Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма icon

Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма
Скачати 129.89 Kb.
НазваКолесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма
Дата29.09.2012
Розмір129.89 Kb.
ТипПояснювальна записка

(Колесник А.І.)

Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма

«В гармонії з собою»

Пояснювальна записка

Корекційно – розвивальна програма спрямована на підвищення рівня адаптованості та усунення тривожності учнів 5 х класів, у яких за результатами діагностичних досліджень (методика Філіпса «Тест шкільної тривожності» та проективна методика «Неіснуюча тварина», спостерігався високий рівень тривожності. Також вона сприятиме формуванню в учнів віри в свої власні сили й можливості.

Тривожність – це відчуття неконкретної, невизначеної загрози, нечітке відчуття небезпеки, що виникає в процесі адаптації до середовища в процесі виконання різних видів діяльності.

До програми ввійшли три цикли (блоки), спрямовані на зниження рівня тривожності у дітей. Для підвищення ефективності психокорекційного процесу необхідно дотримуватись послідовності даних циклів (блоків).


Перший цикл - «Я – це я » - включає в себе ігрові види діяльності, основна мета яких - зниження рівня тривожності, підвищення активності, та рівня самооцінки дітей. Даний цикл складається із чотирьох занять.

Другий цикл - « Я це я, а ось і мої друзі » - включає в себе ігрові види діяльності, що впливають на на зниження рівня тривожності у процесі міжособистісних взаємодій та через оволодіння способами встановлення відносин з іншими дітьми. Даний цикл складається із трьох занять.

Третій цикл – «Я – це я і мої почуття» - містить ігрові види діяльності, основна мета яких - допомогти дитині навчитися розрізняти та визначати особистісні почуття, переживання, а також розвивати емоційне самовизначення. Даний цикл складається із трьох занять.

Кожне зустріч включає в себе два ігрових заняття. Однак кількість ігор і кількість їх повторів може змінюватись у залежності від бажань дитини, її індивідуальних можливостей і тривалості заняття. Загальна тривалість заняття не повинна перевищувати 40 хвилин.

Перший цикл розрахований на індивідуальну роботу з дитиною для підвищення психокорекційного ефекту й досягнення цілей, які поставлені в цьому блоці.

Другий цикл вимагає включення дитини у групу однолітків. Бажано, щоб для групової роботи психолог підібрав дітей, з якими дитина не знаходиться в конфліктних стосунках. Пізніше можна повторити ігри даного блоку із включенням усіх дітей класу, в якому навчається дитина.

На заняттях третього циклу може бути використана як індивідуальна, так і групова форма організації та проведення занять. Вибір форми може бути обговорений як бажанням й особливостями дитини, так і можливостями самого психолога.

Для проведення занять необхідне окреме приміщення, бажано - розміщене подалі від музичного та спортивного залів або інших джерел підвищеного шуму.

При груповій роботі можливе проведення занять на вулиці за умови присутності необхідного матеріалу для організації корекційних ігор. Тут, як і при проведенні попередньої програми, психолог повинен виключати втручання інших дітей або дорослих у процес ігрової терапії.

^ Мета програми – сприяння зниженню рівня тривожності дитини, опанування прийомів і методів самоконтролю та саморегуляції; підвищення віри в себе, свої сили та можливості.

Відповідно до мети, завданнями програми є:

 • навчання школяра прийомів опанування своїми хвилюваннями;

 • розширення функціональних та операціональних можливостей учня, формування в нього умінь, знань та навичок, які ведуть до підвищення результативності діяльності, створення «запасу міцності»;

 • зміна особливостей учня, його самооцінки й мотивації;

 • знешкодження тривожності як відносно стійкого особистісного утворення.

Програма розрахована на учнів 5 – класів, заняття з учнями проходять в ігровій, тренінговій формі. Всього три цикли (блоки), які складаються із десяти занять. Кожне заняття супроводжується релаксаційними розминками, які носять характер аутогенних тренувань. На початку і вкінці реалізації програми – первинний та контрольний зрізи динаміки емоційних станів.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

Тривалість усіх занять не повинна перевищувати 30 хвилин.

Цикл

Заняття

Вправи, ігри

Перший цикл (блок) - «Я – це я »

I

Гра «Я тепер, і я в майбутньому». Вправа «Це моє ім'я»

II

Гра «Це я - такий...». Вправа «Красиве ім'я» (контур)

III

Вправа «Дзеркало». Гра «Жив-був один хлопчик ...»

IV

Вправа «Гра в ситуації». Вправа «Подобається – не подобається»


Другий цикл (блок) - « Я це я, а ось і мої друзі »

V

Вправа «Дві половинки». Вправа «Клеєний дощик»

VI

Гра «Шукаємо скарб». Психологічна гра «Вимкнений звук»

VII

Вправа «Подарунок». Вправа «Долоньки»

Третій цикл (блок) – «Я – це я і мої почуття»

VIII

Гра «Почуття тварин». Релаксаційна вправа «Стрілялочки».

IX

Вправа «Подарунок». Психологічна гра «Ліплення»

X

Гра «Чарівний мішок». Гра «Ліплення»

 
Перший цикл - «Я – це я »


Заняття 1

«Я тепер, і я в майбутньому».

Дитині пропонується розповісти, яка вона зараз: про зовнішність, почуття, якості, поведінку. За бажанням дитина може використовувати для розповіді свої малюнки, предмети в кімнаті, ілюстрації у книгах, іграшки та інші допоміжні матеріали. Психолог може використовувати аудіо- або відеозапис розповіді. Потім дитині пропонується розповісти, якою вона хоче стати, якою уявляє себе в майбутньому: також про зовнішність, поведінку, почуття, якості, цінності, ідеали та вподобання. Тут також можуть використовуватись допоміжні засоби для складання розповіді. Бажано, щоби психолог і на цьому етапі використовував аудіо- або відеозапис. Після цього дитині пропонується прослухати (передивитись) дві розповіді та порівняти їх. Якщо присутні відмінності, то дитині самій дається можливість придумати, що треба зробити, щоби стати такою, якою вона хоче бути в майбутньому та тепер і що для цього необхідно зробити..

«Це моє ім'я»

Дитині пропонується пошукати в кімнаті такий предмет, з яким вона себе асоціює і пов’язує своє ім’я. Після того як дитина зробить вибір, їй пропонується описати цей предмет, відмічаючи всі його позитивні та негативні сторони. Психолог допомагає дитині з описом, а потім запитує, чи підходить це під опис самої дитини.

Дана вправа дозволяє дитині за допомогою асоціацій розкрити свої слабкі та сильні сторони.

Заняття 2.

«Це я - такий...»

Дитині пропонується кілька картинок із зображеннями емоцій людей (радість, сум, азарт, заняття спортом). Вона повинна подивитись на кожну й вирішити, яку хорошу якість, рису та емоцію тут зображено, і сказати: «Це я - такий ...» («Це я - такий сильний» і т. д.). Бажано мати два набори - один для хлопчиків, другий - для дівчаток.

Якщо дитині важко виділити якості, зображені на картинці, психолог може спитати, що тут намальовано, й підвести її до назви потрібної якості особистості. Якщо дитина просто починає швидко перебирати картинки та показувати пальцем, кажучи: «Це я, це я, це я», - психолог повинен зупинити її та спитати: «Ти який (яка)?»

«Красиве ім'я»

Вправа допомагає  підвищити в дитини рівень особистісного само сприйняття.

Психолог пропонує дитині написати своє ім'я на аркуші паперу яскравим фломастером. При цьому дитина обов'язково чітко читає написане й обводить пальцем. Потім дитині пропонується намалювати, прикрасити своє ім'я так, щоб вийшло яскраво й гарно.

Як варіант цієї вправи для розмальовування можна використовувати контур фігури хлопчика чи дівчинки. Вправа проводиться із музичним супроводженням веселої дитячої мелодії.

Заняття 3.

«Дзеркало»

Психолог і дитина стають один проти одного, і дитина починає повільно виконувати різноманітні рухи, а психолог їх повторює. Потім вони міняються ролями. При цьому спочатку психологу треба виконувати помітні, великі рухи (кивати головою, піднімати руки), а потім - усе дрібніші. Якщо у другому випадку дитині ніяк не вдається помітити зміни, тоді психолог може підказати, на яку частину тіла треба звернути увагу.

«Жив-був один хлопчик ...»

(психологічна гра)

Гра допомагає дитині навчитись розповідати про себе не соромлячись, відмічаючи свої позитивні та негативні якості. Психолог починає розповідати казку про хлопчика (дівчинку), якого звати так само, як і дитину, і який одягнений так само, як ця дитина. Потім дорослий пропонує дитині допомогти їй продовжити казку. Іноді він може спрямовувати розповідь дитини, вставляти різні проблемні ситуації.

Цю гру можна використовувати протягом декількох хвилин на кожному наступному занятті. Тоді дитині пропонується пригадати й коротко переказати, що сталося з хлопчиком раніше, а потім продовжити складання казки.

Заняття 4.

«Гра в ситуації»

Гра спрямована на моделювання поведінки дитини в конкретних ситуаціях. Ця гра є варіантом попередньої гри. Тут дитині також пропонується знайти вихід із проблемної ситуації, яку ставить перед нею психолог. Різниця в тому, що дитині пропонуються конкретні випадки з її життя. Психолог може запропонувати дитині зобразити, як би вона вчинила та як можна було би вчинити. Можна використовувати відеозапис поведінки дитини.

Така тактика моделювання може використовуватись у будь-яких ситуаціях, де в дитини з'являється підвищений рівень тривожності. Але треба пам'ятати, що не можна наводити як приклад відеозапис інших дітей класу, де вчиться дитина.

«Подобається – не подобається»

Психолог просить дитину розкреслити аркуш паперу на дві половини і дати відповіді на запитання:

 • що мені не подобається в школі;

 • що мені не подобається вдома

 • що мені не подобається взагалі в житті.

Відповіді на ці запитання учень фіксує в лівій частині аркуша. Після цього пропонується серія позитивних запитань, відповіді на які фіксуються в правій частині аркуша:

 • що мені подобається в школі;

 • що мені подобається вдома

 • що мені подобається взагалі в житті.

Учень розповідає спочатку про те, що не подобається, а потім про те, що подобається. Важливо дотримуватися послідовності, щоб показати, що не все в житті так погано.

Другий цикл - « Я це я, а ось і мої друзі»


Заняття 5.

«Знайди свою половинку»

Для проведення цієї гри психолог повинен підготувати кілька карток із різноманітним зображенням, (будинок, предмети вжитку, овочі, геометричні фігури),розрізаних на дві половинки. З метою ускладнення гри можна використовувати нерівні лінії розрізу.

Психолог перемішує половинки та роздає їх дітям. Потім за його сигналом кожна дитина повинна знайти відповідну половинку. Тут треба пам'ятати, що в роботу з тривожними дітьми не можна включати ефект змагання, тому наприкінці гри можна похвалити дітей за виконання завдання взагалі, а не за швидкість.

Після заняття можна поговорити з дітьми про те, хто як знайшов свою половинку і які ще є способи.

«Клеєний дощик»

Дітям пропонують стати один за одним і покласти руку на плече того, хто стоїть попереду. Психолог каже, що пройшов «клеєний» дощик, діти приклеїлись, їм не можна розклеїтись. Після чого він дає команду, і всі діти починають рухатись. За умови засвоєння дітьми способу руху можна ускладнювати гру. Модератор може використовувати ігрову ситуацію, пропонуючи дітям для виконання не просто завдання, а зв'язну розповідь.

Заняття 6.

«Шукаємо скарб»

Дітям пропонується стати в ряд за певною ознакою. Наприклад, за довжиною одягу, починаючи з найдовшого (найкоротшого); за кольором очей, починаючи з найсвітліших, і т. д.

Потім треба розділитись на команди за ознаками. Їм дається завдання знайти за допомогою карти-плану «скарб», який сховали в кімнаті.

Особливості використання цієї гри з тривожними дітьми полягають у тому, що краще давати завдання знайти «скарб» окремо кожній команді. Причому момент змагання включати не можна, якщо діти поспішають і хвилюються, психолог повинен одразу їх зупинити та пояснити, що головне у грі - це знайти «скарб», а не швидко його знайти.

«Вимкнений звук»

Для цієї гри можна використовувати великий макет телевізора з отвором замість екрану. Психолог по черзі пропонує дітям сісти на стілець «у телевізор». Потім просить дитину розповісти будь-яку історію, наприклад, про те, як вона йшла сьогодні у школу.

Через кілька хвилин психолог дає команду, за якою дитина замовкає. Дорослий каже дітям: «У нашого телевізора вимкнувся звук. Давайте спробуємо зрозуміти, про що нам розповідає (ім'я дитини) без слів». Діти «озвучують» розповідь дитини. Якщо оповідача зрозуміли неправильно, треба повторити ще раз. Потім можна замінити оповідача. Гру можна використовувати на кількох заняттях за бажанням дітей.

Заняття 7.

«Подарунок»

Усі діти сидять у колі. Психолог пропонує кожному подарувати сусіду подарунок, але не справжній.

Для цього дитині треба руками зобразити, що вона дарує, показати щось приємне й піднести подарунок. Після гри можна спитати в дітей, що їм подарували, і співставити, наскільки вірно вони все зрозуміли.

Як варіант гри можна використовувати в якості опису подарунка не конкретну назву предмета, а назву його властивостей, наприклад: «Мені подарували щось велике та м'яке».

«Долоньки»

Дітям пропонуються папір і фломастер. Треба покласти свою долоньку на аркуш паперу, розсунути пальці й акуратно обвести її контур. Потім психолог просить на контурі кожного пальця написати щось хороше про себе. Після цього ведучий збирає «долоньки», читає їх групі, а діти вгадують, де чия «долонька».

Третій цикл – «Я – це я і мої почуття»

Заняття 8.

«Почуття тварин»

Для проведення даної вправи необхідний набір картинок із зображенням відомих дитині тварин. Психолог розкладає по черзі перед дитиною картинки та просить назвати основні якості тварини: наприклад, зайчик - страх, боязливість, лев - сміливість, лисиця - хитрість.

Потім психолог пропонує роздивитьсь ту чи іншу ситуацію і просить дитину описати свої почуття та стани за допомогою картинок. Якщо дитині важко це зробити, психолог може прийти на допомогу. Наприклад: «Ти написав самостійну роботу на два бали». Ти себе почував як хто? Вибери картинку з таким «тваринним почуттям», яке схоже на твоє».

Далі можна обговорити варіанти поведінки, пропонуючи дитині розповісти, як би себе повели інші звірі в цій ситуації.При проведенні вправи бажано уникати оцінок поведінки дитини, оскільки основна мета - навчання дитини більш точно розуміти свої почуття для моделювання поведінки.

«Стрілялочки»

Дитині пропонується розповісти про те, що вона зараз відчуває, який у неї настрій. Потім психолог пропонує сісти зручніше, заплющити очі й уявити, що в неї в голові вузенький коридорчик, який закінчується дверцятами. Ці дверцята закриті, але якщо дитина захоче, то завжди зможе їх відкрити, із силою «вистрелити» в небо (у стелю) свої почуття, наприклад, гнів, образу, злість, а потім знову закрити дверцята.

Якщо під час заняття в дитини хороший настрій, то можна запропонувати їй «стріляти» хорошими почуттями.

Заняття 9.

«Подарунок»

Виконується так само, як на занятті сьомому другого циклу.

«Ліплення»

Психологічна гра проводиться перед великим дзеркалом, установленим на підставку й закріпленим на стіні. За допомогою цієї гри дитина вчиться розрізняти почуття за виразом обличчя, за допомогою міміки.

У першій частині вправи психолог пропонує дитині зобразити, яке в неї обличчя, коли вона сердиться, боїться, радіє тощо. Якщо дитині складно це зробити, то психолог показує зразок, який дитина повинна скопіювати. Після закріплення за кожною маскою певного почуття можна перейти до другої частини гри.

Дитина сідає перед дзеркалом, психолог руками «ліпить» на обличчі дитини мімічну маску. Дитина повинна вгадати, яке почуття зобразив психолог на її обличчі. Потім можна помінятись ролями.

Наприкінці заняття психолог каже дитині про те, що коли їй погано, вона може сама руками розтягнути посмішку й подивитись на себе у дзеркало. Тоді настрій обов'язково покращиться.

Заняття 10.

«Чарівний мішок»

Перед проведенням вправи дитину просять розповісти, який у неї настрій, що вона відчуває. Потім психолог показує дитині мішок і каже, що він чарівний і що в нього можна покласти свої непотрібні почуття: гнів, образу, злість тощо. Дитина повинна імітувати рухи складання. Потім психолог зав'язує мішок, передає дитині та пропонує викинути його у сміття.

«Ліплення».

Виконується так, як і на 9-му занятті.

При складанні програми корекції тривожної поведінки в дітей ми намагались використовувати найбільш відомі й ефективні ігри. У цілому зміст роботи психолога в директивній ігровій терапії може будуватись у залежності від цілей психотерапії, індивідуальних особливостей дитини та можливостей психолога.

Література:

 1. Бистрова О.С. Ігри для душі.- Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.- 17 24с.

 2. Барташнікова І.Ю., Барташніков О,О., Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей 7-9 років.- Тернопіль, «Богдан», 1998.

 3. Журнал «Психолог. Бібліотека» Корекційна робота психолога. Випуск 3. – К.: «Шкільний світ». 2002.

 4. Журнал «Психологічний інструментарій». Адаптація дитини до школи..-К.: «Мі крас – СВС»,2003.

 5. Забродин Ю.М., Попова М. В. Психология в школе. – М.: Всероссийский научно-практический центр профориентации,1994.

 6. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник . –К.: ІЗМН, 1998. -216с.

 7. Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запомнить лучшее. – М.: Эксмо, 2004. – 240с.

 8. Клюєва Н.В. Вчимо дітей спілкуванню. Ярославль, 1994.

 9. Титаренко Т.М. Такие разные дети.- К., 1989.

 10. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 120с. –(«Бібліотека шкільного світу»).

Схожі:

Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconН.І. Малюхова к пед н., доцент ікпп нпу імені М. П. Драгоманова (м. Київ) корекційно-розвивальна спрямованість вивчення геометричного матеріалу на урок
...
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconД. Д. Романовська Корекційно-розвивальна програма
Робота з корекції пізнавальної сфери молодшого школяра проводиться з метою вдосконалення психічних процесів, що забезпечують успішність...
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconМіського господарства т. М. Колесник програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconМіського господарства т. М. Колесник програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
Кафедра «Відновлювальна енергетика та транспортні електричні системи І комплекси»
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
Кафедра «Відновлювальна енергетика та транспортні електричні системи І комплекси»
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецький обласний центр практичної психології І соціальної роботи адаптована розвивальна програма
Схвалено рішенням педради комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №2»
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconКолесник В. М. Програма корекції шкільної тривожності в підлітків
Тривожність – індивідуальна психологічна особливість, яка полягає в підвищенні схильності людини до переживань наспокою, тривоги...
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково – методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Комплексна розвивальна програма соціального педагога професійно – технічного навчального закладу з формування навичок здорового способу...
Колесник А.І. Корекційно – відновлювальна та розвивальна програма iconГ. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи