Методичні рекомендації щодо проведення icon

Методичні рекомендації щодо проведення
Скачати 52.19 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення
Дата08.08.2012
Розмір52.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проведення

І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади

з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р.Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2011 р. N976 передбачено проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки і психології. У 2011-2012 н. р. олімпіада з педагогіки і психології буде проведена для учнів 11 класів ЗНЗ. Її організація має певні особливості, оскільки педагогіка як навчальний предмет не входить до інваріантної частини навчального плану, а викладання психології здійснюється лише в окремих школах.

Відповідальність за організацію, проведення та підведення підсумків І етапу олімпіади покладається на оргкомітети і журі загальноосвітніх навчальних закладів, склад яких затверджується наказом директора навчального закладу. До складу журі необхідно включити працівників психологічної служби з відповідною фаховою освітою, вчителів біології, основ здоров’я, а також вчителів української мови та літератури.

З метою якісної підготовки учнів до олімпіади з педагогіки та психології адміністраціям школи необхідно ввести до варіативної складової викладання предмета «Психологія» за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (автор-укладач – С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України), що розміщена на сайті МОНМСУ. Підготовку учнів до олімпіади необхідно здійснювати також і під час викладання спецкурсів та факультативів психологічного спрямування, які вже введені в загальноосвітніх школах і рекомендовані Головним управлінням освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації («Психологія особистості» – автор С.М. Бобик, «Основи психології особистості» – автор Ю.М. Талаєва та ін.). Оскільки програми з психології не передбачають вивчення основ педагогіки, рекомендовану тематику з педагогіки необхідно інтегрувати в робочому календарно-тематичному плануванні. Адміністрації школи необхідно забезпечити працівників психологічної служби необхідною для роботи з учнями методичною та навчальною літературою.

Окрім викладання психології, в рамках навчально-виховного процесу, працівникам психологічної служби рекомендується організувати для обдарованих і зацікавлених у цьому напрямку учнів цикл спеціальних групових та індивідуальних занять чи консультацій, на яких, відповідно до типу особистості дитини (аудіал, візуал, кінестетик), запропонувати схему індивідуальної підготовки та модель швидкого засвоєння нових знань.

Важливою і беззаперечною у підготовці учнів до олімпіади є роль учителів біології та основ здоров’я, оскільки частина завдань з психології дібрані за змістом тем навчальних програм шкільних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття, зокрема:

– «Біологія» (О.В. Данилова, П.Г. Балан, А.С. Вихренко та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.; Ірпінь, 2005. – 85 с.): теми 10 розділу «Біологічні основи поведінки людини» – «Формування поведінки і психіки людини», «Мислення і свідомість» (9 клас);

– «Основи здоров'я» (Т.Є. Бойченко, В.М. Заплатницький, В.В. Дивак. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К. : ВТФ «Перун», 2005. – 41 с.): теми 4 розділу програми «Психічна і духовна складові здоров'я» – «Психологічне благополуччя підлітків», «Конфлікти і здоров'я» (7 клас); «Самопізнання і самовиховання особистості» (9 клас).

Завдання з педагогіки за своїм змістом характеризуються загальним спрямуванням і стосуються загальної психолого-педагогічної обізнаності та ерудованості учнів.

У зв’язку з цим адміністрації школи необхідно визначити години консультацій вчителям вищезазначених предметів протягом вересня-жовтня 2011 р. для учнів, які бажають взяти участь в олімпіаді з педагогіки та психології, для того, щоб повторити навчальний матеріал за попередні роки.

Основу елементів бази знань психолого-педагогічних дисциплін мають складати категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей та основи педагогічного впливу.

Основними завданнями діяльності працівників психологічної служби на підготовчому етапі вважаємо:

  • дати учням базові знання з педагогіки та психології – володіння основними термінами та поняттями з педагогіки та психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

  • сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки навколтшніх;

  • набути навичок та сформувати вміння застосувати набуті знання з педагогіки та психології для ефективного вирішення психолого-педагогічних та життєвих ситуацій;

  • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї.

На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіад них завдань (тести, психолого-педагогічний аналіз ситуацій із шкільного або реального життя, твір-роздум) та з критеріями їх оцінювання. Орієнтовні завдання для учнів запропоновано у посібнику, підготовленому колективом кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Збірник завдань з педагогіки та психології для підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад». Структура олімпіадних завдань з педагогіки та психології розроблена відповідно до минулорічних завдань ІV етапу, і буде витримана на І, ІІ, ІІІ етапах у 2011-2012 н.р.:

  • тести психолого-педагогічної спрямованості із закритими відповідями;

  • ситуативні тестові завдання психолого-педагогічної тематики на загальну ерудицію із закритими відповідями;

  • аналіз, оцінка та обґрунтування проблемної психолого-педагогічної ситуації з відкритою відповіддю;

  • твір-роздум про … (наприклад, про професію вчителя) або творче завдання типу: доведіть чи спростуйте слова… Свої міркування оформіть як зв'язне висловлювання (сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, приклади з художньої літератури, історії чи життя; висловлювання завершіть висновком).

Для правильного оцінювання виконання завдань до тестів закритого типу додається ключ; до ситуативних завдань пропонуються рекомендовані критерії оцінювання, наприклад: правильна коротка відповідь на тести із закритими відповідями – 1 бал, за ситуативні тестові завдання психолого-педагогічної тематики – 2 бали за кожну правильну пропозицію.

Аналіз проблемної психолого-педагогічної ситуації і твір-роздум на запропоновану тему оцінюється за критеріями оцінювання зв'язного висловлювання (за чинною програмою з української мови). Доводячи чи спростовуючи думку, учень має право на особистісне (суб'єктивне) бачення цього питання. Тому до перевірки першого завдання варто залучити вчителів української мови і літератури.

Не зайвим, на наш погляд, буде залучення у підготовці до олімпіади батьківської громади. Батькам одинадцятикласників необхідно надати всю необхідну про олімпіаду інформацію у доступній формі, пояснити зміст завдань, процедуру і переваги участі в олімпіаді, ознайомити з рекомендаціями щодо підготовки та підтримки учнів вдома та під час проведення олімпіади. З батьками учнів, що братимуть участь в олімпіаді, рекомендується провести лекторій, обговоривши питання важливості необхідної емоційної підтримки, а також дотримання режиму сну, роботи та відпочинку, харчування.

В цілому ж процес підготовки та проведення олімпіади з педагогіки та психології рекомендується узгоджувати з методистом РМК (ММК), який відповідає за психологічну службу.

До участі в олімпіаді з педагогіки та психології рекомендуємо, окрім учнів 11 класу, залучити всіх бажаючих старшокласників.


Завідувач науково-методичного центру

практичної психології і соціальної роботи Д. Д. Романовська


Завідувач кафедри педагогіки,

психології та теорії управління освітою,

кандидат філологічних наук Т. В. Мороз


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення iconМіністерство освіти україни кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла остроградського методичні рекомендації щодо проведення лабораторних
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення економіки” для студентів...
Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо проведення Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технологій) у 2012/2013 н р. Воскобойник Ю. М
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012-2013 навчальному році з галузі знань...
Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації щодо проведення iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Методичні рекомендації щодо проведення iconС. І. Скалько І. В. Казмірчук Гирьовий спорт методичні рекомендації
Методичні рекомендації охоплюють історію розвитку гирьового спорту, термінологію, техніку І методику виконання класичних вправ, комплекси...
Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо проведення iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи