Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів icon

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів
НазваНавчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів
Сторінка4/4
Дата29.09.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4


^ Програма поглибленого вивчення інформатики

(8-11 класи)

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Векторний добуток, напрямок повороту вектора»

«Перетворення координат у площині та у просторі»


Лабораторні роботи:

«Визначення площі багатокутника»

«Визначення перетину відрізків та визначення положення точки відносно простого багатокутника»

«Побудова опуклої оболонки»

«Визначення пари найближчих та найвіддаленіших точок»називає: елементи векторної алгебри та алгоритми їх застосування для розв’язування задач обчислювальної геометрії

наводить: приклади задач, для розв’язування яких використовуються елементи векторної алгебри

розпізнає: задачі, для розв’язування яких використовуються елементи векторної алгебри

характеризує: особливості застосування та реалізації алгоритмів обчислювальної геометрії

описує: загальні формули векторної алгебри, що лежать в основі реалізації алгоритмів обчислювальної геометрії

пояснює: основні ідеї, що є базовими для задач обчислювальної геометрії

формулює: основні принципи застосування елементів векторної алгебри для розв’язування задач обчислювальної геометрії

обґрунтовує: доцільність використання алгоритмів обчислювальної геометрії для розв’язування запропонованої задачі

порівнює: ефективність використання елементів векторної алгебри та традиційних методик розв’язування задач обчислювальної геометрії у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них традиційними методиками розв’язування задач обчислювальної геометрії та використанням елементів векторної алгебри

аналізує: відмінність між використанням традиційних методик розв’язування задач обчислювальної геометрії та використанням елементів векторної алгебри у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням алгоритмів, що базуються на елементах векторної алгебри

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного алгоритму обчислювальної геометрії у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

^ 11 клас (175 годин (166+9 рез.), 5 год. на тиждень, 9 год. резервного часу)

Інформаційно-комунікаційні технології

І семестр 2 год. на тиждень (30+2 рез.),

ІІ семестр 3 год. на тиждень (54+3 рез.)

Всього 89 год. (84+5 рез.час)

^ Алгоритмізація та програмування

І семестр 3 год. на тиждень(46+2 рез.)

ІІ семестр 2 год. на тиждень (36+2 рез).

Всього 86 год. (82+4 рез.час)

^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Зміст навчального матеріалу

^ Навчальні досягнення учнів

І семестр (32 год. (30+2 рез.) год., 2 год. на тиждень )

І семестр (48 год. (46+2 рез.), 3 год. на тиждень )

^ Розділ «Технології обробки графічної інформації», 30 годин

Розділ «Об’єктно-орієнтоване програмування», 46 годин

^ Тема: «Комп’ютерна графіка. Векторна графіка. Векторний графічний редактор, 14 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

види комп’ютерної графіки; основні поняття про растрову та векторну графіку; основні поняття комп’ютерної графіки; кольорові моделі (RGB, CMYK; HSB); кольорові палітри; індексна, фіксована, «безпечна» палітра; формати графічних файлів; особливості стандартних векторних форматів; методи стиснення графічних даних; перетворення файлів з одного формату у інший; векторний графічний редактор; робочий екран; призначення пунктів головного меню; знайомство з інструментами; малювання прямих ліній; властивості створених об’єктів; збереження малюнка; основи роботи з об’єктами; видалення, переміщення, обернення, перенесення, копіювання та дзеркальне відображення об’єктів; створення малюнків за допомогою простих геометричних примітивів; заливки малюнків; допоміжні режими роботи (лінійка, сітка, направляючі); створення малюнків за допомогою кривих; операції перетворення кривих; методи упорядкування та об’єднання об’єктів; особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів; перетин та виключення об’єктів; поняття перспективи; методи створення тривимірних об’єктів на площині; ефект перетікання; перетікання вздовж будь-якого контуру; створення ефекту рельєфу; робота з текстами; імпорт та експорт зображень в векторному графічному редакторі;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Створення малюнків за допомогою графічних примітивів»

«Використання заливок всіх типів. Створення малюнків з кривих»

«Особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів»

«Методи створення тривимірних об’єктів на площині»

«Ефект перетікання. Створення ефекту рельєфу. Створення тексту. Спеціальні ефекти для фігурного тексту»


Лабораторні роботи:

«Створення малюнків за допомогою графічних примітивів. Використання заливок всіх типів»

«Створення малюнків за допомогою кривих. Робота з текстом»називає: види комп’ютерної графіки; основні поняття про растрову та векторну графіку; роздільну здатність екрана, принтера, зображення; формати графічних файлів, пункти головного меню векторного графічного редактора

наводить: приклади графічних зображень, форматів графічних файлів

розпізнає: графічні зображення, види комп’ютерної графіки, формати графічних файлів

характеризує: особливості видів комп’ютерної графіки, кольорових моделей графічних зображень, форматів графічних файлів, призначення пунктів головного меню векторного графічного редактора

описує: загальні підходи до створення графічних зображень, використання можливостей векторного графічного редактора для створення графічних зображень

пояснює: основну ідею, що лежить в основі перетворення графічних файлів з одного формату у інший, роботу пунктів головного меню векторного графічного редактора

формулює: основні поняття про растрову та векторну графіку; основні поняття комп’ютерної графіки

обґрунтовує: доцільність використання графічних зображень

порівнює: якість графічних зображень, створених з різною роздільною здатністю, у різних форматах

класифікує: графічні зображення за їх роздільною здатністю, за форматами

аналізує: відмінність між графічними зображеннями, створеними з різною роздільною здатністю, у різних форматах

оцінює: результати роботи по створенню графічних зображень у векторному графічному редакторі

висловлює судження: щодо коректності вибору виду, роздільної здатності, формату конкретного заданого графічного зображення

розв’язує: завдання по створенню графічних зображень

спостерігає: за процесом створення графічних зображень

використовує: коректно і ефективно можливості векторного графічного редактора

дотримується правил: створення графічних зображень за допомогою векторного графічного редактора

показує на комп’ютері: результати виконання завдань по створенню графічних зображень у векторному графічному

редакторі

^ Тема: « Основи мови об’єктно-орієнтованого програмування. Базові алгоритмічні структури», 20 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

Основні особливості середовища розробки, візуальне конструювання, структура проекту; структура модуля;

події; збереження та запуск проекту; компіляція; етапи розробки проекту; етапи проектування форми; алгоритм проекту як сукупність алгоритмів процедур обробки подій; кодування; налагодження; тестування; типи даних; змінні; константи; стандартні функції; функції перетворення; введення та виведення даних; умовні оператори; команда повторення; оператори циклу; масиви; введення та виведення масиву; багатовимірні масиви; динамічні масиви; записи; символи та рядки; операції з рядками; файли; оголошення файлу; файлова змінна; виведення у файл; обробка помилок відкриття файлу; закриття файлу; введення даних різних типів з файлу; використання процедур та функцій; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Створення, збереження, запуск, налагодження та тестування проекту.»

«Умовні оператори та оператори циклу»

«Масиви»

«Багатовимірні масиви»

«Робота з файлами»

«Процедури та функції»


^ Лабораторні роботи :

«Створення власного проекту з використання схеми лінійного алгоритму, умовних операторів та операторів циклу»

«Обробка багатовимірних масивів»називає: поняття про візуальне конструювання програм,можливості створення програм під різні платформи, складові середовища, етапи розробки проекту; етапи проектування форми, поняття про об’єкт, властивості та події, арифметичні операції, стандартні функції, команди присвоювання, введення ті виведення інформації, оператори присвоювання, компоненти для введення та виведення інформації, типи даних

наводить: приклади лінійних алгоритмів , арифметичних виразів, оператора присвоювання, компонентів для введення і виведення інформації, типів даних

розпізнає: приклади програм, реалізованих у середовищі розробки, компонентів для введення та виведення інформації, змінні за типами даних

характеризує: особливості використання мови об’єктно-орієнтованого програмування , типів даних

описує: загальний вигляд середовища програмування, структури проекту .

пояснює: правила оформлення проекту, коректність використання різних типів змінних

формулює: етапи розробки проекту, етапи проектування форми, означення арифметичного виразу, лінійного алгоритму

обґрунтовує: доцільність використання середовища програмування для розробки проектів

порівнює: програми, розроблені за допомогою середовища об’єктно-орієнтованого програмування та без його використання

класифікує: арифметичні операції, стандартні функції

аналізує: переваги та недоцільність використання середовища об’єктно-орієнтованого програмування

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді проекту розробленого алгоритму для власних тестів у середовищі програмування

висловлює судження: щодо доцільності та коректності використання середовища програмування для конкретних задач

розв’язує: завдання по створенню та тестуванню лінійних алгоритмів з використанням операторів присвоювання, компонентів введення і виведення інформації, арифметичних виразів у середовищі програмування.

спостерігає: за покроковим виконанням реалізованих у вигляді проекту розроблених лінійних алгоритмів, за реалізацією проекту у середовищі програмування.

використовує: можливості середовища програмування для створення та налагодження проектів, коментарі у тексті програми, при введенні початкової інформації та при виведенні результуючої інформації

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів у вигляді проекту у середовищі програмування.

показує на комп’ютері: виконання створеного проекту, компоненти для введення початкової інформації, виведення результуючої інформації, виконання проекту для власних розроблених тестів у середовищі програмування .


^ Тема:«Комп’ютерна графіка. Растрова графіка. Редактор растрової графіки»,

16 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

растрова графіка; основні поняття; редактор растрової графіки ; робочий екран редактора; призначення пунктів головного меню; знайомство з інструментами; робота з панелями; робота з виділеними областями; виділення фрагментів зображень; масштабування, обертання, переміщення, дублювання меж виділеної області; кадрування зображень; робота з виділеними областями довільної форми; інструменти групи Lasso; маски та канали; корекція виділення у режимі швидкої маски; збереження виділеної області у якості маски; завантаження збереженого виділення; основи роботи з шарами; зображення, створене з кількох шарів; створення нового шару; виділення, демонстрація, приховування, зміна порядку слідування шарів; об’єднання шарів з метою зменшення об’єму файлу; малювання та розфарбування; вибір основного та фонового кольорів; розмір та параметри інструментів малювання; створення зображень інструментами малювання; розфарбування чорно-білих ілюстрацій, фотографій; перетворення кольорових фото в чорно-білі або однокольорові; робота з шарами; робота з текстом; спеціальні ефекти для шарів; текстові ефекти; монтаж фотографій; створення колажів; основи корекції тону; розподіл яскравості пікселів у вигляді гістограми; аналіз яскравості зображення; ретушування фотографій; підвищення різкості зображень; виділення дрібних дефектів; освітлення, затемнення зображень; обмін файлами між графічними програмами;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Робота з виділеними областями. Виділення фрагментів зображень різними методами. Збереження виділеної області у якості маски. Корекція виділення у каналі маскування»

«Розфарбування чорно-білих ілюстрацій, фотографій. Перетворення кольорових фото в чорно-білі або однокольорові»

«Робота з текстом. Спеціальні ефекти для шарів. Текстові ефекти»

«Ретушування фотографій. Підвищення різкості зображень. Виділення дрібних дефектів. Освітлення, затемнення зображень»


^ Лабораторні роботи:

«Створення колажів за допомогою редактора растрової графіки .»

«Обробка фотографій та збереження їх у різних форматах»

називає: види комп’ютерної графіки; основні поняття про растрову та векторну графіку; роздільну здатність екрана, принтера, зображення; формати графічних файлів, пункти головного меню редактора растрової графіки

наводить: приклади графічних зображень, форматів графічних файлів

розпізнає: графічні зображення, види комп’ютерної графіки, формати графічних файлів

характеризує: особливості видів комп’ютерної графіки, кольорових моделей графічних зображень, форматів графічних файлів, призначення пунктів головного меню редактора растрової графіки

описує: загальні підходи до створення графічних зображень, використання можливостей редактора растрової графіки для створення графічних зображень

пояснює: основну ідею, що лежить в основі перетворення графічних файлів з одного формату у інший, роботу пунктів головного меню редактора растрової графіки

формулює: основні поняття про растрову та векторну графіку; основні поняття комп’ютерної графіки

обґрунтовує: доцільність використання графічних зображень, створених у редакторі растрової графіки

порівнює: якість графічних зображень, створених з різною роздільною здатністю, у різних форматах у редакторі растрової графіки

класифікує: графічні зображення за їх роздільною здатністю, за форматами

аналізує: відмінність між графічними зображеннями, створеними з різною роздільною здатністю, у різних форматах у редакторі растрової графіки

оцінює: результати роботи по створенню графічних зображень у редакторі растрової графіки

висловлює судження: щодо коректності вибору виду, роздільної здатності, формату під час створення графічного зображення у редакторі растрової графіки

розв’язує: завдання по створенню графічних зображень у редакторі растрової графіки

спостерігає: за процесом створення графічних зображень у редакторі растрової графіки

використовує: коректно і ефективно можливості редактора растрової графіки

дотримується правил: створення графічних зображень за допомогою редактора растрової графіки

показує на комп’ютері: результати виконання завдань по створенню графічних зображень у редакторі растрової графіки

^ Тема: «Основи об’єктно-орієнтованого програмування»,

4 години

Зміст навчального матеріалу теми:

клас, об’єкт, метод; принципи ООП; інкапсуляція; наслідування, поліморфізм


називає: клас, об’єкт, метод, принципи ООП

наводить: приклади класів, об’єктів, методів

розпізнає: класи, об’єкти, методи

характеризує: особливості окремих класів, об’єктів, методів

описує: загальний вигляд класів, об’єктів, методів

пояснює: принципи ООП, відмінність між окремими класами, об’єктами, методами

формулює: означення класів, об’єктів, методів, інкапсуляції; наслідування, поліморфізму

обґрунтовує: доцільність використання ООП для реалізації розроблених алгоритмів

порівнює: класи, об’єкти, методи

класифікує: змінні за описом класів, об’єктів, методів

аналізує: відмінність між класами, об’єктами, методами

оцінює: ефективність використання принципів ООП

висловлює судження: щодо коректності та доцільності використання ООП

розв’язує: завдання по створенню алгоритмів з використанням ООП

спостерігає: за виконанням завдань із застосуванням принципів ООП

використовує: можливості ООП для реалізації алгоритмів

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації завдань із застосуванням принципів ООП

показує на комп’ютері: виконання створеної програми із застосуванням принципів ООП^ Тема: « Графіка у мові об’єктно-орієнтованого програмування », 8 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

об’єкти та компоненти мови програмування для відображення файлів з зображеннями; методи для креслення графічних примітивів; побудова графіка функції; головні засоби створення мультиплікації; використання бітових образів; використання GIF-анімації; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Створення зображень за допомогою графічних примітивів»


Лабораторна робота:

«Створення графіка функції»

«Створення анімації»називає: властивості, необхідні для створення графічних зображень

наводить: приклади методів необхідних для креслення графічних примітивів

розпізнає: методи, необхідні для креслення графічних примітивів, для виведення тексту

характеризує: особливості побудови графіка функції

описує: використання об’єктів та компонентів мови програмування для відображення файлів з зображеннями

пояснює: принципи роботи методів креслення графічних примітивів

формулює: правила побудови графіків функцій.

обґрунтовує: наявність різних методів креслення графічних примітивів

порівнює: графіки функцій, побудовані різними методами

класифікує: різні методи для креслення графічних примітивів

аналізує: значення правильного вибору методів для побудови графічних зображень

оцінює: ефективність результатів побудови графічних зображень

висловлює судження: щодо доцільності використання тих або інших методів побудови графічних зображень

розв’язує: завдання щодо побудови графічних зображень

спостерігає: за послідовністю виконання графічних побудов на комп’ютері

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: роботи за комп’ютером

показує на комп’ютері: процес побудови графічних зображень^ Тема: «Мультимедійні можливості об’єктно-орієнтованої мови програмування Довідкова система. », 4 години

Зміст навчального матеріалу теми:

можливості та властивості компонентів для реалізації мультимедійних можливостей мови програмування; створення довідкової системи програми; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Відтворення анімації, відеофайлів, звуку»

«Створення довідкової системи»


Лабораторна робота:

«Створення власного проекту з використанням анімації, відеофайлів, звуку.»називає: компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку; програми для створення довідкової системи

наводить: приклади використання компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програм для створення довідкової системи

розпізнає: компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програми для створення довідкової системи характеризує: особливості використання компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програм для створення довідкової системи

описує: компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програми для створення довідкової системи

пояснює: принципи роботи компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку, програм для створення довідкової системи

формулює: правила створення довідкової системи

обґрунтовує: переваги різних компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку

порівнює: можливості різних компонентів для відтворення анімації, відеофайлів, звуку

аналізує: якість створених анімацій, відеофайлів, звуку

оцінює: ефективність роботи створеної довідкової системи

висловлює судження: щодо доцільності використання компонентів для реалізації мультимедійних можливостей мови програмування

розв’язує: завдання по створенню анімації, відеофайлів, звуку, довідкової системи

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: роботи за комп’ютером

показує на комп’ютері: створені анімації, відеофайли, звук, довідкову систему^ Тема: «Елементи комп’ютерного моделювання», 10 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

модель; моделювання; класифікація моделей; етапи моделювання; приклади моделей; використання середовища програмування для моделювання фізичних процесів; особливості чисельного моделювання фізичних задач (похибки математичної моделі, вхідних даних, чисельного метода, представлення чисел в комп’ютері, обчислення функцій в комп’ютері); побудова графіків; перерахування фізичних координат в координатну екранну систему; зображення підсумкового графіка; табличне представлення результатів моделювання; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Лабораторні роботи:

«Створення власного проекту комп’ютерної моделі з використанням власної бібліотеки навчальних програм»

«Проведення комп’ютерного експерименту на власній комп’ютерної моделі. Аналіз отриманих результатів. Звіт»називає: поняття моделі, моделювання, особливості чисельного моделювання фізичних задач

наводить: приклади моделей

розпізнає: моделі різних типів

характеризує: запропоновані приклади моделей

описує: етапи процесу побудови моделі

пояснює: особливості чисельного моделювання фізичних задач

формулює: правила створення комп’ютерної моделі

обґрунтовує: вибір моделі та засоби її реалізації

порівнює: результати комп’ютерного моделювання з реальними експериментами

класифікує: запропоновані приклади моделей

аналізує: результати комп’ютерного моделювання

оцінює: ефективність створеної комп’ютерної моделі

висловлює судження: щодо вибору математичної моделі запропонованої задачі

розв’язує: проблеми під час реалізації математичної моделі у комп’ютерному вигляді

спостерігає: за проведенням комп’ютерного експерименту

використовує: середовище об’єктно-орієнтованого програмування для реалізації процесу моделювання

дотримується правил:: роботи за комп’ютером

показує на комп’ютері: результати виконання реалізованого процесу моделювання

ІI семестр (57 год. (54+3 рез.), 3 год. на тиждень )

ІІ семестр (38 год. (36+2 рез.), 2 год. на тиждень )

^ Розділ «Комунікаційні технології», 32 годин

Тема: «Бази даних у об’єктно-орієнтованої мові програмування»,

14 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

типи баз даних; локальна та видалена бази даних; структура бази даних; псевдонім бази даних; сервер InterBase (установка сервера InterBase, утиліта IBConcole); доступ до локального сервера бази даних, до видаленого сервера бази даних; підключення до серверу; створення бази даних; створення та введення даних у таблицю; управління доступом до бази даних; розробка програми управлення базою даних; використання ODBC–компонентів при розробці програм; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практична робота:

«Створення локальної бази даних»


Лабораторна робота:

«Проектування та створення власної бази даних»називає: поняття баз даних, типи баз даних, структуру баз даних

наводить: приклади використання баз даних

розпізнає: структуру баз даних, засоби створення локальної бази даних

характеризує: особливості створення таблиць, форм, запитів

описує: послідовність дій при створення таблиць, форм, запитів

пояснює: сутність створення бази даних за допомогою компонентів середовища програмування

формулює: етапи створення бази даних, таблиць, форм, запитів

обґрунтовує: планування та представлення структури бази даних, вибір засобів редагування таблиць, засобів створення форми, звіту

порівнює: різні засоби редагування таблиць, засоби створення форми, звіту

класифікує: бази даних за різними типами

аналізує: виконання дій при створенні бази даних, таблиць, запитів, форм

оцінює: складність виконуваних завдань, коректність власних відповідей та відповідей інших учнів

висловлює судження: щодо структури бази даних, кількості таблиць у базі, кількості та типу запитів, виду форми

розв’язує: завдання зі створення баз даних з різною кількістю таблиць, запитів, форм

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: роботи за комп’ютером

показує на комп’ютері: послідовність виконання завдань при створенні баз даних


^ Тема: «Комп’ютерні мережі. Інтернет. Основи Web-програмування», 18 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

локальні і глобальні мережі; історія Інтернет; клієнти та сервери; протоколи; адресація в Інтернет; Web-сторінки, Web-сайти, Web-браузери, Web-сервери; адресація в Інтернет; браузера; пошук інформації; пошукові системи; закон про авторське право; мова HTML; структура HTML-документу; елементи, теги, атрибути; заголовок, тіло програми; блочні, лінійні елементи; колір фону, шрифту; зміна розміру шрифту; текстові посилення та цитати; програмування списків (маркіровані, нумеровані, вкладені); гіперпосилання; посилання в межах одного документу; посилання з одного документу на другий; абсолютна та відносна адресація; навігаційні карти; таблиці; структура таблиці; використання таблиць для форматування документів; графіка в HTML-документах; графічні формати, які використовуються в HTML; програмування малюнків; використання малюнків у якості гіперпосилань; форми,

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Використання пошукових систем для пошуку інформації в Інтернеті»

«Створення HTML-сторінки з елементами форматування (шрифт, колір фону, текстові посилення та цитати)»

«Програмування списків (маркіровані, нумеровані, вкладені)»

«Гіперпосилання. Посилання в межах одного документу. Посилання з одного документу на другий»

«Таблиці. Використання таблиць для форматування документів.»

«Графіка в HTML-документах»


^ Лабораторна робота:

«Проектування та створення власної HTML-сторінки»називає: різні мови програмування з урахуванням нововведених, класи мов програмування, поняття локальної і глобальної мережі, поняття елемента, тега, атрибута

наводить: приклади з історії Інтернет, адресації в Інтернет, браузерів. Методів пошуку інформації, пошукових систем розпізнає: різні мови програмування та їх призначення, локальні і глобальні мережі

характеризує: пошукові системи, правила запису тегів

описує: призначення мов програмування, загальний вид тегів

пояснює: закон про авторське право, призначення окремих мов програмування, загальний вид окремих тегів

формулює: поняття HTML документ, елементи, теги, атрибути обґрунтовує: наявність великої кількості різних мов програмування, ознаки окремих класів мов програмування, програмування,

порівнює: особливості використання різних браузерів, особливості різних мов програмування

класифікує: браузери, мови програмування

аналізує: структуру, форматування, дизайн, навігацію HTML-документу

оцінює: ефективність структури, форматування, дизайну, навігації HTML-документу

висловлює судження: щодо необхідності виконання закону про авторське право розв’язує: завдання по написанню HTML-документів

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: можливості середовища програмування для виконання задач на комп’ютері

дотримується правил: пошуку інформації у Інтернеті

показує на комп’ютері: послідовність створення HTML-документу


^ Тема: «Основи Web-програмування. Основи мови JavaScript », 14 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

взаємодія програм на JavaScript з HTML документом; розміщення скрипта в HTML; оператори введення –виведення (prompt, alert); змінні, константи, вирази; команда розгалуження; умовний оператор IF мовою програмування JavaScript; вкладені розгалуження; повторення, оператори циклу мовою JavaScript (WHILE, FOR); поєднання повторення і розгалуження; функції; опис функції та її виклик; функція , яка має змінну кількість аргументів; поняття «Об’єкт»; методи; властивості; примірник об’єкта; інкапсуляція; наслідування; поліморфізм; вбудовані об’єкти Date, Array, Math, String; об’єктна модель браузера; об’єкт window, об’єкт document; форми; команда Form; команда Input; команда Select; конструювання об’єктів; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Побудова Web-сторінок з використанням операторів введення –виведення (prompt, alert)»

«Побудова Web-сторінок з використанням розгалуження»

«Побудова Web-сторінок з використанням повторення»

«Побудова Web-сторінок з використанням функцій»

«Побудова Web-сторінок з використанням вбудованих об’єктів Date, Array, Math, String»називає: поняття скрипта, основних понять ООП

наводить: приклади взаємодії програм на JavaScript з HTML документом

розпізнає: різні мови програмування з урахуванням нововведених та їх призначення

характеризує: правила запису програми з використанням мови JavaScript

описує: загальний вид програми з використанням мови JavaScript

пояснює: призначення різних операторів, функцій мови JavaScript,

формулює: поняття «Об’єкт»; метода; властивостей; примірника об’єкта;

інкапсуляції; наслідування; поліморфізму

обґрунтовує: необхідність використання мови JavaScript для створення інтерактивного сайту

порівнює: особливості різних мов програмування

класифікує: мови програмування

аналізує: значення коректного вибору мови програмування для створення проекту

оцінює: ефективність структури, форматування, дизайну, навігації створеного сайту

висловлює судження: щодо доцільного використання кольорів, графічних та рухомих об’єктів

розв’язує: завдання по створенню сайту

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: роботи за комп’ютером
^ Розділ «Основи комп’ютерного проектування»,

22 години

Розділ «Основи комп’ютерного проектування»,

22 години

Тема: «Основи Web-програмування. Використання Web-редакторів для створення сайтів», 14 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

Web-редактор Macromedia Dreamweaber; головне вікно програми, управління вікнами та панелями; налагодження Dreamweaber; робота з текстом; створення нової Web-сторінки; введення та форматування тексту; робота з кодом HTML; можливості Dreamweaber для роботи з тегами HTML; робота з Web-сайтами; реєстрація сайту у Dreamweaber; робота з файлами сайту; перевірка правильності HTML-коду; перевірка гіперпосилань; публікація сайта; робота з графікою; вставлення графічних зображень; зображення-гіперпосилання, активні зображення, карти-зображення; робота з таблицями; створення та використання стилів CSS; каскадність CSS та її використання; можливості CSS для оформлення Web-сторінки; фреймовий дизайн; робота з фреймами у Dreamweaber; робота з шаблонами у Dreamweaber; контейнерний Web-дизайн; плаваючі контейнери; вільно позиційовані контейнери; можливості HTML та CSS для створення вільно позиційованих контейнерів; використання Web-сценаріїв; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


^ Практичні роботи:

«Робота з текстом у Dreamweaber»

«Робота з графікою»

«Використання стилів CSS.»

«Використання контейнерів»називає: етапи створення сайту, елементи головного вікна Web-редактора Macromedia Dreamweaber

наводить: приклади сайтів, створених за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

розпізнає: елементи головного вікна Web-редактора Macromedia Dreamweaber; сайти, створені у Web-редакторі Macromedia Dreamweaber

характеризує: особливості створення сайтів за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

описує: можливості Web-редактора Macromedia Dreamweaber для створення сайтів

пояснює: особливості створення сайтів за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

формулює: принципи створення сайтів за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

обґрунтовує: доцільність використання Web-редактора Macromedia Dreamweaber для створення сайтів

порівнює: ефективність використання різних програмних засобів для створення сайтів

класифікує: різні програмні засоби для створення сайтів щодо ефективності їх використання під час створення сайтів та зручності роботи

аналізує: доцільність та ефективність використання Web-редактора Macromedia Dreamweaber для реалізації сформульованого завдання по створенню сайту

оцінює: ефективність використання Web-редактора Macromedia Dreamweaber для реалізації сформульованого завдання по створенню сайту

висловлює судження: щодо доцільності використання Web-редактора Macromedia Dreamweaber для реалізації сформульованого завдання по створенню сайту

розв’язує: завдання по реалізації створення сайту за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

спостерігає: за процесом створення сайту за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

використовує: всі попередньо набуті знання та можливості Web-редактора Macromedia Dreamweaber для створення сайту

дотримується правил: створення сайту за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

показує на комп’ютері: сайт, розроблений за допомогою Web-редактора Macromedia Dreamweaber

^ Тема: «Планування роботи над компютерним проектом», 2 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

етапи створення комп’ютерного проекту; класифікація проектів (мультимедійний навчальний проект з будь-якого загальноосвітнього предмету, інструментальне середовище, системні та мережеві проекти, навчально-ігрові проекти, енциклопедії, навчальні, демонстраційні, контролюючі та моделюючі проекти, Web-сайт, бази даних); структура проекту з кожного напрямку; педагогічні, методичні, технічні, фізіолого-гігієнічні вимоги до розробки проекту; система вимог до програмного коду, документації та інших супроводжуючих проект матеріалів; вибір теми; вибір керівників, відповідальних за змістовну та інформаційну частину проекту; взаємодія між виконавцем та керівниками проекту; створення плану та сценарію власного проекту; підбір необхідних інформаційних джерел; вибір необхідного програмного середовища для створення проекту; поповнення власної бібліотеки навчальних завданьназиває: етапи створення комп’ютерного проекту

наводить: приклади проектів різного типу

розпізнає: структуру проекту кожного типу

характеризує: проект кожного типу

описує: педагогічні, методичні, технічні, фізіолого-гігієнічні вимоги до проекту

пояснює: вибір теми та керівників проекту

формулює: система вимог до програмного коду, документації та інших супроводжуючих проект матеріалів

обґрунтовує: план та сценарій свого проекту

порівнює: проекти різних виконавців

класифікує: запропоновані проекти

аналізує: структуру, план та сценарій проекту

оцінює: необхідні програмні середовища для створення проекту

висловлює судження: щодо взаємодії між виконавцем та керівниками проекту

розв’язує: проблеми під час реалізації сценарію проекту у комп’ютерному вигляді

спостерігає: за виконанням системи вимог до програмного коду, документації та інших супроводжуючих проект матеріалів

використовує: необхідні інформаційні джерела для створення власного проекту

дотримується правил: створення проекту

показує на комп’ютері: план, сценарій та власний проект

^ Тема: «Основи Web-програмування. Створення власних сайтів», 8 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

вибір теми сайту; етапи створення сайту; вимоги структури, дизайну, об’єму, навігації по сайту; створення плану-сценарію; розробка ієрархічної структури сайту; проектування зовнішнього виду сторінки на екрані (фони, шрифти, малюнки); розробка навігації по сайту; захист та затвердження плану-сценарію; підбір матеріалів для змістовної частини сайту; вибір програмних середовищ для створення сайту; вимоги до програмного коду; створення сайту з використанням власної бібліотеки проектів і програм; структура та підготовка супроводжуючої документації; тестування та апробація створеного сайту; захист проекту


^ Практичні роботи:

«Створення плану-сценарію; розробка ієрархічної структури сайту;»

«Структура та підготовка супроводжуючої документації»


^ Лабораторна робота:

«Захист створеного сайту»


називає: етапи створення сайту

наводить: приклади сайтів

розпізнає: ієрархічну структуру сайту

характеризує: сайти з різними рівнями дизайну

описує: вимоги структури, дизайну, об’єму, навігації по сайту

пояснює: вибір теми

формулює: вимоги до програмного коду

обґрунтовує: план-сценарій сайту

порівнює: сайти різних виконавців

класифікує: сайти за різними ознаками

аналізує: структуру, план-сценарій проекту

оцінює: необхідне програмне середовище для створення сайту

висловлює судження: щодо підбору матеріалів для змістовної частини сайту, вибору програмних середовищ для створення сайту

розв’язує: проблеми під час реалізації сценарію проекту у комп’ютерному вигляді спостерігає: за тестуванням та апробацією створеного сайту

використовує: власні бібліотеки проектів і програм

дотримується правил: створення сайту

показує на комп’ютері: план-сценарій та власний проект

^ Тема: «Реалізація власного проекту», 14 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

поетапна реалізація власного проекту; налагодження окремих незалежних та взаємопов’язаних частин (модулів) проекту; об’єднання окремих частин (модулів) проекту в єдине ціле; розробка інтерфейсної частини проекту; робота з літературою; консультації з керівниками проектуназиває: етапи реалізації власного проекту

наводить: аргументи щодо актуальності обраної теми, доцільності використання обраного методичного та програмного забезпечення

розпізнає: окремі частини (модулі) проекту, що розробляється

характеризує: використовувану літературу, окремі частини (модулі) проекту, що розробляється

описує: алгоритми, використані для реалізації окремих частини (модулів) проекту, що розробляється

пояснює: вибір теми, підбір літератури, ефективність розбиття проекту на окремі незалежні та взаємопов’язані частини (модулі)

формулює: технічні вимоги до реалізації власного проекту; алгоритми, використані для реалізації власного проекту

обґрунтовує: ефективність алгоритмів, використаних для реалізації власного проекту; раціональність розробленої інтерфейсної частини власного проекту

порівнює: ефективність використання розробленого власного проекту за різних технічних умов

класифікує: різноманітні проекти за їх призначенням

аналізує: ефективність використання різних програмних засобів для реалізації власного проекту

оцінює: ефективність використання власного розробленого проекту

висловлює судження: щодо підбору матеріалів для змістовної частини проекту, вибору програмних середовищ для його створення

розв’язує: проблеми під час реалізації сценарію проекту у комп’ютерному вигляді

спостерігає: за тестуванням та апробацією створеного проекту

використовує: власні бібліотеки проектів і програм

дотримується правил: розробки інтерфейсної частини власного проекту

показує на комп’ютері: роботу окремих частин проекту, повної версії власного розробленого проекту, його інтерфейсної частини^ Тема: «Оформлення документації проекту», 2 години

Зміст навчального матеріалу теми:

анотація до документації, опис алгоритму (алгоритмів), використаних під час розробки проекту; оформлення технічної документації до розробленого проекту з вказанням необхідних технічних вимог до його використання; інструкція для користувача розробленого проекту; література; зміст документаціїназиває: структуру документації до власного проекту

наводить: приклади документацій до відомих ліцензованих програмних продуктів

розпізнає: окремі складові документації до проекту

характеризує: зміст окремих складових документації до проекту

описує: змістовну частину окремих складових документації до проекту

пояснює: необхідність оформлення документації до розробленого проекту

формулює: вимоги до оформлення окремих складових документації

обґрунтовує: доцільність підготовки документації до власного розробленого проекту

порівнює: якість підготовленої документації до різних проектів

класифікує: призначення програмних продуктів за змістом їх документацій

аналізує: структуру документації до проекту

оцінює: якість підготовленої документації до власного розробленого проекту

висловлює судження: щодо змістовної частини документації до власного розробленого проекту та її оформлення

розв’язує: проблеми під час підготовки документації до власного проекту (набір, редагування, дотримання вимог щодо оформлення тощо)

спостерігає: за процесом підготовки документації іншими учнями

використовує: існуючий досвід щодо підготовки документації до проектів

дотримується правил:

оформлення документації до проектів

показує на комп’ютері: електронний варіант документації до власного проекту^ Тема: «Захист проекту», 4 години

Зміст навчального матеріалу теми:

врахування зауважень, отриманих на попередньому захисті власного проекту; коректування проекту відповідно до отриманих на попередньому захисті зауважень; захист власного розробленого проектуназиває: тему власного розробленого проекту; програмне забезпечення, використане для його реалізації; технічні вимоги для його експлуатації; зауваження, отримані під час попереднього захисту

наводить: аргументи щодо доцільності розробки даного проекту; враховані зауваження, що були висловлені рецензентами на попередньому захисті проекту

розпізнає: смисл запитань опонентів, рецензентів та керівників проекту

характеризує: ефективність розробленого власного проекту під час його експлуатації

описує: елементи інтерфейсної складової розробленого проекту; алгоритми, використані для їх реалізації

пояснює: призначення елементів інтерфейсної складової розробленого проекту; окремих частин розробленого проекту

формулює: алгоритмічні методи, використані для розробки власного проекту

обґрунтовує: доцільність обраної теми, ефективність застосованих для реалізації проекту алгоритмів

порівнює: ефективність експлуатації розробленого проекту за різних технічних умов; результати роботи проекту під час попереднього та поточного захистів

класифікує: алгоритми, використані для реалізації проекту

аналізує: структуру розробленого проекту, ефективність його роботи

оцінює: програмне забезпечення, використане для реалізації проекту; ефективність роботи розробленого проекту під час попереднього та поточного захистів

висловлює судження: щодо набутого досвіду під час роботи над проектом, проблем, які виникали під час його реалізації; подальших можливостей продовження досліджень з обраної тематики

розв’язує: самостійно можливі нестандартні ситуації під час захисту власного проекту

спостерігає: за тестуванням та виконанням розробленого власного проекту

використовує: під час захисту весь набутий навчально-дослідницький досвід

дотримується правил: презентації власного розробленого проекту; надання відповідей на запитання опонентів, керівників проекту

показує на комп’ютері: всі можливості власного розробленого проектуЛІТЕРАТУРА


 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”

 3. Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.– 256с.

 4. Web-мастеринг без посторонней помощи: учебное пособие/ Артанов Борис М.: 100 книг, 2006-336 с:ил.

 5. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы.: Пер. с англ.: Уч. пос. ― М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. ― 384 с., ил.

 6. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. ― 368 с.

 7. Вайк Ален и др. JavaScript. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./ Ален Вайк.-К: ООО «ТиД ДС», 2001-480 с.

 8. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. ― 2-е изд., стер. ― М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. ― 208 с. ― (Пробл. науки и техн. прогресса)

 9. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. ― М.: Мир, 1989. ― 360 с., ил.

 10. Грузман М. Эвристика в информатике. ― Винница: Арбат, 1998. ― 308 с.

 11. Дронов В.А. Самоучитель Macromediaweaver 8 -CПб. БХВ-Петербург, 2006 – 320с.:ил.

 12. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інформатики. – К.: Генеза. – 2007.- 216 с.: іл.

 13. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інформатики – К.: Генеза. – 2008.- 333 с.: іл.

 14. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмув.: 777 задач з рек. та прикл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2006.- 286 с.: іл.

 15. Керман, Митчел, К. Программирование и отладка в Delphi. Учебный курс. Пер. с англ.. ― М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002, 672 с.: ил. – Парал. тит.англ.

 16. Кнут Д. Искусство программирования. ― М.: Вильямс, 2000

 17. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 2001. ― 960 с., 263 ил.

 18. Культин Н.Б., Основы программирования в Delphi 2006 Microsoft .NET Framework-CПб. БХВ-Петербург, 2006 – 487с.:ил.

 19. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с. : ил. – (Диалог с компьютером)

 20. Липский В. Комбинаторика для программистов: Пер. с польск. ― М.: Мир, 1988. ― 213 с., ил.

 21. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса: Пер.с англ. – М. ДМК Пресс, 2001. – 416 с., ил. (Серия «Для программистов»)

 22. Марков Е.П., Никифоров В.В. Delphi 2005 для .NET -CПб. БХВ-Петербург, 2005 – 896с.:ил.

 23. Сван Т. Основы программирования в Delphi для Windows 95. – К.: «Диалектика», 1996. – 480 с., ил.

 24. Стивенс Р. Тестирование и отладка программ на Visual Basic : Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 384 с. ил. (Серия «Для программистов»)

 25. Тюкачев Николай, Свиридов Юрий Delphi 5. Создание мультимедийных приложений. –.М: «Нолидж», 2000. –384 с., ил.

 26. Фаронов В.В. Delphi 2005. Разработка приложений для баз данных и Интернета. -CПб. Питер, 2006 – 603с.:ил.

 27. Шупруга В.В., Delphi 2006 на примерах CПб. БХВ-Петербург, 2006 – 528с.:ил.


1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconІнформація про учнів: Загальна кількість учнів району: початкових класів; учнів 5-8 класів; 9-х класів; 10-11-х классов
Становлення індивідуального вибору учнів 5-7 класів через курси за вибором( по класах)
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconОснови інформатики навчальна програма
Програма розрахована на вивчення основ інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconПояснювальна записка Програма складена для навчання учнів, які обрали хімію як предмет поглибленого вивчення
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconПрограма стипендій Посольства США з вивчення англійської мови для учнів старших класів м. Луганська

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconОпорна ні адреса бульвар Шевченка, 17 робоча навчальна програма з дисципл І ни
Сучасний стан демографічної ситуації в Україні вимагає від лікаря загальної практики поглибленого вивчення питань репродуктивного...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconАнотований каталог
Бариба Л. П. Позакласний захід з інформатики "Ми знаємо, ми уміємо" для учнів старших класів // Електронний ресурс: Учительський...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconКиївський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України
Оголошує олімпіаду з математики та інформатики для учнів 9х класів шкіл України
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconНавчальна програма курсу «інформатика»
Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconКонспект лекції з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення теми «Філософія ХХ ст.» для студентів усіх форм навчання
Карівець І. В. Феноменологічно-екзистенціальне розуміння філософії: Конспект лекції з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів iconНаказ №397 Про організацію та проведення конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» для учнів 4-5 класів
Міністерства освіти І науки України від 21. 08. 2009 р. №1/9-567, з метою популяризації сучасної вітчизняної книги, розвитку читацької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи