Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці
Сторінка1/3
Дата10.08.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3


Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністраці

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи


Затверджено

рішенням обласної Експертної комісії

науково-методичного Центру

практичної психології і соціальної роботи

Інститут післядипломної педагогічної

освіти Чернівецької області

16 лютого 2012 р.

Протокол № 20

Голова Експертної комісії

Романовська Д.Д. ___________________


^ Комплексна корекційна програма для роботи з першокласниками з вадами розумового розвитку

(адаптована)


Укладачі:

Колесник А.І. методист Глибоцького РАЙВО

Каменюк В.В. соціальний педагог

Суслова Н.О. практичний психолог

Старововчинецький ліцей

Глибоцький район


Чернівці – 2012


ЗМІСТ1.

Пояснювальна записка

4

2.

Навчально-тематичний план та структура занять

7

3.

Конспекти занять

10

3.1

Заняття 1-2

10

3.2

Заняття 3-4

13

3.3

Заняття 5-6

14

3.4

Заняття 7-8

16

3.5

Заняття 9-10

17

3.6

Заняття 11-12

19

3.7

Заняття 13-14

21

3.8

Заняття 15-16

22

3.9

Заняття 17-18

24

3.10

Заняття 19-20

25

3.11

Заняття 21-22

26

3.12

Заняття 23-24

27

3.13

Заняття 25-26

28

3.14

Заняття 27-28

29

3.15

Заняття 29-30

30

4.

Методичні рекомендації

31

5.

Література

33

6.

Додатки

34

6.1

Додаток 1

34

6.2

Додаток 2

35

6.3

Додаток 3

36

6.4

Додаток 4

37

6.5

Додаток 5

38

6.6

Додаток 6

39^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Одна з основних функцій системи освіти полягає в підготовці підростаючого покоління до самостійного життя. Але підготувати до самостійного життя здорову дитину і дитину з особливими потребами - різні речі. В нашій країні існує мережа спеціальних навчальних закладів. Для дітей, які потребують корекції розумового розвитку це допоміжна школа. Їх завданням є підготовка дітей з особливими потребами до самостійного життя та діяльності в соціальному оточенні у відповідності до суспільних норм.

Та не усі діти з особливими потребами навчаються у таких школах. Дуже багато таких дітей переведені на інклюзивне навчання. Дана форма навчання дає дітям необхідні знання та формує життєво важливі вміння. Фахівці проводять корекційну роботу з учнями з метою розвитку компенсаторних механізмів, відновлення порушених психічних функцій, стимулювання подальшого психічного розвитку. Таким чином педагогічні працівники допомагають вихованцям стати повноцінними членами сім'ї та суспільства.

Діяльність психологічної служби Старововчинецького ліцею спрямована на розв'язання навчально-виховної проблеми школи, адже одним з основних напрямків його роботи є психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Як показує багаторічний досвід роботи - тільки постійна стимуляція пізнавальної активності та створення умов для пізнавальної діяльності дітей з порушеннями розумового розвитку сприяє зменшенню різниці між відхиленнями та нормою та забезпечує в подальшому успішну інтеграцію таких дітей у суспільство.

Метою програми є активізація та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок у першокласників з вадами розумового розвитку.

^ Завдання програми:

 • корекція пізнавальних процесів: відчуттів, сприймання, уваги, пам'яті;

 • корекція, активізація та удосконалення розумових операцій: узагальнення, абстрагування. аналіз, синтез, порівняння, гнучкість, критичність;

 • розвиток комунікативних умінь і навичок;

 • корекція загальної та дрібної моторики рук;

 • поліпшення емоційного стану учнів.

Форми та методи роботи:

 • комунікативні ігри;

 • рухливі ігри;

 • вправи на розвиток моторики;

 • образотворча діяльність;

 • релаксаційні вправи;

 • вправи на розвиток пізнавальної сфери.

Принципи корекції:

 • індивідуальний та диференційований підхід;

 • комплексний вплив;

 • систематичність.

Цільова група: першокласники (молодші школярі), які потребують корекції розумового розвитку.

Діагностика:

Діти переводяться на інклюзивну форму навчання відповідно до висновків та рекомендацій обласної ПМПК. Тому метою діагностики є вивчення шкільної готовності, індивідуальних особливостей інтелектуальної та когнітивної сфери, «зони актуального розвитку» дитини та визначення її «зони найближчого розвитку».

Очікуваний результат:

 • отримання задоволення від гри та спілкування у групі;

 • підвищення пізнавальної активності;

 • позитивне ставлення до оточуючих;

- підвищення рівня розвитку пізнавальних процесів та загальних інтелектуальних здібностей;

- покращення стану загальної та дрібної моторики.

^ Організація корекційної роботи: група до 6-8 дітей, кількість занять -2 на тиждень. Тривалість занять залежить від кількості дітей у групі - від 35 до 45 хв.

Структура заняття:

I. Початковий етап (5-7хв)

 1. Привітання.

 2. Комунікативна гра.

II. Основний етап (20-25хв)

 1. Корекція відчуттів, сприймання.

 2. Корекція уваги, пам'яті.

 3. Удосконалення розумових операцій.

 4. Розвиток моторики.

III. Заключний етап (8-10хв)

 1. Рефлексія. Релаксація.

 2. Традиційне прощання.

Корекційна робота може бути реалізована не лише в груповій формі а також і через індивідуальні заняття (з невеликими корективами: тривалість заняття зменшується до 20-25 хв., може бути змінено кількість та підбір вправ в залежності від індивідуальних особливостей дитини).

Заняття ідуть попарно (1-2, 3-4 і т. д.), повязано це з особливостями розвитку дітей. Відчуття та сприймання формуються уповільнено, об'єм їх зменшений, характерні не диференційованість та інертність. Порушення уваги у дітей, які перенесли органічне ураження головного мозку виражені доволі сильно – увага нестійка, виникають складнощі з її розподілом та переключенням. Типовим джерелом таких порушень є коливання тонусу психічної активності, яке спричинене швидким виснаженням психічних процесів, втомлюваністю. Своєрідним є і процес запам'ятовування – в його основі лежить утворення тимчасових нервових зв'язків у корі головного мозку, які недостатньо міцні, швидко згасають, тому діти-олігофрени швидко забувають вивчене. Мислення також має свої особливості: недостатній розвиток вищих форм пізнавальної діяльності, тобто процесів узагальнення та абстрагування, характерні конкретність мислення та стереотипність дій, відсутні гнучкість та критичність мислення.

Виходячи з вище сказаного, зрозуміло, що основою роботи з дітьми, які потребують корекції розумового розвитку, є багаторазове та постійне повторення, адже досить часто за одне заняття діти не можуть запам'ятати правил гри, способи виконання вправ, засвоїти певні поняття.

До того ж саме попарність занять, досить велика їх насиченість та щільність дає можливість, в залежності від підбору дітей у групі, індивідуальних особливостей їх розвитку, вносити поточні корективи.

Обов'язковою умовою корекційної роботи є участь кожної дитини у кожній грі чи вправі, жодна дитина не має бути обділена увагою. Під час виконання завдань не треба сварити дитину за неправильні дії, обов'язково потрібно знайти за що можна було б похвалити: активність, старанність. Необхідно уникати примусу, якщо діти відволікаються, помиляються. Це означає, що вони просто втомилися і тому краще переключити їхню увагу, дати їм можливість відпочити.

Не забувайте постійно проявляти увагу та любов до кожної дитини.


^ НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ

заняття

Зміст роботи

Сфера впливу

1 - 2

1. Привітання «Долоньки»

2. Вправа «Давайте познайомимось»

3. Вправа-гра «Що чути?»

4. Гра «Чарівна торбинка»

5. Вправа «Сховані малюнки»

6. Цікаві вправи «Для слухняних пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «У лісі»

8. Прощання «Подаруй усмішку!»

Емоційна сфера

Комунікативна

увага

Відчуття

Сприймання

Моторика

Емоційна сфера

3 - 4

1. Привітання «Привіт!»

2. Вправа «Давайте познайомимось»

3. Вправа-гра «Що чути?»

4. Вправа-гра «Скажи, що в тебе в руці»

5. Вправа « Сховані малюнки»

6. Цікаві вправи «Для слухняних пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «Сонечко»

8. Традиційне прощання

Емоційна сфера

Комунікативна

Увага

Відчуття

Сприймання

Моторика

Емоційна сфера

5 - 6

1. Привітання «Долоньки» у парах

2. Вправа «Давайте познайомимось»

3. Вправа «Дзеркало»

4. Вправа-гра «Впізнай на дотик»

5. Вправа «Накладені малюнки»

6. Цікаві вправи «Для слухняних пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «Квіти»

8. Традиційне прощання

Емоційна сфера

Комунікативна

Увага

Відчуття

Сприймання

Моторика

Емоційна сфера

7 - 8

1. Привітання «Привіт!» у парах

2. Вправа «Давайте познайомимось»

3. Вправа-гра «Чарівна торбинка»

4. Вправа-гра «Слухай сигнал »

5. Вправа «Порівняй відрізки»

6. Цікаві завдання «Для слухняних
пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «Небо»

8. Традиційне прощання

Емоційна сфера Комунікативна Відчуття Увага

сприймання Моторика

Емоційна сфера

9 - 10

1. Привітання «Ланцюжок»

2. Гра «Паровозик»

3. Вправа «Що хотів намалювати художник»

4. Вправа «Сіли-встали»

5. Вправа-гра «Чарівна торбинка»

6. Цікаві завдання «Для слухняних
пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «Хмаринки»

8. Традиційне прощання

Емоційна сфера

Комунікативна

Сприймання

Увага

Відчуття

Моторика

Емоційна сфера

11 - 12

1. Привітання «Привіт!» двома руками

2. Гра «Паровозик»

3. Вправа «Дошки Сегена»

4. Гра «Що змінилося?»

5. Вправа «Знайди відмінності»

6. Цікаві завдання «Для слухняних
пальчиків».

7. Рефлексія. Релаксація «Дерево»

8. Прощання «Дзеркало»

Емоційна сфера Комунікативна Сприймання Увага

Моторика

Емоційна сфера

13 - 14

1. Привітання «Долоньки» хлопком

2. Гра «Серце»

3. Гра «Тополя - верба»

4. Вправа «Запам'ятай слова»

5. Вправа «Розсипана абетка»

6. Цікаві завдання «Для слухняних
пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «Птахи»

8. Прощання «Дзеркало»

Емоційна сфера

Комунікативна

Увага

Пам'ять

Сприймання

Моторика

Емоційна сфера

15 - 16

1. Привітання «Долоньки» у парах

2. Гра «Намисто»

3. Гра «Чотири стихії»

4. Вправа «Згадай, що намальовано»

5. Вправа «Хто, що любить їсти»

6. Індивідуальні завдання «Для слухняних
пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «Море»

8. Прощання «Дзеркало»

Емоційна сфера

Комунікативна

Увага

Пам'ять

Мислення

Моторика

Емоційна сфера

17 - 18

1. Привітання «Долоньки» по колу

2. Гра «Мереживо дружби»

3. Вправа «Впізнай букву на дотик»

4. Вправа «Добери пару»

5. Вправа «Чи так буває»

6. Індивідуальні завдання «Для слухняних
пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «Метелик»

8. Прощання «Дзеркало»

Емоційна сфера

Комунікативна

Відчуття

Мислення

Пам'ять

Моторика

Емоційна сфера

19 - 20

1. Привітання «Привіт, друже!»

2. Гра «Зайчик»

3. Вправа «Назви одним словом»

4. Вправа «Чим схожі, чим відрізняються»

5. Гра «Знайди колір»

6. Індивідуальні завдання «Для слухняних
пальчиків»

7. Рефлексія. Релаксація «У полі»

8. Прощання «Портрет»

Емоційна сфера

Комунікативна

Мислення

Пам'ять

Увага

Сприймання Моторика

Емоційна сфера

21 - 22

1. Привітання «Кивок»

2. Гра «Мій котик»

3. Вправа « Придумай назву»

4. Вправа «Добери пару»

5. Гра «Електричний струм»

6. Індивідуальні завдання

7. Рефлексія. Релаксація «На лузі»

8. Прощання «Колективний портрет»

Емоційна сфера

Комунікативна

Мислення

Увага Моторика Емоційна сфера

23 - 24

1. Привітання «Потиск»

2. Гра «Впізнай по голосу»

3. Вправа «знайди таку, як у мене»

4. Вправа «Четвертий зайвий»

5. Вправа «Слухай і виконуй»

6. Індивідуальні завдання

7. Рефлексія. Релаксація «Біля річки»

8. Прощання «Подаруй веселинку»

Емоційна сфера Комунікативна Увага Мислення

Моторика Емоційна сфера

25 - 26

1. Привітання «Вітаю!»»

2. Гра «Жучок»

3. Вправа «Добери пару»

4. Вправа «Що де росте?»

5. Гра «Знайди за вказівкою»

6. Індивідуальні завдання

7. Рефлексія. Релаксація «Дощик»

8. Прощання «Подаруй радість»

Емоційна сфера

Комунікативна

Мислення

Пам'ять Моторика Емоційна сфера

27 -28

1. Привітання «Замочок»

2. Гра «Знайди пару»

3. Гра «Що плаває, а що ні?»

4. Вправа «Оживи картину»

5. Гра «Розвідники»

6. Образотворча діяльність

7.Рефлексія. Релаксація «Вітерець» 8. Прощання «Подаруй любов»

Емоційна сфера

Комунікативна

Мислення

Пам'ять

Емоційна сфера

29 - 30

1. Привітання «Ланцюжок»

2. Гра «Гості»

3. Гра «Що подарували?»

4. Гра «Підкажи, що треба купити?»

5. Вправа «Куди підеш?»

6. Образотворча діяльність

7.Рефлексія. Релаксація «На галявині» 8. Прощання «Подаруй доброту»

Емоційна сфера Комунікативна Мислення Пам'ять

Емоційна сфера^ КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ


ЗАНЯТТЯ 1 - 2

І. Початковий етап

1.1. Привітання «Долоньки»

Мета: створити атмосферу довіри та доброзичливості, радісного настрою; корекція уваги, сприймання, пам'яті.

Хід вправи: тренер повідомляє дітям, що дуже радий їх бачити і хоче привітатися з кожним особисто. Для цього просить покласти руки долоньками догори. Потім підходить до кожного, накриває своїми долонями долоньки дитини і, дивлячись в очі та усміхаючись, вітається називаючи дитину на ім'я. Дитина у відповідь теж вітається називаючи педагога на ім'я та по-батькові.

1.2. Правила (надалі після привітання повторюються на кожному
занятті):

 • Будемо веселими?

 • Будемо!!!

 • Будемо дружними?

 • Будемо!!!

 • Будемо добрими?

 • Будемо!!!

1.3. Вправа-гра «Давайте познайомимось»

Мета: розвиток мимовільної уваги.

Хід гри: 1-й варіант - діти стають у коло. Ведучий пускає по колу м'ячик. Той, у кого в руках м'яч, називає своє ім'я і передає м'яч по колу сусідові. Повернувшись до ведучого м'яч «іде» в зворотному порядку. Потім обирається новий ведучий. Ведучим обов'язково має побувати кожна дитина.

ІІ. Основний етап

  1. Вправа-гра «Що чути?

Мета: розвиток активної уваги.

Хід вправи: 1-й варіант - тренер пропонує дітям заплющити очі і покласти голову на складені на парті руки. Потім створює різні звуки (ходить, відчиняє та зачиняє двері, переставляє стілець, перекладає ключі, гортає сторінки книги і т. д.). За сигналом діти «прокидаються» і по-черзі (до кого торкається ведучий) розповідають які звуки вони почули.

  1. Вправа-гра «Чарівна торбинка»

Мета: розвиток тактильних відчуттів.

Хід вправи: 1-й варіант - тренер пропонує дитині, не заглядаючи, а опустивши руку в торбинку (бажано казкового вигляду), з багатьох дрібних предметів (лінійка, ручка, олівець, клей, каштан, ґудзик, монета, горіх і т. д.) впізнати один, назвати його і тільки після цього вийняти і показати всім. Правильно названий предмет всі вітають оплесками.

  1. Вправа «Сховані малюнки» (додаток 1)Мета: корекція та розвиток сприймання.

Хід вправи: 1-й варіант - дітям пропонується розглянути малюнки з зображенням контурів знайомих предметів, закреслених різноманітними лініями (горизонтальними, вертикальними, косими, спіральними і т. д.) Дитина має побачити, який предмет зображено, назвати та обвести його по контуру. Формат аркушу з зображенням повинен бути не менш ніж А-4, на аркуші не більше одного малюнка. Демонструвати малюнки необхідно почергово (тільки прибравши попередній, пропонувати наступний). Кількість малюнків: 1-2 на кожну дитину. Малюнок кріпиться на дошку. Дитина виходить до дошки та за допомогою «чарівної палички» знімає «чари» «Олівчика-пустунця», який сховав предмет (обводить контур предмета). Кожна дитина обов'язково має взяти участь.

2.4. Цікаві вправи для «слухняних» пальчиків

Мета: розвиток дрібної моторики.

«Пальчикова сім’я» діти розгинають зігнуті в кулак пальці, починаючи з великого та примовляючи:

 • Оцей пальчик - наш дідусь,

 • А оцей - бабуся,

 • Оцей пальчик - наш татусь,

 • А оцей - мамуся,

 • Ну а цей маленький,

 • Їх синок гарненький.

«Пальчики вітаються»: 1-й варіант - кожним пальчиком по черзі торкнутися до великого пальця, далі зібрати пальці в пучечок спочатку на одній руці, потім на другій, потім на обох одночасно;

2-й варіант - скласти руки долонями одна до одної, торкнутися великими пальцями один до одного, вказівними і т. д., потім усіма одночасно.

«Діти бігають» - пальці як у попередній вправі, але тепер їх поставити на стіл і «побігати» спочатку однією рукою, потім іншою, потім обома.

«Окуляри» - утворити два кола з великих та вказівних пальців, з'єднати їх.

«Розмова» - стиснути пальці в кулаки, великі витягнути вгору, звести їх. Всі ці вправи можна поєднати вибудувавши логічну послідовність, що буде сприяти розвитку уяви дітей. Краще зробити це на другому занятті.

ІІІ. Заключний етап

3.1. Рефлексія

Хід проведення: тренер використовує іграшку. Дитина у якої в руках іграшка має можливість висловитися про те, що їй сподобалось чи не сподобалося на занятті. Потім діти стають у коло. Тренер запрошує дитину стати у центр кола, відмічає успіхи її на занятті та пропонує усім оплесками подякувати. Кожна дитина обов'язково має висловитися та побувати в центрі кола.

3.2. Релаксація «У лісі»

Хід проведення: 1-й варіант - дітям пропонується розслабитися та переглянути зображення лісу слухаючи при цьому опис лісу тренером та музичний супровід «Звуки живої природи»;

2-й варіант - дітям пропонується заплющити очі.

3.3. Традиційне прощання «Подаруй усмішку»

Мета: створення позитивного емоційного настрою.

Хід вправи: діти стоять у колі та тримають перед собою складені «човником» долоньки. Тренер «дарує усмішку» дитині-сусідові, кладучи у долоні, та передає далі по колу. Коли тренер отримує вже з іншого боку «усмішку» він говорить, що дарував одну усмішку, а отримав цілу жменю і пропонує дітям не тримати усмішки, а відпустити їх, щоб усім навколо було весело. Всі піднімають руки вгору з відкритими долонями і аплодують.

  1   2   3

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Заняття Толерантність: що це?
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Програма розроблена для дітей 4-6 років. Вона складається з 13 занять. Тривалість заняття 30 хв
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Вирішити дану проблему кожній дитині покликана допомогти програма спецкурсу «я І світ професій»
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністраці iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20
У завданнях 1-8 оберіть одну правильну відповідь І позначте її у бланку відповідей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи