Туряк Василь Юрійович icon

Туряк Василь Юрійович
Скачати 120.35 Kb.
НазваТуряк Василь Юрійович
Дата10.08.2012
Розмір120.35 Kb.
ТипДокументи

Туряк Василь Юрійович

Фостій Валентина Василівна


Туристське країнознавство


Програма для профільного навчання

в загальноосвітніх навчальних закладах


(70 годин, 2 години на тиждень – рівень А,

35 годин, 1 година на тиждень – рівень Б)


Пояснювальна записка


Нині туризм є однією з найбільш динамічних галузей світового господарства. В багатьох країнах він відіграє помітну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу тощо. Туризм значно впливає на такі сектори економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, виробництво товарів народного споживання, сільське господарство, торгівлю та інші галузі, виступаючи потужним регулятором соціально-економічного розвитку. Враховуючи ці особливості розвитку туризму і його вплив на усі сфери життя країни, виникла така галузь наукових знань як туристське країнознавство.

Реалізація діяльності людини у сфері туризму спричиняє формування специфічних відносин у системі «природа - людина». Глобальність туристичної діяльності, її поєднання з рекреаційними, діловими, культурними, релігійними та оздоровчими цілями справляє потужний і неоднозначний вплив на довкілля, економіку й суспільство країн, задіяних у середовищі, сприятливому для ринкової економіки, приватного підприємництва та вільної торгівлі. Ці процеси набули глобальних рис галузі світового господарства.

Курс «Туристське країнознавство» має на меті ознайомити старшокласників з базовими поняттями та основними положеннями цієї галузі географічної науки, сприяє формуванню в них нового географічного світогляду та мислення, цивілізованого й поміркованого підходу до моделювання відносин у системі «природа - людина»; ознайомити учнів із системою знань про те, яку роль відіграє туризм в економіці кожної окремої країни і як її індивідуальні особливості впливають на розвиток самого туризму.

Програма курсу «Туристське країнознавство» включає вступну частину та шість розділів. У вступній частині «Туристське країнознавство як наука і навчальна дисципліна» дається поняття про туризм, історію становлення науки, об’єкти вивчення, методи, функції, актуальність, мета вивчення, завдання курсу і джерела знань. А також поділ ВТО світу на шість туристських макрорегіонів.

Розділи I-VI містять інформацію про туристські макрорегіони: Європейський, Американський, Азійсько – Тихоокеанський, Африканський, Південно – Азійський і Близькосхідний. У кожному макрорегіоні виділені туристські країни.

Вивчати туристські країни слід згідно з комплексною туристичною характеристикою:

 • загальні відомості (офіційна назва країни, площа, кількість населення, форма державного устрою й управління, столиця, грошова одиниця);

 • географічне положення;

 • історія формування і розвитку країни;

 • природні умови і природні ресурси;

 • народонаселення і культура;

 • економіка країни;

 • туризм;

 • додаткова інформація про країну.

Детальність і глибина, з якою розкривається кожний пункт характеристики країни, визначаються проявом її специфічних і типових рис.

Особливий акцент треба робити на значенні туризму для певної країни. Під час розгляду туристичних можливостей країни, звертають увагу на найбільш атрактивні (найпривабливіші) місцевості та об’єкти.

Комплексні підходи до вивчення країн розширюють практичне значення туристського країнознавства, яке володіючи значним інтеграційним потенціалом, об’єднує фізичну, економічну, соціальну, політичну географію та матеріал негеографічних наук стосовно конкретних територій.

Курс «Туристське країнознавство» можна розглядати як курс за вибором для профільного навчання старшокласників із врахуванням освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, він може вивчатися у 10 або 11 класі. Рівень А передбачає 70 годин з розрахунку 2 години на тиждень, а рівень Б – 35 годин, 1 година на тиждень. Можливий також варіант вивчення курсу протягом двох років. Навчальний заклад обирає варіант програми, обсяг годин і термін вивчення предмета.

Передбачені програмою практичні роботи є невід’ємною складовою частиною вивчення курсу.

Виходячи з потреб навчально – виховного процесу й потреб закладу, учитель може вносити відповідні зміни до навчальної програми. Орієнтовний розподіл годин передбачає певну їх кількість на вивчення кожної теми, проте вчитель може змінити кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми.

Під час вивчення курсу «Туристське країнознавство» буде найбільш актуальним використання методу проектів та методу розвитку критичного мислення старшокласників.

Вивчення кожного туристського макрорегіону слід завершувати захистом учнівських проектів, які містять широкий набір відомостей про природу, населення, народи, культуру, економіку країни, її туристичні особливості і типові риси організації туризму.

Значну роль у підвищенні пізнавального інтересу до вивчення курсу «Туристське країнознавство» відіграватиме використання на заняттях відеофільмів та відеосюжетів про туристські країни. Прикладом може бути серія «Золотий глобус».

Доцільно також використовувати енциклопедії, довідники і словники, які містять країнознавчу інформацію.Зміст теми


Навчальні досягнення учнів^ Вступ. (рівень А – 6 год, рівень Б – 3 год).

Туристське країнознавство як наука і навчальна дисципліна.

Поняття про туризм, його визначення за міжнародними документами.

Історія становлення туристського країнознавства.

Роль вчених у розвитку географічного країнознавства (Бернхард Варена, Відаль де ла Бланш, Ф. Ратцель, П. К. Семенов – Тян – Шанський, Л. С. Берг, Д. М. Анучин, А. О. Круберг, Л. Д. Синицький, М. М. Баранський, П. П. Чубинський,

С. Л. Рудницький, В. М. Юрківський).

Об’єкт туристського країнознавства.

Методи країнознавства.

Функції туристичного країнознавства: просвітницька, інформаційна, розвивальна, навчальна.

Актуальність курсу «Туристське країнознавство».

Мета вивчення курсу.

Завдання курсу.

Джерела країнознавчих знань.


^ Глобальні просторові структури та туристське країнознавство.

Поділ ВТО світу на шість туристських макрорегіонів: Європейський, Американський, Азійсько – Тихоокеанський, Африканський, Південно – Азійський і Близькосхідний.

Показники, що відрізняють макрорегіони.

Чинники сучасних тенденцій туристського попиту.

Програма туристського дослідження країни:

 • загальні відомості (офіційна назва країни, площа, кількість населення, форма державного устрою й управління, столиця, грошова одиниця);

 • географічне положення;

 • історія формування і розвитку країни;

 • природні умови і природні ресурси;

 • народонаселення і культура;

 • економіка країни;

 • туризм;

 • додаткова інформація про країну.

Практична робота 1.

Позначення на контурній карті туристських макрорегіонів і основних країн.


Розділ І.


Країни Європейського туристського макрорегіону. (рівень А – 20 год., рівень Б – 10 год.)

1.1. Чинники й особливості розвитку туризму в Європі.

Історичні чинники. Природно-географічні чинники.

Загальні особливості розвитку туризму в країнах Європи на сучасному етапі.

Туристське районування Європи.

Географія країн Європи задля відпочинку та розваг, ділового, релігійного, лікувально – оздоровчого туризму.


^ 1.2.Туристські країни Європи:

- Франція,

- Італія,

- Іспанія,

- Греція,

- Чехія,

- Польща,

- Туреччина,

- Німеччина,

- Великобританія,

- Норвегія,

- Данія,

- Швеція,

- Фінляндія.


Практична робота 2.

Складання порівняльної характеристики Німеччини і Великобританії.


Практична робота 3.

Складання порівняльної характеристики Норвегії, Данії, Швеції та Фінляндії.


Практична робота 4.

Розробка рекламного буклету «Подорожуйте Європою».


Розділ ІІ.

Країни Американського туристського макрорегіону. (рівень А – 10 год, рівень Б – 5 год.)

2.1. Чинники й особливості розвитку туризму в Америці.

Географія країн Америки задля відпочинку та розваг, ділового, релігійного, лікувально – оздоровчого туризму.

Туристське районування.

2.2. Туристські країни Америки.

- США,

- Канада;

- Мексика;

- Бразилія.


Практична робота 5.

Складання плану туристичної подорожі по країнах Америки (з визначенням територій і об’єктів, які хотілося б відвідати і побачити).


Розділ ІІІ.


Країни Азійсько – Тихоокеанського туристського макрорегіону. (рівень А – 8 год., рівень Б – 4 год.)


^ 3.1. Чинники й особливості розвитку туризму в Азійсько – Тихоокеанському туристському макрорегіоні.

Географія країн Азійсько – Тихоокеанського туристського макрорегіону задля відпочинку та розваг, ділового, релігійного, лікувально – оздоровчого туризму.

3.2. Туристські країни Азійсько – Тихоокеанського туристського макрорегіону.

- Китай,

- Таїланд,

- Японія,

- Австралія.


Практична робота 6.

Визначення і опис об’єктів релігійного туризму в Азійсько – Тихоокеанському макрорегіоні.


Розділ IV.


Країни Близькосхідного туристського макрорегіону (Рівень А – 7 год., рівень Б – 4 год.)

4.1. Чинники й особливості розвитку туризму в країнах Близького Сходу.

4.2. Туристські країни Близького Сходу:

- Єгипет,

- Йорданія, Ліван, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ)


Практична робота 7.

Складання характеристики туристського потенціалу Єгипту, позначення на контурній карті основних туристських районів Єгипту.


Практична робота 8.

Складання якісної характеристики готелів міста Дубай.


Розділ V.


Країни туристського макрорегіону Південна Азія. (рівень А – 6 год., рівень Б – 3 год.)

5.1. Чинники й особливості розвитку туризму в Південній Азії.

5.2. Туристські країни Південної Азії:

- Індія.


Практична робота 9.

Розробка маршруту в Індію для туристів з України, з різними туристськими потребами.


Розділ VІ.

Країни Африканського туристського макрорегіону. (рівень А – 7 год.,

рівень Б – 3 год.)

6.1. Чинники й особливості розвитку Африканського туристського макрорегіону.

6.2. Туристські країни Африки:

- країни Західної Африки,

- країни Південно - Східної та Південної Африки.


Практична робота 10.

Складання порівняльної оцінки туристських ресурсів двох мезорегіонів Африки (за вибором учня).


^ Практична робота 11.

Розробка туристських маршрутів Африкою для різних вікових груп туристів з України.


Повторення. (рівень А – 2 год,

рівень Б – 1 год.).

Резерв часу (рівень А – 4 год,

рівень Б – 2 год.)
Учень:

 • тлумачить поняття «туризм»,

 • знає історію становлення туристичного країнознавства,

 • характеризує вклад вчених різних епох у розвиток географічного країнознавства,

 • аналізує об’єкт вивчення туристського країнознавства,

 • володіє методикою дослідження в науці,

 • уміє користуватися різними джерелами знань,

 • показує на карті туристські макрорегіони світу, основні туристські країни.Учень:

 • знає склад макрорегіону,

 • характеризує чинники й особливості розвитку туризму в Європі,

 • робить висновки про тенденції розвитку туризму в макрорегіоні та окремих країнах,

 • уміє складати порівняльну характеристику країн,

 • володіє методикою розробки рекламних буклетів.Учень:

 • знає склад макрорегіону,

 • характеризує чинники й особливості розвитку туризму в Америці,

 • робить висновки про тенденції розвитку туризму в макрорегіоні та окремих країнах,

 • володіє методикою складання плану туристичної подорожі по країні.Учень:

 • знає склад макрорегіону,

 • характеризує чинники й особливості розвитку туризму в Азійсько – Тихоокеанському макрорегіоні,

 • визначає роль макрорегіону для відпочинку та розваг, ділового, релігійного і лікувально – оздоровчого туризму,

 • володіє методикою опису об’єктів релігійного туризму.Учень:

 • знає склад макрорегіону,

 • характеризує чинники й особливості розвитку туризму на Близькому Сході,

 • оцінює туристський потенціал Єгипту,

 • вміє визначити і позначити на контурній карті основні туристські райони Єгипту,

 • володіє методикою складання якісної характеристики готелів.Учень:

 • знає склад макрорегіону,

 • характеризує чинники й особливості розвитку туризму в Південній Азії,

 • визначає роль Індії у розвитку туризму,

 • володіє методикою розробки маршруту для туристів з різними туристськими потребами.Учень:

 • знає склад макрорегіону,

 • характеризує чинники й особливості розвитку туризму в Африці,

 • вміє складати порівняльну оцінку туристських ресурсів мезорегіону,

 • володіє методикою розробки туристських маршрутів для різних вікових груп.


Рекомендована література


 1. Атлас світу. – ДНВП «Картографія», 2008. – 192 с.

 2. Бейдик О.О. Словник – довідник з географії туризму, реалогії та рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.

 3. Весь світ в цифрах і фактах. Довідник – К.: 2001

 4. Все про світ. Країни. Прапори. Герби. (Енциклопедичний довідник) – К.: Школа, 2001. – 622 с.

 5. Довгань Г. Д., Сиротенко А. Й., Стадник О. Г. Країнознавство – Харків: Ранок, 2007. – 480 с.

 6. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002. -212 с.

 7. Машбиц Я. Г. Основы страноведения. Книга для учителя. – М.: Просвещение. – 1999. -268 с.

 8. Попов В.Д. Географічні цікавинки для допитливих – Кам’янець – Подільський: Аксіома, - 2007. – 304 с.

 9. Романов А. А. Зарубежное туристское краеведение. – М.: Советский спорт – 2001. -287 с.

 10. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу. Довідник.- К.: ДНВП «Картографія» 1998. – 383 с.

 11. Сапожников Е. Н. Страноведение: теория и методика туристского изучения стран. – М.: Академия, 2006 – 238 с.

 12. Свидание с Европой (справочник путешественника) М.: Фирма «Деком», 1991. – 288 с.

 13. Страны мира: полный универсальный информационный справочник. – М.: ОЛМА – ПРЕСС. – 2001. -720 с.

 14. Уварова Г. Ш. Туристське країнознавство: навчальний посібник. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ - друк», 2009. -152 с.

 15. Энциклопедический справочник: все страны мира. – М.: Вече, 2001. – 625 с.

 16. Юрківський В. М. Країни світу: Довідник, - К.: Либідь, 1999. – 367 с.

Схожі:

Туряк Василь Юрійович iconПоляруш борис Юрійович
Поляруш борис Юрійович (22. VІІІ. 1952, Кривий Ріг Дніпропетр обл.) – філософ, канд філос наук (Потреба в праці як основа соціальних...
Туряк Василь Юрійович iconЛисий василь Прокопович
Лисий василь Прокопович (12.ІІ. 1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну, Кіровоград обл.) – філософ, канд філос наук (Теоретичне...
Туряк Василь Юрійович iconЛисий василь Прокопович
Лисий василь Прокопович (12.ІІ. 1943, с. Липовеньке Голованівського р-ну, Кіровоград обл.) – філософ, канд філос наук (Теоретичне...
Туряк Василь Юрійович iconГеографія В. Ю. Туряк
Завданням навчання географії в школі є формування систематизованих знань про навколишній світ, ознайомлення з основними здобутками...
Туряк Василь Юрійович iconОсадчук Ігор Юрійович

Туряк Василь Юрійович iconУроку: Василь Симоненко "витязь молодої української поезії". Патріотичні лейтмотиви творчості. /Інтерактивні методи навчання/ Очікувані результати
Тема уроку: Василь Симоненко — "витязь молодої української поезії". Патріотичні лейтмотиви творчості
Туряк Василь Юрійович iconРибак Дмитро Юрійович 65 за конкурс

Туряк Василь Юрійович iconГришин Олександр Юрійович 656. 7 за конкурс

Туряк Василь Юрійович iconСтарченко Руслан Юрійович Поза конкурс

Туряк Василь Юрійович icon• Кочан Василь Михайлович

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи