І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка icon

І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка
Скачати 153.54 Kb.
НазваІ. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка
>І.О. Завадський<><> <> <>Н.С. Прокопенко<><> <> <>Т.Г. Проценко
Дата29.09.2012
Розмір153.54 Kb.
ТипПояснювальна записка


Програма курсу за вибором
“ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ”


для основної школи


Автори:

І.О. Завадський

Н.С. Прокопенко

Т.Г. Проценко


Пояснювальна записка


Вступ

Мета курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» є подвійною: насамперед курс має розвинути в учнів уміння логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її подання, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію. Крім того, учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.

До теоретичних знань, що їх мають набути учні, належать: поняття та класифікація комп’ютерних презентацій, методи і способи організації слайдових і потокових презентацій, принципи відтворення графічної, аудіо- та відеоінформації, поняття про комп’ютерну анімацію, принципи дизайну складових елементів презентацій.

Виконавши вимоги програми курсу, учні мають набути таких практичних навичок і умінь:

 • створення комп’ютерних презентацій у різних програмних середовищах з використанням різнотипної інформації: тексту, звуку, графіки, відеоряду;

 • настроювання параметрів презентацій та їх складових;

 • застосування елементів комп’ютерної анімації;

 • керування аудіо- та відеорядом;

 • використання у презентаціях інтерактивних елементів;

 • уміння добирати найбільш вдалий спосіб подання матеріалу;

 • керування показом презентації.


Характеристика структури навчальної програми

Програма складається з:

 • пояснювальної записки, де описано мету та завдання курсу, особливості організації навчально-виховного процесу, рекомендації щодо роботи вчителя за програмою, а також наведено перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішного проведення курсу;

 • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

 • додатків, у яких наведено критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та список літератури.


^ Особливості організації навчально-виховного процесу

Обсяг курсу становить 17 навчальних годин, з яких принаймні 2 години слід відвести для захисту курсових проектів. Курс розрахований на викладання в середніх навчальних закладах будь-якого профілю і може як доповнювати тему «Комп’ютерні презентації» з базового курсу інформатики, так і замінювати її. Оптимальним є викладання курсу в 10-му класі, проте він може бути проведений і пізніше. Для успішного навчання за тематикою курсу учні повинні мати стійкі навички роботи в середовищі Windows. Бажано також, щоб учні мали досвід створення документів принаймні в одному офісному застосуванні, наприклад, у Microsoft Word.


^ Рекомендації щодо роботи за програмою

Курс має практичну спрямованість, а отже, особливу увагу слід приділяти роботі учнів за комп’ютером. Для навчання роботі з програмою PowerPoint учителеві доцільно розробити єдиний проект, виконуючи який учні поступово досліджуватимуть усі можливості програмного продукту. Презентацію, створену в середовищі PowerPoint, згодом можна вдало доповнити за допомогою Microsoft Producer. Що стосується Flash-презентацій, то розробка цілісного проекту, у якому органічно розкривався б широкий спектр можливостей програми Macromedia Flash, видається проблематичною. Тому доцільно для кожного заняття формулювати окреме завдання.

Слід підкреслити, що навчання має завершуватися виконанням учнями курсового проекту, тобто створенням презентації, яку учень-автор, або 2–3 автори захищатимуть перед своїми однокласниками. На демонстрацію та обговорення проектів слід відвести 2 навчальні години. Найвірогідніше, проект буде виконуватись учнями протягом усього терміну навчання, замінюючи в такий спосіб домашні завдання. Вдалим рішенням є також виконання і захист двох курсових проектів — одного з технологій Microsoft, іншого з Flash-технологій.


^ Технічне забезпечення курсу

Для науково-методичного забезпечення курсу окрім відповідних підручників і навчальних посібників необхідні такі технічні й програмні засоби:

 1. Комп’ютерний клас.

 2. Операційна система Windows XP, установлена на всіх комп’ютерах.

 3. Засіб для розробки презентацій Microsoft PowerPoint 2003, програма для обробки мультимедійної інформації Microsoft Producer 2003 та програма перегляду колекцій зображень PhotoStory 3.

 4. Засіб для розробки презентацій Macromedia Flash 8.

 5. Мультимедійний проектор (бажано).

Можуть успішно застосовуватися і старші версії названих програмних продуктів.
^

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ(17 годин; 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Поняття комп’ютерної презентації (1 год.)


Поняття презентації та комп’ютерної презентації.

Слайдові та потокові презентації.

Принципи стильового оформлення презентацій.

Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу презентацій.

Планування та елементи дизайну презентацій. Принципи структурування інформації та її розміщення на слайдах.

Учень

 • описує поняття та призначення комп’ютерних презентацій; правила вибору стильового оформлення слайдів презентації; принципи структурування інформації та її розміщення на слайдах презентації;

 • порівнює слайдові, потокові та мультимедійні презентації;

 • пояснює призначення й можливості кількох програмних засобів створення презентацій;

 • описує можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій;

 • наводить приклади програмних засобів, призначених для розробки і показу презентацій, а також технічних засобів, призначених для показу презентацій;

 • розробляє план презентації;

 • пояснює принципи дизайну комп’ютерних презентацій.

^ 2. Створення презентацій у середовищі Microsoft PowerPoint (5 год.)

Cтворення однієї презентації на базі іншої, відкриття та збереження презентацій.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення.

Введення текстової та графічної інформації на слайдах.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.

Рух об’єктів і складні анімаційні ефекти.

Анімаційні ефекти зміни слайдів.

Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до презентації.

Використання гіперпосилань та кнопок дії.

Керування показом презентації.Учень

 • описує кілька способів створення PowerPoint-презентацій;

 • пояснює способи керування об’єктами на слайдах; методику показу презентацій у різних програмних середовищах;

 • наводить приклади анімаційних ефектів і шаблонів презентацій;

 • добирає вдале стильове оформлення й шаблон презентації;

 • створює у середовищі PowerPoint порожні презентації, презентації на основі шаблонів, а також презентації на базі інших презентацій;

 • використовує майстер презентацій;

 • настроює параметри середовища Microsoft PowerPoint;

 • додає до слайдів текстову, графічну та звукову інформацію й настроювати параметри її відтворення;

 • додає до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 • створює складну анімацію, вміє керувати рухом об’єктів на слайдах;

 • настроює анімаційні ефекти зміни слайдів;

 • імпортує у презентацію відеокліпи;

 • додає до презентації звукові ефекти і мовний супровід, а також настроювати їх параметри;

 • додає до презентації інтерактивні елементи й використовувати їх під час показу;

 • зберігає презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі Microsoft PowerPoint, так і за допомогою інших засобів.
^ 3. Мультимедійні презентації в середовищі Microsoft Producer (1 год.)

Джерела мультимедійної інформації й технології Microsoft, призначені для її обробки.

Огляд середовища й об’єкти Microsoft Producer.

Розроблення плану презентації Microsoft Producer.

Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.

Додавання відеоефектів та переходів.

Застосування шаблонів презентації.


Учень

 • описує технології Microsoft, призначені для обробки мультимедійної інформації; методи імпорту аудіо- та відеоінформації у презентації Microsoft Producer;

 • пояснює принципи настроювання у часі мультимедійних презентацій;

 • порівнює формати аудіо- та відео файлів й режими відображення відеоряду;

 • наводить приклади джерел мультимедійної інформації; ефектів, що застосовуються до фрагментів презентації та переходів між фрагментами;

 • розробляє план мультимедійної презентації;

 • створює проекти у середовищі Microsoft Producer за допомогою майстру презентацій, а також порожні проекти;

 • імпортує у презентацію MS Producer аудіо- та відеофайли, зображення, слайди презентацій PowerPoint;

 • імпортує у презентацію MS Producer аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел;

 • створює кліпи;

 • синхронізує відеоряд з аудіорядом;

 • настроює часові параметри презентації;

 • застосовує відеоефекти до фрагментів презентацій та переходи між ними;

 • створює зміст презентації;

 • вміє публікувати її як веб-ресурс.
^ 4. Презентації на базі колекцій зображень. Microsoft Photo Story (1 год.)

Мета і методи обробки цифрових фотографій.

Імпорт і редагування зображень у PhotoStory.

Поліпшення якості фотографій.

Додавання назв і коментарів до зображень.

Настроювання параметрів руху зображень і показу презентацій.

Учень

 • описує методи обробки цифрових фотографій; поняття презентації на базі колекції зображень;

 • пояснює способи поліпшення якості фотографій за допомогою Microsoft Photo Story;

 • створює проект Photo Story та імпортує в нього зображення;

 • коректує рівні кольорів та контрастність зображення;

 • усуває ефект червоних очей;

 • повертає й обрізає зображення;

 • імітує техніку малювання або фотографічний прийом;

 • настроює параметри руху зображень;

 • настроює параметри переходу слайдів;

 • настроює часові параметри показу колекції.
^ 5. Розробка Flash-презентацій (7 год.)

Середовище Flash, основні поняття: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні; поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

Створення першої презентації засобами Flash, створення Flash документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд.

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом.

Створення анімації, покадрова анімація, створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів, створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки, функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.

Використання звуку в презентаціях, робота зі звуком в середовищі Flash, синхронізація звуку з анімацією, керування звуком.


Учень

 • описує поняття робочого поля, часової шкали, кадру та ключового кадру, рівня, символу та екземпляру символу;

 • пояснює призначення бібліотеки, панелі властивостей та панелі дій;

 • описує можливі варіанти публікації презентації;

 • пояснює поняття анімації та основні методи створення анімації засобами Flash; поняття інтерактивності, основні функції мови ActionScript для забезпечення інтерактивності;

 • описує метод створення покадрової анімації; метод створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів з використанням технології Motion Tweening; метод створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів з використанням технології Shape Tweening; метод синхронізації звуку з анімацією;

 • створює Flash-документ та настроює його властивості;

 • створює статичні об’єкти, використовує бібліотеку, імпортує зовнішні об’єкти;

 • публікує презентацію та настроює параметри публікації;

 • створює покадрову анімацію;

 • створює анімацію з автоматичним заповненням проміжних кадрів;

 • анімує криволінійний рух об’єктів;

 • використовує маски;

 • використовує вбудовані ефекти часової шкали;

 • додає інтерактивність в презентацію шляхом створення кнопок;

 • імпортує звук та додає його до презентації;

 • синхронізує звук з анімацією;

 • використовує основні функції мови ActionScript для забезпечення інтерактивності та для керування звуком .
^ 6. Захист і обговорення курсових проектів (2 год.)

Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, загальне обговорення і аналіз проектів.Учень

 • синтезує усну доповідь і матеріал комп’ютерної презентації;

 • послідовно, чітко й стисло викладає матеріал, дотримуючись встановлених часових термінів, тримаючи увагу аудиторії та зосереджуючи її на найважливіших інформаційних повідомленнях;

 • застосовує різні способи показу PowerPoint- та Flash-презентацій;

 • керує показом презентацій за допомогою інтерактивних елементів, таких як кнопки, меню тощо;

 • використовує засоби виділення інформації під час показу презентацій;

 • використовує наявну в класі мультимедійну апаратуру, таку як проектор або інтерактивна дошка.


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з курсу за вибором "Основи створення комп’ютерних презентацій"


^ Рівні навчальних досягнень

Бали


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

І.Початковий

1

 • Учень пояснює поняття та призначення комп’ютерних презентацій, порівнює слайдові, потокові та мультимедійні презентації, називає кілька програмних і технічних засобів, призначених для розробки і показу презентацій.

2

 • Учень пояснює призначення конкретних програм для роботи з презентаціями. Відрізняє вікна програм PowerPoint, Microsoft Producer, Macromedia Flash. Вміє запускати названі програмні засоби.

3

 • Учень описує принципи структурування інформації та її розміщення на слайдах презентації. Вміє демонструвати презентації, розроблені в різних програмних середовищах.

ІІ.Середній

4

 • Учень описує кілька способів створення PowerPoint-презентацій. Вміє створювати у середовищі PowerPoint порожні презентації, презентації на основі шаблонів, а також презентації на базі інших презентацій.

5

 • Учень вміє використовувати у PowerPoint майстер презентацій і настроювати середовище цієї програми. Пояcнює методи обробки цифрових фотографій, поняття презентації на базі колекції зображень;

 • пояснює поняття робочого поля, часової шкали, кадру та ключового кадру, рівня, символу та екземпляру символу у середовищі Macromedia Flash.

6

 • Учень уміє створювати Flash-документ та настроювати його властивості;

 • вміє створювати проект Photo Story та імпортувати в нього зображення;

 • вміє додавати до слайдів PowerPoint текстову, графічну та звукову інформацію й настроювати параметри її відтворення;

 • описує технології Microsoft, призначені для обробки мультимедійної інформації, а також методи імпорту аудіо- та відеоінформації у презентації Microsoft Producer.
ІІІ.Достатній

7

 • Учень уміє додавати до об’єктів на слайдах PowerPoint анімаційні ефекти;

 • порівнює формати аудіо- та відеофайлів, описує режими відображення відеоряду в Microsoft Producer;

 • вміє створювати проекти у середовищі Microsoft Producer за допомогою майстру презентацій, а також порожні проекти;

 • описує поняття анімації та основні методи створення анімації засобами Flash;

 • вміє створювати Flash-документ та настроювати його властивості.

8

 • Учень має сталі навички розробки слайдових презентацій. Уміє розробляти план слайдової презентації, добирати вдале стильове оформлення й шаблон презентації, настроювати анімаційні ефекти зміни слайдів та імпортувати у презентацію відеокліпи, додавати до презентації звукові ефекти і мовний супровід, а також настроювати їх параметри;

 • вміє імпортувати у презентацію MS Producer аудіо- та відеофайли, зображення, слайди презентацій PowerPoint, а також аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел;

 • настроює параметри зображень у середовищі PhotoStory;

 • створює статичні об’єкти, використовує бібліотеку, імпортує зовнішні об’єкти у середовище Macromedia Flash;

 • публікує Flash-презентації та настроює параметри публікації.

9

 • Учень вільно володіє засобом розробки слайдових презентацій Microsoft PowerPoint. Уміє створювати складну анімацію, керувати рухом об’єктів на слайдах PowerPoint, додавати до презентації інтерактивні елементи й використовувати їх під час показу; зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі Microsoft PowerPoint, так і за допомогою інших засобів;

 • настроює параметри руху зображень, параметри переходу слайдів та часові параметри показу колекції в Microsoft PhotoStory;

 • вміє створювати кліпи, синхронізувати відеоряд з аудіорядом та настроювати часові параметри презентацій у середовищі Microsoft Producer;

 • створює покадрову анімацію, а також анімацію з автоматичним заповненням проміжних кадрів у Macromedia Flash.

IV.Високий

10

 • Учень досконало (у межах навчальної програми) знає і використовує можливості засобів розробки слайдових презентацій. Створює власні шаблони, самостійно вивчає додаткові можливості програм;

 • самостійно виконує навчальні завдання з розробки слайдових презентацій;

 • вміє поєднувати показ презентації з усною доповіддю, чітко й стисло викладати матеріал, дотримуючись встановлених часових термінів, тримаючи увагу аудиторії та зосереджуючи її на найважливіших інформаційних повідомленнях;

 • у Microsoft Producer застосовує відеоефекти до фрагментів мультимедійних презентацій та переходи між ними, вміє створювати зміст презентації та публікувати її як веб-ресурс;

 • у Flash-презентаціях учень вміє анімувати криволінійний рух об’єктів, використовувати маски й вбудовані ефекти часової шкали, додавати інтерактивність в презентацію шляхом створення кнопок, імпортувати звук та додавати його до презентації, а також синхронізувати звук з анімацією.

11

 • Учень самостійно знаходить нові відомості про технології Microsoft, призначені для розробки слайдових і мультимедійних презентацій;

 • має сталі навички розробки Flash-презентацій, використовує основні функції мови ActionScript для забезпечення інтерактивності та для керування звуком;

 • керує показом презентацій за допомогою інтерактивних елементів, таких як кнопки, меню тощо, використовує засоби виділення інформації під час показу презентацій;

 • для показу презентацій вміє використовувати наявну в класі мультимедійну апаратуру, таку як проектор або інтерактивна дошка.

12

 • Учень має стійкі системні знання про засоби розробки й демонстрації слайдових і потокових презентацій та продуктивно їх використовує. Вільно володіє засобами середовища Macromedia Flash. Під час виконання завдань проявляє творчий підхід.Додаток 2

Список літератури


 1. Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. – 304 с.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2003.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002.
  № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23 с.

 4. В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу. Базовий курс інформатики. Книга 2. Інформаційні технології. — К., Видавнича група BHV, 2006 — 368 c.

 5. Иванов В. Microsoft Office System 2003, русская версия. Учебный курс. – Спб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004 – 637 c.

 6. Пасько В. Самоучитель работы на персональном компьютере, 7-е издание. – Спб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006 – 592 c.

 7. А. Кириленко. Самоучитель работы на ПК. – Спб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2006 – 528 c.Схожі:

І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconЮ. О. Дорошенко > І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Мета курсу досягається насамперед через практичне оволодіння учнями навичками роботи в світовому інформаційному просторі, використання...
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconІ. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Завданнями курсу є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, формування й розвинення навиків роботи з сучасними...
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconІ. О. Завадський Пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтерфейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціонування...
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconВ. П. Пасько > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Крім того, окремі питання курсу можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення, без комп’ютера
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconЮ. О. Дорошенко > І. О. Завадський Пояснювальна записка
Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової інформатизації суспільства загалом І освіти зокрема вже...
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
І. О. Завадський Н. С. Прокопенко Т. Г. Проценко Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи