Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri icon

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri
Скачати 53.29 Kb.
НазваPartea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri
Дата09.08.2012
Розмір53.29 Kb.
ТипДокументи

Varianta 1

Partea I

În sarcinile № 1.1 – 1.10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri.

1.1. Numiţi terminaţia corectă a regulii „Elementul chimic – este tipul de atomi ...”:

A cu un număr anumit de niveluri energetice;

Б cu anumite proprietăţi fizice şi chimice;

В cu o anumită sarcină a nucleului;

Г cu o anumită structură a ultimului nivel energetic.

1.2. Numiţi factorul, ce nu influinţează asupra vitezei reacţiilor:

А temperatura;

Б catalizatorul;

В suprafaţa de contact a reactanţilor;

Г culoarea reactanţilor.

1.3. Numiţi terminaţia corectă a regulii „Soluţia – este ...”:

A amestecurile neomogene de substanţe;

Б amestec, unul din componentele căruia este apa;

В amestecurile omogene de substanţe;

Г amestecurile de lichide.

1.4. Semnaţi oxidul, care corespunde hidroxidului de fier (III):

A FeO ;

Б Fe2O3;

B OF2 ;

Г Fe3O4;


1.5. Semnaţi tipul legăturii chimice în molecula S8:

А covalentă polară;

Б ionică;

В covalentă nepolară;

Г metalică.

1.6. Numiţi substanţa, care posedă reţea cristalină moleculară:

А grafit;

Б glucoză;

В bromură de potasiu;

Г oxid de siliciu (IV).

1.7. Numiţi metalul, care nu interacţionează cu apa:

А Ag;

Б Fe;

В Ca;

Г Li.

1.8. Numiţi formula generală a şirului omolog la alchine:

А CnH2n+2;

Б CnH2n;

В CnH2n-2;

Г CnH2n-6.

1.9. Numiţi fibrele, ce se obţin din celuloză:

А poliacrilonitrile;

Б artificiale;

В sintetice;

Г poliamide.

1.10. Numiţi grupa peptidicăde atomi:

А – C = N –; Б – CH2 – CH – NH – ; В – CO – NH – ; Г – O – CH = N –.

| |


În sarcinile № 1.11 – 1.12 alegeţi câteva răspunsuri corecte, dupa părerea Voastră şi marcaţile în foiţa cu forma de răspunsuri.

1.11. Numiţi electroliţii:

А P2O5;

Б P4;

В K3PO4;

Г O2;

Д Ca(OH)2.

1.12. Numiţi substanţele, care sunt izomeri:

А CH3CH2CH2OH;

Б CH3CH2CHO;

В CH3CH2COCH3;

Г CH3CH2OCH3;

Д CH3CH2OH.


În sarcina № 1.13 la fiecare însărcinare, însemnate cu litere alegeţi variantul corect, dupa părerea Voastră, însemnat cu cifră. Scrieţi cifrele în tabela, de la fiecare însărcinare. Pe urmă consecutivitatea cifrelor transferaţi-o în foiţa cu forma de răspunsuri.

1.13. Determinaţi consecutivitatea dintre substanţele reactante şi produsele reacţiei:
Reagenţi

Produsele reacţiei

  1. CH4 + Cl2 →¸;

  2. CH2 – CH2 + Cl2 → ;

  3. CH3 – CH3 + Cl2 → ;

  4. CH ≡ CH + Cl2 → ;

  1. CHCl = CHCl ;

  2. CH3Cl + HCl ;

  3. CH2Cl – CH2Cl ;

  4. CH3 – CH2Cl ;

  5. CH3 – CH2Cl + HCl .

A

Б

В

Г


În sarcina № 1.14 aranjaţi unele acţiuni (noţiuni, formule, caracteristice) în consecutivitatea corectă, dupa părerea Voastră. Scrieţi literele în tabela de la fiecare însărcinare. Pe urmă cosecutivitatea de litere transferaţi-o în foiţa cu forma de răspunsuri.

1.14. Aranjaţi substanţele în ordinea creşterii dimensiunii a moleculei lor:

А glucoza;

Б celuloza;

В amidon;

Г zaharoza.


Însărcinările № 1.15 – 1.16 trebuie de rezolvat însărcinarea, rezolvarea problemelor.

1.15. Alcătuiţi ecuaţia reacţiei sub formă moleculară şi ionică:

Nitrat de bariu + sulfat de sodiu →.

1.16. Calculaţi masa amestecului gazos, ce se compune din etan cu volumul 112 l şi etină cu volumul de 28 l (c.n.):


Partea II

În sarcinile № 2.1 – 2.3 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri.


2.1. Numiţi formula chimică a polisterenei:

А (– CH2 - C = CH – CH2)n; Б (– CH – CH2 – )n ; В (– CH – CH2 –)n ;

| | |

CH3 CH3 C6H5

Г (– NH – (CH2)5 – CO –)n.


2.2. Numiţi vitamina solubilă în apă:

А A;

Б E;

В B1;

Г D.

2.3. Numiţi cuvântul, de la care provine indexul „E”:

А Europe;

Б Earth;

В East;

Г Effect.


Însărcinările № 2.4 – 2.5 trebuie de rezolvat însărcinarea, rezolvarea problemelor.

2.4. Alcătuiţi ecuaţiile reacţiilor dupa schema dată:

Cu → CuO → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuSO4.

21. Calculaţi masa unei molecule de oxid de carbon (IV).


Partea III

În sarcinile № 3.1 – 3.6 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri.

3.1. Formula electronică a atomului unui element este 1s22s22p63s13p3. Acest atom:

A se află în starea neexcitată;

Б aparţine la s- elemente;

В are trei electroni necuplaţi în stare neexcitată;

Г se află în starea excitată.

3.2. Numiţi substanţa, cu care fosforul nu reacţionează:

А Zn;

Б Cl2;

В HCl;

Г O3.

3.3. Numiţi metoda industrială de obţinere a varului nestins:

A descompunerea termică a calcarului;

Б descompunerea termică a varului stins;

В arderea calciului;

Г descompunerea termică a nitratului de calciu.

3.4. Numiţi valoarea, care corespunde unghiului dintre orbitalele electronice hibride a atomilor de Carbon în molecula de etenă:

A 109° 28| ;

Б 120°;

B 180° ;

Г 90°;

3.5. Numiţi metoda industrială de obţinere a etanolului:

А reducerea etanolului;

Б hidroliza esterilor;

В hidroliza esterilor;

Г hidratarea etenei.

3.6. Numiţi terminaţia corectă a regulii „O trasatură a acidului metanoic este interacţiunea lui cu ...”:

А metalele;

Б soluţia amoniacală a oxidului de argint (I) ;

В bazele;

Г oxizii bazici.


În sarcinile № 3.7 alegeţi câteva răspunsuri corecte, dupa părerea Voastră şi marcaţile în foiţa cu forma de răspunsuri.

3.7. Numiţi produsele reacţiei de descompunere a nitratului de sodiu:

А NaNO2;

Б Na2O ;

В O2;

Г NO2;

Д NO.


În sarcina № 3.8 – 3.9 la fiecare însărcinare, însemnate cu litere alegeţi variantul corect, dupa părerea Voastră, însemnat cu cifră. Scrieţi cifrele în tabela, de la fiecare însărcinare. Pe urmă consecutivitatea cifrelor transferaţi-o în foiţa cu forma de răspunsuri.

3.8. Determinaţi consecutivitatea dintre substanţele reactante şi produsele reacţiei:
Element

Grad de oxidare

A Sulf;

Б Carbon ;

В Calciu ;

Г Fosfor → ;

1 +2 ;

2 -2;+4;+6 ;

3 -2;+2 ;

4 -4;+2;+4 ;

5 -3;+3;+5 .

A

Б

В

Г

3.9. Determinaţi consecutivitatea substanţelor cu literele din schema de transformări:

+A +Б +В +Г А

N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 Б

В

1. O2; 2. O2(Pt); 3. H2O,O2; 4. HNO2; 5. H2. Г


În sarcina № 3.10 aranjaţi unele acţiuni (noţiuni, formule, caracteristice) în consecutivitatea corectă, dupa părerea Voastră. Scrieţi literele în tabela de la fiecare însărcinare. Pe urmă cosecutivitatea de litere transferaţi-o în foiţa cu forma de răspunsuri.

3.10. Determinaţi consecutivitatea creşterii proprietăţiilor de reducere a atomilor elementelor:

А Mg;

Б K ;

В Rb;

Г Na.


Însărcinările № 3.11 – 3.14 trebuie de rezolvat însărcinarea, rezolvarea problemelor.

3.11. Alcătuiţi ecuaţia reacţiei, alegeţi coeficienţii prin metoda balansului electronic:

Fe + Cl2 →.

3.12. Alcătuiţi ecuaţia reacţiei dupa schema dată:

Cu → CuO → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuSO4.

3.13. Alcătuiţi ecuaţia reacţiei dupa schema dată:

etan → etină → etenă → etanol → acid etanoic.


3.14. Pentru interacţiunea cu metal trivalent cu masa de 8,1 g a trebuit soluţie cu masa de 450 g cu partea de masă a HCl 7,3%. Aflaţi metalul.


Partea IV

În sarcina № 4.1 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri.

4.1. Numiţi caracteristica procesului de reforming:

A cracarea radicală a lanţului carbonic;

Б cracarea radicală a lanţului carbonic, izomerizarea şi ciclizarea;

В cracarea radicală a lanţului carbonic, izomerizarea, ciclizarea şi dehidrogenarea;

Г cracarea radicală a lanţului carbonic, izomerizarea, ciclizarea şi hidratarea.


În sarcina № 4.2 aranjaţi unele acţiuni (noţiuni, formule, caracteristice) în consecutivitatea corectă, dupa părerea Voastră. Scrieţi literele în tabela de la fiecare însărcinare. Pe urmă cosecutivitatea de litere transferaţi-o în foiţa cu forma de răspunsuri.

4.2. Determinaţi consecutivitatea substanţelor dupa creşterea proprietăţilor acide:

А

А. H2O; Б. H2S; В. H2SO3; Г. H2SO4. Б

В

Г


Însărcinărea № 4.3 trebuie de rezolvat problema.

4.3. Din soluţia apoasă, ce conţine clorură de sodiu cu masa de 46,8 g , cu electroliza a obţinut clor cu volumul de 8,512 l (c.n.). Calculaţi eşirea produsului reacţiei faţă de cel teoretic posibil.

Схожі:

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconVarianta 1 Sarcinile 1-3 au patru răspunsuri posibile, din care este necesar de a allege unul corect

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconДокументи
1. /2014_05_15 Uhvala _zaoch-dystan forma navchannja/2014_05_15 Uhvala _zaoch-dystan forma...
Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconForma 72-o

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconForma-13

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconVarianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconForma N3. 02 Robochii navchalnii plan

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconForma N4. 03 rozpodil navchalnoyi roboti V ghodinakh

Partea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri iconVarianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect
А. Pe suprafeţe imense ale continentului predomină mase de aer ecuatoriale umede
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи