23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення icon

23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення
Скачати 84.19 Kb.
Назва23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення
Дата30.09.2012
Розмір84.19 Kb.
ТипДиплом

23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) і креслення.

Організаторами цих зібрань були методисти природничо-математичного центру ІППОЧО: О.Я.Біляніна, В.Ю.Туряк, Ю.М.Воскобойник, А.П.Андрух, Л.О.Тороус, І.М.Шепенюк, С.В.Лазарєва, Г.В.Скрипська та адміністрація ІППО Чернівецької області: Г.І.Білянін, Т.С.Богачик, В.Р.Романюк.

Курували організацію та зміст нарад-семінарів: перший заступник начальника ГУОН Чернівецької облдежадміністрації – ^ Любов Миколаївна Тарангул, директор ІППО Чернівецької області – Григорій Іванович Білянін та заступник директора ІППО Чернівецької області – Тамара Степанівна Богачик.

Учасниками наради-семінару були методисти природнично-математичних дисциплін, основ здоров’я, трудового навчання районних (міських) методичних кабінетів, керівники районних (міських) методичних об’єднань вчителів природничо-математичних дисциплін, основ здоров’я, трудового навчання та запрошені гості: автори нових підручників, науковці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, представники видавництв, преси, фахових журналів та кращі педагоги області.

Всього задіяних у нарадах-семінарах було ^ 196 осіб.

За структурою наради-семінари складалися із двох частин:

перша частина – пленарне засідання,

друга частина – секційні навчально-семінарські засідання.

На пленарному засіданні виступили:

^ Любов Миколаївна Тарангул (доповідь: «Удосконалення якості викладання природничо-математичних дисциплін, трудового навчання та основ здоров’я»);

Григорій Іванович Білянін (виступ: «Підсумки роботи вчителя за результатами ЗНО та шляхи їх поліпшення»).

На секційних засіданнях підводилися підсумки шкільної освіти в області за 2010/11 навчальний рік та надавалася методична допомога щодо формування напрямків організації навчально-виховного процесу у новому 2011/12 навчальному році. Особливе місце на засіданнях було відведено змісту і структурі оновлених  програм для 11 класу та особливості їх реалізації у 2011/12 н. р.. З цими питаннями виступали методисти з фаху та викладачі кафедр ІППОЧО, викладачі ЧНУ, запрошені гості.

Зі слів учасників нарад-семінарів: «… семінари були проведені на високому рівні, … ми отримали детальні рекомендації щодо удосконалення організації навчально-виховного процесу у районах (місті), … ми задоволені семінаром». Учасники семінару також мали можливість ознайомитися із навчально-методичним забезпеченням навчання на книжковій виставці окремих видавництв України та видавничою діяльністю ІППОЧО.


^ Фахівці математичного напрямку

Зліва направо: ^ Д.В. Васильєва, автор посібника спеціального курсу «Логіка», рекомендованого МОНМСУ; В.Г. Бевз, член редакції журналу «Математика в школі»; М.І. Сумарюк, тренер команди Чернівецької області на ІV етап Всеукраїнської олімпіади з математики; О.Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін; І.В. Жук, старший викладач кафедри методики викладання базових дисциплін, керівник команди Чернівецької області на ІV етап Всеукраїнської олімпіади з математики


Фахівці природничих дисциплін
Доповідь

заступника начальника Головного управління освіти і науки

^ Чернівецької облдержадміністрації


Удосконалення якості викладання природничо-математичних дисциплін, трудового навчання (технології) та основ здоров’я


Шановне зібрання високограмотних фахівців

найпотужнішого напрямку освіти!

Щиро вітаю всіх з початком нового навчального року! Бажаю всім натхнення, творчих ідей та їх реалізації в практиці на такому рівні, щоб наша область була за якістю знань природничо-математичних дисциплін однією з найкращих в Україні.

На сьогодні стратегічним курсом уряду нашої держави, яка увійшла у європейський освітній простір, підписавши Болонську Хартію, є розвиток національної освіти і науки. Євроінтеграційні процеси та розбудова державності в Україні зумовлюють нові тенденції щодо розвитку освіти загалом та природничо-математичного напряму зокрема. Таку необхідність ми всі добре розуміємо. Адже це зумовлено прямою залежністю між розвитком суспільства і системою освіти. За відомими словами Редьярда Кіплінга “Освіта – найважливіше із земних благ, якщо вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно даремна”. Тому очевидним стає факт, що освіта і наука стають пріоритетами державної політики. Для нас, освітян, це надзвичайно важливо.

Про необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення природничо-математичних предметів до навчальних планів усіх рівнів освіти, поліпшення природничо-математичної підготовки учнів зазначено в Концепції Державної цільової програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року. У нашій області відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів розроблено заходи щодо покращення матеріально-технічної та навчально-методичної баз навчання природничо-математичних предметів. Дуже сподіваємося, що вони будуть реалізовані. Тому на сьогоднішньому зібранні я не буду зупинятися на цих проблемах, а зупинюся на проблемах, від яких якість природничо-математичної освіти залежить не менше, ніж від матеріальної бази.

Від чого залежить розвиток системи шкільної освіти?

По-перше, від системи запровадження ефективних педагогічних технологій та їх постійного оновлення, адже сьогоднішній учень не хоче стати вчорашнім.

По-друге, від прискореного впровадження інноваційних педагогічних технологій, і по-третє, - від швидкої адаптації технологій навчання до політичних, соціальних, економічних та технологічних змін у світі.

Проблема: забезпечення виконання практичної складової навчальних програм з природничо-математичних дисциплін та формування в учнів життєвих компетенцій (за результатами TIMSS).

Реальність:

- матеріально-технічна база навчальних кабінетів ЗНЗ області, на жаль, не забезпечує реалізацію сучасних вимог щодо якісного і повного виконання державного замовлення у забезпеченні шкільної природничої освіти.

- з кожним роком збільшується кількість практичних та лабораторних робіт, які замінюються теоретичним уроком.

- роботи проводяться вибірково з орієнтацією на реальну (на жаль, у більшості шкіл примітивну і застарілу) навчально-матеріальну базу кабінету, що негативно позначається на якості базових знань учнів, не говорячи вже про розвиток інтересу до предмету та дослідницьких умінь, формуванні належних знань і умінь в учасників олімпіад, конкурсах-захистах МАН.

Результативність: олімпіадного руху не влаштовує нас. Аналогічними є результати ЗНО 2011 року.

Перспектива: у сучасних навчальних програмах природничо-математичних наук багатьох країн значна увага приділяється залученню учнів до наукових досліджень (ми ж маємо можливість організувати подібний процес лише для небагатьох школярів через БМАН).

^ Способи реалізації:

1. Осучаснення навчально-матеріальної бази кабінетів природничо-математичних дисциплін на основі спеціальної програми фінансування (принаймні, базових ЗНЗ освітніх округів).

2. У навчально-виховному процесі ширше застосовувати практично орієнтовані завдання для розвитку в учнів здатності використовувати відповідні знання у повсякденній діяльності – формувати життєві компетенції на прикладах.

3. Формувати логічне та абстрактне мислення на основі базового рівня знань щодо сутності природничих та математичних процесів, умінь з моделювання відповідних досліджень.

В області предметам природничо-математичного циклу навчають вчителі різних категорій із різним званням у різних ЗНЗ. Однак найбільший акцент роблю на фактор поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти в області на професійну компетентність педагогів незалежно від категорії, звання чи стажу роботи, а щодо володіння відповідними знаннями соціогуманітарного, психолого-педагогічного і методичного напрямів педагогічної освіти. Тобто, вважаю, що основним фактором поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти в області є кадри: лише ті педагоги, які мають глибокі фахові знання та володіють сучасними технологіями навчання й виховання, можуть забезпечити якісне викладання предмета та забезпечити ефективну організацію навчально-виховної роботи з учнями, отримуючи при цьому високі результати.

Одним із шляхів «утримати» такого педагога є його професійне удосконалення в системі післядипломної педагогічної освіти. Однак не меншу роль відіграють методичні служби на місцях. Післядипломна освіта, обмін досвідом та систематична самоосвіта покликана вирішувати комплекс завдань, спрямованих на:

1) задоволення інтересів вчителів і їх потреб у постійному підвищенні професійного рівня;

2) забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівцях.

До професійної компетентності вчителя належать не тільки фахові знання та вміння, а і багато інших компонентів, зокрема, загальна культура особистості, професійна майстерність, світогляд, вільне володіння сучасними технологіями навчання, серед яких значущою проблемою є використання інформаційних технологій при викладанні предметів. Не секрет, що у більшості шкіл комп’ютери використовуються лише на уроках інформатики, вони ще не стали доступними для кожного іншого вчителя як навчальний засіб. Ця проблема в першу чергу вимагає наявності комп’ютерної техніки та відповідного навчально-методичного супроводу. Хочеться відмітити, що забезпечення кабінетів комп’ютерною технікою, наприклад математики, складає лише близько 46%, в тому числі у сільській місцевості 42%. Тому показати позитивність у використанні інформаційних технологій – це не означає, що завтра це вчителем буде впроваджено в життя. В області лише 47% вчителів володіють комп’ютерною грамотністю. Про вчителів інформатики та математики цього сказати не можна, оскільки вони в основному й дають кількісний показник комп’ютерної грамотності.

Однак, зауважую, що настала велика необхідність впровадження комп’ютерної техніки у навчальний процес і це не повинно у вас викликати сумнів.

У навчально-виховному процесі важливу роль відіграє якісний підручник. Він був, є і буде основним засобом навчання. Я говорю про підручники паперового та електронного варіантів. Відрадно, що у цьому році нарешті вікова категорія учнів 11-ого класу вперше вчасно отримають підручники. На даний час запезпечення маємо на 70-97 %. Всі інші класи мають забезпечення підручників на 98%(5 кл.), 98%(6 кл.), 93%(7 кл.), 97%(8 кл.), 96%(9 кл.), 96%(10 кл.) від загального контингенту учнів.

Залишається проблемним питанням забезпечення підручниками в класах допрофільної підготовки (8-9 класи). Програми МОНМСУ є, а підручників на державне замовлення з математики немає, а з природничих предметів немає зовсім. Кількість навчальних годин на поглиблене вивчення предметів збільшена на 25 – 50% порівняно з програмами для загальноосвітніх класів.

Щоб уникнути стихійного, невиваженого запровадження поглибленого вивчення предмета, необхідні гарантії:

  • відповідального і свідомого ставлення учнів;

  • науково-методичної готовності висококваліфікованого вчителя;

  • психологічної готовності учнів працювати в таких складних умовах.

На завершення хочу сказати, що вчителю у школі сьогодні відведена інша роль: він є не лише носієм, джерелом і ретранслятором інформації, а виконує функції організатора, координатора навчального процесу, спрямованого на формування особистості учня. І вчителі, і викладачі, і науковці повинні перейматися проблемою активізації навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Тому дуже важливо викликати в них інтерес до предмета, перетворити аудиторію з пасивних спостерігачів на активних учасників заняття. І зробити це може лише небайдужий педагог.

Схожі:

23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення icon25 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено інструктивно-методичну нараду-семінар методистів
Чернівецької області було проведено інструктивно-методичну нараду-семінар методистів бібліотечних фондів та керівників районних (міських)...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconМайстер-клас «Організація підготовки школярів до І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів природничо-математичного циклу» з методистами рмк/ммк та тренерами природничо-математичних дисциплін
Року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області проведено майстер-клас «Організація підготовки школярів...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconІі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconНаказ №479 Про підсумки надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань інклюзивного навчання в закладах освіти області
Чернівецької облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відповідальними працівниками...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconПро результати проведення моніторингового
Знз чернівецької області, та згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік протягом листопада-грудня...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconВ о. начальника Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації, на базі Інституту післядиплом
Чернівецької обласної державної адміністрації, на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відбулася...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconНаказ №645 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції «Освітній моніторинг в умовах модернізації загальної середньої освіти: теоретично-практичні аспекти»
Чернівецької обласної державної адміністрації 30 листопада 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2011-2012 н р
Загальні відомості про науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconНаказ №37 Про проведення виїзних круглих столів
Чернівецької області на 2011 – 2015 рр та згідно з програмою обласного соціологічного дослідження «Виявлення схильностей до проявів...
23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення iconПланробот и інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області на 2013 рік
Основні завдання Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області на 2013 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи