І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка icon

І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Скачати 187.46 Kb.
НазваІ. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
І.О. Завадський > Н.С. Прокопенко<><><><><>Пояснювальна записка
Дата29.09.2012
Розмір187.46 Kb.
ТипПояснювальна записка


Програма курсу за вибором
“ОСНОВИ ВЕБ-ДИЗАЙНУ”


для основної школи


Автори:

І.О. Завадський

Н.С. Прокопенко


Пояснювальна записка

Мета курсу за вибором «Основи веб-дизайну» полягає в тому, щоб навчити дітей будувати привабливі, цікаві та інформативні сайти з елементами інтерактивності, а також розміщувати їх в Інтернеті. Завданнями курсу є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, формування й розвинення навиків роботи з сучасними програмними засобами, призначеними для розробки веб-сторінок, а також виховання культури оформлення сайтів й уміння грамотно структу­ру­­вати інформацію.

Програма складається з:

 • пояснювальної записки, де описано мету та завдання курсу, особливості організації навчально-виховного процесу та перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішного проведення курсу;

 • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

 • додатків, у яких наведено критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та список рекомендованої літератури.

Курс розрахований на 35 годин і може викладатися в середніх навчальних закладах будь-якого профілю після вивчення в межах базового курсу інформатики основних понять Інтернету та засад комп’ютерної графіки, тобто у старших класах основної школи.

Курс містить дві основні складові: технологічну та дизайнерську. Технологічна складова полягає у вивченні мов, програмних засобів і принципів роботи технологій, пов’язаних з розробкою і функціонуванням веб-ресурсів, у той час як дизайн стосується проектування інтерфейсу користувача, правил структуризації вмісту веб-сторінок, їх графічного та стилістичного оформлення. Курс побудований так, що технологічна складова вивчається спочатку, дизайнерська — потім. Це пояснюється особливостями веб-дизайну: хоча він і є різновидом художнього дизайну взагалі, але вимагає від дизайнера дотримання певних стратегій і обмежень, які неможливо усвідомити, не розуміючи технологічної складової.

Учні, які повністю опанують курс, познайомляться з трьома підходами до створення веб-сайтів: автоматизоване створення веб-сайту на безкоштовному сервері, створення сайту в середовищі графічного редактора сайтів та програмування сайту на мові HTML. Ця особливість навчального матеріалу дозволяє легко варіювати його обсяги та зміст. Наприклад, у школах гуманітарного або спортивного профілю може бути доцільним обмежитися автоматизованим створенням веб-сайту, у школах природничого, фізико-математичного та художньо-естетичного профілів з матеріалу курсу можна виключити мови HTML та Javascript, а в освітніх закладах інформаційно-технологічного профілю курс можна викладати в повному обсязі.

Курс має практичну спрямованість, на виконання учнями практичних робіт слід відвести не менше 2/3 навчального часу, а завершуватися навчання має виконанням індивідуального чи колективного проекту з розробки тематичного веб-сайту. Вдалим рішенням видається виконання проекту протягом проходження останньої теми, присвяченої дизайнерській складовій курсу. На прикладі сайту, що розробляється в межах цього проекту, можна відпрацьовувати теорію та практику дизайну. Підсумковий проект може замінити практичну роботу №11. Більше часу, ніж на інші практичні роботи, слід відвести також на практичну роботу №7, виконуючи яку учень має застосувати численні уміння, пов’язані з роботою в середовищі графічного веб-редактора.

^ Для науково-методичного забезпечення курсу, окрім відповідних підручників і навчальних посібників, необхідні такі технічні й програмні засоби:

 1. Комп’ютерний клас з локальною мережею Windows та доступом до Інтернету з усіх учнівських комп’ютерів.

 2. Графічний редактор веб-сайтів.

 3. Достатньо потужний редактор, що обробляє растрову графіку.

 4. Засіб для створення gif-анімації (якщо такий не входить до складу графічного редактора).

 5. Веб-браузер.^

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ(34 години + 1 година резервного часу; 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Автоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів (4 год.)


 • Принципи доступу до інформації в мережі Інтернет. Поняття про веб-сайт, веб-сторінку, структуру сайту.

 • Реєстрація веб-сайту на безкоштовному сервері.

 • Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.

 • Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер.

 • Автоматизоване створення й адміністрування форумів та чатів.

 • Створення й ведення блогів.


Практична робота №1. Створення й адміністрування веб-сайту на безкоштовному сервері.

Практична робота №2. Створення й ведення блогу.

Учень

 • Означує поняття веб-сайту, веб-сторінки, URL-адреси.

 • Пояснює принципи навігації Інтернетом.

 • Описує принципи організації внутрішньої структури веб-сайтів.

 • Реєструє веб-сайт на безкоштовному сервері.

 • За допомогою засобів безкоштовного сервера створює статичні веб-сторінки різних типів, добирає їхнє оформлення.

 • Пояснює відмінності між сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, головною сторінкою та сторінкою розділу веб-сайту тощо.

 • Використовуючи засоби безкоштовного веб-сервера, створює вміст веб-сайту й оновлює його.

 • Адмініструє веб-сайт, опублікований на безкоштовному сервері.

 • Створює на безкоштовному сервері й адмініструє форуми й чати.

 • За допомогою безкоштовної служби ведення блогів створює й адмініструє електронний журнал.

^ 2. Основи мови HTML (6 год.)

  • Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.

  • Поняття тегу й атрибуту. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци.

  • Текстові гіперпосилання.

  • Доповнення автоматично створеної веб-сторінки тегами користувача.

  • Теги заголовку й тіла веб-сторінки.

  • Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках.

  • Теги таблиць, рядків, комірок, їхні атрибути.

  • Розмітка веб-сторінок за допомогою таблиць.

  • Поняття про структуру веб-сайту. Фрейми, теги й атрибути фреймів. Використання посилань у фреймах.Практична робота №3. Розробка найпростішої веб-сторінки.


Практична робота №4. Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць.


Практична робота №5. Розробка веб-сайтів на базі фреймів.


Учень

 • Наводить означення гіпертекстового документу й приклади мов розмітки.

 • Дає означення тегу й атрибуту тегу. Класифікує теги за призначенням.

 • Пояснює поняття початкового й кінцевого тегу, а також відмінність між одиночними тегами й контейнерами.

 • Описує синтаксис і призначення тегів

Схожі:

І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconІ. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка
Крім того, учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconЮ. О. Дорошенко > І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Мета курсу досягається насамперед через практичне оволодіння учнями навичками роботи в світовому інформаційному просторі, використання...
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconІ. О. Завадський Пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтерфейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціонування...
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconВ. П. Пасько > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Крім того, окремі питання курсу можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення, без комп’ютера
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconЮ. О. Дорошенко > І. О. Завадський Пояснювальна записка
Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової інформатизації суспільства загалом І освіти зокрема вже...
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи