Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки icon

Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Скачати 98.52 Kb.
НазваЧернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Дата10.08.2012
Розмір98.52 Kb.
ТипДокументи
Чернівецька обласна державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

58010, м.Чернівці, вул. Грушевського,1 ; тел. (00380372) 55-29-66, факс (00380372) 55-18-19

03.09.08р. № 31/289


На № від

Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій


управління освіти Чернівецької відділу освіти

Новодністровської міських рад відділів освіти райдержадміністрацій


Відповідно до листа Мінстерства освіти і науки України від 11.03.2008 р. № 1/9-135 надсилаємо умови проведення Всеукраїнського заочного конкурсу науково-дослідницьких робіт «Юний науковець» і Всеукраїнського конкурсу науково-творчих робіт про 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя.


Заступник начальника

управління освіти і науки А. Ф. Швець


Вик. Овчаренко Г.Ю.

т. 51-14-01


Додаток 1


^ Умови проведення

обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу науково-дослідницьких робіт “Юний науковець”


Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт “Юний науковець” проводиться з метою підтримки та розвитку творчих здібностей талановитої учнівської молоді, стимулювання учнів до наукової та дослідницької діяльності в галузі фізики, залучення обдарованої учнівської молоді до участі в міжнародних конференціях, семінарах.

Організаторами обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу є обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

^

Учасники конкурсуУ конкурсі можуть брати участь учні 9-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, члени наукових товариств та об’єднань, учні-члени Буковинської малої академії наук.

^

Порядок проведення конкурсу1. Конкурс проводиться заочно.


2. Учасникам конкурсу пропонується у своїх науково-пошукових роботах дослідити та висвітлити питання, пов’язані з використанням нових можливостей та методів сучасної оптичної спектроскопії молекул та кристалів.


3. Для участі у конкурсі учасники мають подати до 28 жовтня
2008 року на розгляд оргкомітету наступні матеріали:

- науково-дослідницьку роботу та тези роботи в друкованому вигляді і обов'язково на електронних носіях (CD чи дискеті 3,5 дюйма), оформлені відповідно до вимог, що додаються;

- анкету учасника конкурсу за формою, що додається;

- дві кольорові фотографії (3 х 4 см).


Адреса організаторів: 03186, м. Чернівці вул. Франка, 20, тел. 51-14-01.


Роботи, подані на конкурс, рецензуються і не повертаються.


4. Оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться експертною комісією за такими критеріями:

- складність, науковість;

- системність і повнота у розкритті теми;

- елементи творчості та самостійність;

-стиль, грамотність, якість оформлення.


5. Експертна комісія формується з науково-педагогічних працівників фізичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


^ Визначення та нагородження переможців конкурсу


Переможці конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються дипломами і рекомендуються до участі у ХIX Міжнародній школі-семінарі “Спектроскопія молекул і кристалів”.


Додаток

до умов проведення


^ ВИМОГИ

до написання, оформлення і

подання науково-дослідницьких робіт


Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження - Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 15 роздрукованих сторінок.

Наукова робота має містити рецензії відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста певної галузі).

Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР".

Учасник конкурсу-захисту зобов'язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного закладу; назва навчального закладу; клас; населений пункт.

Тези роботи подаються українською та англійською мовами у друкованому вигляді та обов'язково на електронних носіях - дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраний в текстовому редакторі Word шрифтом Тіmes New Roman розміром 14р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля), за винятком нижнього, - 25 мм.
ФОТО (2 шт.)


3 х 4 см
^

Додаток

до умов проведення конкурсівЗАЯВА-АНКЕТА

учасника Всеукраїнського конкурсу


____________________________________________________


Тема роботи________________________________________________________

___________________________________________________________________

Прізвище___________________________________________________________

Ім'я________________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________

Рік народження____________________________________________________

Участь у Всеукраїнських конкурсах (рік, предмет, тема)___________________

___________________________________________________________________

Територіальне відділення МАН________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад_______________________________

___________________________________________________________________

Навчальний заклад, клас ______________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, посада) _______________________________________

____________________________________________________________________

Домашня адреса______________________________________________________

____________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта__________________________________

Відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон):

Батько: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Мати: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння)___________________

Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ) _______________

Сфера інтересів ______________________________________________________

____________________________________________________________________

В яких вищих учбових закладах Ви мрієте здобути освіту __________________

Додаток 2

^ Умови проведення обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу науково-творчих робіт до 200-річчя
від дня народження М.В.ГоголяОбласний етап Всеукраїнського конкурсу науково-творчих робіт до 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя проводиться з метою популяризації спадщини Миколи Гоголя серед учнівської молоді, формування умінь і навичок літературної та науково-дослідницької роботи, підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів.

Організаторами конкурсу є: управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

^

Порядок та терміни проведення конкурсу1. У конкурсі можуть брати участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, члени наукових товариств та об’єднань, учні-члени Буковинської малої академії наук.


2. На конкурс приймаються оригінальні творчі роботи. Учасники мають право самостійного вибору теми науково-дослідницької роботи у межах творчої діяльності М.В.Гоголя. Автор може представити тільки одну роботу.


3. Конкурс проводиться у таких номінаціях:

дослідження (дослідження життя та творчості письменника);

літературна творчість (нарис, есе).


4. Обласний етап конкурсу проводиться в вересні-жовтні 2008 року у два етапи:

1-й етап (заочний) – попереднє оцінювання науково-творчих робіт;

2-й етап (очний) – захист науково-дослідницьких робіт.

Всеукраїнський конкурс проводиться у листопаді 2008 року – березні 2009 року у два етапи:

1-й етап (заочний) – попереднє оцінювання науково-творчих робіт;

2-й етап (очний) – захист науково-дослідницьких робіт.


5. Для участі в обласному етапі необхідно надіслати до 26 жовтня 2008 року на адресу організаторів конкурсу наступні матеріали:

- роботи, оформлені відповідно до вимог;

- заява-анкета учасника конкурсу за формою, що додається;

- дві кольорові фотографії (3 х 4 см).


Адреса організаторів: 58000, м. Чернівці, І.Франка, 20, Буковинська мала академія наук т. (0372) 51-14-01.

5. Роботи, які не відповідають тематиці конкурсу, оформлені з порушенням встановлених правил, а також ті, які надійдуть несвоєчасно, до участі у конкурсі допускатися не будуть.


Матеріали, подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються.


^ Вимоги до робіт


Науково-творчі роботи повинні бути написані державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

Стиль написання творчих робіт – художньо-публіцистичний.

Дослідницькі роботи повинні ґрунтуватися на певній науковій базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи – 20-30 друкованих сторінок. Обсяг літературних творів: проза – до 10 друкованих сторінок, поезія – до 7 віршів.

Роботи подаються у друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях – дискета 3,5 дюйма, текст на сторінках формату А-4, набраний в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 20 мм.


^ Визначення переможців


1. Оцінка науково-творчих робіт проводиться експертною комісією.

Експертна комісія формується з науково-педагогічних працівників Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


2. Попереднє оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться за такими критеріями:

- актуальність;

- системність і повнота у розкритті теми;

- наявність власних досліджень;

- грамотність викладу та культура оформлення.


3. Твори малої літературної форми оцінюються за критеріями:

- повнота розкриття теми;

- оригінальність образно-художнього мислення;

- композиційна цілісність;

- грамотність викладу та культура оформлення.


4. Для участі у обласному етапі будуть запрошені автори кращих науково-дослідницьких робіт для публічного захисту та переможці конкурсу літературних творів для нагородження.

Захист робіт буде проходити у м. Чернівці. Термін проведення обласного етапу будуть повідомлені додатково.

Для захисту учаснику надається до 10 хвилин. Оцінюється захист за наступними критеріями:

- аргументація вибору теми та розкриття дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника;

- елементи творчості та самостійність;

- активна кваліфікована участь у веденні дискусії.

Захист здійснюється на основі другого примірника роботи.


^ Нагородження переможців конкурсу


Переможці конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації, беруть участь в Всеукраїнському конкурсі науково-творчих робіт до 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя.

Учасники конкурсу відзначаються дипломами учасників та заохочувальними призами.

Кращі науково-творчі роботи будуть видані окремою збіркою.


ФОТО (2 шт.)


3 х 4 см
^

Додаток

до умов проведення конкурсів


ЗАЯВА-АНКЕТА

учасника Всеукраїнського конкурсу


____________________________________________________


Тема роботи________________________________________________________

___________________________________________________________________

Прізвище___________________________________________________________

Ім'я________________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________

Рік народження____________________________________________________

Участь у обласних конкурсах (рік, предмет, тема)___________________

___________________________________________________________________

Територіальне відділення МАН________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад_______________________________

___________________________________________________________________

Навчальний заклад, клас ______________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, посада) _______________________________________

____________________________________________________________________

Домашня адреса______________________________________________________

____________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта__________________________________

Відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон):

Батько: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Мати: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння)___________________

Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ) _______________

Сфера інтересів ______________________________________________________

____________________________________________________________________

В яких вищих учбових закладах Ви мрієте здобути освіту __________________


Схожі:

Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Чернівецька обласна державна адміністрація управління освіти І науки iconЧернівецька обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи