Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії icon

Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії
Скачати 54.74 Kb.
НазваУманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії
Дата10.08.2012
Розмір54.74 Kb.
ТипУрок

Уманець А.І.,

вчитель географії Новодністровської гімназії


ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

В умовах реформування сучасної географічної освіти загострюються проблеми пошуку і втілення в життя нових форм і методів викладання географії. Актуальність їх зростає в зв’язку з введенням в дію нових стандартів шкільної освіти.

Пошуки нових форм і методів навчання ведуться в різних напрямах. Одним з найбільш ефективних методів на сучасному етапі, я вважаю, є інноваційні технології. Їх новаторське значення підкреслюється в багатьох сучасних дослідженнях щодо викладання різних дисциплін, в тому числі географії.

Останнім часом науковці все частіше вживають поняття «педагогічні технології», які дають змогу провести урок з високою ефективністю. З моєї точки зору, їх завдання полягає в тому щоб:

- мати змогу виробити власну систему роботи для формування комплексу знань у кожного учня;

- дати можливість всім гімназистам отримати якісну освіту;

- добирати саме ті технології, які доцільні для конкретного типу уроку та вікових особливостей учнів.

Однією з найефективніших технологій, я вважаю, технологію групового навчання. Саме вона дає змогу створити для кожного учня на уроці ситуацію успіху. При роботі в групі кожен може проявити себе індивідуально, працюючи в колективі. Бажання досягти успіху особисто для себе і для всієї групи подвоює результативність роботи. А коли дитина досягає успіху, вона отримує заряд нової енергії, бажання зростати, сягати нових перемог.

Історична довідка

Групові технології застосовуються ще з середніх віків. У рицарських та церковних школах навчання проводилось групами, але кожному учневі вчитель давав індивідуальне завдання. В той період ця форма називалась індивідуально-груповою.

Сучасні групові технології є продовженням саме тієї форми навчання: досягнення спільної мети на основі індивідуального внеску кожного.

Основне завдання роботи в групі – працювати в колективі, вчитися приймати вироблене спільно і обґрунтоване, чітко сформульоване рішення. І тому дуже важливим моментом в роботі вчителя є необхідність знайти способи, щоб залучити до роботи кожного учасника групи. Розподілити ролі в групі таким чином, щоб дитина-лідер прислухалась до думки інших членів групи, не нав’зуючи власну точку зору.

Тому важливим в організації групової роботи є поділ учнів на групи. Вони мають бути мобільними, не сталими за складом. В залежності від завдань, які будуть виконувати учні, пропоную такі способи:

 • скласти розрізану на частини листівку;

 • за датою народження в певну пору року;

 • за розрахунком ( наприклад 1 – 4, в залежності від необхідної кількості груп);

 • створюю групи сама ( коли йде обговорення «важкої» теми і рівень знань у групі має бути більш-менш рівносильним ).

Важливим моментом є вибір кількості учнів у групі. Я вважаю найбільш

доцільними групи з 5-6 учнів. Якщо кількість непарна є можливість проголосувати за певне рішення. Парна кількість зручна тим, що можна об’єднати учасників у менші групи. Через велику кількість учасників у групі є ймовірність втратити індивідуальність окремих дітей.

Кожен учасник групи має право висловити власну думку ( іноді навіть хибну).

Але обов’язково необхідно дотримуватись правил ведення дискусії. Це закон для кожної групи. Ці правила учні починають засвоювати з 6 класу і зазвичай у наступних класах вже володіють ними досконало.

У чому ж переваги груп різних за кількістю учасників ?

Велика група ( 5 – 6 осіб ):

 • кілька різних точок зору на одну проблему;

 • формування навичок ведення дискусії в колективі;

 • вміння вибрати єдине правильне рішення.

Такі групи доцільно створювати при обговоренні проблем, які необхідно

проаналізувати з різних точок. При викладанні теми «Електроенергетика» у 9 класі я практикую роботу 4 груп по 6 учнів. Завдання для всіх груп: перспективи розвитку енергетики України:

1 група: переваги та недоліки у виробництві електроенергії на ГЕС;

2 група: переваги та недоліки у виробництві електроенергії на ТЕС;

3 група: переваги та недоліки у виробництві електроенергії на АЕС;

4 група: переваги та недоліки альтернативних джерел енергії в Україні.

Середня група ( 3 – 4 учні )

 • більше відчувається внесок кожного у вирішення проблеми;

 • є можливість самооцінки своєї роботи та оцінки товаришами з групи;

 • стимуляція творчого мислення у зв’язку з меншою кількістю поданих ідей.

Такі групи доцільно створювати при використанні прийому «Мозковий

штурм», роботі з картами, під час аналізу статистичного матеріалу.

Наприклад: 8 клас «Опис місцевості за навчальними топографічними картами». Кожна група ( їх є 6 – 8 ), яка складається з 3 осіб, отримує листок топографічної карти. Завдання потрібно скласти так, щоб кожен з 3 учнів був задіяний.

1) Визначити напрям від джерела Білий до:

а) м. Снов;

б) с. Федорівка;

в) гори Цегляна.

2) Визначити крутизну схилів :

а) правого берега р. Соть у квадраті 6914;

б) лівого берега р. Андога у квадраті 6411;

в) правого берега р. Голуба у квадраті 6712.

Таким чином, виконуючи одне завдання індивідуально, отримуємо результат роботи всієї групи.

Робота в парах ( 2 учні ) дає нам:

 • низький рівень розбіжності думок;

 • високий рівень володіння інформацією кожним учасником групи.

Такий поділ найкраще застосовувати при перевірці домашнього завдання, для

первинного закріплення матеріалу, як підсумок на узагальнюючих уроках, при аналізі гіпотетичних ситуацій.

При проведенні дискусії «За і проти» можна об’єднати клас у 2 групи. Одна з них аргументує «За», інша – «Проти».

Наприклад : 9 клас тема «Система розселення».

Тема дискусії : Підвищення якості життя людини – основна причина зростання міських поселень.

Значну роль групові технології відіграють у навчанні учнів роботі з картами атласу, виробленні вмінь їх свідомо читати. Аналізуючи карту колективно кожен індивідуально знайомиться з її легендою, вчиться її читати.

Найчастіше я використовую роботу в групах у 7 класі. Наприклад, при викладанні теми «Загальні особливості клімату Африки», розподіляю завдання таким чином:

1 група дає характеристику типів клімату основних кліматичних поясів;

2 група характеризує типи клімату перехідних поясів;

3 група визначає вплив повітряних мас на клімат Африки;

4 група аналізує вплив морських течій на клімат узбережжя материка.

У зв’язку з тим, що протягом 7 класу вивчається географія всіх материків і над аналогічними завданнями учні працюють систематично, то до закінчення вивчення ними цього курсу повністю завершується формування навичок групової роботи.

Одним із різновидів групової роботи є рольові та ділові ігри. Вони допомагають дітям краще розкритись, обговорити вивчене, проявити особисті якості, часто артистичні здібності.

Наприклад, у 6 класі при вивченні теми «Взаємодія компонентів географічної оболонки» учні із задоволенням беруть участь в уроці-подорожі у казку. Клас об’єднається у 4 групи, які очолюють принцеси-доньки цариці «Географічна оболонка», а їх свита – учасники групи. Всі намагаються розкрити особливості своєї принцеси та показати, як вона дружить зі своїми сестрами.

1 група – «Гідросфера»,

2 група – «Атмосфера»,

3 група – «Літосфера»,

4 група – «Біосфера».

Таким чином, учнями розкриваються взаємозв’язки в географічній оболонці.

Отже, групова форма роботи :

 • сприяє розвитку пізнавальних якостей учнів;

 • сприяє формуванню комунікаційних здібностей;

 • має багато можливостей для отримання досвіду відстоювати власні позиції;

 • розвиває логіку, вчить оперувати беззаперечними фактами та аргументами.

Схожі:

Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconЛ. І. Чернега, вчитель географії зош №5 м. Чернівці Методичні аспекти використання групової діяльності учнів на уроках географії
Сучасна загальноосвітня школа дедалі більше використовує інтерактивні технології навчання, які дають змогу не лише посилити активізацію...
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconОрганізація роботи учнів основної школи з краєзнавчим матеріалом на уроках географії
У статті розкрито особливості організації роботи учнів основної школи з краєзнавчим матеріалом на уроках географії. Подано зразки...
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconПогоджено Заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації Швець А. Ф
Птнз області «Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури»
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconЧернівецький національний університет
Спецкурс з проблем викладання географії у школі (Новітні технології на уроках географії)”
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconСимонова Лідія Миколаївна, директор чплсп. Вона ознайомила учасників семінару з матеріально-технічною базою та навчально-методичним забезпеченням закладу. Гості відвідали відкритий урок
Відповідно до плану роботи оіппо, проведено семінар викладачів української мови та літератури птнз області з проблеми «Організація...
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconРекомендації обласного семінару викладачів української мови та літератури птнз: «Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури»
Нтеграція України у світовий простір потребує постійного вдосконалення національної системи освіти, методології І технології організації...
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconШевчук Сергій Миколайович кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства заступник декана історичного факультету з навчальної роботи
В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». З 2005 по 2008...
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
Основи суспільної географії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Уманець А.І., вчитель географії Новодністровської гімназії організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Об'єкт І предмет економічної І соціальної географії. Місце економічної І соціальної географії в системі географічних наук. Структурна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи