Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції icon

Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції
Скачати 109.05 Kb.
НазваНаказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції
Дата10.08.2012
Розмір109.05 Kb.
ТипНаказ
Чернівецька обласна державна адміністрація

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИНАКАЗ04.04.2012 м. Чернівці № 223


Про підсумки проведення регіональної

науково-практичної конференції

«Стратегічні орієнтири розвитку

неперервної екологічної освіти у

навчальних закладах Чернівецької

області»


На виконання наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 20.02.2012 № 106 «Про проведення регіональної науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області» 22 березня 2012 року проведено регіональну науково-практичну конференцію «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області».

На конференції проводилось обговорення особливостей цілей, завдань, вибору форм та методів, а також прогнозування результатів неперервної екологічної освіти, які були окреслені у проекті регіональної Концепції екологічної освіти та виховання.

У регіональній науково-практичній конференції взяли участь науковці з 23 вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти України, педагоги загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів області, фахівці й наукові співробітники Національних природних парків «Хотинський» та «Вижницький», представники Всеукраїнської екологічної ліги і Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта».

Під час роботи конференції працювало три секції: «Сучасна екологічна освіта учнів у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», «Концептуальні засади неперервної екологічної освіти студентів професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, дорослих», «Регіональні аспекти розвитку екологічної освіти Буковинського регіону». На секціях обговорено стан та перспективи розвитку неперервної екологічної освіти в навчальних закладах області.

Метою регіональної Концепції є моделювання освітньо-виховного процесу екологічної освіти та виховання в системі освіти Чернівецької області, залучення громадськості та зацікавлених організацій до вирішення проблем екологічної освіти, просвіти та виховання. Концепція є стратегічним документом, який відкриває можливості для розробки Програми розвитку екологічної освіти та виховання в області та в окремо взятих навчальних закладах, враховуючи їх специфіку, тип, соціально-економічні, культурні, природні умови району.

Учасниками конференції відзначено, що шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту, охоплення всіх вікових категорій, соціальних та професійних груп населення, багаторівневість засвоєння екологічних знань (дошкільна, шкільна, позашкільна, вища, післядипломна екологічна освіта). Досконаліше й глибше освоїти екологічну освіту, зрозуміти її закони допомагає регіональне спрямування.

За результатами роботи регіональної науково-практичної конференції прийнято рекомендації.

У зв’язку з вищезазначеним,

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити рекомендації регіональної науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області», що додаються.

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

2.1. Урахувати до 15.04.2012 при організації роботи Інституту рекомендації регіональної науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області».

2.2. До 01.05.2012, спільно з обласним центром еколого–натуралістичної творчості учнівської молоді (Л.Ю. Головченко), підготувати проект Регіональної концепції екологічної освіти і виховання з урахуванням пропозицій учасників конференції до затвердження Головним управлінням освіти і науки.

2.3. Опублікувати до 01.05.2012 в науково-методичному журналі ІППО Чернівецької області «Освітній простір» наукові статті з проблеми конференції.

2.4. Підготувати до 15.04.2012 до друку збірник матеріалів науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області».

3. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької, Глибоцької, Сторожинецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, керівникам закладів освіти обласного підпорядкування:

3.1 Створити до 01.09.2012 організаційно-управлінські умови для впровадження ефективних моделей неперервної екологічної освіти у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та позашкільних навчальних закладах Чернівецької області відповідно до регіональної Концепції екологічної освіти та виховання.

3.2. Зберегти існуючу мережу шкільних та позашкільних еколого-натуралістичних гуртків з їх навчально-методичною та матеріальною базами. Сприяти раціональному збільшенню чисельності охоплення школярів дитячими об’єднаннями, гуртками екологічного спрямування.

3.3. Забезпечувати постійно активну підтримку, відповідне матеріальне та моральне стимулювання плідної праці педагогів-ентузіастів еколого-натуралістичної роботи.

4. Чернівецькому обласному центру еколого–натуралістичної творчості учнівської молоді:

4.1. Подати до 01.09.2012 Головному управлінню освіти та науки облдержадміністрації пропозиції щодо складу координаційної науково-методичної ради з питань екологічної освіти, організації і проведення природоохоронної роботи з дітьми та учнівською молоддю та забезпечення навчальних закладів інформаційно-аналітичними матеріалами щодо стану довкілля області.

4.2. Підвищувати постійно науково-теоретичний рівень екологічної освіти в позашкільних об'єднаннях шляхом впровадження інноваційних технологій навчання, організації науково-методичних семінарів для педагогічних працівників, розробки методичного забезпечення та співпраці з науковими закладами.

5. Директору Чернівецького обласного центру еколого–натуралістичної творчості учнівської молоді Л.Ю.Головченко відзначити роботу працівників навчального закладу за проведення конференції.

6. Наказ розмістити на інформаційному сайтах Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника – начальника управління змісту навчання і виховання Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Л.М. Тарангул.


Начальник Головного управління М.Й. Бауер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації 04.04.2012 № 223


РЕКОМЕНДАЦІЇ
^

регіональної науково-практичної конференції


«Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у

навчальних закладах Чернівецької області»

22 березня 2012 р.


Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту.

Метою конференції є обговорення особливостей цілей, завдань, вибору форм та методів, а також прогнозування результатів неперервної екологічної освіти, які були окреслені у проекті Регіональної Концепції.

^ Регіональна Концепція передбачає моделювання освітньо-виховного процесу екологічної освіти та виховання в системі освіти Чернівецької області, залучення громадськості та зацікавлених організацій до вирішення проблем екологічної освіти, просвіти та виховання. Концепція є стратегічним документом, який відкриває можливості для розробки Програми розвитку екологічної освіти та виховання в області та в окремо взятих навчальних закладах, враховуючи їх специфіку, тип, соціально-економічні, культурні, природні умови району.

Учасники конференції дійшли висновку, що ключовими завданнями екологічної освіти є:

 • формування екологічного світогляду та розвиток екологічної культури. Основними механізмами при цьому вважаються: сімейно-родинне виховання, екологічне просвітництво, екологізація навчальних дисциплін та програм роботи різнопрофільних об’єднань, міждисциплінарна інтеграція, професійна екологічна підготовка через базову екологічну освіту;

 • ефективне використання навчально-виховних можливостей всіх предметів;

 • єдність дій педагогів, учнівського та студентського колективів на основі краєзнавчого принципу навчання з урахуванням особливостей краю;

 • поступове поетапне реформування екологічної освіти та виховання особистості на наукових і духовних принципах з урахуванням регіональних проблем, національних традицій та світового досвіду;

 • професійна підготовка спеціалістів відповідного профілю;

 • створення єдиного інформаційного простору для обміну інформацією у галузі екологічної освіти та виховання, охорони навколишнього середовища, а також перспективним досвідом роботи;

 • розробка цільових програм, проектів, орієнтованих на різні вікові та фахові групи;

 • поглиблення змісту науково-методичних розробок, навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань здійснення екологічної освіти;

 • використання в еколого-освітній діяльності широкого розмаїття духовних, нематеріальних цінностей природи: естетичних, наукових, релігійних, культурних, патріотичних, виховних тощо;

 • сприяння вирішенню місцевих та регіональних екологічних проблем;

 • розвиток партнерських зв’язків і співробітництва, в тому числі і міжнародних, у галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації;

 • постійний розвиток та зміцнення навчально-матеріальної бази для проведення ефективної екологічної освіти та виховання на сучасному рівні, що акумулює відповідний національний та зарубіжний досвід.


У результаті обговорення та обміну досвідом учасники конференції прийняли такі рекомендації:

 1. Головному управлінню освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації:

  1. Затвердити регіональну Концепцію екологічної освіти і виховання.

Термін: до 1.05.2012

  1. Створити координаційну науково-методичну раду з питань екологічної освіти, організації і проведення природоохоронної роботи з дітьми та учнівською молоддю, забезпечення навчальних закладів інформаційно-аналітичними матеріалами про стан довкілля області.

Термін: до 1.09.2012

  1. Створити організаційно-управлінські умови для впровадження ефективних моделей, педагогічних технологій, форм та методів екологічної освіти і виховання в навчальних закладах Чернівецької області.

Термін: постійно

  1. Зберегти існуючу мережу шкільних та позашкільних еколого-натуралістичних гуртків, з їх навчально-методичною та матеріальною базами, педагогічними кадрами і дитячими об’єднаннями та сприяти раціональному збільшенню чисельності охоплення ними школярів.

Термін: постійно.

  1. Забезпечити активну підтримку та відповідне матеріальне і моральне стимулювання плідної праці педагогів-ентузіастів еколого-натуралістичної роботи.

Термін: постійно.

  1. Сприяти впровадженню в області проектно-цільових методів управління навчальними закладами, в яких системо-утворюючим фактором діяльності є екологічна складова.

Термін: постійно.


2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

  1. Ураховувати положення регіональної Концепції екологічної освіти і виховання при організації та здійсненні навчально-методичної роботи педагогічних працівників інституту.

Термін: постійно.

  1. Розробити обласну Програму комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління в закладах освіти на період 2013-2017 рр.

Термін: до 1.11.2012

  1. Підвищувати рівень екологічної освіченості педагогів, запроваджувати програми інтегрованих спецкурсів для педпрацівників з питань формування екологічного світогляду та екологічної культури.

Термін: постійно.

  1. Враховувати у змісті підготовки педагогічних працівників області новітні наукові досягнення екологічної науки, питання екологічної психології підлітків, педагогіки співробітництва, сучасні методики викладання предмета, а також широко застосовувати інформаційні технології у навчанні.

Термін: постійно.

  1. Сприяти доступу педпрацівників до інформації про довкілля та проблеми його захисту, посилити правову підготовку педагогічних і керівних кадрів з питань сталого розвитку в частині екологічного права і обов’язків.

Термін: постійно.

  1. Організовувати та проводити форуми, семінари, конференції, «круглі столи» з питань екологічної освіти із залученням працівників навчальних закладів різних типів.

Термін: постійно.

  1. Посилити увагу методичних працівників Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області до якості викладання екології в профільних навчальних закладах.

Термін: постійно.

  1. Розробити до методичні рекомендації для педагогічних працівників області з питань упровадження екологічної складової в зміст навчання та виховання.

Термін: постійно.

 1. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Сторожинецької, Глибоцької, Кельменецької райдержадміністрацій, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністра­цій:

  1. Створити до організаційно-управлінські умови для реалізації основних принципів екологічної освіти і виховання.

Термін: постійно.

  1. Розробити районні (міські) Програми комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління в закладах освіти на період 2013-2017 з урахуванням необхідності збільшення екологічної складової у варіативній частині навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Термін: до 01.01.2013

  1. Підвищити ефективність природоохоронної роботи, екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді шляхом впровадження передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес.

Термін: постійно

 1. ^ Обласному центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:

  1. Підвищити науково-теоретичний рівень екологічної освіти в позашкільних об’єднаннях, шляхом впровадження інноваційних технологій, організацію науково-методичних семінарів, вдосконалення методичного забезпечення та співпрацю з науковими закладами.

Термін: постійно.

  1. Практикувати співпрацю навчальних закладів з державними природоохоронними організаціями і громадськими екологічними товариствами з активним залученням їх працівників та активістів до процесу екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури неповнолітніх, участі в природозахисних заходах, конференціях, семінарах.

Термін: постійно.

  1. Організувати планомірне впровадження в навчально-виховний процес у закладах освіти області кращих педагогічних інновацій, методик та новітніх технологій з метою досягнення ефективності та якості екологічної освіти і виховання.

Термін: постійно.

  1. Організувати залучення педагогічних та учнівських колективів навчальних закладів до активної участі у Всеукраїнських і Міжнародних масових еколого-натуралістичних заходах (екологічних акціях, естафетах, експедиціях, походах, польових практиках, конкурсах, конкурсах-оглядах і конкурсах-захистах, науково-освітніх проектах та дослідницько-експериментальних програмах, біологічних стажуваннях, чемпіонатах, моніторингах, операціях, святах, фестивалях, виставках-презентаціях, виставках-ярмарках, кампаніях, конференціях тощо) відповідно до Умов та Положень, визначених їх організаторами.

Термін: постійно


Схожі:

Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconНаказ №645 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції «Освітній моніторинг в умовах модернізації загальної середньої освіти: теоретично-практичні аспекти»
Чернівецької обласної державної адміністрації 30 листопада 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconНаказ №32 Про проведення регіональної науково-практичної конференції лідерів учнівського самоврядування «Проектні технології як засіб формування життєвих компетентностей лідерів учнівського самоврядування»
Чернівецької області на 2013 р та з метою підтримки розвитку учнівського самоврядування, ознайомлення з успішною практикою проектної...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconЗвіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів на...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconНаказ №441 Про підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна профільна освіта: традиції та інновації»
«Сучасна профільна освіта: традиції та інновації» 29-30 листопада 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Четверта міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”. Проводиться за планом проведення науково-методичних...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Назва заходу: VІІ міжнародна науково-методична конференція “Культура здоров’я”. Проводиться за планом проведення науково-методичних...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconЗаява-анкета учасника регіональної науково-практичної конференції
Піб авторів (повістю), посада, науковий ступінь, вчене звання
Наказ №223 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції iconНаказ №134 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Закону України від 17. 01. 2002 №2984-ііі «Про вищу освіту», відповідно до плану роботи Головного управління освіти І науки Чернівецької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи