Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів icon

Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів
Скачати 78.41 Kb.
НазваЗавдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів
Дата16.10.2012
Розмір78.41 Kb.
ТипДокументи

Завдання

на заочну олімпіаду з правознавства у 2009/2010 навчальному році

9 клас

Завдання 1. Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів


 1. Правова норма це:

  а) система загальнообов’язкових правил і норм поведінки, що встановлюються державною владою і приймаються, змінюються, скасовуються та охороняються державою;

  б) обов’язкове, формально визначене правило поведінки загального характеру, що в установленому порядку приймається, змінюється, скасовується та охороняється державою;

  в) формально визначені правила поведінки, які утворюють систему в межах суспільства, тобто певним чином упорядковані та узгоджені між собою.

 1. Дія закону забезпечується :

  а) дотриманням, передбаченням, демократизмом, його виконанням; б) утриманням від заборонених дій, застосуванням, конституційністю; в) дотриманням, виконанням, здійсненням, застосуванням;

 1. Юридична відповідальність це:

  а) застосування до фізичної особи передбачених санкцією юридичної норми примусових заходів; б) затримання особи, яка вчинила злочин; в) застосування до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми примусових заходів, що виражаються у формі позбавлень особистого, організаційного або майнового характеру.

 1. Публічне право регулює відносини між :

  а) державою та особою, між державними органами; б) окремими фізичними особами; в) правовими інститутами, підгалузями та правовими комплексами;

 1. Деліктоздатність це:

  а) здатність набувати і здійснювати юридичні права та обов’язки; б) здатність нести юридичну відповідальність за вчинене правопорушення; в) мати юридичні права та обов’язки.

 1. Обставини, що виключають юридичну відповідальність:

  а) крайня необхідність, виконання наказу або розпорядження; б) виправданий ризик, фізичний примус, психічний примус; в) спеціальне завдання, затримання особи, яка вчинила злочин.

 1. В якому розділі Конституції України закріплено права і свободи громадян?

 2. Які конституційні обов'язки громадян встановлено Конституцією України:

а) обов'язок захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави;
б) не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині; в) сплачувати податки і збори;
г) дотримуватися Конституції та законів України; д) правильно все вищезазначене?

 1. Конвенція ООН про права дитини була прийнята 10 грудня 1948 р.. Чи не так? А) Так; Б) Ні

 2. Дитячими громадськими організаціями визнаються об’єднання громадян віком від:

  а) 6 до 18 років; б) 7 до 16 років; в) 10 до 16 років; д) 7 до 14 років

Завдання 2. Розкрийте зміст понять: 10 балів

 1. Диспозиція – ........................................

 2. Право – .................................................

 3. Галузь права – ......................................

 4. Правовий звичай – ..............................

 5. Омбудсмен – …………………………

 6. Законодавчий процес – ………………

 7. Природне право людини – …………

 8. Апатрид – …………………………….

 9. Об’єкт правопорушення – …………..

 10. Демократія – …………………………^

Завдання 3. Дайте розгорнуту відповідь: 12+12 балів

 1. Закон і підзаконний нормативно-правовий акт

 2. Правопорушення і юридична відповідальність


Завдання 4 . Вирішіть юридичну ситуацію. 16 балів

Громадянка України Н. виїхала на заробітки до Італії. Через рік, легалізувавшись там, вона розлучилася зі своїм чоловіком в Україні. Ще через два роки, вона вийшла заміж у Мілані за громадянина Італії. Після цього, приїхавши в Україну, вона забрала із собою 9-річну дочку. Ще через рік, проживаючи в Італії та перебуваючи там у шлюбі, вона народила там сина.

 1. Чи втратили громадянство України громадянка Н. та її дочка?

 2. Громадянином якої держави буде син громадянки Н.?

 3. Які підстави набуття і припинення громадянства України визначені Законом?Завдання

на заочну олімпіаду з правознавства у 2009/2010 навчальному році

10 клас
^

Завдання 1. Тести. Вкажіть правильну відповідь. 20 балів


 1. У чому виражається вища юридична сила закону?

 2. Що таке автентичне тлумачення права?

 3. Реалізовані правові норми в системі суспільних відносин, в яких діяльність суб’єктів права є правомірною це ....................... ...............

 4. До партійної символіки належать: а) гімн; б) прапор; в) герб; г) розпізнавальний знак; д) девіз.

 5. Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон: а) втрачає громадянство України; б) може вийти з громадянства України за його клопотанням; в) автоматично набуває громадянства нової держави.

 6. Суб’єктом права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України є:

а) Президент України; б) Кабінет Міністрів України; в) Генеральний прокурор України; г) Національний банк України.

 1. Об’єктами права власності Українського народу є:

  а) природні, водні ресурси, земля; б) військова зброя та боєприпаси до неї;

  в) надра, атмосферне повітря.

 1. Дитячими громадськими організаціями визнаються об’єднання громадян віком від: а) 6 до 18 років; б) 7 до 16 років; в) 10 до 16 років.

 2. Документи, що підтверджують громадянство України :

  а) паспорт, службовий паспорт, дипломатичний паспорт, посвідчення водія ;

  б) проїздний документ дитини, тимчасове посвідчення громадянина України;

  в) посвідченння особи моряка, посвідчення члена екіпажу, свідоцтво про належність до громадянства України.

 1. Свобода світогляду означає право:

  а) мати право власні погляди на природу, людину і суспільство та змінювати їх, сповідувати релігію або бути атеїстом, не бути примушеним з боку держави або інших суб’єктів суспільних відносин до певного світогляду і ставлення до релігії;

  б) одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вільно приймати або змінювати релігію за своїм вибором, входити до релігійних громад чи виходити з них, брати чи не брати участь у богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчанні релігії; в) на об’єднання громадян для спільних дій і досягнення спільної мети на умовах дотримання певних правил поведінки.

^ Завдания 2. Розкрийте зміст понять. 8 балів

Пропорційна виборча система –...................... Місцеве самоврядування –....................

Адміністративний проступок –........................ Промульгація – ..................................

Істотна умова договору – ................................ Громадянський шлюб –......................

Основне покарання - ........................................ Сервітут – .........................................

Завдання 3. Поясніть, яка різниця між: 8 балів

1. Партією та громадською організацією;

2. Помилуванням та амністією;

Завдання 6. Дайте розгорнуту відповідь. 12+12 балів

 1. Робочий час і час відпочинку

 2. Спадкування за закономЗавдання

на заочну олімпіаду з правознавства у 2009/2010 навчальному році

11 клас

Завдання 1. Дайте розгорнуту відповідь на питання 18 балів

Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина та їх гарантії в Україні.

Завдання 2. Тести 20 балів

 1. Хто з відомих філософів вперше висунув ідею громадянського суспільства?

 2. Законодавство, управління, правосуддя, контроль і нагляд, правоохоронна і право-реалізаційна діяльність це – : а) функції держави; б) методи здійснення функцій держави; в) форми здійснення функцій держави.

 3. Фізична особа має право на таємницю про: а) стан свого здоров’я; б) факт звернення за медичною допомогою; в) діагноз; г) відомості, одержані при її фізичному обстеженні.

 4. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

а) право на визнання людини творцем об’єкта інтелектуальної власності; б) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; в) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі та репутації творця права інтелектуальної власності;

 1. Працівник міліції несе за свої протиправні дії чи бездіяльність:

а) цивільну відповідальність; б) адміністративну відповідальність; г) кримінальну відповідальність; д) дисциплінарну відповідальність.

 1. Якщо батько змінив своє ім’я, то:

а) змінюється по батькові дитини незалежно від її віку;

б) змінюється по батькові дитини, якщо вона молодша 14-ти років;

в) змінюється по батькові дитини, яка досягла 14-ти років, але за її згодою.

 1. Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

а) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку; б) смерть власника земельної ділянки; в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника; г) конфіскація земельної ділянки на вимогу кредитора; д) відчуження земельної ділянки з метою мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб.

 1. Тривалість надурочних робіт не може перевищувати ....... ........ на рік.

 2. Максимальний термін позбавлення волі на загальних підставах в Україні становить:

а) 10 років; б) 15 років; в ) 25 років; г) інше (вказати).

 1. Залежно від стану і ступеня загрози для популяції видів, занесених до Червоної книги, їх поділяють на такі категорії, як:

а) зниклі; б) зникаючі; в) вразливі; г) рідкісні; д) невизначені; е) недостатньо відомі; є) відновлені.

Завдання 3. Розкрийте зміст понять: 8 балів

 1. Бюджетний процес – ..................... 5. Умовне засудження – ..........................

 2. Правопорушення – ....................... 6. Гнучкий режим робочого часу – ......

 3. Опіка – .......................................... 7. Ресоціалізація .......................................

 4. Правочин – .................................... 8. Форс-мажор – .......................................

Завдання 4. Поясніть, яка різниця між: 4 бали

1. Повним і частковим правонаступництвом;

3. Колективним і трудовим договором.

Завдання 5. Закон України „ Про громадянство України” . 10 балів

Схожі:

Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів icon9 клас варіант 1 рівень І завдання Виберіть одну правильну відповідь, та запишіть її у бланк, у наступних шести запитаннях: (0,5 балів за кожну правильну відповідь)
...
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів icon10 клас варіант 3 рівень І завдання Виберіть одну правильну відповідь, та запишіть її у бланк, у наступних шести запитаннях: (0,5 балів за кожну правильну відповідь)
...
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів icon11 клас варіант 2 рівень І завдання Виберіть одну правильну відповідь, та запишіть її у бланк, у наступних шести запитаннях: (0,5 балів за кожну правильну відповідь)
...
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь І розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів iconТести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильний варіант відповіді (1, 2, 3, 4 або 5) та вкажіть його в дужках (…) та у відповідних клітинках талону...
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів iconАприклад: питання оцінене на 30 балів. Правильних відповідей повинно бути Абітурієнт дає правильну відповідь Виставляємо 10 балів. Питання оцінено на 10 балів. Правильних відповідей повинно бути Дана відповідь 1

Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Завдання Тести. Вкажіть правильну відповідь: 10 балів iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи