Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я icon

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я
Дата18.10.2012
Розмір59.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н.р.

Біляніна О.Я.,

завідувач НМЦ природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Орієнтовний план підготовки

Практика доводить, що заздалегідь спланована діяльність вчителя дає більш якісний результат, ніж за випадково вибраним матеріалом та непродуманими формами організації роботи. При цьому надзвичайно важливу роль у знаннях учасників відіграє спланована система навчання впродовж навчання шкільного курсу математики. Тому, в першу чергу, рекомендуємо скласти план-програму (Дорожню карту) проведення підготовки до олімпіади у відповідності до кожного класу, а далі – її виконувати, при потребі, вносячи корективи.

З метою підвищення рівня виступу учасників Всеукраїнських олімпіад з математики, рекомендуємо під час проведення тренувальних зборів зосередити увагу на такі теми:

1. Класифікація натуральних чисел (прості і складені числа, взаємно прості числа, дільники і кратні чисел, парність чисел, використання властивостей подільності та методу остач, принципу Діріхлє при розв’язуванні вправ).

2. Методи розв’язування Діофантових рівнянь та деякі нестандартні методи розв’язування рівнянь (алгебраїчних, тригонометричних, показникових, логарифмічних). Функціональні рівняння.

3. Застосування властивостей квадратного тричлена при доведенні тотожностей, найменшого або найбільшого значення функції тощо. Теорема Вієта в практичних задачах для квадратного та кубічного рівнянь. Розкладання многочленів на множники та його застосування при розв’язуванні степеневих рівнянь (зауважуємо, що це посильно навіть семикласникам). Теорема Безу.

4. Застосування методу математичної індукції та його модифікацій при різних доведеннях. Способи доведення нерівностей. Розмальовування фігур при розв’язуванні логічних задач.

5. Використання кола та зв’язаних з ним співвідношень при розв’язуванні геометричних задач. Цікаві лінії та точки в трикутнику. Площі фігур, перерозподіл площ. Геометричні нерівності.

6. Геометричні інваріанти. Реалізація методу координат та векторного методу при розв’язуванні окремого типу геометричних задач.

Вище вказані теми є одними з основних, на яких будуються олімпіадні задачі, але вони не вичерпують можливостей підвищення рівня підготовки до олімпіад. Учитель може добирати матеріал по підготовці самостійно, дотримуючись цілей щодо формування майбутнього учасника олімпіади: зміцнити його знання, уміння, навички з програмового матеріалу для загальноосвітніх навчальних закладів, добитися засвоєння матеріалу підсиленого, профільного та поглибленого вивчення, розвинути його логічне та нестандартне мислення. Різна ступінь складності тих чи інших тем практично включається в етапи олімпіадних задач. Також зазначаємо, що для якісної підготовки учасників олімпіади до будь-якого етапу варто здійснювати психологічний супровід та ефективно організовувати зворотний зв’язок через різний вид контролю. Для отримання успіху в підготовці до олімпіади вимагається прикласти чималі зусилля для систематизації та узагальнення деяких тем, оскільки окремого такого джерела чи літератури немає, окрім того, окремі опорні результати чи обґрунтування пропонується виконати самостійно.

^ Структура проведення олімпіади

Рекомендуємо І-ІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводити у два тури: перший (45 хв.) – тестування, другий (60/120/180 хв.) – письмове розв’язування задач.

І тур олімпіади можна проводити або в режимі он-лайн, або письмово, однак рекомендуємо між турами робити півгодинну перерву.

Зауважуємо, що рішення про проведення другого туру І і ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з використанням комп’ютерної перевірки приймають директори ЗНЗ, відділи/управління освіти районних/міських державних адміністрацій.

^ Перший ту ІІ етапу олімпіади проводиться для переможців І етапу олімпіади. Перший тур олімпіади включає 7 тестових завдань закритої форми:

      • 5 завдань – з вибором правильної відповіді,

      • 2 завдання – записати правильну відповідь.

^ Другий тур включає 3 завдання розгорнутої форми.

У другому турі ІІ етапу олімпіади можуть брати участь не всі учасники першого туру, однак їх кількість повинна бути не меншою 50% усіх учасників першого туру.

Визначення переможців, розподіл призових місць та нагородження дипломами І, ІІ чи ІІІ ступенів здійснюється в залежності від результатів учасників за загальною кількістю набраних балів за два тури олімпіади разом.

Учасник, який набрав не менше 30 % від максимальної кількості балів за результатами першого туру і не з’явився на другий тур автоматично отримує загальне рейтингове місце у І чи ІІ етапах олімпіади.
^

Орієнтовний зміст олімпіади


Завдання олімпіади у кожному етапі повинні містити принаймні по одній задачі з кожної з наступних тем: комбінаторика, теорія чисел, математика, алгебра та геометрія.

Задачі бажано розташовувати в тексті у порядку зростання їх складності. Не рекомендується учасникам олімпіади пропонувати задачі, розв’язання яких потребує використання великих обсягів обчислень, що важко зробити без використання калькулятора, громіздких переборів тощо.

Звертаємо увагу на те, що сім задач І туру та перша задача ІІ туру повинні бути рівня шкільних задач високого та підвищеного рівнів складності, решта – олімпіадні; два завдання ІІ туру – олімпіадного характеру різних рівнів складності.

Розподіл завдань для кожного з турів може бути таким:
4-5 класи

6-8 класи

9-11 класи

Кількість завдань за рівнем складності

^ Кількість завдань

Час виконання

Кількість завдань

Час виконання

Кількість завдань

Час виконання

Високого

Підвищеного

Олімпі адного

І тур

7

45

хвилин

7

45

хвилин

7

45

хвилин

3

4ІІ тур

1

60

хвилин

3

120

хвилин

3

180

хвилин1

2
^

Перевірка олімпіадних завдань на І-му та ІІ-му етапах


Завдання першого туру рекомендуємо перевіряти за єдиною схемою: завдання 1-3 – оцінювати по 1 балу кожне; 4-5 завдання – по 2 бали кожне; 6 завдання – 3 бали, 7 завдання – 4 бали; всього за перший тур можна отримати – 14 балів.

Кожна задача другого туру оцінюється в 7 балів.

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади. У критеріях оцінювання повинні бути відображені всі кроки (просування) розв’язування кожної задачі. Окремо можна зазначити, які кроки розв’язання не оцінювалися (наприклад, правильний рисунок до задачі, розгляд тривіального випадку тощо).

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

Як виключення, журі може звернутися до чернетки, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження, а у чистовику явно вказано посилання на чернетку.

В останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання, журі може прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технологій) у 2012/2013 н р. Воскобойник Ю. М
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р. Туряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2012/2013 н р. Туряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики у 2012/2013 н р. Скрипська Г. В., методист нмц природничо-математичних
...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації методистів науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін іппочо щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,
Ппочо щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, географії та економіки, фізики та астрономії,...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2012/2013 н р. Біляніна О. Я iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводяться відповідно до Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи