Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) icon

Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2)
Скачати 78.67 Kb.
НазваОрієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2)
Дата29.09.2012
Розмір78.67 Kb.
ТипАнкета

Орієнтаційно - діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2)

створена С.Я.Карпіловською і Б.О.Федоришиним на основі модифікації анкети інтересів А.Є.Голомштока і О.І.Мешковської.


На основі методики ОДАНІ-2 можна виявити групи профільних інтересів учня або сфери визначення ним переваг чи відмов від певних профілів і про­фесій. Методика дозволяє розглянути профіль інтересів, виявити їх широту,, виділити певний перелік інтересів, а в ньому — провідні і супутні інтереси.. Оцінка прояву того чи іншого інтересу здійснюється кількісно, що дає мож­ливість ранжувати інтереси, порівнювати їх. Методика не виключає можли­вості якісного аналізу виявлених інтересів.

ОДАНІ-2 складається з трьох частин — бланку запитань, бланку відпові­дей та бланку дешифратора.

Інструкція

Уважно прочитайте кожне запитання та усвідомте, про що в ньому йдеть­ся. Свою відповідь проставте у клітинці цього бланку. При цьому потрібно стежити, щоб номер клітинки збігався з номером запитання. Таким чином почергово дайте відповіді на всі запитання.

Якщо Вам дуже подобається робити те, про що йдеться у запитанні, то поставте у відповідній клітинці два плюси (++), а якщо просто подобається — то один плюс (+). Може статися так, що Ви ніяк не можете визначити, чи подобається Вам це робити, чи ні. Тоді поставте у відповідну клітинку нуль (0). Коли ж Ви визначили, що вам зовсім не подобається робити те, про що йдеться у запитанні, то у відповідній клітинці поставте один мінус (-), а коли це Вам дуже не подобається, то два мінуси (- -). Якщо на якесь запитання у Вас виникне одразу дві протилежні відповіді, або відповідь, що залежить від якоїсь додаткової умови. Наприклад: «Якби це було вдома, то мені подобаєть­ся, а якщо в іншому місці, то зовсім не подобається». У такому разі само­стійно і швидко визначте самі, яка з цих позначок — плюс, мінус чи нуль — є, на Вашу думку, найближчою до істини, і її поставте у відповідну клітинку.

Коли відповісте на всі запитання, підрахуйте, будь ласка, скільки всього плюсів і мінусів Ви поставили у кожній вертикальній колонці і запишіть ре­зультати внизу під кожною колонкою. На нулі не звертайте уваги, їх підра­ховувати не потрібно. Якщо зрозуміли завдання, то починайте роботу.

ОДАНІ-2

Бланк запитань Чи подобається Вам?

 1. Читати популярну літературу з фізики.

 2. Читати популярні нариси, статті або книжки з математики.

 3. Читати науково-популярні журнали, статті з радіотехніки.

 4. Читати науково-популярні технічні журнали і статті.

 5. Читати науково-популярну літературу з хімії.

 6. Читати літературу про рослини або про тварин.

 7. Читати популярні статті, нариси з медичних питань.

 8. Читати літературу з географії.

 9. Читати літературу про історичні події або про відомих історичних діячів.

 10. Читати твори класиків світової художньої літератури.

 11. Читати літературу з питань мистецтва.

 12. Читати літературу з питань педагогіки (про роботу школи, вчителя, вихователя тощо).

 13. Читати літературу з питань філософії або психології.

 14. Читати літературу (статті, нариси) з питань економіки або фінансів.

 15. Читати літературу з питань кулінарії або моделювання одягу, або ве­дення домашнього господарства.

 16. Читати літературу з військової тематики.

 17. Читати нариси або статті, або книжки з питань спорту.

 18. Вивчати фізичні явища, знайомитися з відкриттями в галузі фізики.

 19. Знайомитися з науковими розробками в математиці.

 20. Знайомитися з принциповими схемами радіотелевізійної або автома­тичної апаратури.

 21. Знайомитися з новинами техніки.

 22. Знайомитися з питаннями хімічного виробництва або експери­ментальної хімії.

 23. Знайомитися з питаннями біології рослинного або тваринного світу.

 24. Знайомитися з питаннями анатомії і фізіології людини.

 25. Знайомитися з питаннями географічних або геологічних, або архео­логічних досліджень.

 26. Знайомитися з питаннями історії розвитку різних народів і держав.

 27. Знайомитися з роботами літературної критики.

 28. Відвідувати театральні вистави або концерти, або художні виставки.

 29. Знайомитись із новими досягненнями (новими методами) педагогіч­ної праці.

 30. Знайомитись із новими оригінальними філософськими або психоло­гічними концепціями, теоріями.

 31. Знайомитись із рекламно-довідковими матеріалами з нової техніки або побутових товарів.

 32. Знайомитись із довідками і різними порадами щодо ремонту домаш­ньої техніки, меблів, одягу, виготовлення саморобок або про будь-яку іншу ручну працю для дому.

 33. Знайомитись із військовою технікою.

 34. Спостерігати спортивні змагання.

 35. Проводити досліди з фізики.

 36. Розв'язувати математичні задачі.

 37. Розбиратися в будові радіотехнічної або електричної, або електрон­ної апаратури.

 38. Розбиратися в технічних схемах або кресленнях.

 39. Проводити досліди з хімії.

 40. Працювати в саду або па городі, або на фермі.

 41. Знайомитись із причинами виникнення різних захворювань.

 42. Збирати географічні нотатки, схеми, карти або якісь експонати (гео­логічні, археологічні).

 43. Обговорювати політичні події в країні або за кордоном.

 44. Вивчати мову (іноземну або рідну).

 45. Співати або грати на музичному інструменті, або малювати, або зай­матись будь-яким іншим видом мистецької діяльності.

 46. Піклуватися про малих дітей.

47. Знайомитися з новими теоріями загальної або практичної психології.

  1. Стежити за змінами валютних обмінних курсів.

  2. Піклуватися про порядок і комфорт у своєму домі.

  3. Брати участь у військовій підготовці".

  4. Брати участь у спортивних іграх.

  5. Працювати у фізичному гуртку або займатися самоосвітою з фізики.

  6. Працювати у математичному гуртку або займатися самоосвітою з ма­тематики.

  7. Ремонтувати або налагоджувати радіотехнічну або електронну апа­ратуру, або електроприлади.

  8. Складати або ремонтувати різні технічні механізми або пристрої.

  9. Працювати у хімічному гуртку або займатися самоосвітою з хімії.

  10. Працювати у біологічному гуртку або займатися самоосвітою з біо­логії.

  11. Доглядати за хворими.

  12. Працювати з географічними картами.

  13. Ознайомлюватися з історичними пам'ятками культури різних народів.

  14. Вести свій особистий щоденник або в письмовій формі викладати свої спостереження, думки.

  15. Брати участь у роботі гуртка або студії художньої самодіяльності.

  16. Обговорювати питання педагогічної роботи.

  17. Вишукувати (визначати) можливості застосування рекомендацій пси­хологічної або філософської науки в житті людей.

  18. Давати поради людям (товаришам, родичам або добрим знайомим) щодо вигідного вкладання грошей у приватні або державні заходи.

  19. Надавати людям різні побутові послуги.

  20. Брати участь у військових іграх або походах.

  21. Брати участь у спортивних змагашіях.

  22. Брати участь у конкурсах з фізики.

  23. Брати участь у конкурсах з математики.

  24. Складати або ремонтувати радіотехнічні прилади.

  25. Робити технічні моделі (літаки, автомобілі або якісь інші конструкції).

  26. Брати участь у конкурсах з хімії.

  27. Брати участь у конкурсах з біології.

  28. Знайомитися з роботою медичного працівника.

76. Користуватися маршрутними схемами або географічними картами.

   1. Брати участь у роботі історичного гуртка або самостійно займатися питаннями історії.

   2. Брати участь у роботі літературного або лінгвістичного (мовного) гур­тка або самостійно займатися проблемними питаннями літератури чи мови.

   3. Грати на музичних інструментах або малювати, або займатися різьбленням чи якоюсь іншою творчою практичною діяльністю.

   4. Замінювати вчителя в якому-небудь з молодших класів, якщо в цьо­му виникає потреба.

   5. Формулювати (визначати) свої власні погляди на життєві пробле­ми або на поведінку людей з позицій філософської або психологічної на­уки.

   6. Розраховувати, передбачати, прогнозувати можливості вигідного інвестування (вкладання) грошей у перспективні заходи або вкладання своєї власної праці в такі ж заходи з мстою матеріальної або духовної ви­годи.

   7. Піклуватися про сімейний бюджет (його можливе підвищення або раціональне використання).

   8. Брати участь у організації військових тренувань або ігор, або походів.

   9. Брати участь у роботі спортивної секції або спортивної школи, або спортивного гуртка, або самостійно займатися спортом.

   10. Виступати з інформаційними повідомленнями про нові досягнення у фізиці або про цікаві фізичні явища (ознайомлювати з цим своїх товаришів).

   11. Брати участь у проведенні математичних ігор або ознайомлювати своїх товаришів з цікавими питаннями математики.

   12. Брати участь у роботі радіотехнічного гуртка або самостійно займа­тися радіотехнічними розробками.

   13. Брати участь у роботі з технічної творчості.

   14. Брати участь у експериментальній роботі з хімії.

   15. Брати участь у експериментальній роботі з біології.

   16. Надавати медичну допомогу людям або тваринам.

   17. Брати участь у географічних або геологічних, або археологічних експедиціях, або в туристичних походах з метою вивчення краєзнав­ства.

   18. Брати участь у походах або екскурсіях за історичною тематикою.

   19. Брати участь у літературних зустрічах або в обговореннях літератур­ної теми, або в літературному диспуті.

   20. Брати участь у конкурсах художньої самодіяльності або самостійно виступати, або демонструвати свої творчі вироби.

   21. Брати участь у організації і проведенні ігор і цікавого дозвілля для дітей.

   22. Використовувати свої знання психології людини для покращання сво­го спілкування з людьми або для впливу па людину з метою зміни її поведі­нки.

   23. Самостійно або разом з людиною, якій ви довіряєте, проводити ділові операції з метою одержання матеріальних вигід (в торгівлі або послугах, або у виробництві тощо).

   24. Піклуватися про забезпечення своїх друзів або родичів побутовими зручностями, вигодами (зробити необхідну покупку або приготувати їжу, або щось відремонтувати тощо).

   25. Вивчати військову справу.

   26. Вести Тренерську роботу з якого-небудь виду спорту.


Бланк відповідей

Після підрахунку балів відмітьте на вертикальних лініях у нижній час­тині бланку відповідей позитивні значення для тих дисциплін, де вони є, і побудуйте графік виявлених профільних інтересів.Схожі:

Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconАнкета А. Йовайш «Що мені подобається?» Анкета ( А. Йовайш ) спрямована на дослідження інтересів І прагнень особистості як складових потенційного чи актуального покликання
...
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconВимоги та тематична структура курсу
Плюралістична демократія і групи інтересів. Сутність та різновиди груп інтересів
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconВимоги до курсу “Основи демократії”
Плюралістична демократія І групи інтересів. Сутність та різновиди груп інтересів
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconАнкета абонента індивідуального бібліографічного інформування. Шановні користувачі !
З метою вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів бібліотеки та оперативного їх задоволення шляхом ознайомлення з новими...
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconАнкета абонента індивідуального бібліографічного інформування. Шановні користувачі !
З метою вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів бібліотеки та оперативного їх задоволення шляхом ознайомлення з новими...
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconАнкета абонента індивідуального бібліографічного інформування. Шановні користувачі !
З метою вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів бібліотеки та оперативного їх задоволення шляхом ознайомлення з новими...
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconДиференційно-діагностичний опитувальник є. Климова (ддо)
Все своє життя людина може шукати відповіді на запитання „Хто я?”, „Що мене цікавить найбільше?”. Для того, щоб Ви знайшли відповідь...
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconВступ завдання технічної діагностики
Діагностична модель машини
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconВ. М. Нагорний-Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 51 с
Діагностична модель машини
Орієнтаційно діагностична анкета інтересів (одані-2) iconВ. М. Нагорний-Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 51 с
Діагностична модель машини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи