Testarea de stat 2012 Istoria universală icon

Testarea de stat 2012 Istoria universală
НазваTestarea de stat 2012 Istoria universală
Сторінка1/6
Дата09.08.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

TESTAREA DE STAT 2012

Istoria universală

Varianta I

În întrebările 1-8 sunt propuse patru variante de răspunsuri, dintre care unul este coresct.

1. Cu care cifră de pe hartă prezintă Statele Principale în perioada primului război mondial?

A.1,2,3,4

B.1,3,5,6

C.2,3,4,5

D.3,5,6,7

A

B

C

D


^ 2. În care an F.D.ruzvelt a fost ales pentru prima dată în postul de preşedinte a SUA?

A. 1930

B. 1931

C. 1932

D. 1934


A

B

C

D
^ 3. Aranjaţi în ordine cronologică evenimentele din istira SUA?

1.proclamarea „Noului curs” a lui Ruzvelt

2.adoptarea „legii prohibeţiei”

3. refuzul SUA de a participa la lucrările Ligii Naţiilor

4.falimentul bursei de valori din Niu-Iorc


A.2,1,3,4,

B.2,3,4,1

C.3,2,4,1

D.4,3,1,2


A

B

C

D
^ 4. Care eveniment demonstrează despre formarea coaliţiei antihitleriste?

A. iscălirea de către guvernele Marii Britanii şi URSS a acordului din 1941 despre operaţiile comune împotriva Germaniei?

B. continuarea acordului comercial sovieto-american

C.iscălirea în anul 1942 a declaraţiei Naţiilor Unite de reprezentanţiii URSS, SUA, Mare Britanie şi China

D.adoptarea de către Congresul SUA a legii despre lend-liz


A

B

C

D


^ 5. Arătaţi fotografia preşedintelui SUA, administraţia căruia a elaborat un sistem de măsuri sub denumirea de „Cursul drept”

A

B

C

D


^ 6. Arătaţi cauzele creşterii nestabilităţii interne în ţîrile Europei de Răsărit în anii 1950:

1.Liberalizarea cursului politic în conducerea ţărilor după moartea lui Stalin şi începutul „dezgheţului” în URSS;

2.Încetarea existenţei Comitetului de ajutor Economic reciproc;

3.Înrăutăţirea situaţiei materiale a poporului în urma petrecerii industrializării după modelul sovietic;

4.Îmbunătăţirea situaţiei materiale ale muncitorilor şi funcţionarilor de stat pe fonul constrîngerii ţăranilor;

5.Măsurile fără rezultate în renaşterea economiei în ţările Europei de Apus;

6.Politica de aventură a conducerii de partid în sfera economică.

A.1,2,4

B.1,3,5

C.1,3,6

D.4,5,6

A

B

C

D


^ 7. Arătţi trăsăturile caracteristice vieţii social-politice în URSS în perioada „dezgheţului” hruşciovist:

1.începutul procesului de destalinizare

2.lupta împotriva „cosmopolitismului”

3.reabilitarea jertfelor represiilor staliniste

4.întroducerea principiului conducerii colective în Prezidiumul CC PCUS

5.naşterea mişcării desidente

6.reabilitarea „stalinismului”

A.1,2,4

B.1,3,5

C.2,4,5

D.3,5,6

A

B

C

D


^ 8. Care propoziţii de mai jos se referă la prim-ministru Marii Britanii Enton Bler:

1.Liderul Partidului Laburist al Marii Britanii

2.Adeptul doctrinei „reţinerea nucleară”

3.în 1997 a fost ales prim-ministru al Marii Britanii

4.Preşedintele guvernului coaliţionist, în componenţa căruia au intrat consrvatorii şi liberal-democraţii

5.Liderul Partidului Conservatist al Marii Britanii

6.Adeptul strategiei social-economice „al III drum”

A.1,2,4

B.1,3,6

C.2,3,5

D.4,5,6


A

B

C

D


Întrebarea 9 prevede denumirea documentului, evenimentului, fenomenului despre care este vorba.

^ 9. Arătaţi denumirea oraşului, unde afost iscălit acest fragment al documentului:

„Articolul 1....a)Statul German şi Rusia refuză reciproc să-şi recupereze cheltuielile militare, care au fost suportate de cetăţenii lor în raioanele operaţilor militare....

b)Germania şi Rusia refuză să recompeseze cheltuielile lor pentru prizonierii militari...

Articolul 3. Relaţiile diplomatice şi consulare între Germania şi Rusia imediat se reînnoiesc....

Articolul 5. Ambele guverne reciproc vor rezolva problemele gospodăreşti necesare pentru ambele ţări...


Întrebarea 10 prevede alcătuirea eăspunsului desfăşurat în scris după planul:

1) scurte date despre autor şi condiţiile alcătuirii izvorului, generalizări despre ce este vorba în document:

2)cum autorul se atârnă faţă de evenimentele descrise, procesele sau personalităţile istorice, arătaţi importanţa evenimentului despre care este vorba în document:

3)gândiţi, în ce constă importanţa istorică a documentului, care este atârnarea personală faţă de evenimentele descrise, procesele sau personalităţile istorice.


^ 10. Analizaţi textul din articol şi apreciaţi-l.

În articolul politologului american „Noua ordine în secolul XXI: tendinţe şi spaţiu european”


În întrebările 11-12 sunt propuse 4 variante de răspunsuri, printre care una este corectă.

^ 11. Alegeţi care rând de noţiuni corespund perioadei „restructurării” în URSS:

A.Publicitate, „noua gândire politică”, destalinizare

B.”Noua gândire politică”, stagnare, „lâsenchivşcina”

C.Mişcare desidentă, accelerare, „dezgheţ”

D.Accelerare, publicitate, „noua gândire politică”

A

B

C

D


^ 12. Care din afirmaţiile de mai jos se referă la activistul politic şi de stat Iu.Pilsudschi?

1.liderul aripii de dreapta a Partidului socialist Polonez

2.După căderea RPU a fost proclamat reghent al Ungariei

3.în 1926 înfăptuieşte în Polonia o lovitură de stat şi instaurează regimul dictaturii personale „sanaţia”

4.Comandantul suprem al flotei austro-ungare

5.în 1918-1922 a fost numit „dictator” de stat

6. După 1933 stabileşte legături strânse cu conducerea naţistă din Germania.

A.1,2,4

B.1,3,5

C.2,4,5

D.4,5,6

A

B

C

D


Varianta 2

^ 1.Care proces corespunde evenimentului, arătat pe hartă?

A.Etapele de ocupaţie a peninsulei Sinai de către armata izrailiteană

b. Etapele scoaterei armatei izrailitene pde pe peninsula sinai

C. Etapele regulării paşnice a problemei Orientului Apropiat

D. Petrecerea convorbirilor despre regularea paşnică a conflictului arabo-izrailitean

A

B

C

D


^ 2. Arătaţi anul când A.Hitler este numit reihcancelar al Germaniei?

A. 1928

B.1929

C.1931

D.1933

A

B

C

D
^ 3. Aranjaţi evenimentele în ordine cronologică:

1.iscălirea tratatului de la Maastricht

2.revoluţia „oxamită” din Cehoslovacia

3.unificarea Germaniei

4.destrămarea acordului de la Varşovia

A.1,4,2,3

B.2,1,3,4

C.2,3,4,1

D.4,3,1,2

A

B

C

D

^ 4. Care partid format în 1900, a devenit noua forţă politică în Marea Britania?

A.partidul conservator

B.partidul liberal

C.partidul laburist

D.partidul social-democrat

A

B

C

D


^ 5. Pecare fotografie este reprezentat preşedintele Rusiei independente?

A

B

C

D^ 6. Arătaţi cauzele începutului procesului decolonizării după II război mondial:

1.ascuţirea contradicţiilor ţărilor mari din lume în sfera colonială

2.revoluţiile democratice în ţările sin Europa de Răsărit

3.avântul mişcării de eliberare naţională în ţările Asiei şi Africii

4.schimbările democratice în orănduirea politică a ţărilor Europei de Apus

5.succesul economic în depunerea capitalului în dezvoltarea indistriei şi gospodăriilor agricole

6.slăbirea confruntaţiei internaţionale

A.1,3

B.2,3

C.3,6

D.4,5

A

B

C

D


^ 7. Care din evenimentele numite se referă la anşlusul Austriei?

1.înaintarea de către conducerea germană a ultimatumului despre anularea votării populare şi demisia guvernului ţării

2.lichidarea în ţără a misiilor diplomatice a Marii Britanii, Franţei şi SUA

3.prelucrarea de către conducerea germană a planului „Griun”

4.formarea partidului profascist „Unitate naţională”

5. adresarea cancelarului Artur Zeis-Incvarta către Germania cu rugămintea de ajutor pentru înfăptuirea ordinii în ţară

6.iscălirea cărdăşiei de la Miunhen

A.1,2,3

B.1,2,5

C.1,3,4

D.3,4,6

A

B

C

D


^ 8. Care din afirmaţiile de mai jos se referă la activitatea prim-ministru al Marii Britanii Margaret Tetcer?

1.întroducerea politicii „noul laburism”

2.micşorarea cheltuielilor de stat pentru programele sociale

3.privatizarea întreprinderilor de stat şi municipale

4.formarea parlamentelor din Scoţia, Uelis, Irlanda de Nord

5.naţionalizarea întreprinderilor industriale

6.petrecerea reformei sistemei de impozite

A.1,2,4

B.2,4,5

C.2,3,6

D.3,5,6

A

B

C

D


^ 9. Numiţi denumirea planului militar, carui articol este redat?


10.Analizaţi documentul istoric şi apreciaţi-l?


11.Care din noţiunile de mai jos caracterizează perioada „războiului rece”?

A.criza Berlinului, „spaţiere”, mişcarea de rezistenţă

B.criza Caraibilor, „spaţiere”, mişcarea antiglobalistă

C.criza Berlinului, „spaţiere”, criza Caraibilor

D.mişcarea de rezistenţă, criza Berlinului, mişcarea antiglobalistă

A

B

C

D


^ 12. Care din afirmaţiile de mai jos se referă la activistul de stat şi politic ceh Vaţlav Claus?

1.autorul reformelor economice, începute în Republica Federativă Cehă şi Slovacă în 1990

2.primul preşedinte a republicii Cehe

3conducătorul primului guvern al Republicii Cehe

5. a condus Partidul Democrat Civil

6.liderul „primăverii din Praga”

A.1,2,6

B.1,4,5

C.2,3,5

D.2,4,6

A

B

C

D


Varianta 3

^ 1. Care cifră de pe harta Germaniei, sunt arătate teritoriile care au fost transmise Franţei după condiţiile păcii de la Versai din 1919?

A.1

B.2

C.3

D.4


A

B

C

D
^ 2. Arătaţi data iscălirii pactului sovieto-german de nenăvălire (pactul Ribentrop-Molotov)?

A. 31 martie 1939

B.17 aprilie 1939

C.23 august 1939

D.29 septembrie 1939

A

B

C

D
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Testarea de stat 2012 Istoria universală iconДокументи
1. /заочн/Control bank stat zaochn.doc
2. /заочн/Controlna...

Testarea de stat 2012 Istoria universală iconДокументи
1. /денна/Control bank stat denne.doc
2. /денна/Literature.doc
Testarea de stat 2012 Istoria universală iconДокументи
1. /Istoria svitovoi literatury/_ст.св_т.л_т. 1 курс ден. Кравець.doc
2. /Istoria...

Testarea de stat 2012 Istoria universală iconStat 5k

Testarea de stat 2012 Istoria universală iconProiect didactic Literatura universală Heinrich Heine, Loreley

Testarea de stat 2012 Istoria universală iconBilete pentru evaluarea finală de stat

Testarea de stat 2012 Istoria universală iconДокументи
1. /stat.rtf
Testarea de stat 2012 Istoria universală iconДокументи
1. /Stat Vusokotochne.doc
Testarea de stat 2012 Istoria universală iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I

Testarea de stat 2012 Istoria universală iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи