Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Сторінка1/4
Дата10.08.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи


«Затверджено»

Рішенням обласної експертної комісії

Центр практичної психології і

соціальної роботи ОІППОЧО

від 16 лютого 2012 р.

Протокол № 20

Голова обласної експертної комісії

_____________Романовська Д.Д.


Програма на тему:


«Розвиток толерантної особистості як основа формування гармонійного індивіда»


Автор-упорядник:

практичний психолог вищоїкатегорії

методист районного методичного кабінету

^ Лопанчук Ж.О.


смт. Кельменці

2012


ЗМІСТ

Пояснювальна записка………………………………………….................................. 3

Заняття 1. Толерантність: що це?.................................................................................. 5

Заняття 2. Буковинська толерантність як українознавча категорія……………….. 7

Заняття 3. Толерантна особистість………………………………………................... 9

Заняття 4. «Я» і група: толерантність до себе. Почуття власної гідності………….. 12

Заняття 5. «Я» і група: толерантність до себе та до інших. Самопізнання……….... 15

Заняття 6. «Я» і група: толерантність. До себе і до інших. Толерантне спілкування……………………………………………………………………………... 18

Заняття 7. Толерантність до інших: різні світи ………………………………………21

Заняття 8. Толерантність до інших: учимося співчувати …………………………. 24

Заняття 9. Межі толерантності…………………………………………................... 26

Заняття 10. Підсумкове заняття………………………………………..................... 28

Список використаної літератури............................................................................ 30

Додатки..................................................................................................................... 31


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Толерантність особливо важлива в сучасному світі, який характеризується глобалізацією економіки і зростаючою мобільністю, швидким розвитком комунікації, інтеграції та взаємозалежності, великомасштабними міграційними процесами і переміщенням населення, урбанізацією і трансформуванням соціальних моделей. Оскільки кожна частина світу характеризується різноманіттям, ескалація нетерпимості та розбрату потенційно загрожує всім регіонам. Від такої загрози неможливо відмежуватися національними кордонами, тому що вона має глобальний характер.

Одним із перших, хто зацікавився проблемами толерантності в Україні, були працівники Інституту соціології НАН України. У квітні 1992 року з метою аналізу проблеми національних відносин в Украї­ні було проведено дослідження, яке дало змогу виміряти рівень наці­ональної толерантності як основи міжнародної поведінки. Отримані дані свідчили, що соціально-психологічна основа демократичного розвитку не така вже й благополучна, як здається. По-перше, насе­лення України характеризується значно нижчим рівнем толерантно­сті стосовно всіх національностей, ніж, наприклад, населення США. По-друге, результати моніторингу виявляють украй несприятливу тенденцію зростання відчуження населення України практично від усіх національностей.

Цікавим і актуальним є досвід оволодіння засадами толерантності в студентському середовищі, висвітлений у статтях Л. Завірюхи,кан­дидата педагогічних наук, доцента Відкритого міжнародного універ­ситету розвитку людини «Україна». У своїх статтях Л.Завірюха розкри­ває суть толерантності, освітні проблеми її виховання. Стосовно остан­нього вона зазначає: «Брак досвіду, культури спілкування, незнання причин міжкультурних і людських розходжень породжують нетолерантність. Єдиний спосіб протистояти цьому - підняти культурний і освітній рівень».

Тому, виховання особистості школяра полягає не лише в прищеплюванні культурних навичок, а у розвитку вмінь вчити людину шанобливо ставитися до людей і до справи по-людськи, по правді. Якою буде сучасна молодь, яким стане суспільство в найближчі 10 років -толерантним чи готовим вороже відреагувати у конфлікті, поважаючою культурно-національні традиції чи позбавленою любові? Як допомогти сучасним підліткам набути реального позитивного досвіду у складному процесі соціалізації? Знайти відповіді на ці питання практичному психологу і допоможе даний цикл занять.

Мета: формування та розвиток уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини; виховання толерантності як особистісної якості учнів.

Завдання:

• Ознайомити старшокласників з поняттями «толерантність» і «толерантна особистість», критеріями і соціальними виявами толерантності й нетерпимості, показати значення толерантної поведінки у взаємодії з людьми, а також у різних життєвих сферах.


• Навчити учасників конкретних прийомів, що допомагають розвинути в собі якості толерантної особистості.

• Розвивати уяву, здатність до емпатії, співпереживання і співчуття, довіру, гідність і самопізнання як елементи толерантності в контексті взаємин з іншими.

^ Форми і методи роботи: інформаційні повідомлення, обговорення, дискусія, мозковий штурм, ігри, робота у групах, опитувальники.


Структура програми:


заняття

Тема заняття

Час

проведенняТолерантність: що це?

1 год.Буковинська толерантність як українознавча категорія

1 год.Толерантна особистість

1 год.«Я» і група: толерантність до себе. Почуття власної гідності

2 год.«Я» і група: толерантність до себе та до інших. Самопізнання

2 год.«Я» і група: толерантність. До себе і до інших. Толерантне спілкування

2 год.Толерантність до інших: різні світи

2 год.Толерантність до інших: учимося співчувати

1 год.Межі толерантності

2 год.Підсумкове заняття

1 год.

Всього:

15 год.^ Прогнозовані результати та оцінка ефективності програми.

На початку і наприкінці тренінгу проводиться діагностика за методикою В. Бойко «Методика діагностики комунікативної установки», з метою вивчення рівня комунікабельності. За результатами проведеної корекційної роботи виявляються якісні зміни за шкалами «Завуальована жорстокість у ставленні до людей» і «Відкрита жорстокість». І це невипадково. Зниження показників цих шкал свідчить про те, людина позитивно налаштована на контакт з іншими, ставиться з розумінням до проблем та потреб оточуючих. Так формується позитивна комунікативна установка. Зміни за шкалами «Неприйняття або нерозуміння індивідуальності людини» і «Невміння приховати неприємні відчуття у спілкуванні з некомунікабельними партнерами» свідчать про ефективність тренінгу в роботі з комунікативними якостями й навичками особистості. А це необхідна складова технології формування толерантності особистості в умовах навчання та виховання у полікультурному середовищі.


Заняття 1

^ Тема. Толерантність: що це?

Мета. Ознайомити підлітків з поняттям «толерантність»; стимулювати уяву учасників у пошуках власного розуміння толерантності трьома способами:

- на основі вироблення «наукового визначення»,

- за допомогою експресивної форми,

- з використанням асоціативного ряду.

Тривалість: 1 год.

Хід роботи

1. Вступна частина (15 хв.)

Процедура проведення:

Виробляються та приймаються правила роботи у групі (додаток 1).

Ведучий розповідає учасникам групи про те, що таке «толерантність» та

«інтолерантність» (чи нетерпимість), про їх вияви та про наслідки нетерпимості та представляє написані на дошці цілі тренінгу та розповідає про них.

2. Знайомство. Вправа «Снігова куля» (5 хв.)

Ведучий пропонує учасникам представитися так, як би їм хотілося, щоб їх називали у групі (наприклад, використовувати псевдоніми).

Учасники групи сидять у колі. Першим представляється ведучий. Потім той, хто сидить ліворуч від нього, називає ім'я ведучого і своє ім'я. Кожен наступний учасник називає по черзі імена всіх, хто представлявся до нього. Таким чином, учасник, що замикає коло, має назвати імена всіх членів групи.

3. Вправа «Чим ми схожі» (5 хв.)

Цілі: створення невимушеної, доброзичливої атмосфери у групі; підвищення внутрішньої групової довіри і згуртованості членів групи.

Процедура проведення: члени групи сидять у колі. Ведучий запрошує в коло одного з учасників на основі якої-небудь реальної чи уявлюваної подібності із собою. Наприклад: «Іринко, вийди, будь ласка, до мене, тому що в нас із тобою однаковий колір волосся (або ми схожі тим, що ми жителі Землі, або ми одного зросту тощо)». Світлана виходить у коло і запрошує вийти кого-небудь з учасників у такий ж самий спосіб. Гра триває доти, доки всі члени групи не стануть у колі.

4. Вправа «Компліменти» (5 хв.)

Процедура проведення: ведучий пропонує учасникам щиро зробити компліменти одне одному та наголошує на тому, що комплімент двічі одній і тій ж людині не проговорювати. Він кидає м'яч одному з учасників і говорить йому комплімент. Наприклад: «Дмитрику, ти дуже справедлива людина» чи «Катю, у тебе чудова зачіска». Інший учасник кидає м'яча тому, кому хоче висловити комплімент і так далі. Важливо простежити, щоб комплімент був сказаний кожному учасникові.

5. Вправа «Що таке «толерантність?» (10 хв.)

Цілі: дати можливість учасникам сформулювати наукове поняття толерантності; показати багатоаспектність поняття «толерантність».


Обладнання: визначення толерантності, написані на ватмані (додаток 2).

Підготовка: написати визначення толерантності на великих аркушах і прикріпити їх перед початком заняття до дошки чи до стін зворотним боком до аудиторії.

Процедура проведення: учасники групи мають виробити в результаті «мозкового штурму» своє визначення толерантності. Визначення повинні бути короткими та ємними. Тренер групи обирає секретаря, який на ватмані записує висловлювання усіх учасників.

Після того, як учасники представлять свої формулювання, ведучий повертає заздалегідь заготовлені визначення «обличчям» до аудиторії. Учасники мають можливість ознайомитися з існуючими визначеннями і висловити своє ставлення до них.

Питання для обговорення.

• Що відрізняє кожне визначення?

• Чи є щось, що поєднує якісь із запропонованих визначень?

• Яке визначення найбільш вдале?

• Чи можна дати одне визначення поняттю «толерантність»?

Під час обговорення зверніть увагу на наступні моменти:

• Поняття «толерантність» має безліч аспектів.

• Кожне з визначень виявило якусь грань толерантності.

6. Рефлексія заняття (5 хв.)

Дехто з вас уперше ознайомилися з поняттям «толерантність». Яке з визначень толерантності викликало у вас найбільший відгук? Чи є для вас тема толерантності актуальною, і якщо так, то чому? Від кого, на вашу думку залежить толерантність суспільства?


Заняття 2

^ Тема.Буковинська толерантність як українознавча категорія.

Мета. Ознайомити підлітків з визначенням та особливостями « Буковинської толерантності»; поглибити знання поняття «толерантність», стимулювати уяву учасників у пошуках власного розуміння толерантності трьома способами:

- на основі вироблення «наукового визначення»,

- за допомогою експресивної форми,

- з використанням асоціативного ряду.

Тривалість: 1 год.

Хід роботи

1. Вправа «Музичний ритм» (5 хв.)

Мета: підвищення тонусу та згуртованості групи

Процедура проведення: учасники стоять у колі. Ведучий кілька разів плескає в долоні з певною швидкістю, задаючи ритм, який група повинна підтримати в такий спосіб: учасник, що знаходиться праворуч ведучого, робить один плеск, за ним наступний і т.д., так, аби створювалося відчуття, начебто в заданому ритмі плескає одна людина, а не всі члени групи по черзі. Ця вправа рідко вдається з першого разу. Після кількох спробних кіл зі гри поступово вибувають учасники, які порушують загальний ритм.

Модифікація вправи. Ведучий плескає в долоні яку-небудь нескладну музичну фразу. Потім кожний по черзі її повторює можливе одночасне відбивання ритму всією групою.

2. Вправа «Пантоміма толерантності» (10 хв.)

Мета: продовження роботи з визначеннями толерантності; розвиток фантазії, експресивних способів самовираження.

Обладнання: написані на окремих аркушах паперу кілька визначень толерантності, усе, що може придатися для пантоміми – мотузки, стрічка, інструментарій для малювання.

Процедура проведення: усі учасники діляться на підгрупи за розрахунком пір року (розпочинаємо із зими, весни, літа, осені).

Кожна з підгруп одержує одне з визначень поняття толерантності, вивішених на дошці.

Завдання полягає в тому, щоб пантомімою зобразити це визначення таким чином, щоб інші учасники здогадалися, про яке саме визначення йдеться. Час на підготовку – 5 хвилин.

Питання для обговорення:

• Яка пантоміма була найбільше «однозначною» і не викликала труднощів під час угадування?

• Яких труднощів зазнали групи під час придумування пантоміми?

3. Інформаційне повідомлення«Буковинська толерантність як українознавча категорія»(додаток 3 ), (10 хв.)

4. Вправа «Символ Буковинської толерантності» (10 хв.)

Мета: продовження роботи з визначеннями Буковинської толерантності; розвиток фантазії, експресивних способів самовираження.

Обладнання: папір, кольорові олівці чи фломастери, ножиці, скоч.

Процедура проведення: на попередньому етапі учасники виробили власні визначення толерантності й ознайомилися з особливостями Буковинської толерантності, як українознавчої категорії. Ведучий відзначає, що обговорення проходило на інтелектуальному, абстрактному рівні. Наступна вправа допоможе підійти до цього поняття з іншого боку — учасники мають створити символ толерантності.

Кожний учасник спробує самостійно намалювати знак Буковинської толерантності, що міг б друкуватися на суперобкладинках, політичних документах, регіональних та районних гербах. Процес малювання триває 5—7 хв.

Після завершення роботи учасники обґрунтовують, чому саме їх зображення заслуговує на найвищу оцінку, яку інформацію несе в собі даний символ. По завершенню вправи малюнки розміщуються на оглядовому стенді.

5. Вправа "Сліпий і поводир" (10 хв.)

Мета: емоційне розвантаження учасників групи, дати учасникам зрозуміти на скільки є необхідною підтримка соціуму.

Учасники розбиваються на пари "сліпий-поводир". "Сліпий" заплющує очі. Завдання "поводиря": провести "сліпого" по уявній будівлі, де відбувається заняття (остерігаючи "сліпого", попереджаючи про повороти, сходи і т. ін.), запропонувати відгадати різні об'єкти на шляху, запитуючи: "Що це таке?". Потім учасники міняються ролями.

У ході обговорення необхідно запитати учасників: чи не було їм лячно? чи впевнено вони почувалися? наскільки легко вони довірились один одному? наскільки переймалися відповідальністю за безпеку іншого? які були їхні відчуття при тактильній формі знайомства з предметами?

Обговорення з підлітками-учасниками, що їм заважає бути щирими з іншими людьми? Що, на їх думку, сприяє відкритості у спілкуванні з іншими людьми?

6. Рефлексія заняття(5 хв.)

• Що нового ви довідалися про поняття «толерантність» порівняно з

попереднім заняттям?

• Які сторони й аспекти толерантності найкраще характеризують це

поняття?

• В чому особливості толерантності Буковини?


Заняття 3

^ Тема. Толерантна особистість.

Мета. Дати визначення уявлення про особливості толерантної та інтолерантної особистості й основних розбіжностей між ними.

Тривалість: 1 год.

Хід роботи

1. Вправа «Перевтілення» (5 хв.)

Мета: самопізнання і самовираження за допомогою метафоричних засобів.

Процедура проведення: учасники сидять у колі. Ведучий пропонує учасникам завершити наступні речення: «Якби я був водою, то був би …. (чистою, прозорою, живильною, каламутною…), «Якби я був книгою, то був би... (словником, томиком віршів...)»; «Якби я був би деревом, то був би …. (плодовитим, дикорослим, культурним…), «Якби я був їжею, то був би... (м’ясом, кашею, пиріжком, картоплею…)»; «Якби я був дорослим, то був би...» (інші варіанти — піснею чи музикою, явищем природи, видом транспорту...). Усі учасники групи відповідають по колу.

2. Вправа «Риси толерантної особистості» (10 хв.)

Мета: ознайомити учасників з основними рисами толерантної особистості; дати можливість підліткам оцінити ступінь своєї толерантності.

Обладнання: бланки опитувальника для кожного учасника (додаток 4).

Підготовка: бланк опитувальника з колонкою В на великому аркуші прикріплюється на дошку чи стіну.

Процедура проведення: учасники одержують бланки опитувальника.

Ведучий пояснює, що 15 характеристик, перерахованих тут, властиві толерантній особистості.

Інструкція: Спочатку в колонку А поставте: «+» навпроти тих трьох рис, що, на вашу думку, характерні для вас найбільше; «О» навпроти тих трьох рис, що у вас найменш виражені.

Потім у колонку В поставте: «+» навпроти тих трьох рис, що, на ваш погляд, найхарактерніші, для толерантної особистості.

На заповнення опитувальника дається 3-5 хвилин.

Потім ведучий заповнює заздалегідь підготовлений бланк опитувальника, прикріплений на дошку. Для цього він просить підняти руки тих, хто відзначив у колонці В першу якість. Кількість відповідей підраховується і заноситься в колонку бланка. У такий же спосіб підраховується кількість відповідей за кожною якістю. Ті три якості, що набрали найбільшу кількість балів, і є ядром толерантної особистості (з погляду даної групи).

Учасники одержують можливість: порівняти уявлення про толерантну особистість кожного з членів групи із загально груповим уявленням та порівняти уявлення про себе («+» у колонку «А») з портретом толерантної особистості, створеним групою.

3. Вправа «Чим відрізняється толерантна особистість від інтолерантної» (10 хв.)

Мета: ознайомлення з уявленням відомих психологів про толерантну особистість.

Процедура проведення: ведучий читає лекцію про основні відмінності толерантної особистості від інтолерантної (додаток 5).

4. Притча: «Тож зробімо світ толерантним !» (5 хв.)

„Спочатку у світі все було тихо і спокійно. Земля, здавалося, була засипана кольоровим камінням. Але, придивившись, можна було побачити, що це було не каміння, а маленькі люди, які зовсім не рухалися. Одного разу над Землею подув вітер. Він зігрів людей і вдихнув в них життя і любов. Вони стали рухатися... розглядати один одного... розмовляти один з одним... піклуватися один про одного. Коли вони стали знайомитися зі світом навколо себе, то знайшли на Землі кольорові стрічки. Люди зраділи і почали їх збирати. Одні взяли червоні стрічки, інші – голубі, інші – зелені, а дехто – жовті. Люди радісно пов’язали один одному ці стрічки і сміялися, дивлячись на яскраві кольори. Несподівано подув інший вітер. На цей раз він примусив їх затремтіти від холоду. Вони подивилися один на одного і усвідомили, що мають різний вигляд, і... перестали довіряти один одному.
Червоні зібралися разом і побігли в один бік. Голубі зібралися разом і побігли в інший бік. Зелені зібралися разом і побігли в третій бік. Жовті зібралися разом і побігли в четвертий бік. Всі вони забули про те, що були і піклувалися один про одного. Інші кольори здавалися їм незвичними і небезпечними. Люди побудували стіни, щоб відгородитися одним від інших. Але скоро вони з’ясували, що:
- у червоних є вода, але немає їжі; у голубих є їжа, але немає води; у зелених є дрова для вогнища, але немає житла; у жовтих є житло, але їм нічим зігрітися.

Несподівано з’явився незнайомець і став у самому центрі цієї землі. Від здивовано подивився на людей і на стіни, які їх розділяли, і сказав: „Виходьте! Чого ви боїтеся? Давайте поговоримо один з одним“. Люди подивилися на нього і почали виходити із своїх кутків у центр. Незнайомець сказав: „А тепер скажіть один одному, чим ви можете поділися і що вам потрібно отримати“. Голубі сказали: „Ми можемо поділися їжею, але нам потрібна вода“. Червоні сказали: „Ми можемо поділися водою, але нам потрібна їжа“. Зелені сказали: „Ми можемо поділитися дровами, але нам потрібне житло“. Жовті сказали: „Ми можемо поділитися житлом, але нам нічим нагрітися“.

Тоді незнайомець сказав: „Чому б вам не зібрати все те, що у вас є, і не поділитися ним? Тоді б вам не бракувало води, їжі, тепла і житла “. Люди розговорилися, і любов повернулася. Вони згадали, що колись були друзями, знищили стіни і привітали один одного як старі друзі. Коли люди зрозуміли, що їх розділяють кольори, їм захотілося знищити їх. Але люди знали, що їм буде не вистачати багатств яскравих фарб. Тоді вони змішали всі кольори і сплели красиву райдугу. Вони назвали себе людьми всіх кольорів райдуги. Райдужна стрічка стала їх символом миру “.

Звучить пісня «Мы за мир!» муз. С.Тулікова, слова А.Жарова

5. Вправа «Чарівна крамниця» (10 хв.)

Мета: дати учасникам можливість з'ясувати, яких якостей їм бракує для того, щоб вважатися справді толерантними людьми.

Процедура проведення: попросіть учасників групи уявити, що є крамниця незвичайних «речей»: терпіння, поблажливості, прийняття інших, почуття гумору, чуйності, довіри, альтруїзму, терпимості до розбіжностей, уміння володіти собою, доброзичливості, схильності не засуджувати інших, гуманізму, уміння слухати, допитливості, здатності до співпереживання. Нагадаємо, що з цими якостями група працювала в попередній вправі і бланк із їх переліком усе ще висить на дошці.

Ведучий виступає в ролі продавця, що обмінює одні якості на інші. Викликається один із учасників. Він може придбати одну чи трохи «речей», яких у нього немає. (Це ті якості, що, на думку групи, важливі для толерантної особистості, але відзначені «О» у колонку А опитувальника цього учасника, тобто слабко виражені в нього.) Наприклад, покупець просить у продавця «терпіння». Продавець з'ясовує, скільки йому потрібно «терпіння», навіщо воно йому, у яких випадках він хоче бути «терплячим». Як плату продавець просить у покупця щось замість, наприклад, той може розплатитися «почуттям гумору», якого в нього з надлишком.

5. Рефлексія заняття (5 хв.)

• Які якості притаманні толерантній особистості?

• Які якості характерні для інтолерантної особистості?

• Які умови, на ваш погляд, необхідні для формування толерантної

особистості?


Заняття 4

^ Тема. «Я» і група: толерантність до себе. Почуття власної гідності.

Мета. Показати, як ставлення до себе пов'язане з толерантністю до інших; як толерантність до інших виростає з толерантності до себе і толерантності стосовно партнерів по групі; показати функціональну роль почуття власного достоїнства в системі само ставлення особистості; підтримати процес формування у старшокласників позитивної самооцінки; дати можливість підлітку усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти свій портрет із тим, як його бачать оточуючі; показати, якими способами можна зробити спілкування толерантним.

Тривалість:2 год.

Хід роботи

 1. Вправа«Психоенергетичнапарасолька» (1 хв.)

Мета: підвищення рівня згуртованості, взаєморозуміння і погодженості дій у групі.

В перші хвилини після початку заняття тренер стає перед дітьми, бажано в центрі класної кімнати, і у процесі пояснення намагається уявити, що над групою утворюється своєрідна «парасолька», яка щільно накриває всіх учасників. Мета тренера - упевнено, міцно та стабільно тримати ручку цієї «парасольки» протягом усього уроку.

2. Вправа «Я – вмію…» (5 хв.)

Мета: підвищення настрою і само оцінювання, активізація учасників групи.

Процедура проведення: учасники сидять у колі. Ведучий просить встати тих, хто має певне уміння чи якість (наприклад: «Устаньте всі ті, хто вміє вишивати, кататися на гірських лижах, любить дивитися серіали, мріє навчитися грати у великий теніс», тощо). Інші учасники групи аплодують тим, хто встав.

3. Вправа «Хто похвалить себе краще від усіх» (20 хв.)

Цілі: розвиток навичок ведення позитивного внутрішнього діалогу про самого себе; розвиток здатності до самоаналізу.

Обладнання: бланки з табличками для кожного учасника (додаток 6).

Підготовка: намалювати на дошці велику таблицю, зображену на бланках.

Процедура проведення: Учасники сидять у колі. Ведучий заводить розмову про те, що в кожного бувають приступи нудьги, «кислого» настрою, коли здається, що ти нічого не вартий у цьому житті, нічого в тебе не виходить. У такі моменти забуваються всі власні досягнення, здобуті перемоги, здібності, радісні події. Але кожному з нас є чим пишатися. У психологічному консультуванні є такий прийом, коли психолог разом із клієнтом складає пам'ятку, у яку заносяться достоїнства, досягнення, здібності цієї людини. Коли поганий настрій, то читання пам'ятки додає бадьорості і допомагає оцінювати себе адекватніше. Ведучий пропонує учасникам виконати подібну роботу. Учасникам роздають бланки з таблицями, у яких вони повинні самостійно заповнити наступні графи.

«Мої кращі риси»: у цей стовпчик учасники повинні записати риси чи особливості свого характеру, що їм у собі подобаються і складають їх сильну сторону.

«Мої здібності і таланти»:сюди записуються здібності і таланти в будь-якій сфері, якими людина може пишатися.

«Мої досягнення»: у цій графі записуються досягнення учасника в будь-якій галузі.

Ведучий на свій розсуд (залежно від рівня довіри у групі) пропонує членам групи зачитати свої пам'ятки.

Заповнені пам'ятки залишаються в учасників.

4. Вправа «Невпевнений - упевнений - самовпевнений» (25 хв.)

Мета: дати досвід проживання психологічних станів невпевненості, самовпевненості, упевненості, в собі; досліджувати стилі спілкування, що відповідають цим станам.

Процедура проведення: учасники стоять у колі. Ведучий дає наступну інструкцію: «Іноді ми відчуваємо свою перевагу над іншими людьми і поводимося вкрай самовпевнено, а іноді, буваємо невпевнені в собі і страждаємо від цього. Але можна бути упевненою людиною, не будучи при цьому зарозумілою. Упевнена в собі людина завжди викликає в оточуючих довіру і симпатію. Зараз ми спробуємо відчути кожний із цих станів».

Ведучий ділить учасників на пари. Один із партнерів виконує роль самовпевненої людини, а інший — невпевненої, обираючи таку позу, щоб усім було видно, хто яку роль виконує. Той, хто грає роль «самовпевненого», розповідає своєму партнерові про те, що йому дає відчуття переваги: описує позу, голос, манеру спілкування, думки, учинки, що він може зробити.

Наприклад: «Я гордий. У мене пряма спина. У мене голосний і чіткий голос. Мене мало турбує думка оточуючих. Я звик, щоб мені звільняли дорогу, коли я йду. Я не терплю критики на свою адресу і завжди зможу поставити іншого на місце!»

«Невпевнений» теж розповідає про себе за тим самим планом.

Наприклад: «Я можу дивитися тільки собі під ноги. Мої плечі опущені. Я говорю тихим голосом. Мене немає за що любити, мені здається, усім видно мій стан. У мене не виходить бути цікавим, я не користуюся популярністю».

Потім учасники обмінюються ролями і повторюють процедуру знову. Після цього ведучий пропонує обом партнерам спробувати відчути себе впевненими людьми, що ні над ким не підносяться, але й не почуваються гірше від інших.

На закінчення ведучий звертається до учасників із запитаннями:

• Розкажіть одне одному, що вам найбільше подобається у стані, коли ви «рівні».

• Якою є ваша поведінка, коли ви впевнені в собі?

• Як, ви при цьому почуваєтеся?

• Як спілкуються з іншими невпевнені і самовпевнені люди? Яке вони справляють враження?

• Які основні характеристики впевненої в собі людини? Чим вона відрізняється від самовпевненої? Чи часто ви зустрічали впевнених у собі людей?

• Розкажіть про свої почуття в ролі невпевненої, упевненої і самовпевненої людини.

5. Вправа «Нобелівська премія» (30 хв.)

Мета: підвищення соціальної компетентності підлітків, переживання ситуації відповідальності перед людством, робота з мріями і фантазіями про майбутнє.

Обладнання: папір, письмове приладдя, олівці, фломастери, маркери, скоч, кнопки, пластилін.

Підготовка: написати на дошці чи ватмані пункти «Нобелівського виступу».

Процедура проведення: ведучий розповідає учасникам про Нобелівську премію (додаток 7), а потім пропонує ігрову ситуацію.

Ніхто не знає, які сюрпризи піднесе нам життя. Перенесемося в майбутнє. Уявіть собі, що ви відомий учений чи письменник, громадянський діяч. Нобелівський комітет прийняв рішення про присудження вам почесної премії. Урочисте вручення премії припускає відповідний виступ лауреатів — це є давньою традицією. Через якийсь час бажаючі одержать можливість виступити на церемонії вручення премії з відповідною промовою. Виберіть номінацію, з якої ви б хотіли одержати премію, і підготуйте виступ. Можете використовувати наступну схему.

Ведучий записує на дошці запитання, на основі яких учасники групи

можуть побудувати свій виступ.

• Опишіть зроблене відкриття: наукові досягнення чи літературний твір.

• Поясніть, чому ваш внесок у науку чи літературу, справу миру, дістав таку високу оцінку.

• Виразіть слова подяки тим, хто допоміг вам домогтися подібного результату в роботі.

• Розкажіть про ваші плани на майбутнє.

Під час роботи можуть бути використані олівці, фломастери, пластилін тощо для зображення таблиць, графіків та інших наочних приладь.

Час на підготовку - 10 хв.

Мова кожного лауреата винагороджується оплесками. Після виступу учасники групи ставлять свої запитання «лауреату». Члени групи, що не встигли представити свої досягнення, можуть коротко назвати свою номінацію і пояснити, за що вони одержують премію.

6. Рефлексія заняття (10 хв.)

• Як ставлення до самого себе впливає на ставлення до інших людей?

• Чи легко було знайти в собі які-небудь позитивні риси, здібності й похвалити себе?


Заняття 5

^ Тема. «Я» і група: толерантність до себе та до інших. Самопізнання.

Мета.Сформувати розуміння того, що толерантне ставлення до інших прямопроційне ставленню до власного Я; підтримати процес формування та розвитку у старшокласників позитивної самооцінки; дати можливість підлітку усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти свій портрет із тим, як його бачать оточуючі; показати, якими способами можна зробити спілкування толерантним.

Тривалість: 2 год.

Хід роботи

1. Вправа «Персонізація власного Я з особистістю казкового героя» (10 хв.)

Мета: надати учасникам можливість самовиразитися і саморозкритися в метафоричній формі, одержання зворотного зв'язку від учасників групи, формування навичок точного міжособистісного сприйняття.

Обладнання: м'яка іграшка «Смайл».

Процедура проведення: ведучий пропонує одному з присутніх обрати серед учасників групи людину, що викликає в нього асоціації з яким-небудь персонажем з казки чи героєм мультфільму і кинути йому смайл. При цьому потрібно сказати, кого саме нагадує йому даний учасник (наприклад: «Іринко, мені здається, ти схожа на Попелюшку», «Ігоре, мені здається, що ти схожий на кота Бегемота з «Майстра і Маргарити»). Учасник ловить смайл, після відповіді кидає його іншому, називаючи персонаж, із яким асоціюється ця людина, і так доти, доки смайл не побуває в кожного. Попросіть членів групи запам'ятовувати, від кого вони одержують смайл і що їм при цьому говорять. Останній учасник, до якого потрапив смайл, має кинути його людині, від якої смайл тільки-но був отриманий і

висловити свою думку щодо її асоціації. (Наприклад: «Олександре, ти сказав, що я схожий на крокодила Гену, а насправді я ототожнюю себе з Чеширським

Котом»). Ланцюжок таким чином розкручується у зворотному напрямі.

2. Вправа «Доброзичливі долоньки» (20 хв.)

Мета: одержання зворотного зв'язку від групи, підвищення самооцінювання, самопізнання, можливість зробити приємне іншій людині.

Обладнання: приладдя для малювання.

Процедура проведення: учасники діляться на підгрупи (по п'ять осіб).

Інструкція: «Кожен з вас має обвести свою руку на аркуші і на долоньці написати своє ім'я. Потім ви передаєте свій аркуш сусідові праворуч, а самі одержуєте малюнок від сусіда ліворуч. В одному з «пальчиків» отриманого чужого малюнка ви пишете яку-небудь привабливу, на ваш погляд, якість її власника (наприклад, «Ти дуже добрий», «Ти завжди заступаєшся за слабких», «Мені дуже подобаються твої вірші» тощо). Інша людина робить запис на іншому пальчику тощо, поки аркуш не повернеться до власника».

Вправу можна продовжити. Коли всі написи будуть зроблені, ведучий збирає рисунки і зачитує «компліменти», а група повинна здогадатися, кому

вони призначаються. Наприкінці вправи учасники забирають аркуші зі своїми долоньками.

Питання для обговорення:

• Які почуття в тебе виникли, коли ти читав написи на своїй «руці»?

• Чи всі твої достоїнства, про які написали інші, тобі відомі?

3. Вправа «Чарівна торбина» (20 хв.)

Мета: розкриття, пізнання характерологічних особливостей поведінки однолітків; підвищення внутрішньогрупової довіри.

Процедура проведення: учасники сидять у колі. Тренер пропонує учасникам із торбинки дістати по одному предмету і від його імені охарактезувати господаря. Наприклад: «Я - шпилька, я належу Іринці, тому що вона кожного ранку зустрічається зі мною і я її ніжне, чарівне волоссячко скріплюю, я добре її знаю і можу розповісти про неї...». У такий спосіб учасники групи розповідають про характерологічні особливості своїх однокласників.

Під час обговорення ведучий підкреслює, що вміння розкритися перед іншими - найважливіша особистісна якість, що сприяє становленню близьких взаємин з людьми.

4. Притча «Все в твоїх руках». (25 хв.)

Мета: дати можливість учасникам групи усвідомити власну вагомість та відповідальність у прийнятті рішень.

Колись давно на півдні Африки жив розумний але дуже пихатий вождь. Увесь день його складався з примірянь вишуканого вбрання та розмов із підданими про свій розум. Так минали дні за днями, роки за роками... Аж ось прокотилася країною чутка, що в пустелі з’явився мудрець. Дуже розлютився вождь: як можна називати якогось там старця найрозумнішою людиною в світі?! Але нікому свого обурення не показав, а запросив мудреця до себе.

І ось настав день зустрічі. Зібралось усе плем’я, щоб послухати найрозумніших людей у світі. Вождь сидів на високому троні й тримав у руках за спиною метелика. До нього підійшов невеличкий худорлявий чоловік, привітався й сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. І тоді, недобре посміхаючись, вождь сказав: „Скажи-но мені, що я тримаю в руках, живе чи мертве?”. Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: „Усе в твоїх руках”.

- Як ви розумієте слова мудреця?

- Передайте малюнком, всі ті емоції, які з’явилися у вас в процесі почутого притчі (Обговорення запитання, малюнків здійснюється всіма учасниками).

5. Вправа "Захват ініціативипід час діалогу" (15 хв.)

Мета: дати можливість учасникам групизрозуміти важливість розвитку навиків комунікабельності.

Двоєпідлітківсідають у центрі кола, утвореногоіншимиучасниками. Один із них розпочинаєдіалогдовільноюреплікою, наприклад: «Я полюбляю у вільний займатися живописом, тому що…..». Інший повинен підхопитирозмову, але при цьомузробити все, абиякомогашвидшепереключитиспівбесідника на свою тему.


6. Притча: Про Рай та пекло (5 хв.)

Одного разу праведний чоловік розмовляв з Богом і попросив Його: "Господи, я б хотів дізнатися, що таке Рай і що таке Пекло".

Бог підвів його до двох дверей, відкрив одну і провів чоловіка всередину. Там був великий круглий стіл, на середині якого стояла величезна чаша, наповнена їжею, який пахла дуже смачно. Чоловікові шалено захотілося їсти.

Люди, що сиділи навколо столу, виглядали голодними та хворими, майже вмираючими від голоду. У всіх їх були ложки з довгими-довгими ручками, прикріпленими до їхніх рук.Вони могли дістати чашу, наповнену їжею, і набрати їжу, але так як ручки у ложок були занадто довгі, вони не могли піднести ложки до ротів.

Праведний чоловік був вражений видом їх нещастя. Бог сказав: "Ти побачив Пекло".

Потім вони попрямували до другої двері. Бог відчинив її.

Сцена, яку побачив чоловік, була ідентичною попередній. Тут був такий же величезний круглий стіл, та ж гігантська чаша, яка змушувала його рот наповнюватися слиною. Люди, що сиділи навколо столу, тримали ті ж ложки з дуже довгими ручками. Тільки на цей раз вони виглядали ситими, щасливими і зануреними в приємні розмови один з одним.

Чоловік здивувався: "Як це можливо? Я не розумію ..".

"Все просто, - усміхнувся Бог, - Вони навчилися годувати один одного".

7. Рефлексія заняття (15 хв.)

• Написання твору-роздуму на тему «Істинний шлях людського самопізнання в спілкуванні».


Заняття 6

^ Тема. «Я» і група: толерантність. До себе і до інших. Толерантне спілкування.

Мета. Показати, як ставлення до себе пов'язане з толерантністю до інших; показати функціональну роль почуття власного достоїнства в системі самоставлення особистості; підтримати процес формування у підлітків позитивної самооцінки; дати можливість підлітку усвідомити свої здібності, особистісні риси і порівняти свій портрет із тим, як його бачать оточуючі; показати, якими способами можна зробити спілкування толерантним.

Тривалість: 2 год.

Хід заняття

1. Вправа «Здорово!» (10 хв.)

Мета: підвищення самооцінювання, одержання підтримки від групи.

Процедура проведення: учасники групи стоять у колі.

Інструкція: «Учасники почергово встаючи із-за парт, формують коло зі словами про якусь свою якість, уміння чи талант (наприклад, «я полюбляю співати на кухні», «я люблю в дощ стрибати в калюжі», «я люблю дивитися на дощ»). У відповідь на кожне таке висловлювання всі ті, хто стоїть у колі, повинні хором відповісти: «Здорово!» - й одночасно підняти вгору великий палець.

2. Вправа «Порадуйте мені радість» (10 хв.)

Мета: розвиток соціальної інтуїції, чуйності, розуміння іншої людини.

Процедура проведення: у центр кола запрошується один із учасників. Передбачається, що в нього сьогодні день народження. Завдання решти розвеселити іменинника, подарувавши йому уявну річ чи подію, чи щось інше (наприклад: «відмінно» з математики). Той, чий подарунок виявиться найвдалішим, одержує в нагороду усмішку від «іменинника». Потім стає сам «іменинником» і одержує подарунки від інших учасників.

3. Вправа“Толерантність як основа професійного успіху особистості» (20 хв.)

Мета: спрямувати учнів на усвідомлення вагомості розвитку комунікативних навиків, толерантного ставлення до власного життєвого вибору.

Тренер пропонує учасникам уявити, що протягом наступних 10-15 років їх життя здійснюватиметься у повній відповідності з найкращими побажаннями і очікуваннями, уявити самого себе через 10 років, дати відповіді на запитання:

 • Скільки Вам років?

 • Як Ви Виглядаєте зовні?

 • Де і ким працюєте?

 • Що Ви являєте собою як професіонал? Що конкретно Ви вмієте, можете робити; яку роль Ви відіграєте в організації, де працюєте?

 • Які у вас стосунки з підлеглими (керівниками), що вам сприяє, чи заважає побудові саме таких стосунків?

 • Які якості особистості (цінності) Вам допомогли досягнути того, що Ви маєте?

 • Чи є толерантним те суспільство, в якому ви проживаєте?

 • Яку з перерахованих якостей толерантної особистості у вас цінують ваші колеги, друзі?

 • Яку з перерахованихякостей толерантної особистості Ви усобінайбільш цінуєте?

 • Яка роль толерантності у Вашомужитті в цілому?

 • Які позитивні (негативні) зрушення відбулися в кар’єрному зростанні (професійних проблемах) завдяки сформованій у вас толерантності?

Далі проводиться обговорення тих образів, яківдалосяуявитиучасникамтренінгу.

4. Вправа «Толерантність у спілкуванні з оточуючими» (20 хв.)

Мета: навчання конструктивних способів виходу з конфліктних ситуацій.

Процедура проведення: кожен з нас час від часу потрапляє в конфліктні ситуації: із кимось свариться, зазнає незаслужених звинувачень. Кожен по-своєму виходить із подібних ситуацій - хтось ображається, хтось «дає здачі, хтось намагається знайти конструктивне вирішення. Чи можна вийти з конфліктної ситуації за допомогою толерантної поведінки, зберігши власне достоїнство і не принизивши іншого? Ведучий пропонує комусь із учасників групи пригадати та розповісти ситуацію, коли його чи кого-небудь зі його знайомих скривдили. Цей учасник виступить у ролі того, кого скривдили, а інший у ролі кривдника. Учасники повинні розіграти цю сцену. Використовуючи запропоновану нижче схему, «скривджений» спробує гідно вийти із ситуації. Наприклад, мама дорікає сину при друзях за те, що він не вимив посуд.

Схема гідного виходу із ситуації:

1. Почни розмову з конкретного і точного опису ситуації, що тебе не влаштовує: «Коли ти накричала на мене при хлопцях...».

2. Вислови почуття, що виникли в тебе у зв’язку з цією ситуацією і поведінкою людини стосовно тебе: «...я почуваюся незручно...».

3. Скажи людині, як би тобі хотілося, щоб вона вчинила. Запропонуй їй інший варіант поведінки, що влаштовує тебе: «...тому наступного разу я прошу тебе висловлювати свої зауваження не у присутності моїх друзів...».

4. Скажи, як ти вчиниш у випадку, якщо людина змінить свою поведінку: «...тоді я прислухатимуся до твоїх зауважень».

5. Запропонуйте виконати це завдання декільком парам учасників.

Обговорення: учасники групи висловлюють свою думку про те, чий вихід із ситуації виявився найвдалішим і чому.

5. Притча про морську зірочку (10 хв.)

Мета: сприяти усвідомленню учасниками значущості толерантних дій кожної особистості.

Людина йшла берегом океану. Тільки-но відступив прилив, і на широкому березі залишилась купа морських зірок, що даремно намагались дістатись води. Їх були просто мільйони, весь берег був в них — і людина розуміла, що всі вони не доживуть до наступного приливу під палаючим південним сонцем.

Раптом вона побачила хлопчика, що брав зірки по одної та відносив до океану. Він брав одну, відносив, потім вертався за другою, третьою. Але морських зірок були мільйони, і тоді людина підійшла до хлопчика і сказала:

– Хлопче, облиш, що ти робиш, для чого ти це робиш?

– Якщо їх залишити тут — казав хлопчик, не зупиняючись — Вони загинуть до наступного приливу!

– Облиш!! — закричала людина — Твоя справа марна! Ти всіх не врятуєш! Ти нічого не зміниш!

Хлопчик взяв наступну зірку, на мить замислився, потім кинув її в океан і сказав:

– Я змінюю дуже багато… Для цієї зірки.

Обговорення думок, що виникли в учасників за почутою розповіддю.

6. Вправа «Я - образ висловлювання» / «Ти – образ висловлювання» (ця вправа є продовженням і закріпленням до вправи № 4. (15 хв.)

Мета: навчитися толерантно (у неагресивній манері) виражати свої негативні почуття, такі як невдоволення, образа, засмучення тощо; розвинути навики безпосереднього і вільного спілкування.

Процедура проведення: ведучий пояснює різницю між «Я-висловлюванням» і «Ти-висловлюванням». Наприклад, використання в мові «Я-висловлювань» робить спілкування більш безпосереднім, допомагає виразити свої почуття, не принижуючи іншої людини. «Я- образ висловлювання» припускає відповідальність співрозмовника за свої думки і почуття («Я дуже турбуюся, якщо тебе немає вдома до 10-ї вечора»), метою «Ти- образ висловлювання» є обвинуватити іншу людину («Ти знову прийшов додому об 11-й вечора!»).

Якщо ми використовуємо «Ти- образ висловлювання», то людина, до якої ми звертаємося, відчуває негативні емоції: гнів, роздратування, образу.

Використання «Я- образ висловлювань» дає змогу людині вислухати вас і спокійно вам відповісти.

Ведучий просить скласти «Я- образ висловлювання» для запропонованих ситуацій (додаток 8).

7. Рефлексія заняття (5 хв.)

• Про які способи толерантного спілкування ви сьогодні довідалися?

• Які переваги толерантного спілкування?


Заняття 7

^ Тема. Толерантність до інших: різні світи

Мета: ознайомити з масштабами і небезпекою виявів нетерпимості між народами і культурами; дати можливість усвідомити причини і наслідки нерозуміння, що виникає в результаті взаємодії людини з представниками інших культур; розвинути соціальну уяву і соціальну перцепцію, сформувати навички й настанови, необхідні для успішної взаємодії з представниками іншої культури, людьми, що сповідують інші погляди, допомогти усвідомити різноманіття культур.

Тривалість: 2 год.

Хід роботи
  1   2   3   4

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Глибоцької районної державної адміністрації Семінар директорів сільських шкіл з проблеми
Управлінські та науково – методичні засади забезпечення профільного навчання учнів
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconВ о. начальника Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації, на базі Інституту післядиплом
Чернівецької обласної державної адміністрації, на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відбулася...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Типового положення про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І науки обласної,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Типового положення про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І науки обласної,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області (надалі Положення), що додається
Керуючись Типовим положенням про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Програма розроблена для дітей 4-6 років. Вона складається з 13 занять. Тривалість заняття 30 хв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи