреслене число. У якості прикладу розглянемо квиток для L = 2 і R = 10, тобто квиток з числами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ведучий називає число 2 у першому раунді, після цього гравець викреслює числа 2, 4, 6, 8, 10, не викресленими залишаються числа 3, 5, 7, 9. Далі ведучий називає число 3 у другому раунді, гравець викреслює числа 3 і 9, залишаються числа 5 і 7. Далі ведучий називає число 4 у третьому раунді - гравець нічого не викреслює, число 5 у четвертому раунді - гравець викреслює число 5. У п’ятому раунді ведучий називає число 6 і гравець нічого не викреслює, і у шостому раунді після названого ведучим числа 7 гравець закреслює останнє число 7. Таким чином, гра даного квитка завершується. Число пройдених раундів даним квитком рівна 6.


Ваше завдання по заданому квитку визначити максимальну кількість раундів, яку грає даний квиток.

Формат вхідних даних

єдиний рядок вхідного файлу містить два цілих числа L і R (2 ≤ L ≤ R ≤ 109) відповідно.

Формат вихідних даних

вихідний файл має містити одне ціле число – максимальну кількість раундів, яку грає даний квиток.

Примеры


^ Входные данные в файле new_game.in

Результат работы в файле new_game.out

2 1068 1027 292282

^

Задача C: Степан і полуниці


Начало формы

Задача:
^

C – Степан і полуниці


Имя входного файла:

strawberries.in

Имя выходного файла:

strawberries.out

^ Ограничение времени:

1 с

Ограничение памяти:

128 M

Ім’я вхідного файлу: strawberries.in

Ім’я вихідного файлу: strawberries.out

Обмеження по часу: 1 секунда

Обмеження по пам’яті: 128 мегабайт

На весняних канікулах батьки відправили Степана у село допомагати бабусі. Знаючи як Степан полюбляє полуниці, бабуся запропонувала засадити весь город тільки полуниця-ми. Не довго думаючи, Степан знайшов у Інтернеті новітні технології для покращення врожаю і замовив через інтернет-магазин сучасну систему зрошування. Город полуниць можна представити у вигляді прямокутника висотою H метрів і ши-риною W метрів. За допомогою H+1 горизонтальної борозни і W+1 вертикальної борозни поле розбито на WxH однакових по розміру грядок. У відповідність кожній грядці може бути поставлено квадрат розміром 1x1 метр. Горизонтальні борозни нумеруються зверху вниз починаючи від 0, вертикальні борозни нумеруються зліва направо починаючи від 0. Тому границями прямокутного городу являються горизонтальні борозни з номером 0 і H та вертикальні борозни з номером 0 і W. Будемо вважати, що борозна – це відрізок, який з’єднує протилежні границі городу, до того ж всі горизонтальні і всі вертикальні борозни паралельні між собою. Товщина борозни настільки мала, що нею можна знехтувати. Система зрошування полуничного городу функціонує таким чином, що по N горизон-тальних і M вертикальних борознах постійно протікає вода. Такі борозни називаються зро-шуваними. Крім того відомо, що борозни, які відповідають границям городу завжди є зро-шуваними. Як виявилось, дана система зрошення має суттєвий недолік – не всі грядки городу од-наково забезпечені вологою. Степану вдалось виявити, що коефіцієнт недостачі вологи для деякої грядки дорівнює мінімальній відстані у метрах, від грядки до найближчої зрошува-ної борозни. Також він установив, що якщо коефіцієнт недостачі вологи для деякої грядки належить інтервалу [K1, K2], то дана грядка є потенційно безпечною. Ваше завдання допомогти Степану визначити кількість потенційно безпечних грядок на полуничному городі.

Рисунок прикладу №2, W = 10, H = 8, N = 1, M = 2, K1 = K2 = 1 На наведеному вище рисункові закрашені потенційно безпечні грядки. В центрах ква-дратів указані коефіцієнти недостачі вологи відповідної грядки.

Формат вхідних даних

перший рядок вхідного файлу містить два цілих числа W і H (1 ≤ W, H ≤ 109) відповідно. Числа розділені одиночним пробілом. Другий рядок вхідного файлу містить два цілих числа K1 і K2 (0 ≤ K1 ≤ K2 ≤ 105) відпо-відно. Числа розділені одиночним пробілом. Третій рядок вхідного файлу містить два цілих числа N і M (0 ≤ N, M ≤ 105) відповідно. Числа розділені одиночним пробілом. Четвертий рядок вхідного файлу містить N цілих чисел Ai (1 ≤ Ai < H) – номери гори-зонтальних зрошуваних борозн. Ai < Aj якщо i < j. П’ятий рядок вхідного файлу містить M цілих чисел Bi (1 ≤ Bi < W) – номери вертика-льних зрошуваних борозн. Bi < Bj якщо i < j.

Формат вихідних даних

єдиний рядок вихідного файлу має містити одне ціле число – кількість потенційно безпечних грядок.

Примеры


^ Входные данные в файле strawberries.in

Результат работы в файле strawberries.out

4 4

0 3

0 01610 8

1 1

1 2

7

3 91942 37

3 5

2 3

11 29

9 22 37337

^

D – Нова гра-2


Имя входного файла:

new_game2.in

Имя выходного файла:

new_game2.out

Ограничение времени:

2 с

Ограничение памяти:

64 M

Ім’я вхідного файлу: new_game2.in

Ім’я вихідного файлу: new_game2.out

Обмеження по часу: 2 секунди

Обмеження по пам’яті: 64 мегабайт

Як відомо, студенти навчаються тільки під час сесії. А від сесії до сесії студенти живуть весело. Так студенти факультету кібернетики вирішили оголосити війну комп’ютерним іграм і …, доволі награвшись у настільну гру “Числове лото” зажадали чогось нового і цікавого. Вони виявили, що у результаті довгих експериментів учені вивели нову породу зайців, які уміють стрибати на відстань порядку кількох тисяч кілометрів. Зайці цієї породи виявились до того ж дуже слухняними і такими, що добре піддаються дресируванню, що дозволило використовувати їх для доставки пошти, легковагих вантажів і, навіть, написання рефератів та контрольних робіт. Студенти вирішили піти далі, і вирішили задіяти цих дивних тварин для організації «Шоу зайців - стрибунів». Для цього дійства буде використовуватись прямокутне поле шириною у 1 кілометр і довжиною в N кілометрів, розділене на N квадратних клітинок з довжиною сторони у 1 кілометр. Клітинки послідовно нумеруються натуральними числами від 1 до N від одного краю поля до другого. Перед початком шоу для кожного і від 1 до N у клітинку з номером і буде поміщено Aі зайців. Потім почнеться шоу, яке триватиме не більше Т секунд. На початку кожної секунди дресирувальник буде вибирати одного зайця і давати йому команду виконати стрибок у певну вказану дресирувальником клітинку. Зайці стрибають дуже швидко і завжди реагують на команди, тому в кінці секунди вибраний заєць вже закінчить стрибок і знаходитиметься в новій клітинці. Так як зайців для шоу потрібно багато, то зрозуміло студенти вирішили заощадити і купили зайців, дресирування яких ще не було завершене. Придбані зайці можуть здійснювати стрибки тільки на відстань, довжина яких у кілометрах виражається степенем числа 2, тобто 1 км, 2 км, 4 км, 8 км, і т.д. Іншими словами, якщо заєць знаходиться у клітинці з номером і, то після стрибка він може потрапити до клітинки з номером і + 2k або і – 2k, де k - довільне невід’ємне ціле число. Зайці не можуть вистрибувати за межі поля, тобто номер клітинки зайця після стрибка лежить в межах від 1 до N. Коли всі приготування були завершені, гостро встало питання про те, як повинні стрибати зайці, щоб шоу вийшло красивим. Опитування громадської думки показало, що чим ближче після закінчення шоу зайці виявляться один до одного, тим красивіше воно вийде. Будемо вважати, що краса шоу рівна N - R + L, де L - це мінімальний номер клітинки, у якому буде сидіти хоча б один заєць після закінчення шоу, а R - максимальний номер такої клітинки. Допоможіть студентам придумати шоу, краса якого буде максимальна.

Формат вхідних даних

перший рядок вхідного файлу містить цілі числа N (1 ≤ N ≤ 1000) і Т (1 ≤ Т ≤ 1 000 000 000), розділені пробілом. У другому рядку файлу записано N цілих чисел A1, A2, ..., AN (1 ≤ Aі ≤ 100 000), розділених одиночними пробілами.

Формат вихідних даних

вихідний файл має містити одне ціле число – максимально можливу красу шоу.

Примеры


Входные данные в файле new_game2.in

Результат работы в файле new_game2.out

10 32

4 1 9 2 4 2 4 8 9 78Конец формы

Схожі:

A – Пароль Степана iconПроект «пароль» «Знайди свій пароль до успіху»

A – Пароль Степана iconFtp-серверу Подключение к ftp-серверу на примере программы Total Commander
Поскольку ftp-сервер требует авторизацию, в поля “Учётная запись” и “ Пароль” вводим имя пользователя и пароль, используемые при...
A – Пароль Степана iconИнструкция по пользованию университетской почтой. Запускаем Интернет-браузер (программа для работы в Интернет) двойным нажатием левой кнопки мыши на его ярлыке
После этого вводим в поля «Имя пользователя» и «Пароль» (она находится слева, вверху страницы). Вам нужно ввести в указанные поля...
A – Пароль Степана iconІмені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891
Міжнародний економіко-гуманітарний університет                         імені академіка степана дем’янчука
A – Пароль Степана iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
A – Пароль Степана iconПамяти Степана Ильёва
move to 1064-20633
A – Пароль Степана iconР. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет                    імені академіка степана дем’янчука
A – Пароль Степана iconНаціонального університету
Омельченка Степана Петровича (навчаюся за кошти держбюджету/ фізичної особи / юридичної особи)
A – Пароль Степана iconВиступ ректора чну степана Мельничука на зборах професорсько-викладацького складу
Збори викладачів напередодні нового навчального року вже стали доброю традицією в нашому університеті
A – Пароль Степана iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім акад. Степана Дем'янчука
Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язберігаючих технологій навчання учнів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи