Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 icon

Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3
Скачати 68.21 Kb.
НазваРішення Вченої ради іппо чернівецької області №3
Дата16.11.2012
Розмір68.21 Kb.
ТипРішенняРішення

Вченої ради

ІППО Чернівецької області


№ 3 від 26 вересня 2012 року


І. Заслухавши і обговоривши звіт заступника директора ІППОЧО з наукової роботи Мельничук Г.Л. про результати проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Чернівецької області в 2011-2012 н.р. та створення нових експериментальних майданчиків Вчена рада ІППОЧО

ухвалила:


1. Схвалити звіт щодо реалізації І етапу програми проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Чернівецької області та затвердити створення нових експериментальних майданчиків:

- «Школа без домашніх завдань» на базі Мигівського НВК Вижницького р-ну (науковий керівник – Шепенюк І.М.);

- «Психолого-педагогічні засади розвитку обдарованих учнів в умовах багатопрофільного ліцею-інтернату для дітей із сільської місцевості» на базі комунальної обласної загальноосвітньої школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» (науковий керівник – Білянін Г.І.);

- «Формування творчої активності вихованців гуртків технічного напрямку позашкільного навчального закладу» на базі Глибоцького будинку творчості дітей та юнацтва (науковий керівник - Бирка М.Ф.).

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

2.1. Сприяти обміну досвідом діяльності експериментальних майданчиків у межах області та всієї країни шляхом організації науково-практичних семінарів та конференцій, а також організації програм обміну досвідом з колегами інших регіонів (постійно).

2.2. Розглянути можливість використання найефективніших управлінських та педагогічних методів і технологій, розроблених за програмами експериментів, у роботі навчальних закладів області (по закінченні ІУ етапу).

2.3. Опублікувати результати науково-дослідної роботи в науковій та публіцистичній пресі (постійно).

2.4. Розмістити на офіційному веб-сайті Інституту звіт та рішення Вченої ради (до 02.10.2012 р.)

2.5.Заслухати звіт про виконання програми ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи (згідно термінів).

2.6. Супроводжувати кошторисом та виносити на розгляд сесії обласної ради Програми діяльності експериментальних майданчиків обласного рівня (постійно).

  1. Впровадити на курсах підвищення кваліфікації директорів та заступників директорів навчальних закладів, вчителів-предметників практичний психологічний практикум з формування психологічної готовності учнів до предметних олімпіад (до 01.11.2012р.)

  2. Розробити та впровадити на курсах підвищення кваліфікації практичних психологів спецкурс із оволодіння методами психологічного супроводу підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах «Методи емоційної підтримки та активізації потенціалу обдарованої дитини» (до 01.01.2013р.).

  3. В плани роботи тренувальних зборів з підготовки учнів до ІV естапу предметних олімпіад включити години індивідуального та групового психологічного консультування або тренінгу щодо оволодіння останніми навичками саморегуляції в стресових ситуаціях, удосконалення навичок організації (уміння планувати діяльність, розподіляти робочий час, здійснювати аналіз та контроль за результатами діяльності) (постійно).

3. Науковим керівникам дослідно-експериментальної роботи:

  1. Посилити роботу в напрямку формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів області (постійно).

  2. Активізувати спільно з учасниками творчих груп з управлінської діяльності співпрацю з ВНЗ, ПТНЗ, науково-дослідними установами та організаціями Чернівецької області та інших регіонів (упродовж експерименту).

  3. Виносити інформацію про результати науково-дослідної роботи на науково-практичні конференції, семінари, круглі столи різного рівня (постійно).

3.4. Проаналізувати досвід вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем науково-дослідної роботи ( упродовж експерименту).

4.Керівникам навчальних закладів:

4.1.Виконувати Програму діяльності дослідно-експериментальних майданчиків в зазначені терміни (упродовж експерименту).

4.2. Надавати науковим керівникам вичерпну інформацію, яка стосується діяльності всіх суб’єктів та напрямків експериментально-дослідної роботи (постійно).

4.3. Сприяти моніторинговим дослідженням, що здійснюватимуться в рамках діяльності експериментальних майданчиків(постійно).

4.4.Сприяти роботі творчих груп вчителів-дослідників в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи з визначених в програмі діяльності напрямків (згідно термінів).

4.5. Підготувати звіти про результати виконання Програми ІІ етапу проведення дослідно-експериментальної роботи (згідно термінів).

5. Науковим консультантам дослідно-експериментальної роботи:

5.1. Розробити теоретико-концептуальні засади дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження (згідно термінів).

5.2. Здійснити діагностику педагогічної компетентності адміністрації та педагогічних працівників навчальних закладів із проблем дослідження (згідно термінів).


ІІ. Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з науково-методичної роботи Богачик Т.С. «Про ефективність методичного супроводу у підготовці обдарованої молоді до олімпіад, конкурсів, турнірів» Вчена рада ІППО Чернівецької області


ухвалила:

1. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

1.1. Впроваджувати нові науково-теоретичні спеціальні методики виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей у навчально-виховному процесі шкіл області (постійно).

1.2 Організувати проведення он-лайн консультування обдарованих дітей у підготовці до Всеукраїнських учнівських олімпіад (з 01.10.2012 року, постійно).

1.3. Пропагувати кращий досвід вчителів-новаторів, психологів, класних керівників з проблем вивчення та розвитку природних обдарувань учнів (постійно).

1.5. Забезпечити розробку психолого-педагогічного спецкурсу для педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими дітьми (до січня 2013).

1.6. Створити школу педагогічної майстерності щодо оволодіння методикою підготовки учнів до олімпіад (до 01.11.2012 року).

1.7. Посилити підготовку обдарованих та здібних дітей до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад (упродовж навчального року).

1.8. Здійснювати патронат психологічних служб управлінь освіти щодо діагностування та корекційної роботи з обдарованими дітьми (постійно).

1.9. Звернутись до МОНМС України для забезпечення освітніх закладів різних типів новими типовими навчальними програмами з основних дисциплін, розширюючи при цьому перелік нових факультативів, спецкурсів тощо (до 01.11.2012).

1.10. Покращити якість навчально-виховного процесу у БМАНУМ через впровадження нових інформаційних технологій, в тому числі - дистанційне навчання (упродовж року).

2. Завідуючим РМК (ММК) відділів освіти:

2.1. Поновити банк даних обдарованих учнів, педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми, діагностичних засобів щодо визначення рівня обдарованості (до 01.10.2012 року).

2.2. Підвищувати рівень науково-методичного забезпечення роботи із здібними і обдарованими дітьми (постійно).

2.3. Вживати дієві заходи щодо більш повного і точного виконання вимог чинних програм роботи з обдарованими дітьми і молоддю стосовно запровадження сучасних методик виявлення, навчання, виховання та соціальної підтримки обдарованих дітей (постійно).

2.4. Сприяти залученню старшокласників області до участі у міжвузівських науково - практичних конференціях, семінарах, турнірах, інтелектуальних іграх, конкурсах, олімпіадах (постійно) .

2.5. Пропагувати кращі наукові авторські розробки дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми (постійно) .

2.6. Широко висвітлювати зміст та результати роботи з обдарованими дітьми у засобах масової інформації, на сайтах Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації і ІППО Чернівецької області (постійно).

2.7. Здійснювати системний моніторинг навчальних досягнень учнів шкіл нового типу та результативність участі їх у Всеукраїнських Міжнародних конкурсах, олімпіадах, конкурсах-захистах БМАН (постійно) .

  1. Консолідувати зусилля педагогів навчального закладу, батьківської громадськості, підприємств і організацій у роботі з обдарованими і здібними дітьми (постійно).

  2. Домагатися повноцінного використання можливостей комп’ютерної мережі Інтернет в освітніх закладах області з метою активізації науково-дослідної діяльності учнів (постійно).

  3. Активізувати роботу дошкільних установ та педагогів ЗНЗ області з батьками з метою розроблення системи раннього виявлення та діагностики обдарованості (постійно).

  4. Створювати необхідні умови для самоосвіти й саморозвитку учнів (постійно).

  5. Сприяти професійній орієнтації обдарованої учнівської молоді та розвитку інноваційної діяльності навчальних закладів (постійно).

  6. Активізувати форми творчої співпраці з вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації (постійно).


ІІІ. Заслухавши секретаря Вченої ради Пархомову Л.І. про розгляд та схвалення поданих матеріалів Вчена рада ІППО Чернівецької області


ухвалила:

 1. Схвалити подані матеріали до використання та друку за рахунок авторів (перелік додається).

 2. Рекомендувати подані матеріали на надання грифу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (перелік додається).Голова Вченої ради Г.І.Білянін


Секретар Л.І. Пархомова

Схожі:

Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconРішення Вченої ради іппо чернівецької області
«Про підсумки І етапу програми проведення дослідно-експериментальної роботи «Формування соціальної компетентності учнів з особливими...
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconВимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області
На засіданні Вченої ради приймається рішення про схвалення (не схвалення) поданого матеріалу, надаються рекомендації до друку. Матеріали...
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconВимоги до подання методичних розробок педагогічних працівників закладів освіти на розгляд Вченої ради іппо чернівецької області
На засіданні Вченої ради приймається рішення про схвалення (не схвалення) поданого матеріалу, надаються рекомендації до друку. Матеріали...
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconНаказ №479 Про підсумки надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань інклюзивного навчання в закладах освіти області
Чернівецької облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відповідальними працівниками...
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconЗасідання Вченої ради Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 icon23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення
Організаторами цих зібрань були методисти природничо-математичного центру іппочо: О. Я. Біляніна, В. Ю. Туряк, Ю. М. Воскобойник,...
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 вересня 2009 р з питання
СумД, конкурс абітурієнтів, відношення кількості абітурієнтів, що вступали в Сумду до загальної кількості випускників м. Суми та...
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconТестові технології навчання, їх роль у підвищенні ефективності проведення педагогічної діагностики та результативності підготовки випускників до участі в зно з математики
О. Я. Біляніна – завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппо чернівецької області
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconІнформація про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2010/2011 н р. Олімпіада проведена у 2 тури
Білянін Г.І. – директор іппо чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету
Рішення Вченої ради іппо чернівецької області №3 iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури у 2010/2011 н р
Г.І. Білянін – директор іппо чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи