Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи icon

Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи
НазваОдним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи
Дата10.08.2012
Розмір74.9 Kb.
ТипДокументи


Аннотація:

Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи.

І.П. Жерносєк
Сучасні вимоги до організації навчально-виховного процесу та контролю за його результативністю вимагають від керівників закладів освіти не тільки підвищеної відповідальності, але й удосконалення знань та вмінь управління педагогічним колективом. Важливою колегіальною формою управління є педагогічна рада. Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників. Основною метою її створення є об'єднання зусиль колективу школи з підвищення рівня навчально-виховної роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

^ Педагогічна рада –ділова гра

Г.І.Артименко,

директор

Новодрачинецького ЗНЗ І-ІІ ступенів

Кіцманського району


Тема. Самоосвіта педагога : самоціль чи необхідність?

Мета:

 • залучити педколектив до широкого обговорення питань, пов’язаних з самоосвітою.

 • актуалізувати знання щодо самоосвітньої роботи вчителя.

 • сприяти позитивному ставленню до освітніх реформ, усвідомлення ролі вчителя та значущості його діяльності у реалізації місії освіти.

 • посилити мотивацію педагогів до самоосвітньої діяльності.


^ Форма проведення: ділова гра


Обладнання: ноутбук, медіа проектор, екран, презентації матеріалів, стікери,

ватман, маркери

Епіграф

«Учитель живе доти, доки вчиться,

тільки - но він перестає вчитись,

у ньому помирає вчитель»

К. Ушинський


^ Хід педради

Виступ директора школи «Самоосвіта педагога»

Життя – це місія. Кожен із нас на своєму місці робить важливу справу, вносить част­ку своєї праці, а отже — і душі у розвиток освіти. Кожен має власний жит­тєвий і професійний досвід, і ми спробуємо його уза­гальнити і викристалізувати у ході проведення педагогічної ради, що проходитиме у формі ділової гри, тема якої «Самоосвіта педагога : самоціль чи необхідність? » .

Проведенню даної педагогічної ради передувала підготовка до її проведення, а саме:

 • Видано наказ «Про підготовку та проведення засідання педагогічної ради»;

 • Складено план підготовки засідання педради;

 • Підготовлено всі необхідні матеріали відповідно до технології проведення педрад.

Оголошення теми, мети та епіграфу педради. Форма педради – ділова гра, метою якої є ознайомлення членів педради з однією із форм проведення нетрадиційних засідань педагогічної ради.

В процесі творчої роботи на засіданні педради необхідно :

♦ Довести, що основне завдання сучасного вчителя – безперервно вчитися і творити;

♦ Накреслити шляхи створення сприятливих умов для самоосвіти вчителя;

♦ Шляхом колективної співпраці на основі ділової гри виробити рішення педради.


Перед початком роботи згадаємо «золоті правила» ділових ігор

◄ Поважне ставлення до співрозмовника

◄ Один говорить – усі слухають

◄ Кожний має право на свою точку зору

◄ Ми всі різні, але будьмо толерантними

◄ Час дорого цінується


Місія освіти – виконати соціальне замовлення суспільства – формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну. На сучасному етапі розвитку суспільства всі розуміють, що кожному громадянину необхідні універсальні знання, здатність вирішувати свої життєві та професійні проблеми.

Завдання адміністрації не в тому, щоб учити педагога все життя, а в тому, щоб він навчився робити це сам.

Самоосвітня діяльність вчителя – запорука успішної роботи кожного навчального закладу.

Спонукають вчителя до самоосвіти такі мотиви:

 • Щоденна робота з інформацією. Готуючись до уроку, виступу, батьківських зборів, виховної години, олімпіади, учитель має потребу в пошуку та аналізі нової інформації

 • Бажання творити. Учитель — професія творча. Творча людина не може з року в рік працювати за одним і тим самим поурочним планом чи сценарієм, читати одні й ті самі доповіді чи навіть користуватися чужими планами. Мусить з'явитися бажання мати власні, якісні напрацювання

 • Стрімкий розвиток сучасної науки, особливо педагогіки та психології. В епоху автомобілів не варто користуватися візком

 • Зміни, що відбуваються в суспільстві. Вони насамперед позначаються на учнях, формують їхній світогляд та, відповідно, як правило, створюють імідж учителя як «несучасної людини».

 • Конкуренція. Не секрет, що більшість батьків, приводячи дітей до школи, просяться до класу конкретного класовода, учителя - предметника чи класного керівника.

 • Цікавість. Учитися просто цікаво.

 • Матеріальний стимул. Категорія вчителя, думка атестаційної комісії, премії, надбавки,

 • Громадська думка. Учителю не байдуже, вважають його «хорошим» чи «поганим».

Зміст самоосвіти виражається через:

 • Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;

 • Участь у колективних і групових формах методичної роботи;

 • Вивчення досвіду своїх колег;

 • Теоретичну розробку і практичну апробацію особистих матеріалів

 • Науково-дослідницьку роботу

Адміністрація школи сприяє формуванню в педагога стійкої потреби в самоосвіті. Для цього використовуються форми організації самоосвіти:

 • Спеціальна освітня підготовка (одержання вищої освіти або другої спеціальності)

 • Підвищення кваліфікації (на курсах і в міжкурсовий період)

 • Індивідуальна самоосвітня діяльність

Опрацювання матеріалів засобів масової інформації;

^ Робота з обчислювальною оргтехнікою;

Відвідування бібліотек, музеїв, виставок, театрів, клубів;

Екскурсії;

Участь у наукових, технічних, художніх, спортивних організаціях

^ Дослідження, експерименти, творчі справи, завдання

Спілкування з ученими, цікавими людьми;

Осмислення передового досвіду й узагальнення власної практичної

діяльності.

Спробуємо розкрити сутність поняття «самоосвіта» шляхом підбору відповідних слів, які починаються з букв, що утворюють це слово.

Отже, самоосвіта — це постійна діяльність учителя, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки, розвиток його творчої особистості.

Формування 4 аналітичних груп та груп експертів(за запрошеннями)

Кожна аналітична група працює над своїм завданнями :

І аналітична група

 • Чи є самоосвіта шляхом становлення педагогічної майстерності?

Чому?

ІІ аналітична група

 • Чи сприяє самоосвіта вчителя формуванню соціальної, громадянської, комунікативної та інформаційної компетентностей учнів, що є потребою сьогодення? Яким чином?

ІІІ аналітична група

Самоосвіта: це міф чи реальність?

ІУ аналітична група

 •  Яка роль самоосвіти для вчителя, учня, школи, держави?

Ключове питання для всіх груп : «Самоосвіта педагога: самоціль чи необхідність? »

Регламент. Час на виконання завдання – 5 хвилин, на аргументацію питання аналітичною групою -- 3 хвилини.

Оцінка діяльності аналітичних груп експертами за поданими критеріями – 4 хвилини (по 1 хвилині на групу).

Група експертів оцінює виступи аналітичних груп за критеріями(додаток 3)

Підсумок проведеної роботи.

^ Слово директора школи.

Прослухавши звіти аналітичних груп, можна зробити висновок, що самоосвіта педагога –це і самоціль , і необхідність.

Отже, місія освіти буде виконана, якщо вчитель буде :

 • безперервно збагачуватись знаннями

 • володіти педагогічними вміннями

 • удосконалювати свою особистість

 • досягати педагогічної майстерності


Робота груп над проектом рішення педради (10 хвилин)

І група: Директору школи_______, вчителям____________________

ІІ група Заступнику директора з навчально-виховної роботи________,

Психологу___________

ІІІ група Керівникам шкільних методичних комісій_________________,

Бібліотекарю_________________

ІУ група Керівнику «Школи молодого вчителя »____________________,

Класоводам і класним керівникам________________________

Затвердження рішення педради.


^ Заключне слово директора школи.

Вважаю, що після засідання педагогічної ради ні в кого не залишилося сумніву, що «Учитель живе доти , доки вчиться, тільки-но він перестає вчитись, у ньому помирає вчитель»К.Ушинський.

Відомий педагог і громадський діяч Олександр Захаренко, звертаючись до директора з порадою, писав:

Шановний колего! Якщо в тебе ще не зникло бажання бути керівником і ти відчуваєш упевненість у своїх силах і здібностях, пам’ятай: тобі треба вчитися в будь-якому віці… бути на вищому рівні, ніж колеги, і з методичної, і з фахової підготовки”

Від цього виграє управління школою.

Схожі:

Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconВід творчості вчителя – до творчості учня
Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Середино-Будської районної ради відбувся майстер-клас директора школи...
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи icon«Затверджую»
Одним із завдань Болонського процесу є створення освітнього середовища, у якому навчальний матеріал поданий у дидактично уніфікованому...
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconТа це Ви І так все добре знаєте. Мабуть, ще краще за мене 
Подумати тільки: пройшло 4 роки нашого спільного, я б навіть сказала «подружнього» життя. Тепер йому двадцять, як І мені. Ми однолітки....
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconПоложення про внз. Кредитно-модульна система навчання. Сутність педагогічної діяльності вчителя. Учитель української національної школи. Організація самостійної роботи студентів. Засоби професійного самовиховання
Особливості педагогічної діяльності. Суспільна значущість професії вчителя, його функції. Педагогічна діяльність. Наукова діяльність....
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconПрограма
Одним із найбільш актуальних завдань вищої школи на сьогоднішньому етапі становлення України, як самостійної І незалежної держави,...
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconУхвала
Вчена рада відзначає успішну діяльність колективу університету по реалізації програми інноваційного розвитку кнеу. Серед здобутків...
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconСклад ради з виховної роботи педагогічного інституту Заступник декана педагогічного інституту – кандидат педагогічних наук, доцент Бартків Оксана Степанівна Відповідальна за виховну роботу у педагогічному інституті
Відповідальна за виховну роботу у педагогічному інституті – старший викладач Семенова – Наталія Іванівна
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconРеалізація педагогічної спрямованості навчального процесу з комп’ютерних дисциплін на основі теорії поетапного формування розумових дій Постановка проблеми
Україні, одним із основних завдань є узгодження змісту підготовки працівників із вимогами інформаційно-технологічного суспільства...
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconНаказ №335 " Про склад вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на період з 19. 06. 2012 р по 19. 06. 2015 р."
У зв’язку із закінченням терміну повноважень вченої ради та відповідно до ухвали Конференції трудового колективу університету (протокол...
Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи iconМетодичні рекомендації для учителів фізики щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Одним із стратегічних напрямів розвитку української освіти на сучасному етапі визначено національний моніторинг системи освіти, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи