Формула темпераменту icon

Формула темпераменту
Скачати 56.64 Kb.
НазваФормула темпераменту
Дата29.09.2012
Розмір56.64 Kb.
ТипДокументи

Формула темпераменту


Інструкція: Визначте наявність або відсутність у себе певного показника. Поставте «плюси» у випадку наявності показника за кожним типом темпераменту.

Холеричний темперамент:

 1. Ви непосидючі й метушливі?

 2. Невитримані й запальні?

 3. Нетерплячі? -

 4. Різкі та прямолінійні у відносинах з людьми?

 5. Рішучі та ініціативні?

 6. Вперті?

 7. Чи спритні Ви у суперечці?

 8. Ви працюєте ривками?

 9. Чи схильні Ви до ризику?

 1. Ви незлопам'ятні та невразливі?

 2. Ви маєте швидку, пристрасну, із плутаною інтонацією, мову?

 3. Не неврівноважені й схильні до гарячності?

 4. Чи можна Вас назвати агресивною забіякою?

 5. Чи нетерпимі Ви до недоліків інших людей?

 6. Чи маєте Ви виразну міміку?

 7. Чи здатні Ви швидко діяти та вирішувати?

 8. Чи прагнете невпинно до нового?

 9. Ви маєте різкі рвучкі рухи?

 10. Наполегливі в досягненні поставленої мети?

 11. Схильні до різких змін настрою?

Сангвінічний темперамент:

 1. Ви веселі та життєрадісні?

 2. Енергійні й діловиті?

 3. Часто Ви не доводите розпочату справу до кінця?

 4. Здатні швидко схоплювати нове?

 5. Ваші інтереси та схильності нестійкі?

 6. Чи легко Ви переживаєте свої невдачі й неприємності?

 7. Легко пристосовуєтеся до різних обставин?

 8. Схильні переоцінювати себе?

 9. Із захопленням беретеся за нове діло?

10. Швидко відволікаєтесь, якщо справа перестає Вас захоплювати?

 1. Ви швидко включаєтеся в роботу й швидко переключаєтеся з однієї
  роботи на іншу?


 2. Вас тяготить одноманітність, буденна робота?

 3. Ви товариські й чуйні, не почуваєте скутості з новими людьми?

 4. Ви витривалі та працездатні?

 5. Ви маєте голосну, швидку мову, що супроводжується живими же­стами, виразною мімікою?

 6. Зберігаєте самовладання у непередбачуваних обставинах?

 7. У Вас завжди бадьорий настрій?

18. Ви швидко прокидаєтеся і засинаєте?

 1. Чи часто Ви буваєте незібрані, виявляєте поспіх у рішеннях?

 2. Схильні іноді відволікатися?

Флегматичний темперамент:

 1. Ви спокійні та холоднокровні?

 2. Обережні й розважливі?

 3. Послідовні і детальні у справах?

 4. Ви вмієте чекати?

 5. Мовчазні і не любите говорити пусте?

 6. Ви говорите спокійно і розмірене, без різко виражених емоцій, жестикуляції та міміки?

 7. Ви стримані й терплячі?

 8. Доводите розпочату справу до кінця?

 9. Ви не розтрачуєте даремно сил?

 1. Дотримуєтеся виробленого розпорядку життя, системи в роботі?

 2. Легко стримуєте пориви гніву?

 3. Сприйнятливі до схвалення та осудження?

 4. Незлобиві й проявляєте поблажливе відношення до іронії на свою
  адресу


 5. Ви постійні у своїх відносинах та інтересах?

 6. Повільно включаєтеся в роботу й переключаєтеся з однієї роботи
  на іншу? «


 7. Рівні у відносинах з усіма?

 8. Любите акуратність і порядок у всьому?

 9. Ви важко пристосовуєтеся до нового оточення?

 10. Ви малорухомі, інертні?

 11. Маєте витримку?

Меланхолійний темперамент:

 1. Ви сором'язливі й боязкі?

 2. Губитеся в новому оточенні?

 3. Вам складно встановити контакт із новими людьми?

 4. Не вірите у свої сили?

 5. Легко переносите самітність?

 6. Почуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах?

 7. Схильні замикатись у собі?

 8. Чи швидко Ви стомлюєтеся?

 9. Маєте тиху, неспішну мову?"

 1. Ви мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника?

 2. Вразливі до слізливості?:

 3. Надзвичайно сприйнятливі до схвалення і осуду?

 4. Висуваєте високі вимоги до себе і оточуючих?

 5. Схильні до помисливості.

 6. Болісно чутливі, легко ранимі.

 7. Надмірно вразливі?

 8. Потайливі та нетовариські, не ділитеся ні з ким своїми думками?

 9. Малоактивні та боязкі?

 10. Ви покірні?

 11. Прагнете викликати співчуття і допомогу оточуючих?


Обробка результатів. Для визначення прояву ознак того чи іншого темпераменту необхідно за кожним із чотирьох типів порахувати кількість плюсів і розділити їх на загальну кількість плюсів. Наприклад, у Вас вийшло 10 плюсів у холеричному темпераменті, а всього 40 плюсів, отже, у Вашому темпераменті 25 % холеричного і т. д.

При 40 % і вище виразність темпераменту домінуюча, при 30-40 % — досить яскрава, при 20—29 % — середня, при 10-19 % — мала.

Можна вивести формулу темпераменту, що має вигляд:

Фт = X (Ах/ А) Ч 100 % + С (Ас/ А) Ч 100

+ Ф (А / А) Ч 100 % + М (Аи/ А) Ч 100 %,

де

Фт — формула темпераменту;

А — загальна кількість «плюсів» за всіма чотирма типами темпера­менту;

X — відсоток холеричного в темпераменті;

Ах — кількість «плюсів» у холерика;

С — відсоток сангвінічного у темпераменті;

Ас — кількість «плюсів» у сангвініка;

Ф — відсоток флегматичного у темпераменті;

А — кількість «плюсів» у флегматика;

М — відсоток меланхолійного у темпераменті;

Ам — кількість «плюсів» у меланхоліка.

Відповідні символи — X, С, Ф, М — запишіть у порядку убування процентного складу в темпераменті. Символи з однаковими значеннями запишіть один під іншим.

Слід зазначити, що жодне із поєднань не можна вважати свідомо поганим або гарним.

Якщо на першому місці стоїть С, то, швидше за все, учня супрово­джуватиме успіх у сфері організації та управління. Сангвінічні задатки погрібні скрізь, де потрібні мобільність, уміння швидко переключатися з одного виду діяльності на інший. '

Перевага Ф характеризує школяра як людину, здатну вирішувати ті самі завдання, що й сангвінік, але з більшими схильностями до стратегічної діяльності. Керівникові високого рангу, що приймає важливі стратегічні рішення, директорові підприємства, фірми — у першу чергу необхідні флегматичні риси. Йому протипоказані як поспіх, так і довгі коливання у відповідальний момент, невиправданий оптимізм або пере­більшення труднощів.

М означає, що школяр мало пристосований для самостійної управ­лінської роботи. Йому більше підходить робота точна, хоч і кропітка, зате яка не потребує ініціативи, вирішення практичних завдань із багатьма невідомими. Для секретаря-референта на першому місці бажані ознаки меланхоліка. У цій роботі цінуються точність у поєднанні з диплома­тичністю у поводженні з людьми. Однак серед меланхоліків нерідко зу­стрічаються і непогані керівники. У такому випадку їм часто доводиться за це платити своїм психічним здоров'ям.

Перевага X обіцяє успіх у роботі, де цінується напористість і не­стриманість. Особливо гарні результати досягаються в тому випадку, якщо ця невгамовна активність збалансована обґрунтованістю і незворушністю флегматика, тобто у формулі за X треба Ф.

Таким чином, можна припустити, що люди холеричного темпера­менту більш придатні для активної ризикованої діяльності («воїни»), сангвініки — для організаторської діяльності («політики»), меланхолі­ки — для творчої діяльності в науці та мистецтві («мислителі»), флегма­тики — для планомірної та плідної діяльності («творці»).

Схожі:

Формула темпераменту iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
Формула темпераменту iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
Формула темпераменту iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
Формула темпераменту iconФормула винаходу (корисної моделі)
Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його...
Формула темпераменту iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана. Основи термодинаміки
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
Формула темпераменту iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана. Основи термодинаміки
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
Формула темпераменту iconЗавдання обласного етапу Міжнародного конкурсу з українознавства
Людина енергійна, в якої можуть виникати сильні емоції, різкі зміни настрою, приступи дратівливості. Вона часто ризикує. Який тип...
Формула темпераменту iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Найбільш ймовірна, середня арифметрична І середня квадратична швидкості. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
Формула темпераменту icon«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Формула темпераменту iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології»
Класичне означення ймовірності. Повна група подій. Геометрична ймовірність. Сумісні і несумісні події. Теореми додавання сумісних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи