Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології icon

Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Скачати 60.23 Kb.
НазваІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Дата16.10.2012
Розмір60.23 Kb.
ТипДокументи

Відповідно до листа МОН України від 27.08.2009 р. № 1/9-578 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проводиться за єдиними завданнями 30 січня 2010 року.

Рекомендації щодо підготовки

до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

у 2009-2010 навчальному році

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології є виявлення та розвиток обдарованих учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні біології, формування навичок дослідницької роботи, а також відбір команди для участі в міжнародній олімпіаді з біології.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ МОН України від 18.08.98 № 305, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.09.98 за № 598/3038).

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2009/10 навчальному році проводиться за завданнями Міністерства освіти і науки України 30 січня 2010 року.


^ Загальна характеристика змісту і структури завдань

Для проведення ІІІ етапу біологічної олімпіади Міністерством освіти і науки України готується комплект завдань окремо для кожного класу.

^ Комплекти завдань для 8-х і 9-х класів включають:

-теоретичне завдання з відкритою відповіддю;

-тестові завдання трьох рівнів складності (А, Б, В);

- експериментальні задачі;

- бланки для відповідей на тестові завдання (один – на тестові завдання групи А і Б; другий – на тестові завдання групи В);

- відповіді на завдання;

- пояснення до оцінювання окремих завдань і роботи в цілому.

^ Комплекти завдань для 10-х і 11-х класів включають:

- тестові завдання трьох рівнів складності (А, Б, В);

- експериментальні задачі;

- бланки для відповідей на тестові завдання (один – на тестові завдання групи А і Б; другий – на тестові завдання групи В);

- відповіді на завдання;

- пояснення системи оцінювання окремих завдань і роботи в цілому.

Зміст завдань ґрунтується на знаннях матеріалу, визначеного навчальною програмою з біології, що вже вивчений на час проведення олімпіади. Зміст завдань охоплює вивчений матеріал з різних розділів біології, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах.

У число завдань ІІІ етапу можуть бути включені окремі тестові завдання IV етапу біологічної олімпіади попередніх років, з якими можна ознайомитися на Українському біологічному сайті (www. biology.org.ua).

Завдання ІІІ етапу олімпіади базуються на знаннях і навичках, набутих учнями в різних видах навчальної діяльності та на попередніх етапах олімпіади, і передбачають

фактичні, понятійні та теоретичні знання:

 • знання основних біологічних термінів, понять, законів, теорій;

 • знання методів біологічних досліджень, ознак живих організмів, рівнів організації живої матерії;

- знання хімічного складу живих систем, функціонального значення хімічних елементів і речовин;

- знання особливостей будови і життєдіяльності клітин, основних груп організмів;

- знання особливостей процесів обміну речовин автотрофних і гетеротрофних організмів;

- знання основних форм розмноження та особливостей індивідуального розвитку організмів;

- знання закономірностей спадковості і мінливості організмів;

- знання суті біологічних явищ, їх закономірностей;

уміння:

- розпізнавати і порівнювати особливості будови і життєдіяльності різних типів клітин, основних груп організмів, типи і фази поділу клітин;

- установлювати взаємозв’язок: між будовою і функціями органел клітини, тканин, органів; особливостями будови і способом життя організмів; середовищем існування й пристосованістю організмів;

- класифікувати і систематизувати;

- аналізувати, робити припущення та висновки;

- застосовувати знання: для обґрунтування заходів охорони видів рослин, тварин, та їх угруповань; для профілактики захворювань, надання першої допомоги; для розв’язання вправ з молекулярної біології і задач з генетики.

Теоретичні завдання з відкритою відповіддю

Комплекти завдань для 8-х та 9-х класів містять одне теоретичне завдання з відкритою відповіддю, тематика якого визначається межами шкільної програми з біології відповідного класу, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах. Відповіді на ці завдання передбачають уміння учасників олімпіади вільно та творчо використовувати знання, логічно мислити та узагальнювати наукові факти.

Тестові завдання

Комплекти завдань для 8-х, 9-х, 10-х та 11-х класів містять тестові завдання трьох рівнів складності (А, Б, В).

Тестові завдання групи А передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих.

Тестові завдання групи Б передбачають вибір усіх можливих правильних відповідей із п’яти запропонованих (кількість правильних відповідей може бути від однієї до п’яти).

Тестові завдання групи В містять кілька завдань до поставленої умови. Серед них: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей;

завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності. (Приклади тестових завдань додаються).

Експериментальні задачі

Комплект завдань для кожного класу включає дві експериментальні задачі з різних розділів біології, тематика яких визначається межами шкільної програми з біології відповідного класу, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах.

Експериментальна задача містить опис певного невеликого експерименту, з малюнками, графіками, розрахунками, схемами, таблицями тощо. Прочитавши запропонований текст завдання учень має

зрозуміти:

 1. мету експерименту;

 2. логіку послідовності його проведення;

 3. роль кожного етапу (а також елементу, використаного приладу чи об’єкту тощо) у отриманні кінцевого результату експерименту;

 4. висновки, сформульовані за результатами експерименту;

оцінити:

 1. чи досягнута мета експерименту;

 2. наскільки вірними (коректними) є сформульовані висновки;

 3. чи ґрунтуються сформульовані висновки на реально отриманих експериментальних результатах;

 4. практичне значення отриманих результатів;

вміти:

 1. відповісти на тестові запитання до експериментальної задачі (об’єкту, мети, ходу роботи, висновків тощо);

 2. побудувати графік (принцип побудови якого буде запропонований);

 3. розв’язати задачу;

 4. провести певні розрахунки;

 5. зробити власний висновок за результатами експерименту;

 6. визначити за сформульованими в роботі висновками який експериментальний результат має бути при постановці певного етапу експерименту.
^

Рекомендована література


 1. Біологічні олімпіади школярів: Навчально-методичний посібник/ Л.С. Ващенко, О.В. Данилова, М.Ю. Макарчук, В.О. Мотузний – К.: Ґенеза, 2002. –288с.

 2. Підготовка учнів до біологічних олімпіад/ О.В. Данилова, К.М. Задорожний, Д.А. Бабанов. С.А. Данилов – Х.: Вид. група «Основа», 2004. –112с. – (Серія «Бібліотека журналу “Біологія”»; Вип..1(13)).

 3. Олімпіади з біології для школярів / О.В. Данилова, К.М. Задорожний, Д.А. Бабанов. С.А. Данилов – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 256с.

 4. Сучасна біологія. Тести теоретичної частини І, ІІ, ІV-VII міжнародних біологічних олімпіад (укр./англ. мовами)/ С.В. Страшко, Л.А. Животовська, М.В. Гринева – К.: Вища школа, 2006.


Проведення ІІІ етапу олімпіади^ Тип завдання

Регламентований робочий час (хв.)

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Тестові завдання трьох рівнів складності (А, Б, В)75


75


120


120

Експериментальні задачі (2)

90

90

90

90

Теоретичне завдання з відкритою відповіддю


45


45


-


-

Разом:

210

210

210

210

Схожі:

Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології Загальна частина
Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології проводиться в чотири етапи: І етап шкільні (училищні), ІІ етап районні (міські), ІІІ...
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології...
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології Інформаційно-аналітичний бюлетень
Голубенко Т. С., методист біології та екології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconРезультати учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2009/2010 н р

Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconПопередні результати ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2009/2010 н р

Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconМетодичні рекомендації нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2012/2013 навчальному році» від 14. 08. 2012 №916 ІІІ етап Всеукраїнської...
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2009/2010 н р
Було заявлено 80 учасників, у тому числі 10 переможців обласної заочної олімпіади
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconВаріант 2 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2014 Теоретичний тур
Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів – 10
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2011/2012 н р. 10 грудня
Знз районів І міст області було проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики
Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2011/2012 н р
У всіх районах, містах Чернівці та Новодністровськ ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики було проведено згідно «Положення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи