Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р icon

Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р
Скачати 98.21 Kb.
НазваРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р
Дата29.09.2012
Розмір98.21 Kb.
ТипДокументи

Рекомендації

обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н.р.


Серед основних завдань, які визначені Положенням про психологічну службу системи освіти України, зазначена профілактика і корекція відхилень в особистісному розвитку дітей на основі визначення причин, що ускладнюють їх розвиток, розробки корекційних та профілактичних заходів, спрямованих на усунення відхилень в їх індивідуальному розвитку та поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки (відхилень від встановлених у суспільстві норм і стандартів), формування в учнів соціально корисної життєвої перспективи, надання їм своєчасної психологічної допомоги, проектування змісту індивідуального розвитку дитини.

Таку роботу в навчальних закладах сьогодні повинні виконувати фахівці психологічної служби – практичний психолог і соціальний педагог. Роль практичного психолога полягає у вивченні структури особистості, особистісних проявів, які впливають на поведінку, соціального педагога – у вивченні соціального оточення дитини (яким чином соціально близькі люди впливають на структуру особистості та поведінку дитини), вивчення процесу соціалізації дитини (можливих деформацій) та його впливу на поведінкові прояви.

При плануванні своєї роботи практичні психологи і соціальні педагоги мають врахувати, що в 2008/2009 н.р. пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби Чернівецької області є:

 1. Профілактика правопорушень, девіантної поведінки, психологічний супровід правовиховної роботи у освітньому закладі.

 2. Психологічний супровід профілізації освітніх закладів: готовність учня до профільної освіти, взаємодія педколективу і психолога щодо підвищення якості профільної освіти.

 3. Усунення негативних явищ в учнівському середовищі, виявлених проведеними у 2007/2008 н.р. моніторингами.

У діяльності психологічної служби районів та міст області залишаються щорічні моніторингові дослідження:

 1. Моніторинг стану вживання учнівською молоддю області алкоголю, наркотиків та тютюнокуріння, що дозволяє відстежити зміни та ефективність профілактичної роботи в навчальних закладах. А також моніторинг обізнаності шляхів передачі ВІЛ, СНІДу. В профілактиці шкідливих звичок учні відмічають провідну роль психологічної служби та педагогів тренерів, які працюють за різними профілактичними програмами (“Рівний-рівному”, “Діалог”, “Школа проти СНІДу”).

 2. Моніторинг банку даних дітей трудових мігрантів (виявлено основні проблеми, що виникають у роботі з ними). Кожен психолог і соціальний педагог має створити банк таких дітей, згідно рекомендацій ОНМЦППіСР та протягом року здійснювати вивчення психологічних проблем цих дітей та надавати психологічну допомогу. У результаті аналізу отриманих результатів в навчальних закладах районів та міст області виявлено 10399 дітей трудових мігрантів, що становить 11% від усієї вибірки. Найвищі показники у Новоселицькому (28%), Заставнівському (14%), Герцаївському (13%), Кельменецькому (13%), Кіцманському (13%), Хотинському (13%) районах. У 757 учнів батьки повернулися з-за кордону протягом останніх пів року, що становить 0,8% від загальної кількості учнів. У більшості учнів (60%) за кордоном перебуває мати, рідше (21%) – тато, і у 19% учнів трудовими мігрантами є обоє батьків. Більшість (46%) дітей зустрічаються з батьками 1 раз на рік, 19% – 2 рази на рік, 26% – рідше, ніж 1 раз на рік, 9% дітей трудових мігрантів з часу відсутності батьків не бачились з ними жодного разу. На обліку в психологічній службі у зв’язку з проявом поведінкових девіацій перебувають 477 дітей трудових мігрантів, що становить 5% від загальної вибірки. Практичний психолог і соціальний педагог мають спільно працювати над вирішенням вищезазначених проблем у своїй школі. На таких дітей має бути заповнена діагностична картка і соціальний паспорт. У журналі щоденного обліку роботи мають бути відображені різні види роботи з дітьми та їх опікунами, з педагогами: діагностика, консультації, індивідуальна та групова робота.

 3. Обов’язковим є опитування учнів 7-11 класів закладів освіти області з проблеми жорстокого поводження з дітьми в сім’ї та школі і проявів насильства в учнівському середовищі. Одним із аспектів, який має бути на контролі психолога і соціального педагога - виявлення фактів жорстокого ставлення учнів один до одного. Результати дослідження цієї проблеми психологами у 2007/2008 н.р. виявили, що 12% дітей досить часто відчувають приниження з боку однокласників, інколи таке приниження стосується 31% опитаних учнів. Наведений вище показник, який стосується частого приниження учнів з боку однокласників, перегукується з результатами соціологічного дослідження статусу учнів в класних колективах. Так, з 14555 опитаних учнів 5-11 класів, 11% (1601 дитина) - ті, які є відторгнутими в колективі класу. По відношенню до них з боку однокласників демонструється неприйняття їх як особистостей через приниження, і підкреслюється небажанням взаємодіяти в різних видах діяльності. Прикрим є також факт проявів негативного ставлення до учнів з боку вчителів. Реакцією на виявлені негативні чинники у дітей є виникнення образи, гніву, ненависті, страху, бажання втечі, помсти та небажання відвідувати школу. Психолог школи має знати такі випадки, і відповідним чином реагувати. Якщо це стосується фактів насильства в сім'ї, необхідно також повідомляти районні міські соціальні служби (служби у справах дітей, кримінальну міліцію та інші), відповідно до встановленого порядку. Якщо факти насилля виявляються в учнівському середовищі або в стосунках педагогів і учнів, має бути подана доповідна директору школи для оперативного реагування, організовані тематичні семінари з педагогами школи (затверджені наказом директора школи), індивідуальні консультації з окремими педагогами, індивідуальна та групова робота з дітьми з профілактики ситуацій насилля та допомоги жертвам. Про особливі випадки негативних явищ та проявів жорстокості необхідно повідомляти обласний науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи ЧОІППО.

4. Вивчення ціннісних орієнтирів молоді. Відповідно до отриманих показників у 2007-2008н.р. - сьогодні ціннісні орієнтації молодих людей формуються під впливом сім’ї та її ціннісних пріоритетів, до яких належать створення сім’ї, професійна кар’єра, належний рівень матеріального добробуту. В той час, як розвиток духовності, культури, освітнього рівня не є пріоритетними цінностями. Школа як соціальний інститут, який має можливість впливати на формування світогляду учнів, поступається сьогодні сім’ї та друзям. Психолог має знати ситуацію по ціннісним орієнтаціям у школі взагалі, і в кожному класі зокрема, і відповідним чином організувати роботу в першу чергу з педагогами та батьками.

Правовиховна робота здійснюється в області згідно освітньо-профілактичних програм «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Рівний-Рівному». З 2004 року на базі ОІППО підготовлено 84 тренери за проектом «Діалог» і 38 тренерів за проектом «Школа проти СНІДу». Кожний працівник психологічної служби, якщо він є тренером однієї з вищевказаних програм (підтверджується сертифікатом), зобов’язаний працювати, як мінімум, з однією групою дітей протягом усього навчального року.

Для якісного виконання своєї роботи фахівці психологічної служби потребують створення належних умов. Працівник психологічної служби має займати активну позицію щодо створення окремого кабінету для роботи, звертаючись письмово до директора школи та свого методиста-психолога.

Практичному психологу рекомендується розробити власні методичні рекомендації для педагогів, батьків з проблем, які є найбільш актуальними в його школі. У районах (містах) відсутні методичні матеріали з профілактичної та правовиховної роботи, розроблені фахівцями відділу освіти з метою надання допомоги конкретним школам, що мають вищезазначені проблеми. Психологічні рекомендації психолога вчителям і батькам мають наступну структуру:

 1. Актуальність проблеми, яку ви розкриваєте і яка існує у школі, підтверджена фактами і результатами соціально-психологічних досліджень (порівняння показників по області або Україні і власне у школі).

 2. Теоретичне визначення психолого-педагогічних понять проблеми, що розкривається.

 3. Опис прояву проблемної ситуації у школі. Кількісно-якісний аналіз виявлених фактів у школі.

 4. Прогностичний висновок щодо розвитку проблемної ситуації, якщо не буде відповідних профілактично-просвітницьких дій.

 5. Конкретні шляхи усунення проблемної ситуації: чіткі вказівки окремо адміністрації, вчителям взагалі, класному керівнику, батькам щодо їх дій.

 6. Обов’язкове роз’яснення мети і завдань кожного рекомендованого психологом заходу, бесіди, дії.

У психолога і соціального педагога має бути банк даних дітей, що скоїли злочини або схильних до девіантної поведінки, індивідуальні картки та соціальні паспорти (рекомендовані ОНМЦППСР) діагностичного вивчення дітей, виявлення причин порушень у поведінці учнів та розробки конкретних рекомендацій і спільних дій щодо їх усунення (безпосередня робота психолога – чому у дитини девіації в поведінці). Індивідуальна корекційна робота з дітьми «групи ризику» здійснюється хаотично, без розробки індивідуальних програм, без повторної діагностики з метою виявлення змін.

Обов’язковим є здійснення з дітьми, що скоїли злочин та з дітьми, схильними до девіантної поведінки, індивідуальної консультативної та корекційної роботу (в об‘ємі не менше 30 годин). Такі діти також залучаються до групової корекційно-тренінгової роботи (робота у групі - не менше 30 годин). На початку навчального року забезпечити класних керівників класів, де навчаються діти з проявами девіантної поведінки, психологічною характеристикою на клас в цілому і на кожну дитину з зазначенням конкретних рекомендацій. Організувати круглий стіл з представниками учнівського самоврядування на тему «Чому виникає злочин?».

Важливим є здійснення психологом моніторингу якості правовиховної роботи, що проводиться у вашому навчальному закладі. Виховні години, круглі столи, тижні правових знань та багато інших заходів проводиться в школах, але діти не знають елементарного про правову відповідальність. Як показали результати анкетування учнів 8-х класів (пілотне дослідження – 90 чоловік) шкіл області - 55% опитаних не знають які є кодекси України; лише 33% знають, що за порушення Кримінального Кодексу можуть притягнути до відповідальності; про відповідальність за адміністративні порушення знають лише ті ж 33%; самі учні (44%) відзначили свій рівень правової обізнаності як недостатній. Діти не розуміють термін «правопорушення». Більше половини учнів не можуть назвати кодекси України. 40% учнів не знають, що до кримінальної відповідальності вони можуть бути притягнуті за порушення Кримінального Кодексу і 67% учнів не знають про відповідальність за адміністративні порушення. Завдання психолога – відслідковувати за допомогою анкет, опитувань та інших експертних методів якість проведеної педагогами правовиховної роботи.

Формування здорового соціально-психологічного клімату у класному та педагогічному колективах теж є завданням психологічної служби. Тут основне - визначення категорії дезадаптованих дітей і організація з ними корекційної роботи. Якісною має бути робота психолога по усуненню конфліктних ситуацій, що виникають у взаємостосунках: педагогів між собою, адміністрації і педагогів, педагогів і батьків, педагогів та учнів. Психолог має займати професійну, неупереджену і незалежну позицію і активно усувати конфліктні ситуації в школі.

Потрібно також створити банк діагностичних методик, що пройшли експертизу в науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи. Проводити обстеження дітей «групи ризику» та їх сімей за окремими індивідуально підібраними діагностичними блоками та розробляти індивідуальні програми корекції з обов’язковим затвердженням експертною комісією обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Налагодити співпрацю з батьками шляхом відвідування дітей і батьків на дому з метою надання консультативної допомоги у вирішенні виховних проблем та подолання проявів девіантної поведінки дітей з розробкою поетапного плану дій.

Організовуючи психологічний супровід профілізації навчального закладу, працівникам психологічної служби важливо усвідомити, що спільно з учнем вони реально мають визначати загальний профіль майбутньої трудової діяльності. Тому на даному етапі активізуються профорієнтаційні заходи психолога у школі. Цьому можуть сприяти існуючі системи класифікації професій, наприклад, відома класифікація професій Є.О.Клімова: 1) Людина — природа (Природа: природничо-науковий, хіміко-біологічний, медич­ний, екологічний, сільськогосподарський, географічний і т. іи.); 2) Людина — техніка (технічний, технологічний, транспортний, комп'ютертно-інформаційний, виробничий, проектно-конструкторський, дизайнерський тощо.); 3) Людина — людина (гуманітарний, філологічний, лінгвістичний, економічний, спортивний, історичний, правознавчий, управлінський, педаго­гічний, психологічний, побутово-обслуговуючий і та ін.); 4) Людина — знак (природничо-науковий, фізико-математичний, інфор­маційний, лінгвістичний тощо.); 5) Людина — художній образ (естетичний, образотворчий, музичний, хо­реографічний, театральний, дизайнерський, народних ремесел і т. ін.).

Важливим у профілізації є діагностика психофізіологічних параметрів учня, виявлення і врахування профільно важливих якостей темпераменту. Традиційною психологією вважається, що представники різних типів темпераменту можуть обирати, опановувати і реалізувати будь-які види профілів і професій. Для цього, за даними деяких психологів, треба лише сформувати адекватний індивідуальний стиль діяльності. Психолог має діагностувати одну з чотирьох типологічних груп — холероїдів, сангвіноїдів, меланхолоїдів та флегматоїдів.

 • Для холероїдів і сангвіноїдів більше підходять швидкі, моторні її енер­гоємні види діяльності — спортивна, менеджментська, виробнича, технолог­ічна, хореографічна, сільськогосподарська, економічна. Для них найбільше підходять такі профілі і професії, як проект­но-конструкторський, технологічний, образотворчий, літературний (фанта­стика), управлінський тощо. Їм підходить гуманітарний, соціологічний, лінгвістичний, юри­дичний, управлінський, економічний, побутово-обслуговуючий, хореограф­ічний, театральний, педагогічний.

 • Для флегматоїдів найбільш адекватні повільні, а для меланхолоїдів — ще й мало енергоємні види діяльності — індивідуальна природничо-наукова, мис­тецтвознавча, народних ремесел. Флегматоїди та частина меланхолоїдів демонструє переважаючу спрямованість у минуле, тому для них найбільше підходять такі профілі та професії, як історичний, архівний, природничо-науковий, філософсь­кий, гуманітарний, мистецтвознавчий, театральний, народних ремесел тощо. Для них більш доцільними є такі профілі, як природничо-науковий (індивідуальні, «кабінетні» різновиди наукових професій), комп'ютерно-інформаційний, ди­зайнерський, мистецтвознавчий, народних ремесел тощо.

Виявлення мотиваційної готовності учня до профільного навчання може здійснюватись за допомогою орієнтаційно-діагностичної анкети інтересів (ОДАНІ-2). Корисним для визначення мотиваційної готовності учнів до профільно­го навчання може стати використання опитувальника професійної спрямо­ваності Д.Голанда. Важливо враховувати характеристику акцентуацій характеру в контексті профілізації учнів (тест С.І.Подмазіна).

Психологічний супровід робить вибір учнем потрібного профілю і саме навчання за ним більш цілеспрямованим і ефективним.


Д.Д. Романовська

Завідувач науково-методичного центру

практичної психології і соціальної роботи

Схожі:

Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconПоложення про центри практичної психології І соціальної роботи ]
Онмцппіср щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2009/2010 н р
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconРомановська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи
Основні здобутки психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2009-2010 н р та завдання на 2010-2011 н р
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році
України І діє з метою виявлення І створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Соціальний педагог,...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconАтестаційна комісія працювала у складі
Головного управління освіти І науки з атестації працівників психологічної служби. Обласний науково-методичний центр практичної психології...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р icon02 березня 2011 року науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Сучасник», 16 працівників психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, 2 працівників психологічної служби комунального...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconМетодичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного)
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconПротокол №19 засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р icon30 травня 2011 року о 14. 00 науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Проблемні питання організації корекційної, реабілітаційної, соціально-перетворювальної роботи з вихованцями щкіл». В роботі групи...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconІнформація про роботу експертів Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Міністерства освіти І науки 4-5 листопада 2010року
...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р iconРекомендації онмцппіср щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2010/2011 н р
Онмцппіср щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2010/2011 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи