Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect icon

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect
Скачати 493.63 Kb.
НазваVarianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect
Сторінка1/6
Дата09.08.2012
Розмір493.63 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Переклад завдань ДПА

з географії 11 класу

для румуномовних шкіл у 2011-2012 н.р.

Varianta №1

I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect:

 1. Determinaţi obiectul de studii al geografiei:

А. Structura Pămîntului.

Б. Învelişul geografic.

В. Natura şi societatea Pământului.

Г. Întreaga lume.

 1. Indicaţi, cine este «părintele geografiei»:

А. Herodot.

Б. Strabon.

В. Eratosten.

Г. Platon.

 1. Determinaţi, care va fi scara numerică, dacă cea nominală este 1cm:100 km:

А. 1:1000.

Б. 1:10 000.

В. 1:100 000.

Г. 1:10 000 000.

 1. Determinaţi, de ce depinde cel mai mult temperatura aerului:

А. De presiunea atmosferică.

Б. De direcţia vântului.

В. De starea suprafeţei terestre.

Г. De unghiul de cădere a razelor solare.

 1. Indicaţi pustiul Africii, pe treritoriul căruia în iulie este mai rece decât în ianuarie:

 1. Calahari.

Б. Gobi.

 1. Atacama.

Г. Sahara.

 1. Alegeţi afirmaţia necorectă referitor la America de Nord:

А. Pe suprafeţe imense ale continentului predomină mase de aer ecuatoriale umede.

Б. Masele de aer umede dinspre oceanul Atlantic sunt aduse de alizeele de sud-est şi nord-est.

В. Asupra climei ţărmului de vest al continentului are influenţă curentul Peruan.

Г. Curenţii Brazilian şi Guyanei contribue asupra micşorării precipitaţiilor.

 1. Alegeţi afirmaţia corectă referitor la continentul Australia:

А. Predomunarea temperaturilor medii vara şi iarna +10 ̊

Б. Cea mai umedă climă în partea de vest al continentului.

В. Clima continentului nu este favorabilă pentru viaţa omului.

Г. În brâul climateric tropical se evidenţiază două regiuni climaterice: tropicală de deşert şi tropicală umedă.

 1. Indicaţi ce termen care caracterizează factorii de formare a climei este de «prisos»:

А. Temperatura aerului.

Б. Radiaţia solară.

В. Circulaţia atmosferei.

Г. Suprafaţa subiacentă. 1. Determinaţi, apele căror mări scaldă teritoriul Ucrainei:

А. Neagră şi Baltică.

Б. Azov şi Marmora.

В. Neagră şi Azov.

Г. Azov şi Mediterană.

 1. Indicaţi orogeneza în cadrul căreia s-au format munţiiCrimeei

А. Hercinică.

Б. Baicalică.

В. Alpinică.

Г. Caledonică.

 1. Determinaţi înclinaţia râului Siverskii Doneţ pe o lungime de 1053 km, dacă izvorul este situat la înălţimea de 200 m, iar gura de vărsare – la înălţimea de 5,5 m deasupra nivelului mării:

А. 38 cm/km.

Б. 49 cm/km.

В. 74 cm/km.

Г. 18 cm/km.

 1. Alegeţi indicile ce stă la baza diviziunii teritoriale în ţările fizico-geografice:

А. Particularităţile structurii geomorfologice ale teritoriului.

Б. Raportul dintre temperatură şi umezeală.

В. Gradul continentalităţii climei.

Г. Comunitatea structurii tectonice şi macroreliefului.

13. Determinaţi, cum se numeşte diferenţa coeficienţilor celor veniţi şi plecaţi la o mie de locuitori:

А. Soldul migraţiei.

Б. Coeficientul migraţiei.

В. Imigraţie.

Г. Emigraţie.

 1. Alegeţi grupa regioanelor Ucrainei cu cea mai mare poluare a mediului înconjurător:

А. Donbas ţi Priniprovia.

Б. Regiunile Kiev ţi Cercasî.

В. RACrimeea şi regiunea Odesa.

Г. Regiunile Volân ţi Lvov.

 1. Indicaţi unirea corectă a raionului economic al Ucrainei şi specializării lui.

А. De Capitală – industria extractivă.

Б. Al Mării Negre – industria forestieră.

В. De Nord-Est – siderurgia.

Г. Podolic – agricultura.

 1. Indicaţi ramura de specializare a fitotehniei Polesiei:

А. Viticultura.

Б. Cultivarea inului.

В. Cultivarea sveclei.

Г. Cultivarea harbujilor.

 1. Alegeţi determinarea corectă a noţiunii «ape teritoriale»:

А. Acvatoriul de peste hotarul de 12 mile.

Б. Apele maritime, ce se apropie de ţărm în limitele a 12 mile maritime.

В. Acvatoriul pe o distanţă de 200 metri de la ţărm.

Г. Acvatoriul liber pentru trecerea vaselor maritime străine. 1. Indicaţi trăsăturile statului federativ:

А. Aprofundarea legăturilor economice şi internaţionalizarea vieţii economice a ţării.

Б. Prezenţa constituţii unice şi sistemului organelor de stat.

В. Prezenţa teritoriilor cu autoadministrare care au independenţă politică şi juridică.

Г. Prezenţa unităţilor teritorial-administrative ce n-au trăsături a suveranităţii de stat.

 1. Alegeţi varianta corectă a lanţului «cultura agricolă – factorul repartizării – raionul de cultivare»:

А. Grâul – predominant pe soluri cernoziomice şi suri de pădure a climei temperate – Europa (Franţa, Ucraina), Asia (China, Cazahstan).

Б. Sfecla de zahăr – zona temperată – Africa de Nord.

В. Bumbacul – zona subecuatorială, subtropicală şi tropicală – Australia de vest şi Centrală.

Г. In – soluri podzolice ale brâului tempetrat – Nordul Indiei, Estul Braziliei.

 1. Alegeţi caracteristica corectă a particularităţilor populaţiei Chinei:

А. Ţară multinaţională, 2/3 din populaţie locueşte la estul ţării, în componenţa confesională sunt reprezentanţi ai totemizmului şi lamaizmului.

Б. Ţară mononaţională, 2/3 din populaţie locueşte la vestul ţării, în componenţa religioasă – budişti, sintoişti, creştini.

В. Populaţia pe teritoriul ţării este repartizată uniform, stat binaţional, în componenţa religioasă – ateişti, budişti, confucianişti.

Г. În ţară locueşte 20 % din populaţia planetei, predomină reprezentanţii unei naţiuni, în componenţa confesională – ateişti, budişti, confucianişti.

^ II.Sarcini cu determinarea corespunderii

În însărcinările 21-25 pentru fiecare însărcinare, însemnată prin cifră, alegeţi răspunsul corect, însemnat prin literă. Apoi corespunderea cifrelor şi literelor întroduceţi-le în lista cu răspunsuri.

21. Arătaţi corespunderea dintre ţările şi continentele pe care sunt situate:

 1. Mongolia.

 2. Livia.

 3. Argentina.

 4. Uniunea Australiană.


А. Australia.

Б. Eurasia.

В. Africa.

Г. America de Sud.

Д.America de Nord.


 1. Arătaţi corespunderea dintre sistemele montane şi continentele pe care sunt situate ele:

 1. Anzi.

 2. Atlas.

 3. Apalaci.

 4. Alpi.

А. Australia.

Б. Eurasia.

В. Africa.

Г. America de Sud.

Д.America de Nord. 1. Găsiţi corespunderea, dintre punctele extreme ale Ucrainei şi coordonatele lor geografice:

1. s. Gremiaci, reg.Cernigov

2. capul Sarâci, RA Crimeea

3. s.Solomone (lângă oraşul Ciop), reg.Transcarpatică.

4. s. Cervona Zirca, reg. Lugansc


А. 49°15´ lat.nord 40°13´ şi long.est

Б. 48°05´ lat.nord şi 22°08´ long.est

В. 44°lat.nord şi33°11´long.est

Г. 52°lat.nord şi33°11´long.est


24. Găsiţi corespunderea dintre denumirile regiunilor şi teritoriul lor pe sectorul porţiunii de hartă:

1. Dnepropetrovsk.

2. Odesa.

3. Kiev.

4. Transcapatică.

А. Б. В. Г. Д.

25. Arătaţi corespunderea dintre denumirile statelor monarhii şi forma de conducere monarhică:

1. Malaezia.

2. Qatar.

3. Japonia.

4. Norvegia.

А. Regat.

Б. Sultanat.

В. Emirat.

Г. Imperiu.

Д. Ducat.

III. Sarcini cu determinarea consicutivităţii (ordinii) corecteÎn însărcinărle 26-30 aranjaţi în consecutivitate logică fenomenele, obiectele, procesele etc. Apoi consecitivitatea aranjării literelor întroduceţi-le în lista cu răspunsuri.

26. Aranjaţi râurile după lungime, începând cu cel mai lung:

А. Nil.

Б. Volga.

В. Missisipi.

Г. Amazon.


27. Aranjaţi consecutiv punctele extreme ale Australiei după acele ceasornicului începând de la cel de nord:

А. Capul de Sud-Est.

Б. Capul Bairon.

В. Capul Stip-Point.

Г. Capul Yorc.


28. Aranjaţi consecutiv de la nord la sud tipurile zonale de soluri ale Ucrainei:

А. Cernoziomuri.

Б. Podzolice înţelenite.

В. Suri de pădure.

Г. Castanii.

29. Aranjaţi ţările Europei în ordinea micşorării suprafeţei lor:

А. Germania.

Б. Ucraina.

В.Franţa.

Г. Marea Britanie.

30. Determinaţi ordinea corectă a direcţiilor de dezvoltare a agriculturii (îcepând cu cele mai de frunte), care asigură mărirea producţiei agricole în lume şi duce la rezolvarea problemei alimentare:

A. Sporirea productivităţii biologice a oceanului Planetar şi folosirea pe larg a culturii acvatice.

Б. Sporirea fertilităţii solurilor (succesele agromeliorării şi agrochimiei).

В.Întroducerea raselor de animale domestice mai productive.

Г. Sporirea roadei a plantelor agricole.

^ IV. Însărcinări cu răspuns desfăşurat

Însărcinările 31-34* necesită răspuns desfăşurat la întrebările propuse cu înscrierea corespunzătoare în lista cu răspunsuri.

31. Numiţi principalele obiecte ale hărţii politice a lumii după trăsăturile politico-teritoriale şi faceţi scurtă caracteristică a lor (noţiunea).

32. Enumăraţi principalele probleme demografice ale Ucrainei.

33. Ce este ora locală şi zonală? Prin ce se deosebeşte?

34*. Caracterizaţi turizmul mondial ca ramură a economiei mondiale. Aduceţi exemple de macroregioane turistice ale lumii.


V. Însărcinare pe harta de contur

Însărcinare 35 are caracter cartografic şi prevede întroducerea pe hartă informaţia corespunzător însărcinării şi alcătuirea legendei hărţii (înscrierile pe hartă şi în legendă se fac cu aceiaşi culoare a stiloului, cu care s-au îndeplinit toate însărcinarile din teste).

35. Marcaţi pe harta de contur elementele liniei de ţărm ale Africii (mările Mediterană şi Roşie; golfurile Guineic şi Aden; strâmtorile Mozambic şi Gibraltar; insula Madagascar; p-la Somali)
Varianta №2

I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect:

 1. Determinaţi, care este scopul principal al cercetărilor geografice contemporane:

А. Descoperirea şi valorificarea noilor pământuri pe planeta Pământ.

Б. Căutarea bogăţiilor minerale în subsolul continentelor şi oceanelor.

В. Cercetarea scoarţei terestre în limitele oceanului Planetar şi Antarctida.

Г. Argumentarea ştiinţifică a căilor de folosire raţională a naturii.

 1. Indicaţi, cu ce culoare se înseamnă sistemele montane pe hărţile geografice:

А. Albastru.

Б. Verde.

В. Galben.

Г. Cafeniu.

 1. Determinaţi, care va fi scara numerică, dacă ce nominală este 1cm:50 km:

А. 1:500.

Б. 1:5000.

В. 1:50 000.

Г. 1:5 000 000.

 1. Determinaţi trăsăturile caracteristice ale troposferei:

А. Formează nori argintii şi aureola boreală.

Б. Conţine 80% din aer şi aproape toţi vaporii de apă.

В.Învelişul de aer al Pământului este legată cu ea de forţa de atracţie, participă la rotaţia diurnă şi anuală a planetei.

Г. Conţine stratul de ozon.

 1. Indicaţi denumirea curentului oceanului Planetar care mai este numit «cei patruzeci bubuitori»:

А. Curentul Golfstrom.

Б. Vânturilor de vest.

В. Peruan.

Г. Nordatlantic

 1. Alegeţi afirmaţia necorectă:

А. La baza Africii stă platforma Africano-Arabă.

Б. Platforma Australiană este o parte a plitei Indo-Australiană.

В. La baza Antarctidei stă platforma Antarctică.

Г. La baza toatei Eurasiei sta plita litosferică Euroasiatică.


 1. Alegeţi afirmaţia necorectă referitor la continentul America de Sud:

А. Lacul Titicaca –lacul de cea mai înaltă altitudine din lume.

Б. Ehidna şi ornitoringul se întâlnesc numai în America de Sud.

В. Râurile au predominant tip de alimentare pluvial.

Г. Parana – al doilea râu după lungime al continentului. 1. Indicaţi denumirea celui mai înalt punct din Europa de Vest.

А. Monblan.

Б. Elbrus.

В. Goverla.

Г. Jomolungma. 1. Alegeţi din obectele propuse punctul extrem de est al Ucrainei:

А. s. Solomonove (lângă or. Ciop).

Б. s. Cervona Zirca.

В. s. Gremiaci.

Г. capul Sarâci.

 1. Indicaţi, ce forme de relief din Ucraina ocupă cea mai mare parte a zonei de stepă.

А. Depresiuni.

Б. Înălţimi.

В. Regiuni montane.

Г. Coline.

 1. Indicaţi, care din râurile enumărate sunt râuri tipice de câmpie în Ucraina:

А. Prut.

Б. Ceremoş.

В. Desna.

Г. Nistru.

 1. Alegeţi din unităţile fizico-geografice propuse din Ucraina zona naturală:

А. Carpaţii Ucraineni.

Б. Silvostepa.

В. Polesia Kievului.

Г. Stepa uscată.

13. Indicaţi cea mai mare regiune din Ucraina după numărul populaţiei:

А. Harcov.

Б. Doneţk.

В. Odesa.

Г. Dnepropetrovsk.

14. Indicaţi, ce măsuri prevede reconstrucţia industriei:

А. Privatizarea întreprinderilor industriale.

Б. Ridicarea nivelului de calificare a lucrătorilor.

В. Dezvoltarea prioritară a ramurilor tehnologiilor înalte.

Г. Lărgirea bazelor de resurse a ramurilor industriale.

 1. Indicaţi ramura de specializare a raionuli economic Nipru din Ucraina.

А. Industria petrolului.

Б. Metalurgia neagră.

В. Cultivarea sfeclei.

Г. Viticultura.

 1. Alegeţi grupa raioanelor economice ale Ucrainei, care cea mai dezvoltată industrie constructoare de maşini:

А. Doneţk, Niprului, de Capitală.

Б. Doneţk, Niprului, de Nord- Vest.

В. Niprului, de Nord-Est, de Capitală.

Г. Carpatic, Podolic, Niprului.

 1. Alegeţi grupa monarhiilor europene, capitalele cărora sunt porturi maritime.

А. Danemarca, Suedia, Norvegia.

Б. Belgia, Spania, Vatican.

В. Lihtenştein, Liuxemburg, Marea Britanie.

Г. Monaco, Andora, Olanda. 1. Alegeţi varianta, în care sunt enumărate corect ţările membre a «Grupului celor şapte»:

А. Italia, Spania, Japonia, SUA.

Б. Marea Britanie, Germania, Franţa.

В. Canada, Rusia, SUA.

Г. Rusia, China, Japonia.

 1. Alegeţi varianta în care sunt enumărate principalele ramuri ale zootehniei din ţările înalt dezvoltate:

А. Păscutul extensiv al vitelor mari cornute, oieritului, apiculturii.

Б. Creşterea cailor de prăsilă, a cămilelor, oieritului.

В.Creşterea vitelor mari cornute de carne şi lapte pe baza producerii nutreţurilor.

Г. Păscutul cerbilor, creşterea cîinilor, gospodăria păstrăvilor.

20. Indicaţi particularităţile specializării şi exportului producţiei industriei extractive a ţărilor Americii Latine.

А. Jamaica, Surinam, Gaiana- minereu de fer.

Б. Mexica, Venesuela, Trinidad şi Tobago – petrol.

В. Brazilia, Venesuela, Ecuador - minereu de cupru.

Г. Argentina, Peru, Columbia – diamante, topaz, cuarţ.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconVarianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconVarianta 1 Sarcinile 1-3 au patru răspunsuri posibile, din care este necesar de a allege unul corect

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconPartea I în sarcinile №1 – 10 alegeţi dupa părerea Voastră, răspunsul corect şi marcaţil în foiţa cu forma de răspunsuri

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconДокументи
1. /Б_олог_я переклад/Varianta 1, 2.doc
2. /Б_олог_я...

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconLucrare de control №1 Varianta I citește textul

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconДокументи
1. /15.doc
2. /Varianta 1, 2.doc
Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I

Varianta №1 I. Însărcinări cu alegerea unui răspuns corect iconПереклад / varianta 1 Prima parte
Б dreptele a şi b pot fi neconcurente, dar nu pot fi paralele sau să se intersecteze
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи