Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році icon

Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році
НазваДовідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році
Дата08.08.2012
Розмір49 Kb.
ТипДиплом

Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році.


Відповідно до плану роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області від 11.02.2011 р. №56 «Про вивчення стану викладання музики й музичного мистецтва та надання методичної допомоги вчителям ЗНЗ району», протягом лютого 2011 року здійснено вивчення стану викладання музики у 1-4 класах та музичного мистецтва в 5-8 класах. Було вивчено та надано методичну допомогу вчителям музики та музичного мистецтва. Були відвідані Герцаївський ліцей, Тернавський НВК, Горбівська ЗОШ, Хряцьківська ЗОШ, Великосільська ЗОШ, Підвальнянська ЗОШ, Могилівська ЗОШ, Молницька ЗОШ, Острицька ЗОШ, Радгоспівська ЗОШ, Байраківська ЗОШ.

Адміністрації зазначених загальноосвітніх навчальних закладів забезпечили відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти належну організацію викладання у навчально-виховному процесі предметів «Музика» у 1-4 класах та «Музичне мистецтво» у 5-8 класах. Питання викладання цих дисциплін обговорювалося на засіданнях педагогічних рад, шкільних методичних об’єднаннях, в роботі яких беруть участь вчителі зазначених предметів.

Районний методичний кабінет (М. І. Лукіянчук) відділу освіти проводить зазначену роботу для забезпечення належного рівня загальноосвітньої підготовки та надання методичної допомоги закладам району. Приділяється увага самоосвітній діяльності педагогів, проводяться семінари, методоб’єднання.

У 15 закладах освіти району музичне мистецтво у 5-8 класах викладають фахівці, та в 4 - вчителі інших дисциплін ( Буківська ЗОШ, Підвальнянська ЗОШ, Луківецька ЗОШ та Петрашівська ЗОШ). У початкових класах «Музику» викладають вчителі початкових класів, крім Куликівської ЗОШ, Тернавського НВК, Хряцьківського НВК, Могилівської ЗОШ, Дяківського НВК, Байраківської ЗОШ.

Варто зазначити, що на належному науково-методичному, фаховому рівні, майстерно володіючи інтерактивними методами та прийомами організації навчально-виховного процесу, домагаються результативності уроків вчителі: І. Ф. Якобуца (Хряцьківського НВК), Х. Х. Лупашку ( Горбівська ЗОШ), І. І. Бордіяну (Тернавський НВК), Ф. М. Прядко (Байраківська ЗОШ), Д. М. Хаснаш (Молницька ЗОШ).

Відвідані уроки, вивчення шкільної документації дають підстави стверджувати, що зміст програмового матеріалу з музики та музичного мистецтва в основному засвоюється, забезпечується виконання вимог щодо обсягу та рівня підготовки, виходячи із вимог діючих навчальних програм та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Вчителі району уроки проводять згідно з календарним та поурочним плануванням, дотримуються основних етапів уроку музичного мистецтва. Приділяють увагу чистоті інтонування, дихання, дикції, розкриттю характеру твору при виконанні. Використовують міжпредметні зв’язки з літературою, українознавством, образотворчим мистецтвом. Засобами музичного мистецтва виховують високі естетичні ідеали, формують в учнів художнє осмислення світу, розвивають схильність до самовираження. Так , на уроці в 3 - у класі Байраківської ЗОШ ( вчитель Ф. М. Прядко), тема уроку «Її величність скрипка», вчителем були використані різні методи та прийоми, зокрема, виконання пісні «Танець гномів», яке супроводжувалося окремими елементами хореографічних рухів. На уроці учениця 8 класу виконала на скрипці народну пісню «Хора», та ознайомила учнів з історичною довідкою інструмента.

Під час перевірки навчально-матеріальної бази ЗНЗ, виявлено, що у всіх є в наявності програма, критерії оцінювання учнів, відповідна методична література щодо викладання музики та аудіозаписи музичних творів для прослуховування. Музичними інструментами школи забезпечені на 15%, 85% вчителів використовують власні музичні інструменти. У районі функціонує кабінет музики та музичного мистецтва лише в Байраківській ЗОШ. У Острицькій ЗОШ та Тернавському НВК є класні кімнати, які на даний час переоснащуються під кабінет музики. Заклади освіти на 50% забезпечені аудіоапаратурою. Через відсутність кабінетів не завжди можливе використання аудіоапаратури, тому не завжди на уроках учні мають можливість слухати музику, записану на аудіоапаратурі. Для прослуховування музичних творів на уроці вчителі музики в основному використовують власні аудіомагнітофони, музичні інструменти. Забезпеченість підручниками у закладах освіти з румунською мовою навчання в середньому складає 20%. 100% підручниками забезпечені лише учні 2, 3, 4, 6 класів, учні 1, 5, 7 класів - забезпеченість 0 %, 8 клас – забезпеченість - 46%. У Герцаївській ЗОШ (україномовна школа) забезпеченість підручниками - 100% (крім 1-го класу – 0 %).

Співбесіди з учнями засвідчують, що у переважної більшості школярів сформоване позитивне ставлення до вивчення музики та музичного мистецтва. Учні знають прізвища видатних композиторів, музикантів, твори яких вони виконують. Під час перевірки виявлено, що учні здатні сприймати та виконувати музичні твори, аналізувати художньо-образний зміст, поєднують музичні твори та життєві явища. Деякі учні не вміють інтерпретувати музичні твори, виявляють недостатнє знання спеціальної музичної термінології, в деяких немає робочих зошитів.

Підтвердженням цього є результати навчальних досягнень учнів за останнє тематичне оцінювання. Так, середній бал з музики, музичного мистецтва в усіх відвіданих навчальних закладах коливається від 7,6 до 8,4 балів.

Забезпеченість підручниками у закладах освіти з румунською мовою навчання в середньому складає 20%. 100% підручниками забезпечені лише учні 2, 3, 4, 6 класів, учні 1, 5, 7 класів – забезпеченість 0%, 8 клас – забезпеченість 46%.

А також звертаю увагу на забезпеченість закладів освіти власні музичні інструменти. 90% вчителів на уроках музики використовують власні музичні інструменти. Заклади освіти не забезпечені аудіоапаратурою, тому не завжди на уроках учні мають можливість слухати музику, записану на аудіоапаратурі. В усіх відвіданих школах недостатньо приділяється увага здійсненню внутрішкільного контролю викладання даних предметів. Так, керівниками шкіл, у яких проводиться моніторинг, відвідується та аналізується незначна кількість уроків музики у 1-4 класах та музичного мистецтва у 5-8 класах. Адміністраціями закладів освіти не дається глибокого аналізу з відповідними якісними рекомендаціями відвіданих уроків.

Перспективними планами роботи навчальних закладів передбачено вивчення стану викладання цих предметів та обговорення на засіданнях педагогічних рад та нарадах при керівниках шкіл.

Варто відзначити позакласну роботу з музичного мистецтва. Позитивно те, що в Горбівській ЗОШ, Молницькій ЗОШ, Тернавському НВК, Хряцьківському НВК, Байраківській ЗОШ, Острицькій ЗОШ, Куликівській ЗОШ, Герцаївському ліцеї адміністрація школи виділила години на гурткову роботу. Так у Хряцьківському НВК діти відвідують хоровий та вокальний гурток, у Горбівській ЗОШ - Вокальний, у Острицькій ЗОШ створений вокально-інструментальний ансамбль. Вокальні групи беруть участь у районному (обласному) фестивалі «Чисті роси» та в конкурсі «Буковинська зіронька». Хор Хряцьківського НВК у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу хорового мистецтва посів ІІ місце. А вчитель музики та музичного мистецтва Хряцьківського НВК І. Ф. Якобуца написав збірку власних пісень, та підготував її до видавництва.


Л. Р. Равлюк Методист з музики

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Чернівецької області


Схожі:

Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з цим у процесі становлення підростаючого покоління зростає значення музичного мистецтва, осягнення якого впливає на естетичне...
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році
Кожне мистецтво володіє своєю мовою. Музика як мова звукових інтонацій вирізняється серед них особливою емоційною глибиною. Першоджерелом...
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технології та креслення у 2011 2012 навчальному році
У 2011 – 2012 навчальному році трудове навчання обов’язково вивчається у 1 9 класах, технології у 10 11 класах незалежно від профілю...
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Довідка про вивчення стану викладання музики та музичного мистецтва в закладах освіти Герцаївського району в 2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
У 2011-2012 навчальному році курс «Хімія» повністю переходить на нові програми для 11-річної школи. Тому, відповідно до типових навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи