Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) icon

Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2)
Скачати 75.76 Kb.
НазваМетодика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2)
Дата29.09.2012
Розмір75.76 Kb.
ТипДокументи

Методика оцінки комунікативних і

організаторських схильностей (КОС-2)


розроблений у профорієнтаційних цілях В.В.Синявським і Б.О.Федоришиним.

Інструкція для обстежуваного за методикою КОС-2: «Вам потрібно відповісти на всі запитання, що наводяться далі. Відповіді давайте за певни­ми правилами. Всі запитання сформульовані у вигляді тверджень, які по­трібно розуміти як запитання для Вас особисто. Перенесіть кожне тверджен­ня па себе і дайте відповідь па запитання, яке стоїть за цим твердженням. Якщо воно характеризує Вас, то у бланку відповідей поставте знак «+». А якщо Ви вважаєте, що цс твердження не про Вас, що воно Вас не характери­зує, Ви не можете погодитись з ним, то відповідайте знаком «—*. Отже, «+» — це відповідь «так», а «—» означає відповідь «ні».

Якщо це зрозуміло, то запам'ятайте ще одне правило. Всі твердження у «Листі запитань» прономеровані. У бланку, в якому Ви будете записувати свої відповіді, прономеровані клітинки. Номер клітинки з Вашою відповід­дю повинен точно відповідати номеру запитання. Отже, відповідь па перше запитання треба проставити в клітинку з номером «01». відповідь па друге запитання — в клітинку «02» і так далі.

Працюючи з «Листом Запитань», майте па увазі, що твердження-запитання є дещо узагальненими за своїм змістом. В них не відображено усіх под­робиць, додаткових умов тощо. Ви просто уявіть собі основну наведену си­туацію, не замислюючись над невизначеними й невисловленими деталями або умовами, і відповідайте плюсом чи мінусом, залежно від того, яка відповідь, на Ваш погляд, є переважаючою, типовою. І майте па увазі ще й тс, що хороших чи поганих відповідей не буває, незважаючи па тс, поставили Вн плюс чи мінус. Отже, все ясно? Працюйте».

Лист запитань

  1. В мене є багато друзів, з якими я часто спілкуюсь.

  2. У більшості випадків я здатен переконати своїх товаришів у своїй пра­воті.

  3. У більшості випадків я дуже довго переживаю заподіяну мені образу.

  4. Мені дуже часто буває не під силу розібратися у складних ситуаціях, Що виникають серед моїх знайомих (наприклад, у причинах погіршення сто­сунків між ними, сварках і тому подібне).

  5. Я відчуваю в собі прагнення до встановлення знайомств з різними ціка­вими Для мене людьми.

6. Мені подобається викопувати громадську роботу, вона мене майже не обтяжує.

   1. Мені простіше і приємніше проводити час за будь-якими особистими заняттями, ніж серед людей.

   2. Я досить легко відмовляюся від своїх намірів, якщо трапляються пере­шкоди для їх здійснення.

   3. Мені зовсім не важко спілкуватися з людьми, які набагато старші за мене.

   4. Буває, що саме я організовую різні ігри або розваги зі своїми товаришами.

   5. Трапляється, що я відчуваю в собі деякі незручності, труднощі, коли мені доводиться ввійти в нову для мене компанію.

   6. Я часто відкладаю виконання своїх справ на інші дні.

   7. Мені зовсім не важко спілкуватись з незнайомими мені людьми.

   8. У більшості випадків я намагаюся, щоб мої товариші діяли так, як я вважаю за потрібне.

   9. Мені не так просто включитися в нову, не зовсім знайому для мене групу людей.

   10. В мене майже ніколи, тобто дуже рідко, не виникає конфліктів з товариша­ми, через те, що вони (або хтось з них) не виконують своїх обіцянок чи зобов'язань.

   11. Буває, що в мене виникає прагнення познайомитися і порозмовляти з новою для мене людиною.

   12. При вирішені різних питань я досить часто беру ініціативу на себе.

   13. Досить часто мені хочеться побути на самоті.

   14. У більшості випадків відчуваю себе не дуже добре у незнайомій мені обстановці (серед незнайомих мені людей тощо).

   15. Мені подобається бути серед людей.

   16. Мене трохи турбує, якщо мені не вдається завершити почату справу.

   17. Я почуваю себе не дуже впевнено, якщо потрібно познайомитися з новою людиною.

   18. Мене трохи стомлює часте спілкування з товаришами.

   19. Мені подобається брати участь у групових іграх.

   20. Я досить часто виявляю ініціативу, коли доводиться вирішувати пи­тання, що стосуються інтересів моїх товаришів.

   21. Я відчуваю себе невпевнено серед малознайомих мені людей.

   22. Я рідко прагну до доведення моєї правоти будь-кому з моїх знайомих.

   23. Я відчуваю себе цілком вільно у будь-якій, навіть у незнайомій мені, компанії.

   24. Я займався громадською роботою (шкільною або іншою).

   25. Я прагну до обмеження кола моїх знайомих.

   26. У більшості випадків я не прагну відстоювати свою думку, своє рішення.

   27. Я почуваю себе добре у будь-якій компанії.

   28. Я з задоволенням організовую різні заходи для своїх товаришів.

   29. Я почуваю себе трохи ніяково, якщо доводиться виступати перед ве­ликою групою людей.

   30. Я досить часто запізнююся на заплановані зустрічі.

   31. У мене багато друзів.

   32. Я часто потрапляю у центр уваги моїх товаришів.

   33. Під час спілкування із мало знайомими мені людьми я почуваю себе незручно.

   34. Я почуваю себе не зовсім впевнено, не зовсім вільно, коли опиняюсь у великій групі своїх товаришів.

КОС-2

Дешифратор. Організаторські схильності

^ Лист відповідей для методики КОС-2

Прізвище, ім’я _______________________________ рік народження____________________

Школа_________________ Клас_________________дата____________________

Домашня адреса, телефон______________________________________________


Обробка й оцінювання результатів тестування

Кількісна обробка тестових результатів передбачає використання двох дешифраторів, в яких проставлено «ідеальні» відповіді, шо відображають максимально можливі показники прояву комунікативних і організаторсь­ких схильностей. Кожен дешифратор містить номери запитань-відповідей. які стосуються окремо комунікативних.(у першому дешифраторі) і органі­заторських (у другому дешифраторі) схильностей. Обробка результатів по­лягає у підрахунку кількості співпадінь відповідей учня в листі відповідей з відповідями, які проставлені у дешифраторі. Число співпадань(М) слід вве­сти V формулу:

К = 0,05 • М,

де «К» — величина оціночного коефіцієнта, а «М» — кількість відпові­дей, які співпали з ключем.

Кількісні оцінки, одержані за цією методикою, можуть варіювати від 0 до 1. Показники, ближчі до одиниці, свідчать про високий рівень вияв­лення комунікативних або організаторських схильностей, ближчі ж до 0 — про низький рівень. Оціночний коефіцієнт К — це первинна кількісна характеристика виявлених схильностей. Для якісної характеристики ре­зультатів потрібно використати спеціальні шкали оцінок. В них тому чи іншому діапазону кількісних показників (К) відповідає певна якісна оці­нка (О). Рівні прояву комунікативних і організаторських схильностей на­ведено нижче.


^ Шкала оцінок комунікативних схильностей
Учні, що одержали оцінку 1 (Q - 1), характеризуються вкрай низьким рівнем прояву схильностей до комунікативної або організаторської діяль­ності. В учнів, що одержали оцінку 2(Q- 2). розвиток комунікативних або організаторських схильностей знаходиться на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до спілкування, почувають себе скуто у новій компанії, у ново­му колективі, віддають перевагу перебуванню на самоті, обмежують коло своїх знайомств, відчувають труднощі у встановленні активних контактів з людьми, погано орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свої власні погляди і тяжко переживають образи. Прояви ініціативи в громадській діяльності у них вкрай занижені, в багатьох справах вони намагаються уник­нути прийняття самостійних рішень.

Учні, що одержали оцінку З (Q = 3), характеризуються середнім рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони прагнуть до контактів з людьми, не обмежують кола своїх знайомств, відстоюють свої Думки і планують свою працю. Однак потенціал цих схильностей не відзна­чається високою сталістю.

Обстежувані, що одержали оцінку 4 (Q =4), відносяться до групи з висо­ким рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони не розгублюються у новій обстановці, видко знаходять собі приятелів, по- о прагну гь до розширення кола своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, здатні до прийняття самостійних рішень у складних ситуаціях.

І все це відбувається не за примусом, а згідно зі своїм власним внутрішнім прагненням, згідно зі своїм спрямуванням.

І, нарешті група обстежуваних, що одержала оцінку 5 (Q = 5), має дуже високий рівень прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони відчувають потребу у комунікативній і організаторській діяльності і актив­но, помітно прагнуть до неї. Для них є характерними швидка орієнтація в складних соціальних ситуаціях, своєчасний вибір засобів спрощення, роз­рядки ситуації, невимушеність поведінки у новому колективі. Обстежувані цієї групи є ініціативними, вони самі будують потрібну ситуацію навколо себе, приймають самостійні рішення, відстоюють і свої думки, і свої рішен­ня. Вони здатні внести пожвавлення у незнайому компанію, їм подобається організовувати різні ігри, заходи, вони вельми наполегливі у суспільній діяль­ності, що їх приваблює. Завдяки своїй ініціативності воші самі знаходять ті справи, що відповідають їх потребам у комунікативній і організаторській діяльності.

При інтерпретації результатів дослідження за методикою КОС-2 під час профконсультаційної роботи слід зважати на те, що дана методика виявляє лише наявний рівень прояву комунікативних і організаторських схильнос­тей особистості, безумовно не виконує функцій прогнозу розвитку або галь­мування цих схильностей.

Високі результати опитування за КОС-2 слід враховувати як основу для профілізації на вказані на початку даного розділу напрямки і професії, пере­дусім, на соціально-гуманітарний, військовий, управлінський, політичний, педагогічний тощо. В інших випадках низький прояв цих схильностей слід враховувати, у зв'язку з цими напрямами, дуже обережно, і обов'язково зіставляти з іншими видами готовності. Так, комунікативне і організаційне навантаження у відповідних видах профільного навчання може розглядатись як надмірне для інтравертів з меланхолійним та флегматичним типами тем­пераменту, для циклоїдних, сензитивних і нестійких акцентуатів і та ін.

Здатність цих типів юної особистості до професійного спілкування мож­на розвивати на етапі профільного навчання, залучаючи їх до спеціальних соціально-психологічних тренінгів, але обережно, поступово, поєднуючи з дотриманням режиму праці і відпочинку, з реальними і посильними крока­ми до розвитку комунікативної готовності і обережним, вибірковим розши­ренням кола партнерів зі спілкування.

Схожі:

Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconЕкспрес-діагностика організаторських здібностей
Методика, яка пропонується, дає можливість більш глибоко розібратися в структурі організаторських здібностей І одночасно виявити...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconУдк 338. 48 Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів
Андрусяк Н. С. Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів // Ученые записки Таврического национального...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconУдк 338. 48 Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів
Андрусяк Н. С. Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів // Ученые записки Таврического национального...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconПротокол від 05. 04. 2012, №8 Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconЗемельне право ● Основи землеустрою
Земельна ділянка, як об’єкт оцінки. Основні принципи оцінки нерухомості, різновиди оцінки. Бази оцінки та особливості їх застосування....
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconПроект виноситься на розгляд Вченої ради внту у березні 2012 року Методика рейтингування осіб, які поступають до аспірантури внту
Оцінки по 5-бальній шкалі за іспити кандидатського мінімуму або оцінки за вступні іспити, що прирівняні до них, враховуються шляхом...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconУдк 378. 094. 371. 388 Дзюбата З.І. Педагогічні підходи до формування комунікативних умінь майбутніх аграрників
Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного,...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconМетоди прогнозування й оцінки ймовірності конфліктів при польоті літаків на маршрутах
Розглянуто критерій виявлення конфлікту І процедуру ймовірнісно-імітаційного методу його оцінки. Наведені аналітичні вирази оцінки...
Методика оцінки комунікативних І організаторських схильностей (кос-2) iconІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи