Навчальна програма курсу «інформатика» icon

Навчальна програма курсу «інформатика»
Скачати 110.09 Kb.
НазваНавчальна програма курсу «інформатика»
Дата29.09.2012
Розмір110.09 Kb.
ТипПояснювальна записка

Йосип Ривкінд,

учитель-методист, завідувач кафедри інформатики ліцею № 38, Київ

Ганна Ломаковська,

учитель-методист, директор СЗОШ № 79, Київ

Сергій Колесников,

учитель-методист, заступник директора СЗОШ № 79, Київ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ «ІНФОРМАТИКА»

(5 клас)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься в 6-9 класах. У ньому курсі повторюються і розширюються знання, набуті під час вивчення курсу «Сходинки до інформатики», закріплюються здобуті навички.

5 клас (1 год на тиждень)

^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ І
ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Тема 1. Операційна система Windows. Вікна. Файлова система. Операції з папками і файлами

Правила техніки безпеки і поведін­ки піл час роботи за комп'ютером. Вклю­чення комп'ютера, вхід до мережі. Ро­бочий стіл, піктограми. Меню Пуск. Запуск програм. Закінчення сеансу ро­боти (повторення). Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Основні операції з вікнами.

Файли. Вікно Мій комп'ютер. Дис­ки, види дисків, імена дисків. Папки, ім'я папки. Дерево папок. Ім'я файлу. Навігація по диск А і папках. Режими перегляду і впорядкування значків.

Створення і видалення папок, зміна імені папки. Скасування останньої операції. Копіювання і переміщення файлів і папок. Зміна імені файлу.

Налагодження екрана.

Учні повніші знати:

 • правила техніки безпеки І поведінки під час роботи за комп'ютером;

 • елементи вікна, їх призначення;

 • основні операції над папками і файлами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • диски, їх види, файли і папки;

 • кореневу папку;

 • дерево папок;

 • ім'я файлу і папки.

Учні повинні вміти:

 • виконувати правила техніки безпеки і поведінки під час роботи за комп'ютером;

 • вмикати комп'ютер, підключатися до локальної мережі, закінчувати сеанс роботи, вимикати комп'ютер;

 • запускати програму за допомогою значка на Робочому столі і з меню Пуск;

 • виконувати операції з вікнами: згортання, закриття, зміна розмірів і розташування, переключення між вікнами;

 • переглядати вміст дисків і папок за допомогою вікна Мій комп'ютер;

 • змінювати режими перегляду і впорядкування значків;

 • виконувати основні операції з папками: створення, знищення, перейменування за допомогою команд меню;

 • виконувати основні операції з файлами: копіювання і переміщення за допомогою команд меню;

 • змінювати малюнок тла і заставку екрана;

 • скасовувати останню операцію.

Тема 2. Графічний редактор Paint Інструменти і палітра (повторення).

Робота з фрагментами малюнка. Перетворення малюнка. Симетричні фігури.

Учні повинні знати:

 • алгоритми копіювання і перенесення фрагментів малюнка;

 • алгоритм побудови малюнка, симетричного відносно прямої.

Учні повинні мати уявлення про:

• симетричні фігури відносно прямої;

Учні повинні вміти:

 • використовувати інструменти і палітру для створення нескладних малюнків;

 • виділяти, копіювати, переносити частину малюнка;

 • повертати, розтягувати/стискати малюнок;

 • змінювати кольори палітри;

 • будувати малюнки, симетричні відносно прямої.

Тема 3. Алгоритми і виконавці.

Виконавець Черепашка Алгоритми і виконавці. Лінійні ал­горитми, алгоритми з розгалуженням і з циклом. Виконавець Черепашка, його система команд. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використан­ням кутів 90° і 180°. Команда Color. Кути повороту та їх міра. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням довільних кутів. Створення малюнків. Складання і виконан­ня лінійних алгоритмів і алгоритмів з циклами для виконавця Черепашка.

Учні повинні знати:

 • поняття команди і алгоритму;

 • основні види алгоритмів: лінійні, з розгалуженням, з циклом;

 • систему команд виконавця Черепашка.

Учні повинні мати уявлення про:

• виконавців;

• кути повороту, їх міру.

Учні повинні вміти:

• складати лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням і з циклом для різних виконавців;

 • керувати виконавцем Черепашка в безпосередньому режимі;

 • складати лінійні алгоритми і алгоритми з циклом для виконавця Черепашка.

Тема 4. Текстовий редактор WordPad

Текстовий редактор WordPad. Введення, редагування і форматування тексту (повторення). Відкриття документа і збереження документа на зовнішньому носії, і виділення фрагментів тексту і робота з ними.

Створення нового документа.

Учні повинні знати:

• призначення текстового редактора;

 • види вирівнювання тексту в абзаці;

 • правила створення нового документа;

 • правила введення тексту.

Учні повинні мати уявлення про:

 • елементи вікна редактора;

 • шрифт, його властивості;

• різні способи розміщення на сторінці прозового і віршового текстів.

Учні повинні вміти:

 • відкривати документ з диска за допомогою піктограми з вікна папки і за допомогою кнопки на панелі інструментів з вікна редактора;

 • переглядати багатосторінкові документи;

 • виділяти фрагменти тексту: слово, рядок, абзац, кілька рядків, кілька абзаців, довільний поточний текст;

 • форматувати символи виділених фрагментів: змінювати розмір шрифту, його стиль, колір, змінювати шрифт;

 • редагувати текст;

 • скасовувати останню дію;

 • створювати в редакторі невеличкий документ з прозовим текстом;

 • створювати в редакторі невеличкий документ з віршованим текстом;

 • зберігати документ на диску за допомогою кнопки на панелі інструментів.

^ ПОУРОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 1. Техніка безпеки під час роботи за комп'ютером і правила поведінки в комп'ютерному класі. Інформація. Як людина сприймає інформацію. Інформаційні процеси. Основні блоки комп'ютера, їх призначення. Сфери застосування сучасного комп'ютера. Увімкнення комп'ютера, запуск програми. Закінчення сеансу роботи. Вимкнення комп'ютера (повторення) (1 год).

 2. Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Зміна розмірів і розташування вікон. Смуги прокрутки. Переключення між вікнами (повторення) (2 год).

 3. Вікно Мій комп'ютер. Диски, види дисків. Локальні й мережеві диски, їх імена. Файли. Ім'я файлу. Папки, ім'я папки. Дерево папок. Навігація по дисках і папках (зміна поточного диска (папки), кнопки «Вгору», «Назад», «Вперед»). Зміна вигляду і порядку виведення значків у папці (1 год).

4. Створення і знищення папок, зміна імені папки за допомогою контекстного меню. Скасування останньої операції (1 год).

 1. Копіювання і переміщення файлів і папок. Самостійна робота (2 год).

 1. Налагодження екрана (1 год).

 1. Робота з логічними програмами (1 год).

 2. Тематичне оцінювання (1 год).

 3. Графічний редактор Paint. Інструменти і палітра (повторення) (1 год).

 1. Робота з фрагментами малюнка (1 год).

 2. Перетворення малюнків (1 год).

 3. Симетричні фігури (1 год).

 4. Тематичне оцінювання (1 год).

 5. Алгоритми і виконавці. Способи запису алгоритму. Лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням (повторення) (2 год).

 6. Виконавець Черепашка, його система команд. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням кутів 90° і 180°. Команда Color (1 год).

 7. Кути повороту (1 год).

 8. Складання і виконання лінійних алгоритмів для виконавця Черепашка (1 год).

 9. Алгоритми з циклами. Складання і виконання алгоритмів з циклами для виконавця Черепашка. Самостійна робота (3 год).

 10. Тематичне оцінювання (1 год).

 11. Текстовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту (повторення) (2 год).

 12. Робота з фрагментами тексту. Самостійна робота (1 год).

 13. Створення нового документа. Створення документа з малюнками (2 год).

 14. Тематичне оцінювання (1 год).

 1. Робота з розвивальними програмами (2 год).

 2. Резервний час (3 год).

Програма та календарне планування
курсу інформатики для 6-го класу


Ломаківська Г.В., Колєсніков С.Я., Ривкінд Й.Я.

На снові досвіду викладання курсу інформатики в 6-му класі нами розроблена програма цього курсу, вимоги до результатів навчальної діяльності учнів та поурочне планування, які схвалені та рекомендовані вченою радою Київського міжрегіонального педагогіч­ного університету ім. Б.Д. Грінченка (протокол №3 від 23.06.2006). Наводимо зміст цього матеріалу.

Тема 1. Операційна система Windows. Вікна.

Операції з групами об'єктів Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп'ютером. Поняття об'єкта, його властивостей. Класифікація об'єктів. Операційна система Windows, Вікна, їх типи та призначення. Об'єкти вікон: прапорець, перемикачі, лічильник, текстове поле. Програма Провідник. Імена файлів та їхні розширен­ня. Зареєстровані розширення імен файлів. Поняття шляху до файлу та повного імені файлу. Пошук фай­лів і папок, шаблони імен. Створення ярликів, їх при­значення. Об'єкт Кошик та його особливості. Виділення групи об'єктів, її копіювання та переміщення. Налагодження миші.

^ Учні повинні знати:

• правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп'ютером;

• особливості класифікації об'єктів;

• типи вікон; програмне, діалогове, діалогове із вкладками та інформаційне:

• елементи вікна: прапорець, перемикачі, лічиль­ник та текстове поле;

• особливості програми Провідник; правила надання імен файлам та палкам;

• особливості розширення імен файлів,"

• що є повним іменем файлу;

• особливості задання шаблонів імен;

• основні операції над папками і файлами;

• особливості об'єкта Кошик.

^ Учні повинні мати уявлення про:

• об'єкт та його властивості;

• зареєстровані розширення імен файлів;

• властивості файлів та папок;

• можливості налагодження миші.

^ Учні повинні вміти:

• виконувати правила техніки безпеки і поведінки при роботі за комп'ютером;

• виконувати операції з об'єктами вікон: встанов­лювати прапорці, вибирати перемикач, встанов­лювати значення лічильника та заповнювати те­кстові поля;

• переглядати вміст папок за допомогою програми Провідник;

• знаходити файли і папки, використовувати шаб­лони імен;

• створювати і видаляти ярлики;

• визначати властивості об'єктів файл та папка;

• визначати ім'я файлу, його розширення, шлях до файлу або папки, повне ім'я;

• використовувати об'єкт Кошик;

• виділяти групу об'єктів;

• копіювати та переносити групи об'єктів;

• налагоджувати мишу.

^ Тема 2. Текстовий редактор Word

Текстовий редактор Word та його призначення. Основні елементи вікна текстового редактора Word та їх призначення. Відкриття документів. Збереження документів. Редагування тексту. Буфер обмі­ну. Пошук і заміна у тексті. Перевірка правопису. Форматування символів. Форматування абзацу. Друк документів. Вставка до документа графічних зображень.

^ Учні повинні знати:

• основні елементи вікна текстового редактора Word;

• призначення основних елементів вікна текстово­го редактора Word;

• призначення Буфера обміну;

• можливості режиму пошуку та заміни;

• способи форматування символів;

• способи форматування абзаців;

• особливості друку документів;

• можливості використання в документі графіч­них зображень.

^ Учні повинні мати уявлення про:

• Буфер обміну;

• особливості різних типів шрифтів;

• режими друку документів.

Учні повинні вміти:

• завантажувати текстовий редактор Word;

• змінювати вигляд програмного вікна;

• відкривати документи;

• зберігати документи;

• редагувати текст;

• вставляти до тексту символи, яких немає на клавіатурі;

• використовувати Буфер обміну;

• здійснювати пошук та заміну у тексті; здійснювати перевірку правопису;

• використовувати графічні об'єкти в документі.

^ Тема 3. Алгоритми і виконавці. Виконавець Черепашка

Виконання алгоритмів. Система команд вико­навця Черепашка. Цикли. Планування циклів за готовим зображенням. Вкладені цикли. Поняття процедури. Процедура з аргументами.

^ Учні повинні знати:

• систему команд виконавця Черепашка;

• поняття циклу;

• поняття вкладеного циклу;

• поняття процедури;

• поняття процедури з аргументами.

^ Учні повинні мати уявлення про:

• виконавців;

• прийоми планування алгоритмів побудови зображень;

• можливості процедур;

• можливості процедур з аргументами.

^ Учні повинні вміти:

• складати лінійні алгоритми;

• складати алгоритми з циклом;

• виконувати алгоритми виконавця Черепашка;

• використовувати цикли;

• використовувати вкладені цикли;

• складати та використовувати процедури;

• складати та використовувати процедури з аргу­ментами.

^ Тема 4. Графічний редактор CorelDraw

Графічний редактор CorelDraw та його призна­чення. Основні елементи вікна графічного редакто­ра CorelDraw та їх призначення. Об'єкти програмно­го вікна CorelDraw. Встановлення розмірів робочого поля. Об'єкти графічного редактора. Дії над об'єк­том. Побудова зображень. Властивості ліній. Градіє­нтна заливка. Операції над об'єктами та їх групами. Створення малюнків.

^ Учні повинні знати:

• призначення графічного редактора CorelDraw;

• можливості графічного редактора CorelDraw;

• об'єкти CorelDraw та дії над ними.

^ Учні повинні мати уявлення про:

• способи дій над об'єктами.

Учні повинні вміти:

• відкривати файл з малюнком;

• зберігати файл з малюнком;

• змінювати розмір робочого поля;

• виділяти об'єкти;

• створювати об'єкти малюнка за допомогою ін­струментів;

• виконувати операції над об'єктами;

• створювати малюнки.

Поурочне планування

 1. Правила техніки безпеки при роботі з комп'ютером. Об'єкти, 2 год.

 2. Операційна система Windows. Вікна, 1 год.

 3. Програма Провідник, 2 год.

 4. Операції над групами папок і файлів, 2 год.

 5. Налагодження миші, 1 год.

 6. Підсумковий урок, 1 год.

 7. Текстовий редактор Word, 1 год.

 8. Редагування тексту, 1 год.

 9. Форматування символів, 1 год.

 1. Форматування абзаців, 1 год.

 2. Створення нового документа. Друкування документа, 2 год.

 3. Підсумковий урок, 1 год.

 4. Черепашка і цикли, 2 год.

 5. Черепашка і вкладені цикли, 2 год.

 6. Процедури, 2 год.

 7. Процедури з аргументами, 2 год.

 8. Підсумковий урок, 1 год.

 9. Графічний редактор CorelDraw, 1 год.

 10. Створення графічних об'єктів, 2 год.

 11. Операції над об'єктами, 2 год.

 12. Приклади створення малюнків, 2 год.

 13. Підсумковий урок, 1 год.

 14. Резервний час, 2 год.

Схожі:

Навчальна програма курсу «інформатика» iconМіністерство освіти України
Навчальна програма курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" (для економістів)”. – Київ: мсу, 1998 р. – 34с
Навчальна програма курсу «інформатика» iconМіністерство освіти України міжнародний соломонів університет
Навчальна програма курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" (для економістів)”. – Київ: мсу, 1998 р. – 34с
Навчальна програма курсу «інформатика» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Кримінологія»
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Навчальна програма курсу «інформатика» iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма курсу «інформатика» iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма курсу «інформатика» iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є. Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та...
Навчальна програма курсу «інформатика» iconК. В. Данова навчальна І робоча програма
Навчальна І робоча програма дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів 3 курсу денної...
Навчальна програма курсу «інформатика» iconА. А. Євдокімов Навчальна прогрма та робоча програма з диплом
Навчальна прогрма та робоча програма з дипломного проектування для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 08010105...
Навчальна програма курсу «інформатика» iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративна юстиція» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Навчальна програма курсу «інформатика» iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративна юстиція» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи