Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього icon

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього
Скачати 50.92 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього
Дата09.08.2012
Розмір50.92 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо підготовки та проведення зовнішнього

незалежного оцінювання з географії


Мета та завдання вивчення географії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах визначені Державним стандартом та відповідною навчальною програмою і передбачають:

 • Формування в учнів комплексного, просторового, соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;

 • Використання географічних компетенцій, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності;

 • Розвиток географічного мислення, навичок, раціонального та планетарного підходів;

 • Використання географічних компетенцій, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності;

 • Розвиток здатності застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;

 • Формування географічної культури, підготовку учнів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави.


Зміст навчання та загальні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з географії є основою для складання тестів досягнень з географії.

Враховуючи, що процес незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів стає все реальнішим, перед освітніми закладами постає ряд важливих завдань. Передусім це активне використання тестових технологій у повсякденній навчальній діяльності на уроках, що зніме безліч питань про суб’єктивність оцінювання знань і вмінь учнів учителями. Необхідно також систематично і цілеспрямовано готувати учнів до тестування, щоб подолати у них страх перед таким контролем, навчити їх працювати в умовах хронометрованого часу, що відводиться на виконання тестових завдань, а також здійснювати самоконтроль. Для реалізації цього потрібна база тестових завдань з географії, якою можуть користуватись як учителі, так і учні, оскільки найближчим часом тести стануть важливою складовою навчально-методичного забезпечення та навчально-виховного процесу в школі. Нині стає зрозумілим, що рівень знань і навчальних досягнень школярів, виявлений за допомогою тестових технологій, стає одним з основних складників моніторингу навчально-виховного процесу в школі.

У кожній школі і кожним учителем накопичений певний досвід з укладання тестів і роботи з ними. Однак, як показує аналіз практики застосування тестів, у цій роботі є певні проблеми, серед яких насамперед специфікація тестів за видами, правильність формування тестових завдань, особливості перевірки через тести конкретних знань і вмінь з географії.

Створюючи тест, слід пам’ятати, що він не є аналогом екземенаційних питань. Кожний тест складається з системи завдань, які відповідають навчальній програмі (розділу програми, ключовим поняттям, географічним фактам, закономірностям, причинно-наслідковим зв’язкам, базовим умінням і навичкам та ін.), технологій проведення тестування та відпрацьованої системи обробки і аналізу результатів. Тому під час складання тестових завдань вчителю варто дотримуватись таких правил:

 • тестове завдання має відповідати навчальній програмі;

 • тестове завдання має відповідати певній освітній меті;

 • кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння знань і вмінь;

 • потрібно дотримуватись чіткого формування завдання, формулювання має починатись з дієслова спонукального характеру: встановіть, оберіть, запишіть, визначте тощо.

Метою зовнішнього тестування з географії є:

 • перевірити відповідність учнів, умінь та навичок до вимог навчальних програм;

 • виявити і оцінити рівень навчальних досягнень учнів з усіх шкільних курсів географії;

 • оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Готуючи учнів до зовнішнього тестування з географії, варто використовувати всі матеріали, які допомагають реалізувати навчальну програму. Це друковані та електронні підручники, картографічні матеріали та посібники, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України, а також інформаційні матеріали географічного змісту, що є на сайтах інтернету «Зовнішнє тестування з георафії», які визначають мету, основні завдання, програмові вимоги і містять тестові завдання (демонстраційних матеріал).

Програма ЗНО з географії укладена на основі чинної програми з географії для 11-річної школи. Вона містить 38 тем, що охоплюють зміст курсів: загальна географія, географія материків і океанів, географія України, економічна і соціальна географія світу. (див. таблицю)


№ п/


Назва курсу і основних розділів

1.

Загальна географія:

 • географія як наука;

 • географічне пізнання Землі;

 • Земля на планеті та карті;

 • географічна оболонка та її складові;

 • Земля-планета людей.

2.


3.


4.

Географія материків і океанів:

 • вступ, загальні закономірності природи;

 • океани;

 • материки;

 • Земля – наш спільний дім.


Географія України:

 • вступ; географічні дослідження території України;

 • загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України;

 • ландшафти і фізико-географічне районування;

 • населення України;

 • господарство України;

 • економіко-географічні рагіони.


Соціально-економічна географія світу:

 • політична карта світу;

 • населення світу;

 • світові природні ресурси;

 • світове господарство;

 • глобальні проблеми людства;

 • регіони та країни світу;

 • всесвітні економічні відносини.


Вчителю географії слід організувати повторення навчального моніторингу згідно змісту та навчальних вимог до освітньої підготовки учнів (у відповідності з Державним стандартом базової і повної середньої освіти).

Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів слід виділити із варіативної складової 1 (одну) годину на підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії в 11 класі.

Створити учням можливість потренуватися в написанні тестових робіт та самостійному заповненні бланка відповідей. Учителеві географії слід заздалегідь ознайомити учнів із бланковим тестуванням, пояснити і прокоментувати вимоги до нього. Це дозволить запобігти гаянню часу й зайвим помилкам під час виконання роботи.

В 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання з географії буде проводитись 14 травня.

Отже, кожен вчитель географії повинен кваліфіковано і повноцінно підготувати випускника школи до зовнішнього тестування з географії. А систематичне застосування тестового контролю для тематичного підсумкового оцінювання під час вивчення географії з 6-го по 10-й класи дасть можливість учням звикнути до тестової системи оцінювання, навчить їх правильно розрахувати час для виконання завдань, зменшить їх рівень тривожності і розгубленості під час тестування.


Методист географії В. Ю. Туряк

і економіки ІППОЧО

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації для учителів біології щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн,...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання (технологій) у 2012/2013 н р. Воскобойник Ю. М
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 року розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМіністерство освіти україни кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла остроградського методичні рекомендації щодо проведення лабораторних
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення економіки” для студентів...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо проведення Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р. Андрух А. П., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р. Ротар І. М., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики у 2012/2013 н р. Скрипська Г. В., методист нмц природничо-математичних
...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення зовнішнього iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р. Туряк В. Ю., методист нмц природничо-математичних
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи