Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році icon

Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році
Скачати 105.09 Kb.
НазваРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році
Дата29.09.2012
Розмір105.09 Kb.
ТипДокументи

Рекомендації

обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи

щодо організації роботи соціальних педагогів

у 2008/2009 навчальному році


Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Соціальний педагог, спільно з практичним психологом утворюють психологічну службу освітнього закладу.

Діяльність соціальних педагогів у структурі психологічної служби системи освіти регламентується Положенням про психологічну службу системи освіти України від 03.05.99 р. № 127, листом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-3529 (Інформаційний збірник Міністерства освіти України №20 за 2000 р.), наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691 «Про затвердження положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» та листом Міністерства освіти і науки України від 05.03.08 р. № 1/9-128.

Соціальний педагог – спеціаліст з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особистості. Для реалізації завдань, які стоять перед соціальними педагогами області, обласний центр практичної психології і соціальної роботи розробив перелік заходів, які потрібно врахувати при організації роботи психологічної служби і є обов’язковими для включення у план роботи соціального педагога у 2008/2009 н.р.:


^ Керівникам психологічних служб області:

  • вжити відповідних заходів щодо введення до штатних розкладів навчальних закладів, шкіл інтернатного типу, закладів професійно-технічної освіти посад соціальних педагогів відповідно до нормативів їх чисельності, особливо у сільській місцевості;

  • в посадових обов’язках соціальних педагогів відобразити специфіку та запит навчального закладу, зосередивши при цьому увагу на роботі з проблемними сім’ями, сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, сім’ями, схильними до насильства над дітьми, а також з дітьми, які потребують особливої соціально-педагогічної уваги (група ризику), дітьми, вилученими з незаконних форм праці, дітьми з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, дітьми сиротами, дітьми з обмеженими можливостями та їх батьками;

  • протягом І семестру 2008/2009 н.р. укласти угоди про співробітництво та партнерство з районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районною службою у справах дітей, районними відділами у справах сім'ї та молоді і відділами кримінальної міліції у справах дітей, взявши за зразок угоди обласного центру практичної психології і соціальної роботи;

  • спланувати та щомісячно проводити методичні об’єднання для соціальних педагогів, тематику яких спрямувати на підвищення професійної компетентності фахівців, особливості діяльності у структурі психологічної служби навчального закладу, ведення документації, організацію роботи з різними категоріями дітей, батьками, педагогічним колективом, державними та громадськими установами.;

  • ініціювати створення творчих груп соціальних педагогів та продумати тематику проблеми, яка є актуальною у регіоні.


^ Соціальним педагогам навчальних закладів:

Привести у відповідність до нормативних документів робочі матеріали, а саме завести папки:

- з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки облдержадміністрації, управлінь та відділів освіти, з рекомендаціями обласного НМЦППіСР, з розпорядчими документами навчального закладу;

- самоосвіти (копії статей, рекомендації, інновації у соціальній роботі, виходячи із потреб і запитів навчального закладу);

- із планами роботи на рік, місяць, графіком роботи та звітами;

- з рекомендаціями для класних керівників і педагогів школи, планами виступів (виступи) на батьківських зборах (лекторіях, семінарах, конференціях, практикумах, круглих столах), педагогічних нарадах, планами проведення виховних годин та годин спілкування (хід заняття, разом із підготовленою інформацією та вправами до неї);

- з діагностичним інструментарієм, який використовується для діагностики учнів, класних колективів, педагогів, батьків;

- із списками дітей різних категорій та соціальними паспортами на них;

Особливу увагу необхідно звернути на дітей, які прогулюють школу, завести банк даних та соціальні паспорти на цих дітей, регулярно проводити бесіди із ними (налагодити доброзичливі стосунки), взяти під власний контроль відвідування ними школи, з’ясовувати причини прогулів, сприяти вирішенню конфліктних ситуацій (у класі, з педагогами, батьками), разом з психологом провести діагностичні дослідження особистісних рис та спостереження за їх поведінкою під час уроків, перерв, встановити соціальне оточення цих дітей (приналежність до молодіжних рухів, релігійних конфесій). За результатами діагностичного обстеження розробити відповідні рекомендації для вчителів та батьків. Налагодити співпрацю з батьками (відвідування на дому), з’ясувати матеріально-побутові умови проживання сім'ї, а також проблеми у взаємостосунках. Сприяти залученню цих дітей у спортивні секції, шкільні гуртки, клуби за інтересами. Організувати проведення тренінгових занять за програмами «Рівний-рівному», «Діалог»;

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи рекомендує у 2008/2009 н.р. використовувати такий зразок соціального паспорта учня та облікової документації (журналів):


^ Соціальний паспорт учня

__________________ клас ЗОШ №_____

Класний керівник ___________________________________________________________________

1. Загальні відомості:

П.І.Б. учня __________________________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________________________

Домашня адреса, телефон ____________________________________________________________

Успішність __________________________________________________________________________

Проявляє зацікавленість _______________________________________________________________

Особливі риси характеру, поведінка _____________________________________________________

Взаємостосунки з однокласниками, вчителями ____________________________________________

Стан здоров’я (захворювання) __________________________________________________________

Наявність певного статусу _____________________________________________________________

^ 2. Відомості про сім’ю (опікунів):

П.І.Б. матері _________________________________________________________________________

Рік народження, освіта ________________________________________________________________

Місце роботи, спеціальність ___________________________________________________________

П.І.Б. батька _________________________________________________________________________

Рік народження, освіта ________________________________________________________________

Місце роботи, спеціальність ___________________________________________________________

Стан здоров’я батьків _________________________________________________________________

Кількість дітей у сім'ї _________________________________________________________________

Взаємостосунки у сім'ї ________________________________________________________________

Ставлення до релігії (приналежність до релігійних організацій, конфесій) _____________________

Категорія сім'ї _______________________________________________________________________

Житлово-побутові умови ______________________________________________________________

Матеріальна допомога (якщо є, у тому числі і безкоштовне харчування) ______________________

^ 3. Додаткові відомості (проведена робота):

____________________________________________________________________________________

Соціальний педагог __________________

(підпис)


^ Журнал

реєстрації довільного відвідування учнів та

їх батьків на дому (соц. патронаж, соц. супровід, соц. захист);

реєстрація відвідувань громадських організацій, закладів та органів опіки.

Соціального педагога школи № ____ _______________________________

(П.І.Б.)

Дата

Мета

П.І.Б. співрозмовника

Адреса

Короткий зміст

розмови

Примітка

Підпис співрозмовника^ Журнал

реєстрації запитів батьків, учнів, класних керівників,

вчителів, опікунів та адміністрації школи соціального педагога

школи № _____ __________________________________

(П.І.Б.)п/п

Дата

Від кого

надійшов запит

Зміст запиту

Дата

проведення

Зміст роботи

(що планується провести)
► Якщо соціальним педагогом навчального закладу здійснюється соціально-педагогічна діагностика, соціально-педагогічна експертиза (групова та індивідуальна), проводяться групові та індивідуальні спостереження, то є необхідність у заведенні наступних журналів:


^ Журнал

проведення соціально-педагогічної діагностики та

соціально-педагогічної експертизи (групова та індивідуальна)

соціального педагога школи №____ _________________________

(П.І.Б.)п/п

Дата

П.І.Б. учня,

клас

Форма роботи


Мета

проведення

Методи

роботи

План

проведення

РезультатиІнд.

Груп.


^ Журнал

проведення групових і індивідуальних спостережень

соціального педагога школи № ______ ___________________

(П.І.Б.)

Дата

За ким велось

спостереження

Причина

Мета

Коли

проводилось

Спостереження

Підпис вчителяОсобливу увагу необхідно приділяти дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, дітям, батьки яких перебувають за кордоном, дітям, сім'ї яких перебувають у складних життєвих обставинах а також дітям «групи ризику». Обов’язковим є внесення у план роботи відвідування таких дітей на дому (2 рази на рік) для встановлення контакту з батьками, опікунами, надання допомоги у вихованні дітей, з’ясування матеріально-побутових умов проживання та проблем сім’ї, надання консультативної допомоги, при необхідності – встановлення контакту із сусідами (збір інформації про сім’ю).

Обов’язково необхідно проводити соціально-педагогічну діагностику (при необхідності залучати психолога) вищезазначених груп дітей (діагностика характерологічних особливостей, вивчення емоційного стану та особливостей поведінки, з’ясування статусу учня у класному колективі, діагностика адаптованості, а також можна використовувати інші методики, що виявляють рівень соціалізації учнів) для формування проблемного поля та організації подальшої роботи на основі даних діагностики. Перелік методик надрукований у «Науково-методичний вісник. Випуск 6 «Психологічна служба». / Укладачі Романовська Д.Д., Собкова С.І. – Чернівці: Технодрук,2008. – с.136 – 159 та інші.

Обов’язковими є організація і проведення дослідження 5-х класів (вересень-жовтень) та 1-х класів (березень-квітень) з метою виявлення дітей з низьким статусом у колективі, гіперактивністю, а також здібностей дітей для подальшої організації корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи із зазначеними групами дітей та спрямування їх енергії у позитивне русло, надання їм допомоги у розкритті здібностей і талантів (можна використовувати корекційні програми, які пройшли експертну оцінку в обласному НМЦ практичної психології і соціальної роботи, наприклад програму, надруковану у методичному посібнику «Основи психокорекційної роботи. Методичний посібник / Укладачі Комісарова С.М., Романовська Д.Д., Унгурян І.К. – Чернівці: Технодрук, 2007. – с. 68 – 114.» та інші).

У 1 та 5 класах проводити виховні години з використанням тренінгових форм роботи та ігрових методик (5-і класи - у І семестрі, 1-і класи – у ІІ семестрі), з метою виявлення особливостей спілкування між учнями та для здійснення соціально-педагогічної підтримки учнів, які потребують уваги в адаптаційний період, а також вивчення ступеня задоволеності учнів стосунками у класі.

За результатами проведених соціально-педагогічних досліджень провести педагогічні консиліуми з класними керівниками 5-х класів (грудень), 1-х класів (травень) та розробити відповідні рекомендації для ник.

Протягом І семестру провести профорієнтаційну діагностику учнів випускних класів (акцент - на дітей групи соціального ризику) для визначення професійної спрямованості учнів та надання їм інформації про навчальні заклади області. Протягом ІІ семестру провести профорієнтаційні тренінгові заняття з учнями випускних класів для допомоги дітям у виборі професії.

Організувати (кінець навчального року) екскурсію старшокласників на ярмарку професій, яку проводять районні центри зайнятості.

Допомагати соціальним службам району у виявленні неблагонадійних сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у разі необхідності – повідомляти у письмовій формі керівників психологічних служб. Підготувати виступи з проблем підліткового віку, правопорушень та покарань за них, вирішення конфліктних ситуацій як у шкільному, так і сімейному середовищах, проблем адаптації та їх подолання для виступів на батьківських зборах, лекторіях, конференціях, педагогічних нарадах, шкільних методичних об’єднаннях.

Соціальний педагог має сприяти залученню дітей до позашкільної діяльності, участі у різноманітних гуртках, спортивних секціях, екскурсіях, виставках, конкурсах; зібрати данні про особливості мікрорайону (найближчі гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами, місця збору громадян з асоціальною поведінкою, встановлення неблагонадійних сімей, а також сімей, схильних до насильство над дітьми), в якому знаходиться даний освітній заклад, зафіксувати їх у журналі реєстрації довільного відвідування з метою використання їх у подальшій роботі.

Протягом року здійснювати соціальний захист і охорону прав дітей (здійснювати офіційні запити до державних і громадських організацій з приводу створення умов для розв’язання особистих проблем дітей, виявлення статусу дитини за запитами в різні державні установи, супровід у зборі чи відновленні життєво важливих документів дитини, оформленні пенсій, оформлення пакета документів у банк даних на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), а також спостереження за адаптованістю дітей у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та навчальних закладах.

Обов’язковим є організація постійного консультування учнів, батьків, опікунів та педагогів навчального закладу з метою попередження (вирішення) конфліктних ситуацій, а також емоційного вигорання педагогів.

Д.Д. Романовська, завідувач обласного

науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ЧОІППО

Т.А. Комісарова, методист по соціальній педагогіці ЧОІППО

Схожі:

Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р
При плануванні своєї роботи практичні психологи І соціальні педагоги мають врахувати, що в 2008/2009 н р пріоритетними напрямками...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного)
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconПротокол №19 засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconРомановська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи
Основні здобутки психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2009-2010 н р та завдання на 2010-2011 н р
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconІнформація про роботу експертів Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Міністерства освіти І науки 4-5 листопада 2010року
...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconМоніторинг якості психологічного супроводу освітніх закладів
Романовська Діана Дорімедонтівна, завідувач науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи чоіппо
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Рекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році iconПоложення про центри практичної психології І соціальної роботи ]
Онмцппіср щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2009/2010 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи