Рекомендації icon

Рекомендації
Скачати 49.05 Kb.
НазваРекомендації
Дата09.08.2012
Розмір49.05 Kb.
ТипДокументи

Рекомендації

щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

з іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня сформованості комунікативної компетенції учасників зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до вимог чинних навчальних програм.

Рівні сформованості комунікативної компетенції визначені як середній (А2+), достатній (В1+) та високий (В2).

Читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, котрий читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів. Тексти являють собою матеріали, які відображають реалії життя у країнах з мов яких проводиться тестування. Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами:

  • шляхом підбору автентичних текстів (основні ознаки – відображення реалій справжнього життя, обізнаність учасника тестування із життєвими ситуаціями), що стосуються відповідних сфер;

  • підбору завдань за складністю з огляду на критерії: лінгвістична складність, тип тексту, структура дискурсу (усне чи писемне мовлення), обсяг тексту.

Читання

Статті із періодичних видань;

листи (особисті, ділові тощо);

оголошення, реклама;

розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);

меню, кулінарні рецепти;

програми (телевізійні, радіо тощо);

особисті нотатки, повідомленняВиокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

виокремлювати загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються у повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

розрізняти фактографічну інформацію від враження


Читати короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

розуміти зміст прочитаного;

знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою)


Письмо

Письмо перевіряє рівень сформованості використання писемного мовлення для вирішення комунікативно-орієнтованих завдань, тобто: вміння передати письмово необхідну інформацію, вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей, оформлювати і написати особистого листа, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо

Автобіографія/ резюме.

Заповнення анкети, бланків, формуляра; повідомлення, особистий лист, довідкова інформація, опис людини, предмета, місця, ситуації, події


^ Англійська мова. Комунікативні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Безособові речення. Речення з there is/ are.

Складносурядні речення зі сполучниками and, but. Складнопідрядні речення з сполучниками because, so, if, when, that, that is why. Іменники у формі множини, утворені за правилом, і винятки. Вживання артиклів. Займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні. Неозначені займенники, похідні від some, any, no, every. Прикметники у звичайному, вищому та найвищому ступенях порівняння, утворених за правилом, а також винятки.

Вищий та найвищий ступінь порівняння прислівників. Числівники: кількісні, порядкові. Прийменники місця, напряму, часу

^ Німецька мова. Основні комунікативні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. Рамкова конструкція в німецькому реченні.

Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.

Безособові речення з man, es.в однині та множині.

Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ. Управління дієслів. Відмінювання прикметників. Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількісні, порядкові).

Займенники: особові, присвійні, вказівні, неозначені, неозначено-особові(“man”).

^ Французька мова. Комунікативні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Узгодження часів. Морфологія.

Множина іменників (особливі випадки творення множини). Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні випадки відсутності артикля. Прикметник: рід, число, ступені порівняння.

Особові займенники у функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, y. Відносні займенники qui, que, dont.

Часові форми дієслова у дійсному способі


Написання особистого листа з використанням формул мовленнєвого етикету, прийнятих в країнах, з мов яких проводиться тестування, з викладом новин, розповіддю про окремі факти і події свого життя, з висловленням власних міркувань та почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію партнера по письмовому спілкуванню; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми;

передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, в листі з тим, щоб подякувати, висловити жаль з якогось приводу, відмовитися від замовлення, вибачитися;

переписати інформацію із телефонної книги, розкладу руху, із оголошення;

передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця);

написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє
Виходячи з вищезазначеного, рекомендуємо:


  • Формувати в учнів комунікативну компетенцію, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур та цивілізацій сучасного світу через дотримання європейського та світового освітнього стандарту.

  • Поглиблювати опанування учнями умінь мовлення на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах діяльності: читанні та письмі відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

  • Сприяти оволодінню учнями іншомовним спілкуванням, що передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції на основі мовних, лінгвокраїнознавчих, країнознавчих знань та навичок мовлення через впровадження зовнішнього незалежного оцінювання у освітню систему України.

  • Створювати сприятливі умови для розуміння та засвоєння комунікативних функцій засобів спілкування для їх конкретного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміння самостійно відбирати саме ті мовні і мовленнєві засоби, що є оптимальними для реалізації комунікативного наміру та адекватними в соціально-функціональному плані ситуації спілкування на основі систематичної підготовки до тестування.Кафедра методики викладання

філологічних дисциплін ІППОЧО

Схожі:

Рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи