Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології icon

Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології
Скачати 271.25 Kb.
НазваЗбірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології
Дата08.08.2012
Розмір271.25 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Головне управління освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Збірник завдань для підготовки

до олімпіади з педагогіки та психології


Чернівці – 2011


Зміст:


Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р. 4

Теоретичні питання для підготовки 6

Завдання Всеукраїнської олімпіади з основ психології і педагогіки 8

Варіант І 8

Тестові завдання із закритими відповідями 8

Завдання з відкритими відповідями 14

Рекомендована тема твору-роздуму – «Школа майбутнього» 15

Варіант ІІ 16

Тестові завдання із закритими відповідями 16

Завдання з відкритими відповідями 21

Рекомендована тема твору-роздуму – «Мрія вчителя» 23

Варіант ІІІ 24

Тестові завдання із закритими відповідями 24

Завдання з відкритими відповідями 29

Рекомендована тема твору-роздуму – «Педагогіка – наука?..» 30

Рекомендована література 31

для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології 31

Загальні літературні джерела 31

Рекомендована література 31

для підготовки до олімпіади за розділами педагогіки 31

Рекомендована література 32

для підготовки до олімпіади за розділами психології 32^

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р.


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2011 р. N 976 передбачено проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки і психології. Її організація має певні особливості. І. Олімпіада з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р. буде проведена для учнів 11 класів ЗНЗ.

ІІ. Олімпіада проводитиметься у чотири етапи.

ІІІ. Оскільки натепер відсутні будь-які, схвалені МОН України, програми з педагогіки і психології як навчальних предметів, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором чи гуртків, зміст завдань Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології для І, ІІ, ІІІ етапів матиме такі особливості:

1). ^ Завдання з педагогіки за своїм змістом характеризуються загальним спрямуванням, тобто на виявлення загальної психолого-педагогічної обізнаності та ерудованості учнів.

2). ^ Завдання з психології дібрані за змістом тем навчальних програм шкільних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття:

– „Біологіяˮ (О.В. Данилова, П.Г. Балан, А.С. Вихренко та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.; Ірпінь, 2005. – 85 с.): теми 10 розділу „Біологічні основи поведінки людиниˮ – „Формування поведінки і психіки людиниˮ, „Мислення і свідомістьˮ (9 клас);

– „^ Основи здоров'яˮ (Т.Є. Бойченко, В.М. Заплатницький, В.В. Дивак. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К. : ВТФ „Перунˮ, 2005. – 41 с.): теми 4 розділу програми „Психічна і духовна складові здоров'яˮ – „Психологічне благополуччя підлітківˮ, „Конфлікти і здоров'яˮ (7 клас); „Самопізнання і самовиховання особистостіˮ (9 клас).

3) Укладені до І, ІІ, ІІІ етапів олімпіади завдання за структурою можуть бути такими:

 • тести психолого-педагогічної спрямованості із закритими відповідями;

 • ситуативні тестові завдання психолого-педагогічної тематики на загальну ерудицію із закритими відповідями;

 • аналіз, оцінка та обґрунтування проблемної психолого-педагогічної ситуації з відкритою відповіддю;

 • твір-роздум про професію вчителя: ^ Доведіть чи спростуйте слова… Свої міркування оформіть як зв'язне висловлювання (сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, приклади з художньої літератури, історії чи життя; висловлювання завершіть висновком).

4) Для правильного оцінювання виконання завдань до тестів закритого типу додається ключ; до ситуативних завдань пропонуються рекомендовані критерії оцінювання, наприклад:

4. 1. Правильна коротка відповідь на тести із закритими відповідями – 1 бал, за ситуативні тестові завдання психолого-педагогічної тематики – 2 бали за кожну правильну пропозицію;

4. 2. Аналіз проблемної психолого-педагогічної ситуації і твір-роздум на запропоновану тему оцінюється за критеріями оцінювання зв'язного висловлювання (за чинною програмою з української мови). Доводячи чи спростовуючи думку, учень має право на особистісне (суб'єктивне) бачення цього питання. Тому до перевірки першого завдання варто залучити вчителів української мови і літератури.

5. До участі в олімпіаді з педагогіки і психології рекомендуємо залучити насамперед учнів 11 класу та всіх бажаючих.

6. Зміст завдань обласного та всеукраїнського етапів зазначеної олімпіади буде уточнено у листопаді у листі відділу роботи з обдарованою молоддю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти НАПН України, про що буде надано інформацію на портал.
^

Теоретичні питання для підготовкиСкладаючи завдання І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з педагогіки та психології, варто звернути увагу на такі розділи.

З основ педагогіки:

1.1. Предмет і завдання педагогіки.

1.1.1. Педагогіка , її місце в системі наук.

1.1.2. Основні етапи розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки.

^ 1.2. Навчання як головний шлях до освіти.

1.2.1. Процес навчання, його особливості.

1.2.2. Рушійні сили навчального процесу.

1.2.3. Мотиви навчання.

1.2.4. Форми, методи, засоби організації навчання.

1.2.5. Інноваційні педагогічні технології навчання.

^ 1.3. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу.

1.3.1. Сутність виховання, його мета.

1.3.2. Завдання складових виховання (морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного).

1.3.3. Комплексний підхід до виховання (колективні, групові та індивідуальні форми виховного впливу).

1.3.4. Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

1.3.5. Поняття про колектив, його виховний вплив на особистість.

1.3.6. Місце і роль сім‘ї у вихованні.

^ 1.4. Розвиток і формування особистості.

1.4.1. Поняття особистості, її структури та формування.

1.4.2. Фактори, шляхи і вікові періоди розвитку особистості.

1.4.3. Спілкування як фактор розвитку особистості. Педагогічне спілкування.


З основ психології:

2.1. Предмет і завдання психології, її місце в системі наук.

2.2. Особливості становлення предмета психології.

2.3. Психологія пізнання і навчання.

2.4. Психологія творчості.

2.5. Психологія особистості.

2.6. Основи психології спілкування.

2.7. Емоційно-почуттєвий світ людини.

2.8. Психологія вибору професії.
^

Завдання Всеукраїнської олімпіади з основ психології і педагогікиОрієнтовні олімпіадні завдання представлені такими формами:

1) тестові завдання із закритими відповідями, де необхідно вибрати одну або кілька правильних, встановити відповідність між поняттями, проаналізувати психолого-педагогічну ситуацію;

2) завдання з відкритими відповідями;

3) твір-роздум на запропоновану тему.

На виконання завдань відводиться дві з половиною години, з них – одна година – на тестові завдання закритої форми і півтори години – на завдання з відкритою відповіддю.

^

Варіант І

Тестові завдання із закритими відповідями


1. Вибіркова спрямованість на той чи інший об'єкт, зосередженість на ньому – це :

а) пам'ять;

б) увага;

в) мислення;

г) воля.


2. Прагнення вчинити, як всі члени групи, називається:

а) зрадою;

б) наслідуванням;

в) конформізмом;

г) упертістю;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.


3. Провідною діяльністю дітей підліткового віку є:

а) навчальна діяльність;

б) гра;

в) спілкування з ровесником;

г) зображувальна діяльність.


4. Закінчити речення: «Психологія – це наука про ...»

а) душу;

б) свідомість;

в) поведінку;

г) психіку;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.


5. Вставити пропущені слова або закінчити речення:

... - це короткочасна, бурхливо протікаюча емоційна реакція, емоційний вибух, що порушує вольовий контроль

а) стрес;

б) афект;

в) фрустрація;

г) настрій;

ґ) гнів.


6. Вставити пропущені слова або закінчити речення:

… - відносний слабо виражений і стійкий емоційний стан, що відбивається на діяльності та поведінці;

а) пристрасть;

б) настрій;

в) депресія;

г) тривожність;

ґ) смуток.


7. Характеристики, які відрізняють поведінку холерика:

а) емоційність;

б) запальність;

в) стриманість;

г) швидке забування інформації;

ґ) завищена самооцінка;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.


8. Інертність, надійність, малорухливість, миролюбність притаманні такому типу темпераменту:

а) холеричному;

б) меланхолічному;

в) сангвінічному;

г) флегматичному.


9. У якому варіанті всі перераховані поняття належать до категорії психічних явищ?

а) думки, спогади, мозок, розум, почуття;

б) відчуття, травлення, мислення, уява, інтерес, здібності;

в) характер, забування, інтерес, думки, мрії, уміння;

г) воля, радість, уважність, мелодія, шепотіння, впертість.


10. У якому рядку всі перелічені властивості подразників сприяють привертанню до них уваги?

а) раптовість, сила, тривалість, нерухомість;

б) сила, контраст з фоном, нерухомість, раптовість;

в) сила, монотонність, раптовість, зміна положення в просторі;

г) раптовість, сила, зміна положення в просторі, контраст з фоном.


11. Вкажіть варіант, в якому перераховані лише невербальні засоби спілкування:

а) жести, міміка, тональність голосу, паузи, сміх, спрямованість погляду;

б) акцент, контакт очима, повторення, логічність викладення матеріалу;

в) експресія обличчя, пози, ритміка, використання різних видів лексики;

г) дотик, ритмічний малюнок, організація простору і часу спілкування, комбінування виразів.


12. Перцептивні (сприймальні) здібності педагога виявляються в умінні:

а) ясно і чітко висловлювати свої думки та почуття за допомогою мови, міміки і пантоміміки;

б) знаходити правильний підхід до учнів, встановлювати з ними педагогічно доцільні стосунки;

в) організовувати учнівський колектив, згуртовувати його та спонукати до розв’язання важливих завдань;

г) намагатися відчути внутрішній стан учня на основі зовнішніх виявів.


13. Учасниками навчально-виховного процесу є:

а) учитель, учні, батьки;

б) учитель, учні, вихователі;

в) учителі, учні, вихователі, батьки, суспільство;

г) той, хто навчає; той, хто навчається.


14. До загальної мети виховання належать:

а) всебічний і гармонійний розвиток особи;

б) виявлення природних завдатків кожної людини;

в) збереження неповторності кожної особи;

г) емоційний розвиток особи;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.


15. Який з перелічених нижче показників не може бути критерієм вихованості учнів?

а) культура поведінки;

б) ставлення до інших людей;

в) рівень інтелекту;

г) зовнішній вигляд.


16. Зазначте покровителя розуму, знань, доброчинства в Україні:

а) Св. Андрій;

б) Св. Володимир;

в) Св. Наум;

г) Св. Семен;

ґ) Св. Миколай;

д) Св. Петро;

е) усі відповіді неправильні.


17. На вашу думку, чи правильне формулювання головної мети Національної доктрини розвитку освіти в Україні ХХІ ст.: «Головна мета державної політики щодо розвитку освіти – створити умови для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління людей, здатних навчатися впродовж життя» :

а) ні;

б)так;

в) частково;

г) інша відповідь.


18. Встановіть відповідність між напрямами виховання і його формами.

1. етичне а) змагання, естафета, зарядка;

2. фізичне б) самообслуговування, чергування, робота на пришкільній ділянці;

3. естетичне в) дискусія, акції милосердя, волонтерська діяльність;

4. трудове г) екскурсія, художня самодіяльність.


19. Чи передбачає модернізація освіти в Україні вирішення проблем, пов’язаних з її інформатизацією та особистісною орієнтацією, індивідуалізацією навчально-виховного процесу сучасної школи:

а) ні;

б) так;

в) частково;

г) інша відповідь.


20. Уявіть, що ви – вчитель і у новому навчальному році почали працювати з новим 10-м класом. З часом помічаєте, що спілкування з учнями цього класу не складається, що стосунки зі старшокласниками є „негативнимиˮ. Як Ви вважаєте, у чому причина такої ситуації?

а) Ви нецікаво організовуєте навчання, мало спілкуючись з учнями;

б) Справа в тому, що Ви – дуже вимогливий і строгий учитель;

в) Ви неправильно обрали стиль спілкування зі старшокласниками.

^

Завдання з відкритими відповідями


Аналіз проблемної ситуації

1. Визначте, чи змінилося ставлення в учасників дослідження (для експерименту А взяти до уваги учасників кожної групи) до завдання в описаних експериментах; якщо змінилося, то в який бік. Чому?

а) Учні 10-11 класів повинні були написати статтю, яка доводить, що навчання в школі потрібно продовжити на один рік. Це положення суперечило їх власній думці. Школярам однієї експериментальної групи (група 1) повідомили, що їх стаття послужить матеріалом для комітету, який переглядає навчальні плани шкіл. Членів іншої експериментальної групи (група 2) поставили до відома, що стаття призначалася для видавництва, зацікавленого в поширенні нових підручників. Після експерименту старшокласників знову запитали про те, як вони ставляться до продовження терміну навчання.

б) Від учасників дослідження вимагають виконувати нудне і безглузде завдання до тих пір, поки у них не з’явиться негативне ставлення до діяльності. Після цього їм пропонують самим виступити в ролі експериментатора і запропонувати те ж саме завдання іншим учасникам. При цьому в інструкції вони повинні повідомляти, що досвід цікавий і має наукове значення. За участь в ролі експериментатора ті, що раніше брали участь в екперименті, отримували винагороду. У завершальній фазі дослідження справжній експериментатор розпитує цих учасників щодо їхнього ставлення до завдання виконаного на початку експерименту.


2. Проаналізуйте описані ситуації. Якими внутрішніми (бажання, прагнення, особливості характеру тощо) і зовнішніми причинами можна пояснити емоційні переживання і поведінку учасників ситуації?

а) Я знову зайняв у класі своє старе і насиджене місце загальновизнаного блазня. Хлопцям, звичайно, весело, але мені це душу рве. Раніше всі знали, що я, окрім блюзнірства, хоч газету можу випустити, а тепер після прилюдної сварки зі всіма я зовсім перетворився на блазня... Клас я люблю. Клас живе, Ольга (дівчина, яку Петро таємно кохає) живе, а я стою збоку, хоча мене інколи «пускають», аби, послухавши кілька моїх дешевих жартів, посміятися і знову залишити мене одного. Мої стосунки з Котом (прізвисько знайомого однолітка) просочені духом суперництва... Взагалі, якщо я живу, то лише не в класі. У класі живе лише моя оболонка, а справжній Петро витає в хмарах хлоп'ячих ілюзій. Мене зараз охоплює дике бажання всіма силами і засобами завоювати авторитет і пошану однокласників!

б) Після канікул і тривалої хвороби, коли я прийшла до школи, я з перших же днів відчула себе самотньою. Я побачила, що центром класу стала нова учениця Катя.

На вечірці довкола Каті натовп, а я одна (зі Світланою). Гриша теж там. Деякі хлопці, побачивши мою самотність, стали грубіянити. О-о-о, я не знала ще до цих пір, що таке самотність! Одна, завжди одна! Я змучилася, замкнулася... (Зі щоденника десятикласниці).

^

Рекомендована тема твору-роздуму – «Школа майбутнього»
Варіант ІІ

Тестові завдання із закритими відповідями


1. Закінчити речення: „Самопізнання – це засіб…ˮ:

а) управління іншими людьми;

б) оволодіння досвідом інших людей;

в) оволодіння власним досвідом;

г) управління фізіологічними системами.


2. Сукупність провідних і найбільш стійких індивідуальних якостей, що виявляються в діяльності, спілкуванні та поведінці, називається:

а) здібностями;

б) мотивами;

в) темпераментом;

г) характером.


3. Особливості, які відрізняють поведінку сангвініка:

а) бадьорий, підвищений настрій;

б) повільність рухів і мови;

в) спокійний настрій;

г) енергійність;

ґ) млявість;

д) усі відповіді правильні;

е) усі відповіді неправильні.


4. Тип взаємин між батьками і дітьми, коли батьки прагнуть в будь-якій ситуації підпорядкувати поведінку дітей своїй волі називається.

а) авторитарний;

б) авторитетний;

в) конфліктний;

г) конкурентний;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.


5. Як називається здатність людини свідомо змінювати спрямованість своєї діяльності?

а) розподіл уваги;

б) обсяг уваги;

в) переключення уваги;

г) коливання уваги.


6. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є:

а) навчальна діяльність;

б) гра;

в) спілкування з ровесником;

г) зображувальна діяльність.

7. Яким психофізіологічним механізмом забезпечується аналіз об’єктивної дійсності?

а) аналізатором в цілому;

б) ядерною частиною аналізатора;

в) рецепторною частиною аналізатора;

г) рецепторною та ядерною частинами аналізатора.


8. Який стиль педагогічного спілкування характеризується низьким рівнем вимогливості до учнів, поблажливістю, низьким рівнем контролю з боку вчителя та погіршенням дисципліни?

а) ліберальний;

б) стиль спілкування на основі спільної творчої діяльності;

в) демократичний;

г) авторитарний.


9. У якому з наведених варіантів перелічено лише прості емоції?

а) неприємне, задоволення, гнів, сором;

б) приємне, незадоволення, радість, огида;

в) гнів, сором, радість, огида;

г) приємне, неприємне, задоволення, незадоволення;


10. Вставити пропущені слова або закінчити речення:

Дії, що здійснюються мимоволі, під впливом сильних емоцій, називаються ... ?

а) мимовільні;

б) підсвідомі;

в) некотрольовані;

г) імпульсивні;

ґ) рефлекторні.


11. Вставити пропущені слова або закінчити речення:

Стан душевного розладу, пригніченості, що характеризується знесиленням і зниженням активності, називається …?

а) депресія;

б) тривога;

в) стрес;

г) астенія;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.


12. Встановіть відповідність.

1. Педагогіка –

2. Психологія –

а) навчання;

б) сприйняття;

в) формування;

г) виховання;

ґ) забування;

д) зусилля.


13. В якому суспільстві ми живемо?

а) індустріальному;

б) демократичному;

в) інноваційному;

г) інформаційному.


14. Виховання – це:

а) цілеспрямована діяльність, за допомогою якої одна людина намагається вплинути на розвиток інших;

б) процес внутрішніх змін у структурі особистості, обумовлений дією біологічних та соціальних факторів;

в) процес засвоєння індивідом суспільно-накопиченого досвіду;

г) цілеспрямований процес впливу особистості на саму себе з метою самовдосконалення.


15. Відновіть девіз лицарського виховання, замість пропущених крапок (…), вставте необхідні слова: „Душу-…, життя-…, серце-…, честь-…ˮ:

а) другу;

б) Богові;

в) життю;

г) королю;

ґ) жінці;

д) усі відповіді неправильні.


16. Встановіть послідовність етапів педагогічного дослідження:

а) формулювання висновків;

б) постановка проблеми;

в) формулювання гіпотез;

г) перевірка гіпотез.


17. Чи ставить сучасне інформаційне суспільство перед загальноосвіт­німи навчальними закладами завдання підготовки випускників зі здібностями- критично мислити, бачити нові проблеми та знаходити раціональні шляхи їх вирішення з використанням сучасних технологій:

а) ні;

б) так;

в) частково;

г) інша відповідь.


18. Для вивільнення творчого потенціалу особистості учнів, створення умов для самоосвіти та саморозвитку, процес особистісно орієнтованого навчання повинен включати компонент – створення умов для фізичного й емоційного благополуччя:

а) ні;

б) так;

в) частково;

г) інша відповідь.


19. Зазначте низку специфічних властивостей вчительської професії за порадою В.О. Сухомлинського „Що таке покликання до праці вчителя? Як воно формується?ˮ:

а) справа з людиною;

б) тривалість кінцевого результату педагогічної праці;

в) вплив на дитину небагатьох людей і явищ;

г) об'єктом вчительської праці є найтонші сфери духовного життя особистості (розум, почуття, воля, самосвідомість);

ґ) відповідальність за формування людини;

д) усі відповіді неправильні.


20. Педагогом допущена серйозна помилка – неправильний вчинок у взаєминах з дітьми. Ваші дії будуть педагогічно доцільними, якщо ви, як педагог:

а) будете намагатись виправдовувати свої дії, керуючись принципом «педагог завжди правий»;

б) промовчите;

в) визнаєте перед ними свою неправоту;

г) продемонструєте вдавану байдужість до того, що сталось.

^

Завдання з відкритими відповідями


Аналіз проблемної ситуації

1. Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Тані, новенькій, якій дев’ятикласники дали прізвисько «лялечка», екс-чемпіонці світу з гімнастики, не сподобалася класний керівник Олена Михайлівна з першого погляду. Невдовзі Лялечка в класі стала лідером.

Одного разу Олена Михайлівна запросила всіх учнів додому на свій День народження, як це бувало щороку.

– У мене також сьогодні День народження, – сказала лялечка. – Я всіх вас також запрошую і на ту ж годину.

 1. На які принципи виховання Ви будете опиратись при розв’язанні ситуації?

 2. Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних Вами методів чи прийомів.

 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?

 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).


2. Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Як завжди, заходжу до класу, вітаюсь, запитую:

– Хто відсутній?

– А, між іншим, і так бачу, що двох немає – найнедисциплінованіших. «Ну добре, хоч сьогодні відпочину», – подумала я.

Але тут двері відчинилися, і до класу увірвалися хлопчаки. В руках вони тримали троянди.

– Це Вам! – сказали вони, простягаючи мені квіти.

– Спасибі, але з якого приводу?

– Це Вам у День народження.

– А як ви дізналися?

– Е-е… це секрет фірми.

Але виявилось, що у фірми є ще один секрет. Троянди були якось дивно зламані.

– Хлопці, а де ви їх взяли?

– Наламали. За нами двірник аж до школи гнався!..


 1. На які принципи виховання будете опиратись при розв’язанні ситуації?

 2. Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних вами методів чи прийомів.

 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?

 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).
^

Рекомендована тема твору-роздуму – «Мрія вчителя»
Варіант ІІІ

Тестові завдання із закритими відповідями


1. Галузь психології, яка вивчає формування та розвиток психіки на різних етапах життя людини – це:

а) психологія праці;

б) соціальна психологія;

в) вікова психологія;

г) юридична психологія;


2. Яку розумову операцію виконують учні, коли на основі спостереження певних фактів виводять і формулюють правило?

а) аналіз;

б) порівняння;

в) узагальнення;

г) абстрагування;


3. Пам'ять, що полягає у збереженні й відтворенні усіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових), називається:

а) руховою пам'яттю;

б) емоційною пам'яттю;

в) образною пам'яттю;

г) словесно-логічною пам'яттю.


4. Наочно-образне мислення є провідним для:

а) молодших школярів;

б) дошкільників;

в) підлітків;

г) юнаків.


5. Що є необхідною умовою для продуктивного довільного запам’ятовування?

а) дійове ставлення до навчального матеріалу;

б) активізація інтересів і емоційних реакцій;

в) цікаві ілюстрації до матеріалу;

г) чітка постановка мети, завдання запам’ятати.


6. Закінчити речення: „Особистість – це…ˮ:

а) людина, яка має високу свідомість;

б) доросла людина;

в) розумна, відповідальна, вільна людина;

г) людина, яка свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.


7. Дистанція для неформальних соціальних та ділових стосунків:

а) 0,5 – 1,2 м;

б) 1,2 – 3,7 м;

в) 3,7 і більше.


8. Вставити пропущені слова або закінчити речення:

… - цей стан виникає в екстремальній ситуації, вимагає від людини мобілізації сил і енергії.

а) стрес;

б) афект;

в) страх;

г) ейфорія;

ґ) напруга.


9. Вставити пропущені слова або закінчити речення:

… - це психічна особливість людини, яка проявляється в подоланні перешкод на шляху до поставленої мети.

а) настрій;

б) імпульсивні дії;

в) афект;

г) депресія;

ґ) воля;

д) стрес.


10. Особливості, які відрізняють поведінку флегматика:

а) виразність міміки і пантоміміки;

б) зосередженість уваги;

в) терпимість;

г) товариськість;

ґ) повільне засвоєння і перебудова навиків;

д) всі відповіді правильні;

е) всі відповіді неправильні.


11. У якому варіанті названі лише прояви афекту?

а) бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість;

б) симпатія, обурення, страх, розпач, жах;

в) лють, розпач, паніка, жах;

г) кохання, ненависть до ворогів, патріотизм, жах.


12. Познач кілька правильних відповідей.

Наслідки тривалого стресу – це :

а) поліпшення пам'яті;

б) роздратованість;

в) концентрація уваги;

г) безсоння.


13. Які компетентності, на Ваш погляд, необхідні для досягнення успіху в житті?

а) ключові;

б) предметні;

в) професійні;

г) усі перелічені.


14. Вкажіть пункти, в яких названі уміння, що входять до складу комунікативних здібностей педагога:

а) вміння забезпечити взаємний контакт на початковому етапі спілкування;

б) вміння підтримати позитивні взаємостосунки з учнями в процесі спілкування;

в) вміння з’ясувати відносини після конфлікту;

г) вміння прогнозувати наслідки своїх дій та вчинків.


15. Професійною педагогічною діяльністю займаються ...

а) вихователі в дитячих садках;

б) викладачі ВНЗ;

в) бібліотекарі;

г) шкільні вчителі;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.


16. Видатними педагогами ХХ століття є:

а) А.І.Солженіцин;

б) В.А.Сухомлинський;

в) А.С.Макаренко;

г) Ш.А. Амонашвілі;

ґ) Н.І.Пирогов;

д) І.Г.Песталоцці;

е) А.В.Луначарський;

є) В.В.Давидов.


17. Чи документ Європарламенту «Ключові компетентності для навчання протягом всього життя – Європейська довідкова структура» визнається як комбінація знань, навичок і умінь:

а) ні;

б) так;

в) частково;

г) інша відповідь.


18. Чи є наука педагогіка сукупністю знань, котрі покладені в основу аналізу, організації, проектування і прогнозування шляхів удосконалення педагогічного процесу, а також пошуку ефективних педагогічних систем для виховання, розвитку і підготовки людини до життя в суспільстві:

а) ні;

б) так;

в) частково;

г) інша відповідь.


19. Чи передбачає педагогічна наука динамічне об’єднання чотирьох рівнів педагогічних технологій – концептуальний (на рівні теорії), технологічний (на рівні принципів організації навчального процесу), процедурний (на рівні конкретних операцій) і технічний (на рівні використання засобів навчання, включаючи інформаційно-комп'ютерні технології-ІКТ):

а) ні;

б) так;

в) частково;

г) інша відповідь.


20. Яка з метафор ілюструє модель виховання-допомоги, де вихованець не є пасивним об’єктом в руках вихователя, а активним суб’єктом свого власного розвитку? Свій вибір обґрунтуйте.

а) скульптор і глина;

б) садівник і дерево;

в) художник і картина;

г) будівник і дім.

^

Завдання з відкритими відповідями


Аналіз проблемної ситуації

1. Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Рухлива, міміка обличчя жива, легко йде на контакт з подругами, іноді через жвавість свого характеру забуває про свої обіцянки та доручення. На запитання: «Як справи?» найчастіше відповідає з усмішкою – «Дуже добре», хоча справи у неї часто вже й не такі хороші (стала гірше навчатися). Про свої успіхи з радістю повідомляє своїм сусідам. Про погані оцінки говорить: «Це у мене так, випадково». Іноді засмучується, але не надовго. Настрій у неї переважно веселий і бадьорий. Легко захоплюється всім новим, але порівняно швидко втрачає до нього інтерес. Дівчина дуже говірка.

 1. Визначте тип темпераменту Оленки.

 2. Які властивості вищої нервової діяльності Оленки можна виділити на основі аналізу її поведінки? Аргументуйте свою відповідь, базуючись на описі поведінки Оленки.

 3. Запропонуйте оптимальні умови виховання Оленки з огляду на прояви її темпераменту.

2. Ви новий вчитель фізики і починаєте працювати з 1 вересня у новій школі в 9 класі. Ви на уроці повторюєте матеріал за попередні роки й пропонуєте учням по черзі прочитати картки з основними законами й формулами з фізики. Один учень / учениця відмовляється читати в дуже категоричній формі. Арґументуйте Ваші дії.

 1. На які принципи виховання будете опиратись при розв’язанні ситуації?

 2. Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних вами методів чи прийомів.

 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?

 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).^

Рекомендована тема твору-роздуму – «Педагогіка – наука?..»
Рекомендована література

для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології

Загальні літературні джерела


 1. Коломинский Я. Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 223с.

 2. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 3. Платонов К. К. Занимательная психология. – М. Прогресс - Лейпциг, 1978. – 351с.

 4. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999. – 560с.

 5. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с.
^

Рекомендована література

для підготовки до олімпіади за розділами педагогіки


 1. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. Ідеальність: посібник для вчителів / А.О.Гін. – 2-ге вид. – доп. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 100 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; / [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 5. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф.Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-327.

 6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Під ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

 7. Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 2020р.) (Проект). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2009/proekt2010_2020.doc.

 8. Лещенко М. П. Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: навч.-метод. побіб. – К.: АСМІ, ч. 1. – 2003. – 304 с.

 9. Національна доктрина розвитку освіти: Затв. Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 33 (3 травня). – С. 11.

 10. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І.Пометун. – К., 2007. – 144 с.

 11. Словник-довідник з професійної педагогіки / Під ред. А. В. Семенової. – Одеса: „Пальміраˮ, 2006. – 364 с.

 12. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання / Н.З.Софій, В.У.Кузьменко. – К.: Крок за кроком, 2003. – 116 с.

 13. Сущенко А.В. Гуманізація педагогічного процесу в основній школі: теорія і практика : монографія / А.В.Сущенко. – Запоріжжя: Х-прінт, 2002. – 359 с.

 14. Щербань М. П. Прикладна педагогіка: [навч.-метод. посіб.] / М. П. Щербань. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

 15. Ten Recommendations to the European Educational Community on the New Role of the Teacher. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.daf-netzwerk.org/arbeitsgruppen/ag2/dokumente.php?downloadid=667.
^

Рекомендована література

для підготовки до олімпіади за розділами психології


 1. Білоус Р. М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 10, 11, 12.

 2. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 9.

 3. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посібник. – К.: Либідь, 2005.– 400 с.

 4. Воронова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров'я: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Алатон, 2009. – 200 с.

 5. Джонсон Д. В. Удосконалення вміння спілкуватись // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6.

 6. Зубченко О. В. Взаємозв'язок самооцінки підлітків із їх соціометричним статусом у групі однолітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 5.

 7. Листопад М. Професійне самовизначення старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5.

 8. Мешко Г. М., Мешко О. І. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4.

 9. Пивоварова О. В. Методи розвитку творчого мислення // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2.

 10. Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10.

 11. Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л. Біологія: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. Закл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 288 с.: іл.

 12. Тагліна О. В. Основи здоров'я: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Тагліна, І. Ю. Кузьміна. – Х.: Вид-во „Ранокˮ, 2009. – 176 с.: іл.

 13. Федотова Т. В. Основні підходи до проблеми розвитку креативності особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 9.

 14. Шапранова Т., Родькина К. Профілактика навчального стресу // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 7.


Схожі:

Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconЗатверджую
Створення творчих груп для підготовки олімпіадних завдань для укладання посібників «Збірник завдань з педагогіки та психології для...
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconМетодичні рекомендації нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2012/2013 навчальному році» від 14. 08. 2012 №916 ІІІ етап Всеукраїнської...
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р
Міністерства освіти І науки України від 15. 08. 2011 р. N976 передбачено проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки...
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (21 січня 2012 р.) 11 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (21 січня 2012 р.)
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (21 січня 2012 р.) 10 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (21 січня 2012 р.)
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (21 січня 2012 р.) 10 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (21 січня 2012 р.)
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології...
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconМ. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол
Державна атестація є свідченням готовності особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здобула базову...
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Збірник завдань для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи