Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році icon

Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році
Скачати 92.21 Kb.
НазваОсобливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році
Дата09.08.2012
Розмір92.21 Kb.
ТипДокументи

Особливості проведення

державної підсумкової атестації з географії та економіки

у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2011/2012навчальному році


Другий навчальний рік поспіль державна підсумкова атестація з географії проводиться лише в письмовій формі за посібниками, рекомендованими МОНМС України.

Державна підсумкова атестація з географії в основній школі проводиться за результатами вивчення шкільного курсу «Географія України» (8–9 клас). Атестація передбачає визначення рівня навчальних досягнень дев’ятикласників щодо географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх традицій, звичаїв, ведення господарства тощо. Державна підсумкова атестація з географії проводиться письмово за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

До збірника входить 30 варіантів письмових робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожен варіант збірника налічує 34 завдання різних типів і рівнів складності. Серед них, зокрема, 30 тестових завдань: з вибором однієї правильної відповіді – 20 завдань, на визначення відповідності – 5 завдань, на встановлення правильної послідовності – 5 завдань. Завдання 31-33 – це завдання відкритого типу. Учні класів з поглибленим вивченням географії не виконують завдання відкритого типу під номером 32, а виконують позначене зірочкою завдання 33, що має підвищений рівень складності. Завдання номер 34 передбачає виконання завдання на контурній карті всіма учнями (при виконанні завдань картографічного характеру користуватись картами атласу чи іншими картографічними джерелами інформації не дозволяється).

На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин.

Для відповіді на тестові завдання використовується зразок бланка відповідей, а також контурна карта, розміщені на останніх сторінках посібника. Вчитель може скопіювати їх в необхідній кількості. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконують на окремих проштампованих навчальним закладом аркушах, що додаються до заготовлених бланків відповідей.

Користуватися підручниками, іншими посібниками (словниками, довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації з географії не дозволяється.

Метою державної підсумкової атестації з географії в старшій школі є виявлення рівня навчальних досягнень школярів за курс основної та старшої школи. Учні мають продемонструвати сформовані знання про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів; цілісне уявлення про навколишній світ. Відповіді випускників ґрунтуються на використанні планів типових характеристик географічних територій та об’єктів, матеріалів із засобів масової інформації та науково-популярної літератури. Такий підхід сприятиме актуалізації навчально-пізнавальної, комунікативної та інформаційної компетенцій школярів і поглиблюватиме загальнокультурні надбання старшокласників. Державна підсумкова атестація проводиться письмово за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 клас» (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Забуга Н.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

До збірника входить 20 варіантів письмових робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожен варіант налічує 30 тестових завдань різних типів і рівнів складності, зокрема: з вибором однієї правильної відповіді – 20 завдань, 5 завдань на визначення правильної відповідності, 5 завдань на визначення правильної послідовності. Крім тестових завдань, кожен варіант містить одне завдання на контурній карті (номер 35) і чотири завдання відкритого типу, одне з яких (під номером 34*) призначене лише для учнів, що навчаються за програмою профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу під номером 32 чи 33 (за вибором учня). Під час виконання атестаційної роботи користуватися атласами та іншими джерелами картографічних знань не дозволяється.

Отже, кожен варіант атестаційної роботи (яку виконує учень) складається з 34 завдань, на його виконання відводиться 90 хвилин.

Для відповіді на тестові завдання використовується зразок бланка відповідей, а також контурна карта, які вчитель може скопіювати в необхідній кількості. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконують на окремих проштампованих навчальним закладом аркушах, які додаються до заготовлених бланків відповідей.

Державна підсумкова атестація з економіки проводиться письмово за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки. 11 клас» (авт. Бицюра Ю.В., Горленко Г.О., Капіруліна С.Л. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012).

Завдання державної підсумкової атестації підібрані так, щоб надати можливість оцінити рівень навчальних досягнень школярів щодо розуміння основних економічних понять і законів, вміння аналізувати економічні явища, аргументувати прикладами власну думку; висловлювати власне ставлення до подій, що відбуваються в сучасній економіці.

Збірник містить 20 варіантів атестаційних робіт по 23 завдання чотирьох рівнів складності (з них: 18 завдань – це завдання І та ІІ рівня складності, а завдання 19 – 23 – це ІІІ та ІV рівень складності). Завдання мають різний формат, а саме: тести на встановлення однієї правильної відповіді (1-16), тести на встановлення відповідності (17-18), задачі та творчі запитання з відкритою розгорнутою відповіддю (19-23).

З метою врахування різного рівня підготовки учнів відповідно до навчального профілю у збірнику позначені зірочкою (*) завдання для учнів профільного рівня навчання. Це стосується завдань достатнього та високого рівнів складності. Для учнів, які вивчали економіку на рівні стандарту або академічному рівні, запропоновані інші завдання зазначених рівнів складності. Завдання початкового і середнього рівнів складності обов’язкові для виконання всіма учнями. незалежно від профілю навчання.

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

На виконання завдань відводиться 90 хвилин. Під час виконання роботи учні мають право користуватися калькулятором.

Державна підсумкова атестація розпочинається о 9.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освітою.

Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації з географії ( економіки ), робиться запис (звільнений (а).

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( економіки ) звільняються від атестації з географії ( економіки ). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з географії

( економіки) — 12 балів.

Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з географії ( економіки) — 12 балів.

Результати державної підсумкової атестації з географії ( економіки ) виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.


Алгоритм

підготовки до державної підсумкової атестації

з географії в основній школі

(методичні рекомендації для вчителів географії )


Згідно чинного законодавства (Положення про державну підсумкову атестацію, листи, накази МОНМС України, Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА), матеріали для проведення ДПА готуються вчителем, не пізніше 1 травня передаються директору навчального закладу і до проведення ДПА зберігаються у сейфі директора школи.

З метою однозначності «правил» проведення ДПА в області рекомендуємо вчителям географії дотриматися такого алгоритму дій:

1.Вивчити документи, які регламентують закінчення навчального року та проведення ДПА (лист Міністерства освіти і науки України від 27.01.2012 № 1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році», від 13.02.2012 № 01-38/398 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році, наказу Головного управління освіти і науки

облдержадміністрації від 06.02.2012 № 75 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області в 2011/2012 навчальному році»).

2. Придбати посібники « Збірник завдань для державної підсумкової

атестації з географії. 9 клас» (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І.,

Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Центр навчально-методичної

літератури, 2012).

3. Уважно ознайомитися із структурою та змістом збірника. Вивчити всі рекомендації та вимоги щодо структурування атестаційних завдань, термінів виконання, виставлення балів, оформлення атестаційних робіт .

4. Завчасно ознайомити учнів з особливостями оформлення атестаційних робіт, заповнення бланків відповідей, вимогами щодо організації процесу ДПА (заборона користуватися таблицями, схемами, довідниками, картами, атласами т.д., обмеження в часі ).

^ 5. Із наявних у збірнику 30 варіантів, вчитель обирає не менше 10 варіантів (при кількості учнів 31 і більше готується 20 варіантів).

6. Всі обрані варіанти підготувати на окремих аркушах формату А4 (ксерокопія має бути якісна, можна використати звичайний збірник, розділивши його за варіантами, скріпивши аркуші одного варіанту між собою).

7. Оскільки завдання для ДПА добирає школа, у закладі має бути задокументовано цей процес та відповідність варіантів збірника варіантам на ДПА (1 варіант збірника – 1 варіант на ДПА, 13 варіант збірника - 2 варіант на ДПА …) – додаток до наказу по школі про ДПА.

8. Підготувати бланки відповідей на кожного учня. На бланку відповідей у верхньому лівому кутку поставити штамп школи, внизу бланка відповідей виставляється результат ДПА: зазначаються бали та оцінка. Також на бланку відповідей оцінка завіряється підписами голови та членів комісії.

9. Підготувати окремі аркуші зі штампом школи для завдань з розгорнутими відповідями, а також передбачити аркуші для чернеток, оскільки тестові завдання містять географічні задачі, які учні мають розв’язати .

^ 10. Спосіб вибору варіанту державної підсумкової атестації кожному учню обирається вчителем.

11. Відлік часу виконання атестаційної роботи починається після проведення інструктажу і становить 90 хвилин.

12. Завдання на контурній карті виконуються тією ж ручкою, що й тести. Учень самостійно розробляє легенду карти (умовні знаки мають відповідати загальноприйнятим, але допускаються варіанти, коли учень сам визначає умовні знаки, або позначає окремі об’єкти цифрами). Якщо позначаються, наприклад, регіони вирощування основних технічних культур, учень сам обирає умовні знаки, наносить їх на контурну карту, враховуючи вимоги до виконання завдань на контурній карті. Для оцінювання даного типу завдань, використовуються критерії оцінювання практичних робіт. Враховується точність, об’єктивність, охайність нанесення, повнота розкриття даного питання. Вчителю доречно попередньо визначити вимоги до виконання такого типу завдань і ознайомити з ними учнів.

13. Бланки завдань і чернетки учні не здають. Бланки відповідей, завдання на контурній карті, аркуші з розгорнутими відповідями здаються на перевірку. Учні підписують як бланки відповідей, так і аркуші з розгорнутими відповідями.

14. Перевірка атестаційних робіт:

- на бланку тестів під час перевірки кожного завдання виставляти його оціночний бал;

- на аркушах для виконання завдань з розгорнутою відповіддю також обов’язково проставляються бали за кожне завдання.

15.Перевіряючи виконання завдань, вчитель оцінює їх відповідними балами, визначає суму балів, яка не може бути більшою за 50!


Б

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-19

20-25

26-31

32-37

38-43

44-46

47-50

О

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


16. Отримані результати вчитель фіксує на бланку відповідей .

Члени комісії перевіряють об’єктивність оцінювання та підписують аркуші з розгорнутими відповідями, бланки відповідей, заповнюють і підписують протокол ДПА .

Схожі:

Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з екології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з біології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році визначені...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з географії у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з правознавства та з курсу «Людина І світ»
Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Ратушняк С. П....
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з фізики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація з іноземної мови в основній школі
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів складені відповідно...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з географії та економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи