Програма Розвиток духовних цінностей icon

Програма Розвиток духовних цінностей
Скачати 346.53 Kb.
НазваПрограма Розвиток духовних цінностей
Дата29.09.2012
Розмір346.53 Kb.
ТипДокументиПрограма

«Розвиток духовних цінностей

у дітей , батьки яких

перебувають за кордоном»


Кочурка Жанна Миколаївна

Практичний психолог

Білівецької ЗОШ І –ІІІ ступенів

Хотинського району


2011

Пояснювальна записка

Останнім часом у нашому суспільстві гостро постала проблема виїзду людей за кордон на заробітки. Батьки залишають своїх дітей без материнської та батьківської постійної уваги, любові та опіки. А нам усім добре відомо, що вирішальне значення у формуванні особистості дитини відіграє сім’я.

Сім’я – це мала соціальна група, яка, з одного боку, є могутнім чинником розвитку дитини, що займається їх емоційно – психологічною підтримкою, з іншого боку, може виступати джерелом психічної травми, що призводить до різних розладів емоційно-вольової сфери. Саме в сім’ї формується ставлення дитини до себе й до навколишніх , у сім’ї відбувається первинна соціалізація , з’являються основні життєві цінності.

Підлітковий вік є найважчим періодом розвитку. У цей період проходять докорінні зміни уже сформованих психологічних структур, виникають нові утворення , закладаються основи поведінки, виробляється загальна направленість у формуванні моральних уявлень і соціальних установок. Найактивніше в цьому віці закладаються основи духовності, активно формуються моральні якості, світоглядні позиції, уся система цінностей та ідеалів, визначаються основні життєві цілі й напрямки самотворення, встановлюються цінності у виборі життєвого шляху.

Тому проблема виїзду батьків за кордон і відсутність тісного контакту з дітьми призводить до втрати або переорієнтації основних життєвих цінностей. Цінності – це провідна складова становлення особистості. Формування духовного світу дітей та молоді, як провідної галузі особистості – велике й складне завдання, що стоїть у центрі уваги вчителів, батьків, психологів, усього людства. Живучи у світі матеріальному й опікуючись лише раціональним і технічним удосконаленням життя, утрачається життя духовне, внутрішнє . Ми дбаємо про здоров’я тіла, і разом із тим, нехтуємо духом.

Діти,батьки яких перебувають за кордоном, – це особливий контингент, що характеризується притаманними їм якостями. Тому головним завданням психологів є створення оптимального клімату для підлітків та безперервного психологічного супроводу дітей трудових мігрантів із метою максимальної адаптації їх у суспільстві, попередженні девіантної поведінки та формуванні ціннісних орієнтацій відповідно до моральних норм і правил. Дана програма направлена саме на це. А ще має на меті: попередити масовий виїзд батьків неповнолітніх дітей за кордон, дати зрозуміти батькам, що сім’я завжди платить найвищу ціну за надмірне прагнення матеріально збагатитися . Під час курсу важливо навчити батьків усвідомлювати свої цінності, вірно передавати їх дітям , допомогти розмежувати два поняття: мета і засіб сім’ї. Мета – це сімейне благополуччя родини, а достаток – це засіб. Важливо дати зрозуміти тим, хто прагне виїхати за кордон, що з появою грошей мета швидко змінюється й наше суспільство втрачає повноцінну українську родину з усіма її особливостями, втрачає безкорисливе, насичене духовністю молоде покоління. В океані матеріальних благ гине наша культура, мова , свідомість, гине – ціла наша нація.

Тому , основна мета цього курсу:

розвиток духовних цінностей у дітей , батьки яких перебувають за кордоном.

Завдання програми:

 • Розвивати духовні цінності підлітків.

 • Підвищувати рівень психологічної культури учнів.

 • Формувати позитивний « Я – образ» у дітей, батьки яких перебувають за кордоном.

 • Розширити знання дітей про самих себе.

 • Навчити учасників тренінгу звільнятися від негативних почуттів.

 • Розвивати впевненість, самоповагу, самопізнання.

 • Попередити масовий виїзд за кордон батьків, дати їм можливість усвідомити їх значимість у вихованні дітей.

 • Допомогти батькам у переоцінці й розширенні цінностей та перенесення їх на виховний процес.

 • Зміна способів поведінки дітей через батьківський вплив.

 • Навчити батьків шукати вірне вирішення проблемних ситуацій.

 • Формувати партнерські позиції у спілкуванні з іншими, уміння слухати, намагатися зрозуміти людину , а не переконувати у своїй правоті.

 • Сприяти формуванню правильних підходів у сімейному спілкуванні на рівні „ батьки – діти ”.Принципи , які використовуються під час роботи 1. Принцип „ Тут і тепер ” – говорити й думати про те, що відбувається в групі.

 2. Принцип активності. Забезпечення необхідних умов до роботи кожного учасника групи.

 3. Створення атмосфери безумовної поваги до цінностей учасників групи.

 4. Надання членам групи максимум підтримки при висловленні власних думок, ідей , почуттів.

 5. Принцип відповідальної участі в роботі.^ Структура тренінгу

Програма включає в себе 10 занять для дітей та 5 занять для батьків.

Тренінг складається із системи взаємопов’язаних занять. Кожне заняття починається вправами, що сприяють зниженню емоційного напруження, активізації учасників тренінгу. До структури кожного заняття входять вправи направлені на розвиток духовних цінностей, підвищення рівня самосвідомості. Проводяться релаксаційні вправи та вправи–метафори. Після виконання основних вправ відбувається обговорення, груповий аналіз власних дій , самоаналіз ефективності використання прийомів на кожному занятті.


^ Навчально – тематичний план

п/п


Зміст

Кількість годин
І. Тренінг із дітьми
1.

Заняття 1. «Знайомство»

1

2.

Заняття 2. «Хто я?»

1

3.

Заняття 3. «Довіра»

1

4.

Заняття 4. « Я і колектив»

1

5.

Заняття 5. « Мої цінності»

1

6.

Заняття 6. «Сенс життя»

1

7.

Заняття 7. « Моя відповідальність»

1

8.

Заняття 8. « Я самостверджуюся»

1

9.

Заняття 9. « Образи у моєму житті»

1

10.

Заняття 10. « Дари учіння»

1
ІІ. Тренінг із батьками
1.

Заняття 1. « Моя особиста позиція»

1

2.

Заняття 2. « Неправильні форми виховання у сім’ї»

1

3.

Заняття 3. « Я і мої цінності»

1

4.

Заняття 4. «Свобода та відповідальність у виборі цінностей»

1

5.

Заняття 5. «Батьки та діти , їх взаємовідносини»

1
Усього :

15


І. Тренінг із дітьми

Заняття №1 « Знайомство»

Мета :самовизначення членів групи та визначення цілей своєї роботи ; створення у групі атмосфери психологічного комфорту та безпеки, яка б заохочувала до самопізнання , розширення уявлень підлітків про себе.

^ 1.Вправа на знайомство „ Павутиння”

Мета : сприяти знайомству учасників тренінгу, дати можливість відчути свою належність до групи.

Інструкція: у кожного з вас є можливість повідомити щось про себе, разом з тим намотуєте нитку з клубка на палець. Розпустити павутину потрібно повертаючи попереднику і переказуючи його розповідь.

^ 2.Вправа „Мої очікування і побоювання”


Мета : визначити що очікують від заняття діти.

Інструкція: учасникам пропонують дві кольорові смужки на яких потрібно вказати свої очікування , побажання і побоювання, стосовно роботи у групі.

^ 3.Вправа „ Правила групи”


Мета : визначити правила за якими буде працювати група.

Інструкція: усі учасники пропонують правила, яких будуть дотримуватися під час занять.

^ 4.Вправа „Квітка”


Мета : зняти первинне напруження , навчити володіти собою.

Інструкція: займіть зручне положення , заплющте очі, прислухайтеся до свого тіла і розслабтеся. Уявіть собі яку – небудь квітку... Будь – яку квітку. Яку ви колись бачили, чи квітку, яку малює ваша уява... Все , що ви собі уявляєте - добре. Попробуйте торкнутися стебла квітки... – Яке воно на дотик? Якої товщини стебло? Торкніться листків ... Порівняйте на дотик верхню і нижню частину листка. Які на дотик пелюстки ? Уявіть їх колір . Спробуйте насолодитися ароматом квітки . Які відчуття викликає у вас ця картина ? Розслабтеся , володійте собою, ви вам приємно і ви впевнені у своїх силах.

5. ^ Вправа „ Всі ми чимось схожі”

Мета :визначити індивідуальні риси, що об’єднують учасників групи.

Інструкція: об’єднуються за принципом : ми чимось схожі. У групах обговорюємо і записуємо список, що об’єднує міні-групу.

6.^ Вправа „ Сніжинка”

Мета : показати , що немає правильних чи не правильних , хороших чи поганих, а вчить бачити різноманітність і потрібність кожної людини.

Інструкція: у кожного з вас є серветка. Зараз ви будете виконувати дії відповідно моїй інструкції .

 • Розгорніть серветку.

 • Складіть вдвоє , відірвіть верхній лівий кут.

 • Складіть серветку вдвоє , відірвіть нижній правий кут.

 • Складіть серветку вдвоє . відірвіть нижній лівий кут.

 • І ще раз складіть у двоє і відірвіть верхній , а потім нижній кути.

 • Розгорніть і демонструйте усім.

 • Аналізуємо.7.Вправа „ Метафора”

Мета : активізувати мислення , дати зрозуміти що самі підлітки відповідають за себе, розвивати самостійність і право вибору.

Інструкція: пропонується прослухати метафору про двох мудреців, постійно сперечались хто з них наймудріший. І тоді один з них вирішив: „ Я візьму в руки метелика , прийду до знатного мудреця і запитаю, що у мене у руках - живе , чи мертве? Якщо відповість живе – я задушу, якщо мертве – то відпущу.” Коли він прийшов і задав таке запитання , то отримав відповідь :” Усе в твоїх руках...”

8. ^ Вправа „ Мої очікування”

Інструкція: по черзі висловлюють свої думки, чим справдилися ваші очікування, що вдалося , що ні ?


Заняття №2 «Хто Я ?»

Мета : розширити уявлення про себе , сприяти більш глибокому саморозкриттю, яке мотивує до змін у собі. Розвивати „ Я – концепцію „ підлітків, уміння аналізувати та визначати психологічні характеристики свої та оточуючих людей.

 1. ^ Вправа „ Побажання”

Мета : створити позитивну атмосферу , підняти настрій.

Інструкція: розпочнемо із того, що висловимо один одному побажання на сьогоднішній день. Зараз кожен по черзі підійде до когось , за бажанням, і щось побажає.

2.Вправа „ Хто Я ?”

Мета : навчити самоаналізу, розвивати рефлексію.

Інструкція: зараз кожен дасть письмово 10 відповідей на запитання „ Хто Я?”

3.^ Вправа „Асоціація”

Мета : навчити асоціювати себе з різними предметами та речами.

Інструкція: кожен витягує листівку з іменем учасника тренінгу, у голос не зачитує , а наводить асоціацію з ким або чим у вас асоціюється та людина?

4.^ Вправа „ Лист Марсіанові”

Мета : визначити структуру ціннісних орієнтацій кожного учасника тренінгу.

Інструкція: учасникам дається завдання - пояснити марсіанинові , який ніколи не бачив і не знає людей, хто така людина. Обговорюємо і складаємо загальну картину людини .

^ 5.Вправа „ Поглянемо один на одного”


Мета : розвивати самосвідомість.

Інструкція: підпишіть листочок. У правій колонці записуєте позитивну рису у ліву – негативну. Далі передаємо листочок по колу іншим учасникам і вони записують ваші риси.

^ 6.Вправа „ Карусель


Мета : допомогти сконцентруватися на позитивних сторонах своєї особистості.

Інструкція: стільці поставте один навпроти одного . Кожен обирає тему бесіди за якою розмовляють ті що сидять навпроти. Через певний час один ряд пересідає, змінює партнера.

^ 7.Вправа „Враження „


Мета : відрито і чесно формувати уміння висловлювати свою думку.

Інструкція: всі учасники діляться своїми враженнями.


^ Заняття №3 « Довіра»

Мета : сприяти подальшій згуртованості колективу , поглибленню процесів саморозкриття, вчитись знаходити індивідуальні особливості.

 1. ^ Вправа „ Мої відчуття”


Мета : створити доброзичливу атмосферу , зняття напруження.

Інструкція: розкажіть про свої відчуття і переживання сьогоднішнього дня

 1. ^ Вправа „ Незвичайне знайомство”


Мета : діагностувати особливості дитини, усвідомити багатосторонність свого „Я”, вміння порівнювати себе , вміння відчувати людей.

Інструкція: кожному учаснику кидають м’яча і він повинен дати відповідь на поставлене запитання. Наприклад : Як би ти була деревом , то яким ? це дерево з яким корінням? Доросле і мале? Важко чи легко ростеться? Чи ростуть поряд інші дерева?

 1. ^ Вправа „Психологічний автопортрет”


Мета : розвивати навички самоаналізу.

Інструкція: потрібно описати себе давши відповідь на два запитання.

За це мене цінують.

За це мене можна критикувати.

 1. ^ Вправа „Дзеркало”


Мета : поглибити процеси саморозкриття.

Інструкція: всі учасники в колі. Кожен із учасників по черзі демонструє жести , рух або фігуру, інші повинні якомога точніше його повторити.

 1. ^ Вправа „ Імена”


Мета : дати зрозуміти , що ім’я кожної людини це велика частина особистості.

Інструкція: кожен учасник говорить варіанти імені підлітка , який сидить

у центрі кола.

 1. ^ Вправа „ Заміна негативних думок”


Мета : вміння переосмислювати і у негативному бачити позитив.

Інструкція: пригадайте 10 негативних якостей , які впливають на ваше життя , поведінку , самопочуття. Спробуйте замінити їх на позитивні . Наприклад: я така незграба – я маю право на помилку. Я смішний – я веселий.

 1. ^ Вправа „ Кінець дня”


Мета : підсумувати результати роботи.

Інструкція: кожен з вас висловиться і підсумує , що кому вдалося , сподобалося чи ні.

^ Заняття № 4 « Я і колектив»

Мета: розширити уявлення про себе та інших учасників групи, порівняти

своє само сприйняття з тим, як тебе сприймають інші.


 1. ^ Вправа „ Закінчи речення „


Мета: налаштувати на роботу, зняти первинну напругу.

Інструкція : обираємо за бажанням ведучого , який розпочинає вправу із слів: „ Поміняйтеся місцями ті, у кого карі очі.” Продовжує той, хто не встиг присісти на інше місце. Може добавляти різні варіанти закінчень.

 1. ^ Вправа” Сонечко”


Мета: допомагає визначити думку про себе інших учасників тренінгу.

Інструкція : намалюйте сонечко, у центрі напишіть своє ім’я . На кожному промінчику усі учасники групи, по черзі, записують за що мене можна любити і поважати.

 1. ^ Вправа „Чарівна паличка”

Мета: визначити ставлення учасників групи один до одного.

Інструкція : у центрі стоїть чарівна паличка. За її допомогою кого – небудь можна перетворити . Ви берете паличку і проголошуєте: „ Перетворюю тебе... на .... , тому що ...

 1. ^ Вправа „ Шукаю товариша”


Мета: визначити , які цінності, людські якості , риси характеру необхідно розвивати у себе , щоб мати справжніх товаришів.

Інструкція : я працюю редактором газети безкоштовних оголошень під назвою :” Шукаю товариша”. Ви приносите мені свої оголошення.

 1. ^ Вправа „ Знайди собі пару.”


Мета: підняти емоційний стан учасників групи.

Інструкція : я роздаю картки, на яких написано назви тварин. Таких карток є дві, ви маєте відшукати свою пару, але при цьому не говорити хто ви.

 1. ^ Вправа „ Маятник”


Мета: навчити дітей довіряти іншим.

Інструкція : один з учасників стає всередині кола , його розкачують. Ви повинні розслабитися і довіряти іншим, не боятися.

 1. ^ Вправа „ Піраміда почуттів”


Мета: визначити думку учасників про роботу у групі

Інструкція : кожен учасник виходить у центр із такими словами:

„ Сьогодні я.... ”


^ Заняття № 5 «Мої цінності»

Мета: усвідомити себе , ставлення до себе, ставлення інших до себе, визначити сенс свого життя , цінності , які важливі для кожної людини.

 1. ^ Вправа „ Мої відчуття”


Мета: налаштувати на роботу, зняти первинне напруження.

Інструкція : кожен учасник поділиться своїми відчуттями і переживаннями, що переповнюють вас.

2^ .Вправа „Релаксація квітковий дощ

Мета: розслабити , навчити володіти собою, надати впевненості.

Інструкція :сідайте рівно , розслабтеся , заплющте очі, уявляйте все, що вам пропонується. Спробуйте відчути і пережити. А всі ми подивимось на вас та уявімо, як падає дощ із тисячі невидимих квітів. Нехай ці квіти падають , як великі сніжинки або великі краплі дощу. Це можуть бути троянди, незабудки, тюльпани, жоржини, гвоздики, бузок, соняшники, дзвіночки, ромашки... Уявіть усю красу та соковитість фарб, відчуйте аромат. Нехай квіти падають повільно, щоб ті, для кого падають, могли ними насолодитися... А тепер ми можемо зупинити квітковий дощ, а ви легко вибираєтесь із квіткових завалів. Ви упевнені у собі, вам легко і спокійно. Розплющте очі.

3.^ Вправа „Посудомийна машина”

Мета: діагностувати особистісні якості переживання, які притаманні кожному учаснику групи.

Інструкція : кожен з вас побуває у двох ролях : посудомийної машини і посуду , який потрібно помити. Подумайте , опишіть яким посудом ви є, які його особливості, як би ви хотіли, щоб до нього відносилися і як помили. Усі стає у два ряди і створюємо машину , витягаємо вперед наші руки – щіточки і миємо посуд відповідно до інструкції , яку нам дає учасник, що описує себе.

^ 4.Вправа „Цінності”

Мета: визначити цінності , які найбільше притаманні вам.

Інструкція : у поданій таблиці відмітьте спочатку 10 , потім 5, і 3 по черзі, найбільш важливих для вас цінностей. Запишіть три , які залишилися на листочках. Віддайте їх мені по мірі значимості.

 1. ^ Вправа „Картинна галерея”

Мета: навчити самостійно визначати свої особистісні риси характеру і вміти їх асоціювати.

Інструкція :вам потрібно створити свою картинну галерею, але вона буде незвичайною. Замість художніх творів потрібно вписати у рамки асоціації для своїх рис характеру.

 1. ^ Вправа „ Гора цінностей”

Мета: навчити дітей визначати для себе місце цінностей у своєму житті, визначати які важливіші матеріальні , чи моральні?

Інструкція : об’єднуємося у дві групи і спробуємо із каміння ,на яке попередньо приклеїте цінності ,побудувати своєю гору цінностей.

 1. Вправа „ Віночок „

Мета: налаштувати на закінчення роботи, проговорення всього , що відбувалося під час тренінгу.

Інструкція : завершувати заняття будемо сплітаючись у віночок при чому, кожен буде говорити про свої відчуття отримані від сьогоднішнього дня.


^ Заняття №6 « Сенс життя»

Мета: навчитися визначати для себе основні цінності , якими людина повинна керуватися у своєму житті.

 1. Вправа „Проговорення почуттів”


Мета: зняття напруги, налаштувати на роботу.

Інструкція : кожен учасник проговорює свої відчуття, переживання.

 1. ^ Релаксація „ Дзеркало для героя”


Мета: навчити володіти собою, вміти швидко знімати напругу.

Інструкція : заплющте очі, розслабтеся. Сядьте зручно, щоб ви могли уявити образи. Зробіть три глибокі вдихи і видихи. Уявіть себе у просторій кімнаті, де розташовано багато дзеркал, величиною у ваш зріст. Ви підходите до першого дзеркала, вдивляєтесь і басите своє недосконале тіло... Уявіть як енергія проходить через вас. Яким кольором? Що ви відчуваєте? Відійдіть від цього дзеркала. Поверніться до іншого. Тут ви дуже гарні і симпатичні . Постарайтесь відтворити ті моменти свого життя. Запам’ятайте ці приємні хвилини. Прокиньтеся веселими і радісними.

 1. ^ Вправа „ Психологічний портрет”


Мета: навчити складати свій психологічний портрет та товаришів.

Інструкція : кожен учасник по черзі бере одну картку, зачитує її зміст, якщо вона підходить тобі за змістом , залишає її собі. Якщо ні, то висловлює думку кому вона підходить і пропонує тому учаснику.

Наприклад : Іноді мені здається, що я народився не в те епоху...

 1. ^ Вправа „ Я як усі, я не як усі”


Мета: навчити усвідомлювати ставлення до себе та відрізняти себе від оточуючих.

Інструкція : кожен має дати відповідь на два запитання :

Я як усі .... Я не як усі....

5. Вправа „ Гарячий стілець”

Мета: навчити позитивно реагувати на висловлювання у свій бік, за допомогою інших більше дізнаватися про індивідуальні особливості.

Інструкція : за бажанням сідаєте у коло на гарячий стілець. Усі інші учасники висловлюють свою характеристику по відношенню до вас.

6.Вправа „ Малюнок „

Мета: навчити образно зображувати свої риси характеру і вміти їх розпізнавати.

Інструкція : намалюйте 10 цінностей , як ви їх собі уявляєте. Всі виставляють на аукціон малюнки і відгадують , яка це цінність.

^ 7.Вправа „ Подарунок”


Мета: формувати позитивні емоції.

Інструкція : кожен учасник дарує усім нам , щось незвичне. Усі подарунки піднімаємо угору і розбиваємо. На пам’ять , кожен для себе візьме часточку подарунків.


^ Заняття № 7 « Моя відповідальність»

Мета: навчити дітей брати відповідальність на себе за свої вчинки та поведінку.

 1. Вправа „ Не хочу хвалитися , але я...”


Мета: налаштувати на хороший початок роботи.

Інструкція : всі починають висловлюватися із слів : Не хочу хвалитися , але я...”

 1. ^ Вправа „Гусінь”


Мета: допомогти усвідомити своє значення та порівняти свій процес становлення із процесом , що описується у притчі.

Жила собі гусінь. Цілими днями повільно лазила вона по гілках дерев. Але якось зупинилася і почала робити кокон. Поступово вона обмотувала себе тонкими шовковими нитками і незабаром сховалася усередині кокона. Там було м’яко , тепло і темно. Гусінь відчувала, що з нею щось відбувається. Минув час, і в коконі гусені стало тісно. Вона напружилася, кокон лопнув , і її осяяло яскраве сонце. Навколо був дивовижний світ барв, звуків і відкритого простору. Спочатку новому метелику стало страшно – що він тепер буде робити без кокона. Який зігрівав і захищав? Метелик поглянув вниз – під ним була велика галявина з квітами. Чарівне почуття свободи переповнювало. Так гусінь перетворилася на метелика.

На кого схожий цей метелик?

 1. ^ Вправа „ Сенс життя”


Мета: допомагає усвідомлювати зміст і цінності свого життя , зіставити з цінностями інших людей.

Інструкція : кожен усно висловлюється на дану тему.

 1. ^ Вправа „ Беру відповідальність на себе”


Мета: налаштувати на більш активне ставлення до власної долі, виховувати відповідальність.

Інструкція : запишіть все, за що ви брали і готові брати відповідальність на себе.

 1. ^ Релаксація „Сонце”


Мета: навчити вільно володіти собою, своїми думками , емоціями.

Інструкція :заплющте очі, уявіть собі гарне сонечко, воно швидко почало виходити із –за обрію. Поступово підіймається і ви починаєте відчувати як сонце зігріває ваші стопи, ноги, тулуб, руки, шию, голову. Вам легко , спокійно, ви задоволені собою і насолоджуєтесь усією красою. Але сонечко починає ховатися, поступово залишає ваше тіло, вам стає холодно, але на душі тихо і спокійно. Розплющте очі.

 1. ^ Вправа „ Мої вчинки”Мета: навчитися самостійно оцінювати свої вчинки.

Інструкція : самому буває важко оцінити свої дії та вчинки. Підписуємо свій листок і даємо відповіді на три запитання:

Перестань робити Продовжуй робити Розпочни робити

Передаємо по колу і висловлюються всі.

 1. Вправа „ Крок раз „


Мета: позитивне завершення роботи.

Інструкція : кожен робить один крок і висловлює свої думки про нашу роботу.


^ Заняття № 8 « Я самостверджуюся»

Мета: дати можливість замислитися над проблемою самоствердження у майбутньому.

 1. Вправа „ Крок раз”


Мета: налаштувати на роботу, створити комфортну обстановку.

Інструкція : кожен висловлює свої думки про сьогоднішній день.

 1. ^ Релаксація „ На узліссі”

Мета: зняти напругу, навчити розслаблятися.

Інструкція : заплющте очі, сядьте зручно. Зосередьте свою увагу на диханні . Спробуйте уявити собі луг. Ви прогулюєтесь луками, роздивіться , що це за місце, що тут розташоване. Ви бачите ліс, підійдіть до нього ближче, вдивіться у сутінки лісу. Можливо із темряви вийде хтось чи щось. Якщо почуєте хвилювання , відшукайте місце де ви можете сховатись. Але ні ви сильні, мужні, впевнені у собі, ви легко впораєтеся із любою перешкодою. Вам стає легко і приємно на душі. Ви спокійні.

 1. ^ Вправа „ Притча три мудреці”

Мета: визначити , що головніше у житті : сьогодні, завтра чи вчора.

Інструкція : Три мудреці посперечались про те, що важливіше для людини: її минуле, сьогодення чи майбутнє. Один сказав: „ Моє минуле робить мене тим, ким я є. Я вмію те, чого я навчився у минулому. Я вірю в себе, тому, що мені добре давалися ті справи, за які я брався раніше.” „З цим не можливо погодитися, - сказав інший. – Якби ти був правий, - людина, як павук, була б приречена сидіти в павутинні своїх звичок. Людина творить майбутнє. Не важливо , що я вмію, знаю зараз – я вчитимусь того, що мені потрібно буде у майбутньому. Моє уявлення про майбутнє реальніше , ніж спогади про минуле. А третій сказав :” Ви не згадали, що минуле і майбутнє існує тільки у наших думках. Минулого вже нема, а майбутнього ще нема. І незалежно від того згадуєте ви про минуле, чи мрієте про майбутнє, ви дієте тільки сьогодні, бо лише тут можна щось змінити у своєму житті. Спогади про минуле смутні. А про майбутнє – тривожні. „ І мудреці ще довго сперечались .

Хочу почути вашу думку.

 1. ^ Вправа „ Сьогодні перший день решти твого життя”


Мета: дати можливість замислитися над цінністю кожного дня.

Інструкція : кожен подумає над таким запитанням : сьогодні перший день решти свого життя. Дасть відповідь : „ Як його треба прожити і що я зроблю?”

 1. ^ Вправа „ Найголовніші речі у моєму житті”


Мета: навчити визначати головне у своєму житті і вміти чимось жертвувати.

Інструкція : напишіть шість найголовніших речей у вашому житті чим ви пишаєтеся і чого ви хочете досягти. Це можна зробити ціною однієї цінності її можна позбутися, подумайте , яка для вас менш важлива.

 1. ^ Вправа „ Дерево мого майбутнього”


Мета: навчити на основі прожитих днів піклуватися про майбутнє.

Інструкція : вам потрібно виростити дерево свого майбутнього , яке воно, що там присутнє.

 1. ^ Вправа „ Що я хочу знати?”


Мета: ефективно завершувати заняття.

Інструкція : дайте відповідь : „ Я хочу дізнатися більше...”


^ Заняття № 9 « Образи у моєму житті»

Мета: формувати позитивне ставлення до своєї особистості, навчити говорити правду у вічі та пробачати образи.

 1. ^ Вправа „ Очікування”


Мета: налаштувати на роботу, визначитись із тим чого очікуєш від заняття.

Інструкція : у кожного з вас є піщинка , напишіть на них свої очікування від сьогоднішнього заняття і почепіть у верху піщаного годинника

 1. ^ Вправа „Чарівна крамниця”


Мета: навчити розрізняти позитивні і негативні риси.

Інструкція : згадайте риси , які не тільки допомагають у житті , а й заважають, їх хотілося б позбутися. Уявіть, що ви знаходитесь у чарівній крамниці. Ви можете прийти у магазин і поміняти на кращі, чи на ті ,яких вам не вистачає.

 1. ^ Вправа „ Камінчик у черевикові”


Мета: навчити вгамовувати свою злість і говорити все в слух.

Інструкція : ви можете розповісти , що відбувається, коли у черевик попадає камінчик. Спочатку він не дошкуляє, але потім може привести до болю. Коли ми сердимось , то сприймаємо це як малий камінчик, малі проблеми , але з часом вони переростають у щось більше. Я хочу , щоб ви подумали і сказали : „ У мене є камінчик у черевикові , мені не подобається...”

 1. ^ Вправа „ Скринька образ”


Мета: навчити пробачати погані вчинки.

Інструкція :запишіть по дві образи на папірець, які вас турбують і не вдалося вибачити. Покладіть папірці у скриньку. Давайте приймемо рішення, що ми з ними зробимо. Зі словами „ Я вибачаю мій кривднику тебе, і не серджуся на тебе”, виконуємо обрану дію.

 1. ^ Вправа „ Аукціон”


Мета: допомогти дітям, знайти нові способи, звільнитися від негативних почуттів.

Інструкція :пропонується організувати аукціон способів, які допоможуть піднести поганий настрій. Записуємо та обговорюємо.

 1. ^ Вправа „Жила – була людина”


Мета: розширити уміння прогнозувати своє життя .

Інструкція : я хочу прочитати вам притчу. Жив один чоловік. Він мав дружину та четверо дітей. Любив подорожувати і брав із собою дітей. Подорожували на автомобілі або пішки. Дружина залишалася вдома , вона не любила подорожувати, у неї були важливі справи. Вона працювала у банку , на її гроші жила уся сім’я . Чоловік був художником, але він рідко закінчував роботу, у нього не хватало сил. Він був чуйним і доброзичливим , але іноді забував про свої слова і обіцянки. Для вас завдання: об’єднайтеся у групи і напишіть думку про цю людину з точки зору:

 • його дружини ,

 • його дітей,

 • людини , якій він щось пообіцяв.

 1. Вправа „Комплімент”

Мета: створити гарний настрій при закінченні.

Інструкція : давайте візьмемось за руки , подивимось один на одного. Намагайтеся краще відчути свого товариша. Зараз кожен по черзі вийде в коло і йому будуть говорити компліменти, не лише за зовнішніми ознаками, а й за особистісні якості.

 1. ^ Вправа „Очікування”


Інструкція : Якщо справдилися ваші очікування на сьогоднішньому занятті, то підійдіть до годинника і опустіть його на низ, якщо ні, то обґрунтуйте свою думку.


^ Заняття №10 « Дари учіння»

Мета: підвести учнів до завершення роботи і визначення подальших дій учасників.

 1. Вправа „Піраміда почуттів”


Мета: налаштувати на плідну працю.

Інструкція :зараз ми побудуємо піраміду почуттів. Кожен підходить ставить свою руку на руку товариша і говорить , що він переживає сьогодні.

 1. ^ Вправа „Я і світ”


Мета: актуалізація цінностей.

Інструкція : кожний учасник повинен намалювати картину на тему” Мій світ”, позначити своє місце в намальованому світі. Потім кожен учасник розповідає про те, що він намалював , про своє місце у ньому.

 1. ^ Вправа „Лист своєму Я”


Мета: активізувати всі набуті знання.

Інструкція : вам пропонується написати листа самому собі у 2010 рік. Написати , які ви зараз, що вас цікавить, якими уявляєте себе у майбутньому. Чим ви будете займатися, що побажаєте собі в майбутньому.

 1. ^ Вправа „Валіза”


Мета: визначити , що важливе він для себе взяв.

Інструкція : наша робота підходить до кінця, ми будемо прощатися. Але перед цим , як розійтися зберемо свою валізу, кожен з вас скаже , що візьмемо із собою у валізу із нашого тренінгу. Нам потрібно покласти у валізу однакову кількість якостей, які вам допомагають і заважають, але покладена вона буде у вашу валізу тільки за згодою учасників групи.

^ 5. Вправа „ Дари учіння”

Мета: дає можливість висловити подяку тим учасникам, які допомагали і підтримували під час заняття.

Інструкція: ми працювали тривалий час із вами. Кожен робив те, що йому було під силу. Задумайтеся, кому із членів групи ви особливо вдячні. Хто вам допомагав і підтримував? Я хочу , щоб кожен вибрав тільки одну людину і подарували подарунок, як символ вдячності. Створіть його в своїй уяві, пам’яті. Це може бути вірш, малюнок, висловлювання.

^ 6.Вправа „Сполучна нитка”

Мета: формувати почуття близькості з іншими людьми, почуття власної значущості.

Інструкція :усі члени групи сидять у колі, передають один одному клубок ниток, замотуючи на палець ,супроводжують це висловлюванням , що супроводжується висловлюванням : „ Я вдячний вам за ...” нитка сполучає усіх учасників групи.


ІІ. Тренінг із батьками

Заняття №1„ Моя особиста позиція ”

^ Мета : навчити працювати в умовах тренінгу; визначити особисту позицію з проблеми виїзду батьків за кордон.

Хід заняття.

 1. Знайомство. „ Сніговий ком”


^ Мета : сприяти знайомству учасників тренінгу, дати можливість

відчути свою належність до групи.

Інструкція :Перший учасник називає своє ім’я та рису характер на , яка починається з першої літери імені. Наступний повторює і добавляє своє, гра продовжується поки не замкнеться коло.


2^ .Вправа. „Мої відчуття

Мета: зняти первинне напруження, відкриття учасників групи до

співпраці.

Інструкція : Кожен по черзі висловлює свої думки та переживання, які його турбують у даний момент.

^ 3.Вправа „ Моя особиста позиція”

Мета : дізнатися в учасників про власну позицію, особисті почуття і переживання стосовно проблеми виїзду людей за кордон.


Інструкція : Висловити свої думки щодо проблемної ситуації.

 1. ^ Вправа „ Коло асоціацій із словом „Життя”


Мета : активізація учасників до роботи у наступній вправі, висловити свою позиці.

Інструкція: Створити коло асоціацій. З чим у кожного з вас асоціюється слово „Життя”.


 1. ^ Вправа „ Дерево мого майбутнього”

Мета : надати можливість створити образ власного майбутнього.

Інструкція : Кожному пропонується виростити дерево власного майбутнього. Яке воно , що у ньому присутнє. 1. ^ Вправа „ Терези


Мета : надати учасникам можливість сформувати власний вибір щодо утримання від поїздок за кордон на заробітки.

Інструкція : Визначити здобутки та втрати поїздок за кордон,яка з шайок переважує.здобутки витрати 1. Вправа „ Крок раз”


^ Мета : створення позитивної атмосфери, усвідомлення власних досягнень.

Інструкція : Усі стають у коло. Кожен по колу робить крок вперед і говорить „ „ Сьогодні я ...”


^ Заняття № 2 «Неправильні форми виховання у сім’ї»

Мета : розширити кругозір батьків з питань позитивного досвіду виховання в родині. Попередити про можливі наслідки виїзду батьків за кордон на формування та розвиток дітей. 1. ^ Вправа „Подаруй усмішку”


Мета : навчити бажати добра іншим, зняти емоційне напруження за допомогою посмішки.


Інструкція : Пояснити значення усмішки. Усі дарують один одному усмішку.


 1. ^ Вправа „ Кути”

Мета: навчити оцінити власний стиль спілкування з дитиною.

Інструкція: Оберіть птаха - із яструба, зозулі, лебедя, страуса , квочки – з якими ви асоціюєте свій стиль взаємодії.

Обговоріть різні стилі спілкування. 1. ^ Вправа „Крок у майбутнє”

Мета : визначити як стиль спілкування впливає на майбутнє.

Інструкція : Ознайомтеся із інформаційними повідомленнями

Про позитивні та негативні сторони різних стилів спілкування. Як вплинуть такі види спілкування на ваше майбутнє і ваших дітей. 1. ^ Вправа „ Наш малюк”

Мета : визначити позицію ваших дітей.

Інструкція: прокоментуйте свої результати і прикріпіть ,голочки та квіточки до наших уявних малюків . 1. ^ Вправа „ 12 заповідей успішного батьківства”

Мета: створити умови для успішної співпраці з дітьми.

Інструкція : Подумайте і запишіть заповіді для батьків, які б сприяли формуванню позитивних стосунків між вами і дітьми.


6. ^ Вправа „ Що ви мені порадите?”

Мета : визначити шляхи усунення проблеми.

Інструкція : заповніть для себе табличку. Один стане консультантом, а інші приходитимуть на консультацію. Чи збігаються ваші відповіді з

порадами консультанта.

Причини виїзду за кордон

Позитивна сторона

Негативна сторона
^ 7.Вправа „ Що замість..?”

Мета : реалізація творчого потенціалу, щодо створення альтернативних пропозицій.

Інструкція : Об’єднатися у дві групи і навести приклади того , що можна зробити замість того ,щоб поїхати за кордон.


^ 8.Вправа „Клубочок”

Інструкція : Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього заняття . Про що нове ви хочете поговорити?


Заняття №3 « Я і мої цінності»

Мета: визначити структуру ціннісних орієнтацій кожного учасника, виявлення розбіжностей в індивідуальній структурі ціннісних орієнтацій.

 1. ^ Вправа „Побажання”


Мета : зняти первинне напруження , підготувати до роботи у групі, навчити говорити гарні слова побажань людям .


Інструкція: Зараз кожен підійде до когось з учасників ,по бажанню, і висловить своє побажання на сьогоднішній день.


2.^ Вправа „ Релаксаційний комплекс”

Мета : навчити батьків уявляти та знімати напруження.

Інструкція : ви заплющуєте очі та виконуєте все те, що буду розповідати, лише виконуєте в уяві.


3.^ Вправа „ Цінності”

Мета : сформувати бачення та усвідомлення учасникам власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя.


Інструкція: Кожен для себе напише 10 цінностей починаючи з найголовнішої. Обговоримо.


4.^ Вправа „ Лист Марсіанові”

Мета: навчити визначати людські цінності.

Інструкція : вам потрібно за допомогою листа пояснити марсіанину, який ніколи не бачив і не знає людей , хто така людина.


5.^ Вправа „ Сенс мого життя”

Мета: Усвідомити зміст і цінності свого життя .

Інструкція: Сідайте на гарячий стілець і розповідаєте у чом сенс вашого життя”.


6.Вправа „ Що я хочу знати”

Мета: визначити проблеми , які турбують членів групи.

Інструкція: Кожен з вас буде розпочинати бесіду із незакінченого речення: Я хочу дізнатися ...


7.^ Вправа „Мої думки та переживання”

Мета : визначити , що вдається у роботі , а що ні.

Інструкція: кожен по черзі висловить свою думку з приводу наших занять.


^ Заняття № 4 «Свобода та відповідальність у виборі цінностей»

Мета : надати учасникам відчути вагомість своїх цінностей та можливість самостійно їх обирати у життєвих ситуаціях.


1.^ Вправа „Очікування”

Мета : визначити чого чекають від заняття батьки. Зняти емоційне напруження.

Інструкція: кожен з вас на корабликах має записати очікування від сьогоднішнього тренінгу і приклеїти до плаката „ Береги”. Але у нас є „ Берег надії” та „ Берег реалізованих сподівань”, тому ви прикріплюєте свої кораблики ближче до „ Берега надій” і вирушаєте у подорож до іншого берега.


2^ .Впарва.”Найважливіші речі у моєму житті

Мета : надати учасникам відчути вагомість своїх переконань і життєвих цінностей.

Інструкція : Кожному потрібно написати по 6 найголовніших речей у вашому житті, чим ви пишаєтесь. Ціною однієї цінності це можна досягти. Ви зможете її позбутися.


3.^ Впарва.”Сьогодні перший день решти твого життя”

Мета : активізація цінностей.

Інструкція: Усвідомте, що сьогодні перший день решти вашого життя ,

розкажіть як ви його хочете прожити, що відчути?

4^ .Вправа. „Інтерв’ю

Мета : визначити позицію батьків, щодо виховання своїх дітей.

Інструкція: Ви прожили довге і змістовне життя, виховали чуйних і добрих дітей, якими ви пишаєтеся. До вас приїжджає журналіст, поділіться власним педагогічним досвідом. Як можна виховати духовну особистість.


5.^ Впарва. „Ситуація”

Мета : навчити батьків поводитися в ситуаціях відповідно до своїх ціннісних орієнтацій.

Інструкція: вам потрібно об’єднатися у групи і розіграти в можливі варіанти виходу із ситуації. Вказати , як би вчинили ви, які цінності переважають у кожному з випадків.

Ситуація№1

Дитина залізла на клумбу і рве квіти. І мама , і тато, і бабуся виявляють зворушливу єдність: „ Квітів рвати не можна!” але мотивують всі по різному:

 • Ах ти не гідник ,- кричить мати,- зараз же повернись. Для чого ти порпаєшся в болоті , як ти міз забруднити нові штани та черевики?

 • Що ти робиш? – вийшов із себе тато.- Мене зараз через тебе оштрафують.

 • Не рви квіти, - мовила бабуся,- їм боляче, ти позбавляєш людей радості.

Ситуація№2

Мамо, дивись, які гарні квіти продають, я ще таких не бачила. Як вони

називаються?

Проходить разом із мамою дівчинка років 10 , одягнена по послідній

моді, мати теж має вишуканий вигляд. Дівчинка затримується перед

квітникарями . Мамо, давай купимо...”але та рішуче потягнула за руку :

„ Ти що , божевільна, навіщо вони тобі потрібні. Я тобі замість цього

віника, щось корисніше куплю, апельсинів хочеш?”

6.^ Вправа „Дискусія”

Мета: визначити , які цінності не можуть змінюватися у людей за різних обставин.

Інструкція: Ви з родиною виїжджаєте на постійне проживання за кордон. Які цінності ви б хотіли зберегти і на далі у своїй родині. Оцініть на скільки

людина вільна у виборі цінностей свого життя впливають батьки на вибір цінностей?

7.^ Вправа „ Згоден – не згоден”.

Мета: визначити свою позицію у відношенні виховання дітей.

Інструкція: я буду задавати питання , кожен з вас робить вибір і обирає свою позицію „ Згоден” , „ Не згоден”.

Запитання

1.Я вважаю, що повинен знати все, про що думає моя дитина?

2.Я мрію про те, щоб моя дитина досягла у житті того, що не вдалося мені?

3.Не можна бути другом власній дитині?

4.Сувора дисципліна у дитинстві розвиває сильний характер?

5.За суворе виховання діти дякують потім?

8.Вправа „ Очікування”

У кого справдилися надій , то переміщає свої кораблі на берег „Реалізованих сподівань”.


Заняття №5 «Батьки та діти , їх взаємовідносини»

Мета : дати можливість батькам, зрозуміти їх важливе значення у вихованні дітей та навчити відноситися до дітей як до дорослих.

1.^ Вправа „ Проговорення почуттів”

Мета: емоційно налаштувати на роботу.

Інструкція: Кожен висловлюється про свої почуття та переживання.

2.^ Вправа „ Асоціації до слова підліток”

Мета : навчити шукати у всьому негативному, позитивне.

Інструкція: підібрати асоціації до слова підліток. Визначте психологічні якості , які переважають у дітей . і зараз разом перереєструємо негативні якості у позитивні.

3.^ Вправа „ Проблеми підлітків”

Мета : визначити проблеми сучасних підлітків, повернутися у своє минуле з метою порівняння.

Інструкція: об’єднаємося у дві групи і визначаємо проблеми:

 • Які проблеми у сучасних підлітків?

 • Які проблеми турбували вас у 14 – 15 років?

Виставляємо все на плакатах.

4.Вправа. „ Бур’яни і квіти”

Мета: визначити недоліки у поведінці ваших дітей.

Інструкція: Ви знаєте , яка ваша дитина. У кожної дитини є бур’яни і квіти . Ви окремо запишете бур’янці вашої дитини і квіточки. Ми обговоримо, як можна виполоти, бо після прополювання , квіти стають пишнішими і гарнішими.

5.^ Вправа. „ Будинок мети”

Мета : визначити шляхи впливу на дитину.

Інструкція: Намалюємо будинок, але деталі відповідають за якийсь

виховний процес. Дах – мета, яку ставите ви перед собою у процесі

виховання та розвитку дитини. Стіни – завдання, вирішивши , які можна

досягти мети. Стежка – якими методами , способами досягти можна.

Кругом стежки – бар”єри перепони, до досягнення мети.


 1. ^ Вправа „ Дискусія”

Інструкція: Обговоримо питання „ Чого ми чекаємо від наших дітей?”

 1. Вправа „ Я – сонце”

Мета: підвести учасників до завершення роботи.

Інструкція: Глибоко вдихніть і видихніть. Уявіть себе сонцем, від якого йде безліч проміння – проміння любові, доброти, ласки, ніжності, вміння зрозуміти іншого...

Ваші промінчики падають на землю – і ви бачите, як там виростають чудові квіти, зеленіють дерева, співають птахи. Промінчики падають на дитину, з якою у вас складні стосунки, і диво : вона посміхається вам і ви гарно спілкуєтеся. То ж несіть своє сонце у ваші домівки, родини, у стосунки з близькими, з рідними дітьми.

Даруйте ці промінчики вашим дітям.


Література 1. Акименко Ю.Ф. Тренінг батьківської ефективності ( Програма і методика проведення ) // практична психологія та соціальна робота . – 1999. - № 6 .- с. 21.- 28.

 2. Кучерява Г. Важкі діти // Шкільний світ. – 2001 .- № 39 .- с. 5-6.

 3. Методичні рекомендації до комплексної програми « Соціальна підтримка сімї / Сановська В.А. .- К.: УДЦССМ, 2001.-72.

 4. Федорчук В.М. Соціально – психологічний тренінг « Розвиток комунікативної компетентності викладача» : Навчально – методичний посібник . Камянець подільський :. Абетка , 2003.

 5. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків : За програмою « Діалог . Навчально – методичний посібник ( О.В.Вінда , О.П. Коструб, І.С. Ссомова , Н. м. Галябарник .- 3 видання , переобл. І доповн. – К.: 2003 .

 6. Як допомогти підлітку з важким характером : Практичний посібник для шкільних психологів та класних керівників // Шкільний світ . – 1999.- № 13/14.

 7. Розвиток духовних цінностей // Шкільний світ .- 2004. кладка .

 8. Як допомогти сором’язливому підлітку// Психологічна газета .- 2005.- № 3

Схожі:

Програма Розвиток духовних цінностей iconЗоя Мацишина (Тернопіль) розвиток етношкіл західної україни в мистецькій освіті
У наш час в освітній системі України велику увагу приділяють розвиткові національної культури І мистецтва, примноженню І широкому...
Програма Розвиток духовних цінностей icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
Програма Розвиток духовних цінностей icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
Програма Розвиток духовних цінностей iconВплив масової культури на формування духовних цінностей нації Виконала студентка ІІ курсу
Як виявилося 74% респондентів знайомі з масовою культурою, 2 ні, а 26 не можуть точно сказати
Програма Розвиток духовних цінностей iconОрієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з української та світової літератури і літератур національних меншин Головною метою вивчення предметів „Українська література”
Ри, національних і загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої...
Програма Розвиток духовних цінностей iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у 2011-2012 навчальному році предметів суспільно-гуманітарного спрямування
України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному...
Програма Розвиток духовних цінностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Засвоєння дисципліни має на меті сприяти підвищенню загальноосвітньої підготовки студента, а також його самовизначенню у світоглядних...
Програма Розвиток духовних цінностей iconОксана Перчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійного інтересу в майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики
Й, демократичній Україні, спонукають до реформування системи освіти, яка має забезпечити умови для розвитку І самореалізації кожної...
Програма Розвиток духовних цінностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Етика та естетика" для студентів усіх спеціальностей заочної
Засвоєння дисципліни має на меті сприяти підвищенню загальноосвітньої підготовки студента, а також його самовизначенню у світоглядних...
Програма Розвиток духовних цінностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Етика та естетика" для студентів усіх спеціальностей заочної
Засвоєння дисципліни має на меті сприяти підвищенню загальноосвітньої підготовки студента, а також його самовизначенню у світоглядних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи