Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema icon

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema
Скачати 50.12 Kb.
НазваClasa : 5 Obiectul: literatura Tema
Дата10.08.2012
Розмір50.12 Kb.
ТипДокументи


Clasa : 5


Obiectul: literatura


Tema : Mihai Eminescu, poezia Fiind băiet păduri cutreieram.

Evocarea emotivă a timpului şi a pădurii sfinte.

TL. Eroul liric. Rima încrucişată. Comparaţia.


Tipul lecţiei: de interpretare a textului liric şi de dezvoltare a deprinderilor

şi priceperilor


Strategia didactică:

 • Metode şi procedee: conversaţie euristică, problematizarea,

demonstraţie didactică, metoda exerciţiului,

descoperire inductivă prin investigare, expunere euristică explicativă, descoperire

deductivă

 • Mijloace didactice: manualul, portfolium, portretul scriitorului, desene, poster


Obiective de referinţă:

cultivarea receptivităţii artistice a elevilor;

întrebuinţarea vocabularului adecvat temei


^ Obiective operaţionale:


O1 – să recite expresiv un fragment din poezie;

O2 – să descopere mesajul poeziei;

O3 – să descopere în poezie imagini vizuale, auditive, olfactive;

O4 – să determine tipul strofei, rima, ritmul şi măsura versurilor;

O5 – să stabilească figurile de stil;

O6 – să-şi îmbogăţească vocabularul;

O7 – să respecte normele limbii literare;

O8 – să conştientizeze frumosul din natură şi frumosul creat de om;

O9 – să descrie şi să-şi dezvolte creativitatea despre locurile copilăriei poetului;

O10 – să folosească adecvat noţiunile studiate;

O11 – să conştientizeze valorile estetice ale operei eminesciene;

O12 – să aprecieze şi să simtă frumuseţea, armonia,muzicalitatea versului eminescian;


Scenariu didactic

 • Organizarea clasei
 • Captarea atenţiei


Citiţi cu atenţie versurile. Recunoaşteţi opera şi puneţi în locul punctelor desenele corespunzătoare


 1. Trece ..... pe ape

Între trestii să se culce

 1. Peste vârf de rămurele

Trec în stoluri .... (rândunele)

 1. Vezi rândunelele se duc

Se scutur frunzele de .... (nuc)

 1. Flori de .... (tei) deasupra noastră

Or să cadă rânduri-rânduri...

 1. Fiind băiet ..... cutreieram

Şi mă culcam adesea lângă izvor ...


 • Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionaleCunoaşterea textului


 • Recitarea fragmentară expresivă a poeziei de către elevi
 • Dicţionar


Am mas –am rămas peste noapte

Cutreieram – colindam, umblam prin pădure

Freamăt – foşnet de frunze

Bucium – instrument de suflat

Lin – încetişor

Îngânat – imitat în şoaptă


1. Vocabular

 • Folosiţi-vă cunoştinţele!

metoda exerciţiului


 • Indicaţi forma literară a cuvintelor: băiet, ades, câmpi, preste, naltul, numa.
 • Găsiţi sinonimele pentru sensul din text al cuvintelor: pădure, lângă, puneam, încetişor, astfel, blând, îngânat, glas, aproape, sclipire, subţire, trupul.
 • Stabiliţi antonimele pentru sensul din text al cuvintelor: nopţi, cutreieram, frumoasă, deasă.
 • Puneţi în ordinea corectă cuvintele: băiet fiind cutreieram păduri; luna răsare –mi bate în faţă drept; mi se deschise alături teiul vechi.
 • Formaţi familia lexicală a cuvântului pădure, copilărie
 • Formaţi câmpul lexical a cuvântului pădure


metodă interactivă (portfolium) – Anexă


 1. Universul poeziei
 • Observaţi şi descoperiţi!


descoperire inductivă prin investigare


- În câte tablouri poate fi împărţit textul poeziei?

- Câte strofe conţine primul tablou?

- Câte strofe conţine al doilea tablou?

- Dar al treilea? Argumentaţi-vă răspunsul!


 • Îmbogăţiţi-vă cunoştinţele!


expunere euristică explicativă

În structura poeziei putem identifica trei tablouri distincte:

 • Primul tablou este o confesiune lirică, în care poetul îşi mărturiseşte dragostea şi admiraţia profundă faţă de natură ale cărei frumuseţi le-a cunoscut încă din copilărie. Culcat lângă izvor, la ceas de noapte, copilul de odinioară admiră susurul izvorului, freamătul lin al codrului, îmbătat de miresmele florilor.

Toate aceste minunăţii ale naturii s-au întipărit în memoria afectivă a băiatului cu o uimitoare exactitate şi tabloul realizat de ele sugerează o atmosferă de linişte şi pace caracteristică contemplării, visării.


 • În al doilea tablou, apariţia lunii – alt element specific eminescian – declanşează impresia de mister, dă peisajului un aspect ireal şi îl transportă pe copil într-o lume fantastică, de basm. Sub razele lunii, câmpul pare cuprins de un văl de ceaţă argintie, cerul devine strălucitor, iar apele par incendiate. Sunetul tainic şi dulce al buciumului care se aude din ce în ce mai aproape se armonizează cu întregul peisaj şi sporeşte senzaţia de pace şi linişte, de mister.
 • În tabloul al treilea elementul fabulos capătă mai mare consistenţă, înlocuind realul prezent în secvenţa anterioară şi creând un moment de reverie. Acum prinde contur chipul iubitei – o tânără crăiasă uimitoare printr-o frumuseţe ireală: visătoare, cu ochii mar, cu pas uşor, asemenea unui înger. Prin acest portret, Eminescu a creat idealul său de frumuseţe feminină, caracterizat prin gingăşie, puritate morală şi perfecţiune.
 • Audierea textului


metodă interactivă

 • Metoda CCC • Folosiţi-vă cunoştinţele!


metoda exerciţiului

Activitate în grup

Selectaţi din text imaginile vizuale, auditive şi olfactive 1. Forma poeziei
 • Observaţi !

descoperire deductivă


 • Din câte strofe este alcătuită poezia?

 • Ce este un vers?

 • Cum numim strofa care este alcătuită din 4 versuri?

 • Câte versuri conţine fiecare strofă?
 • Reţineţi !


Strofa formată din opt versuri se numeşte octavă


metoda exerciţiului


Activitate în grup

 • Împărţiţi primele 4 versuri din strofă în silabe

 • În ce măsură este scrisă poezia?

 • Care este ritmul textului?

 • Ce este rima?

 • Care este rima poeziei?
 • Activitate în grup

De analizat rima, ritmul, măsura versurilor în strofele date.


 • Reţineţi !

Rima este potrivirea silabelor finale din vers.

Rima poeziei este împerecheată.


De selectat figurile de stil cunoscute

 • Reţineţi!

Comparaţia este figura de stil prin care se alătură doi termeni în baza unei însuşiri comune cu scopul de a evidenţia aumite trăsături specifice ale primului termen.

Elementele de legătură: ca, precum, cum, asemenea, aidoma


metoda interactivă

 • Activitate în grupJoc didactic „Jocul comparaţiei


Interpretarea textului


 • Exprimaţi-vă părerea!

descoperirea inductivă prin investigare


 • Ce vă sugerează titlul poeziei?

 • Care este mesajul sau tema acestei poezii?

 • Ce perioadă a vieţii sale descrie autorul în poezie?

 • În ce anotimp e descrisă natura?

 • Ce culori foloseşte pictorul pentru a reda frumuseţea naturii?

 • Ce-a folosit poetul pentru a reda această frumuseţe?

 • Ce vârstă avea poetul, când el îşi aminteşte de copilărie?

 • Cum credeţi voi, când a scris poetul poezia în copilărie sau când era matur.

 • Unde şi-a petrecut Eminescu copilăria?
 • Folosiţi-vă cunoştinţele!

joc didactic


Acrostih (caracteristici ale copilăriei)

C

O

P

I

L

Ă

R

I

E

conversaţie euristică


 • În care opere am întâlnit menţionată copilăria?

 • Cum vedeţi voi copilăria?

 • Ce este ea pentru voi? Argumentaţi-vă răspunsul!
 • Folosiţi-vă cunoştinţele!


problematizarea

 • Care ar fi cuvintele-cheie din această poezie?

 • Cine este eroul liric?
 • Exprimaţi-vă părerea!

 • Unde se desfăşoară acţiunea?

 • Ce poezii a mai scris Mihai Eminescu despre pădure?

 • De ce Eminescu consideră pădurea sfântă?

 • De ce pădurea este importantă ? Argumentaţi-vă răspunsul!


joc didactic

Formula matematică


 • Exprimaţi-vă părerea!demonstraţie didactică


joc didactic

Poster „Înţelepciunile pădurii


conversaţie euristică


- Cum arăta pădurea atunci când răsărea luna?

- Ce sentimente comunică poetul?

- Ce perioadă a vieţii sale descrie autorul în poezie?

- Unde se culca adeseori? De ce îi plăcea să se culce lângă izvor?

- Ce instrument se auzea în tăcerea nopţii?


joc didactic

Explozia stelară


- Cine este crăiasa?

- Când cutreiera copilul pădurile?

- Unde îşi petrece timpul eroul liric?

- Ce simte poetul când îşi aminteşte de copilărie?

- De ce trebuie să ocrotim natura ?


 • Exprimaţi-vă părerea!

 • Cum vi-l imaginaţi pe copilul Mihai Eminescu?


braynstorming

 • Ce versuri v-au plăcut mai mult? De ce? Argumentaţi-vă părerea!


metoda interactivă

 • Activitate în grup

Alcătuiţi un cvintet pentru cuvântul EMINESCU • Evaluarea cunoştinţelor elevilor (individuală, frontală, cumulativă)
 • Temă pentru acasă
  • De scris un text de volum mic pe tema Natura este prietenă bună a omului
 • Concluzii şi aprecieriAnexă

Teste

 1. Poetul cutreiera pădurile:

 1. în copilărie

 2. la maturitate
 1. Copilul se culca adesea lângă izvor, pentru ca:

 1. să viseze

 2. să se odihnească

 3. să asculte glasul pădurii

 4. să se ascundă de lume
 1. La răsăritul lunii pădurea devenea:

 1. un spaţiu înspăimântător

 2. un ţinut ca-n basme
 1. Sentimentele poetului sunt:

 1. încântare

 2. spaimă

 3. melancolie

 4. visare
 1. Mişcările ce caracterizează acest spaţiu sunt:

a) line

b) rapide

c) zgomotoase

d) abia simţite


 1. Grupaţi cuvintele cu acelaşi sens: a cutreiera, pădure, freamăt, a suna, lin, foşnet, a răsuna, codru, încetişor, a colinda


_____________________ ____________________

_____________________ ____________________

_____________________ ____________________

_____________________ ____________________

_____________________ ____________________Схожі:

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconClasa: a 6-a Tema lecției: Fiodor Tiutcev Tipul lecției

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconДокументи
1. /2639/2st_18_02_04.doc
2. /2639/Tema-1.doc
Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconДокументи
1. /2639/2st_18_02_04.doc
2. /2639/Tema-1.doc
Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconДокументи
1. /Natsionalna literatura/Нац_он._спан.л_т. 3 курс ден. Маєвська.doc
2. /Natsionalna...

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconДокументи
1. /literatura.doc
2. /tema1_2.doc
3....

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconTema nir

Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconДокументи
1. /Tema 01.pdf
2. /Tema 02.pdf
Clasa : 5 Obiectul: literatura Tema iconNaukova-tema-universitetu

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи