Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін icon

Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Скачати 309.64 Kb.
НазваПоложення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Дата10.08.2012
Розмір309.64 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління освіти і науки

облдержадміністрації

__________________ №____


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських

олімпіад з базових дисциплін


1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін розроблено відповідно до Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1326 (із змінами), Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.1998 за № 598/3038.

1.2. Метою прийняття цього Положення є вдосконалення практики проведення в області інтелектуальних змагань, які сприяють розвитку творчого потенціалу молоді.

1.3. І – ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (далі – Олімпіади) проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів освіти з таких базових дисциплін: українська мова та література, українська мова та література у ЗНЗ з румунською мовою навчання, російська мова і література, світова література, історія, правознавство, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), румунська мова та література, математика, фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія, географія, інформатика, економіка, трудове навчання, педагогіка і психологія.

1.4. На І – ІІІ етапах Олімпіад з базових дисциплін до всіх учасників змагань ставляться однакові вимоги, незалежно від типу, форм власності, розташування, підпорядкування навчального закладу, де учні здобувають середню освіту.

1.5. На всіх етапах Олімпіад учні мають право брати участь:

- у змаганнях за клас, не молодший, ніж клас їх навчання;

- у змаганнях серед учнів старших класів порівняно з класом фактичного навчання (за бажанням на загальних засадах).

1.6. Учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, навчально-виховних комплексів, професійно-технічних закладів, тощо беруть участь у змаганнях на рівних правах.

1.7. Студенти вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації (технікумів, коледжів тощо) не мають права брати участі в учнівських олімпіадах на будь-яких етапах, навіть якщо прийом до зазначених вищих навчальних закладів здійснюється на підставі документу про базову загальну середню освіту.

1.8. Основним завданням учнівських Олімпіад є:

- стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

- виявлення та розвиток обдарованих учнів і надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, України;

- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

- пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді робітничих професій;

- підведення підсумків роботи факультативів, гуртків секцій, учнівських наукових товариств, активізація форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- підвищення рівня викладання базових дисциплін, фахової підготовки учнів;

- залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання дисциплін і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді.

1.9. Контроль і керівництво І-ІІІ етапів Олімпіад здійснює Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – ГУОН).

Заходи щодо проведення Олімпіад, проводяться відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації.

1.10. ГУОН здійснює контроль за дотриманням вимог цього Положення під час проведення І-ІІІ етапів Олімпіад.

1.11. Організаційні заходи щодо проведення І-ІІІ етапів Олімпіад здійснює Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (далі – Інститут), на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних олімпіад.

Безпосередню роботу з організації заходів, щодо проведення відповідних Олімпіад, здійснює методист науково-методичного центру Інституту, що відповідає за фах: координує діяльність відповідних районних оргкомітетів Олімпіад, готує методичні рекомендації щодо форм та методів проведення змагань, залучає провідних фахівців вищих навчальних закладів до підготовки переможців ІІІ етапу Олімпіади та тренування членів команд школярів області, що братимуть участь у ІV етапі олімпіад.

1.12. Для організації та проведення І-ІІІ етапів Олімпіад створюються організаційні комітети з кожного фаху, а для перевірки якості виконання завдань – журі, апеляційні комісії.

1.13. Оцінка змісту робіт учасників Олімпіад знаходиться в компетенції виключно членів журі відповідних змагань, а при наявності апеляції – апеляційних комісій. Оцінка робіт учасників за рішенням журі (апеляційних комісій) є остаточною.

1.14. Для формування завдань кожного етапу Олімпіад оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше трьох осіб. Члени комісії несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх конфіденційність до моменту оприлюднення.

1.15. Для консультацій щодо розв'язання спірних питань в роботі журі (правильність перевірки, об'єктивність оцінювання робіт та визначення переможців олімпіад) призначаються експерти-консультанти.

1.16. Олімпіади проводяться за очною формою змагань. Проведення заочних змагань будь-яких етапів, за результатами яких визначаються переможці або здійснюється відбір учасників наступних етапів змагань, забороняється.

Не забороняється проведення заочних тренувальних («товариських») змагань тощо, за результатами яких офіційно переможці не визначаються.

1.17. Учасники Олімпіад (за їх бажанням) отримують завдання і дають на них відповідь державною або іншою (національних меншин) мовою, повідомивши за десять днів Інститут, із зазначенням у заявці на участь команди у ІІ або ІІІ етапі Олімпіади мови, якою він бажає отримати завдання з відповідного предмета.

Завданнями, перекладеними на заявлену мову національних меншин, учасників забезпечує Інститут.

Застосована учасником змагань мова національних меншин під час виконання завдань не може впливати на оцінку журі.

1.18. Переможців Олімпіад визначають в особистій першості. Переможці ІІ–ІІІ етапів Олімпіад загальноосвітніх навчальних закладів, районів (міст) для подальших змагань об’єднують у групи (далі – команди). Для участі в Олімпіадах команди формують відповідно до територіального розташування закладів освіти, в яких вони навчаються. Додатково (за рішенням оргкомітетів) може визначатись командна першість змагань.

1.19. Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі професійно-технічних навчальних закладів, викладачі та наукові працівники вищих навчальних закладів, наукових установ, працівники органів управління освітою, методичних та інших установ і організацій області, які брали активну участь у підготовці учнів до змагань та проведенні цих заходів, можуть бути відзначені відомчими та іншими заохочувальними преміями.


^ 2. Проведення Олімпіад

2.1. Олімпіади з базових дисциплін проводяться в три етапи:

2.1.1. І етап Олімпіад з базових дисциплін проводиться у навчальних закладах області у жовтні щороку.

2.1.2. Склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та апеляційних комісій Олімпіад, а також рішення оргкомітетів затверджуються наказом керівника навчального закладу.

2.1.3. Завдання для учасників Олімпіад готують комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу.

2.1.4. Звіти про проведення Олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь команд у ІІ етапі оргкомітети надсилають до районних/міських, Професійно-технічної освіти оргкомітетів до 1 листопада поточного року.

2.2. ІІ (районний, міський, серед закладів ПТО) етап Олімпіад з базових дисциплін проводиться в межах певного регіону (району, міста), науково-методичного центру ПТО у листопаді-грудні щороку за графіком, затвердженим наказом ГУОН, та єдиними для всіх пакетованими завданнями, які затверджує начальник ГУОН.

2.2.9.Склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та апеляційних комісій, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських рад), заступником начальника ГУОН.

2.2.10. Оргкомітети надсилають звіт про проведення Олімпіад та заявки на участь у III етапі відповідним обласним оргкомітетам до 27 грудня поточного року.

2.2.11. Відділи освіти (управління) районних державних адміністрацій (міських рад), ПТО, оргкомітети Олімпіад проводять тренувальні збори переможців Олімпіад.

Підготовка переможців II етапу олімпіад з базових дисциплін до участі в ІІІ етапі здійснюється у позанавчальний час.

2.2.12. Інтернет олімпіади з базових дисциплін, переможці яких є учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, проводяться у січні місяці в режимі онлайн.

2.2.13. Тренувальні збори проводяться не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

2.3. III (обласний) етап Олімпіад з базових дисциплін проводиться в терміни, що встановлюються щорічно Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з 15 січня по 1 березня за завданнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або Інституту відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.3.1. Враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, для підготовки олімпіадних завдань створюються комісії, що затверджуються наказом ГУОН, які розробляють завдання з тих дисциплін, що не визначені Міністерством. Олімпіади проводяться за єдиними текстами завдань, з кожної дисципліни окремо, для всіх її учасників.

2.3.2. Склад оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та апеляційних комісій, комісії для формування завдань Олімпіад, а також рішення відповідних оргкомітетів щодо проведення III етапу олімпіад з базових дисциплін, ІІ етапу Олімпіад зі спеціальних дисциплін затверджуються наказами ГУОН.

2.3.3. У разі прийняття оргкомітетами Олімпіад рішення, що суперечить вимогам чинного законодавства України, а також цього Положення, ГУОН змінює та затверджує його шляхом приведення у відповідність до діючих законодавчих норм.

2.3.4. Олімпіади проводяться на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців у вільні від занять дні, згідно з графіком, що затверджується щорічно наказом ГУОН.

2.3.5. Інститут проводить тренувальні збори переможців ІІІ етапу Олімпіад з базових дисциплін для участі команд в IV етапі Олімпіад, визначає тривалість та порядок проведення зборів. Остаточний склад команд, що братимуть участь у IV етапі Олімпіад, формується із числа переможців за результатами третього етапу відповідно до рейтингу.

2.3.6. Тренувальні збори проводяться не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення ІІІ етапу Олімпіад.

2.3.7. Звіт про проведення III етапу та заявки на участь у ІV етапі Олімпіад оргкомітети надсилають у визначені терміни до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та оргкомітетів Всеукраїнських олімпіад за місцем проведення.

2.3.8. Заявки на участь у ІV етапі Олімпіад зі спеціальних дисциплін оргкомітети надсилають до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 20 березня поточного року.

2.4. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад І-ІІІ етапів забезпечують рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяють повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань.

2.5. Завдання повинні виконуватись на однотипному обладнанні та однакових (з точки зору методів, процедури та результату виконання завдань) матеріалах, по можливості, новими і найбільш поширеними, попередньо випробуваними і відрегульованими, в рівних умовах усіма учасниками відповідних змагань одного класу.

2.6. При виконанні завдань з математики не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами та обчислювальними засобами.

2.7. На практичних турах Олімпіад дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом. Завдання олімпіади з інформатики виконуються на персональних комп'ютерах. Використання учасниками аудіо-, відеозаписів забороняється, а самовільно зроблені записи не можуть бути взяті до уваги при підведенні підсумків.

2.8. При виконанні письмових робіт, які підлягають зашифровуванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, копіювального чи міліметрового паперу (якщо це не передбачено умовами виконання завдань), які сприяли б дешифруванню роботи.

2.9. Використання учасниками змагань обладнання, програмного забезпечення, друкованих та інших матеріалів, недозволених оргкомітетом, або використання позначок та засобів, що сприяють дешифруванню роботи, може призвести до дискваліфікації учасника, відсторонення його від участі у змаганнях або позбавлення його звання переможця. Ступінь впливу використання недозволеного обладнання, програмного забезпечення на результати виконання роботи визначає журі і висловлює свою думку щодо доцільності дискваліфікації учасника. Остаточне рішення про відсторонення учасника від змагань приймає оргкомітет.

2.10. Навчальний заклад, на базі якого проводиться Олімпіада, готує приміщення і територію, ділянки, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створює безпечні умови для виконання олімпіадних завдань.

2.11. Учасники Олімпіад кожного етапу мають право ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань та з попередніми результатами (до підбиття остаточних підсумків) оцінки виконаних завдань по завершенні перевірки робіт членами журі.

2.12. Олімпіади проводяться:

2.12.1. З історії, правознавства, світової літератури, математики, географії, економіки, педагогіки і психології – в один тур, який складається з двох форм виконання завдань:

а) тестової (завдання закритої форми – електронний варіант відповідей);

б) письмової (завдання з відкритою відповіддю).

2.12.2. З української мови та літератури, української мови та літератури у ЗНЗ з румунською мовою навчання, російської мови та літератури – у два тури (І тур – мова, ІІ тур - література), який складається з двох форм виконання завдань:

а) тестової (завдання закритої форми – електронний варіант відповідей);

б) письмової (завдання з відкритою відповіддю).

2.12.3. З біології – в один тур, який складається з двох форм виконання завдань:

а) тестової (завдання закритої форми – електронний варіант відповідей);

б) письмової (завдання з відкритою відповіддю).

2.12.4. З хімії та екології – у два тури: перший – аналогічно предметам, зазначеним вище. Другий (експериментальний) тур з хімії проводиться на базі хімічного факультету ЧНУ, ІІ тур (екологічний проект) з екології проводиться на базі біологічного факультету ЧНУ.

2.12.5. З фізики – у три тури: перший – аналогічно предметам, зазначеним вище. Другий (демонстраційний) тур та третій – експериментальний проводиться на базі фізичного факультету ЧНУ.

2.12.6. З інформатики – в два практичних тури відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

2.12.7. З астрономії, трудового навчання – у два тури: перший – аналогічно предметам, зазначеним вище (виконання тестової та письмової форм завдань); другий – практичний.

2.12.8. З іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) – у три тури: І тур – виконання тестових завдань, ІІ тур – творча письмова робота, ІІІ тур – усне мовлення.

2.12.9. Тривалість перерв між турами встановлюється оргкомітетом, але не може перевищувати однієї години.


^ 3. Учасники Олімпіад

3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних Олімпіадах.

3.2. Учасники змагань ІІ-ІІІ етапів виступають у складі команд, сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування закладів освіти, в яких навчаються учні.

За умови, що у відповідних змаганнях беруть участь команди, сформовані відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування навчальних закладів, в яких навчаються учні, виступати у складі інших команд учні не мають права, крім випадків, передбачених п.3.5.1 цього Положення.

3.3. У І етапі Олімпіад беруть участь всі бажаючі учні загальноосвітніх і професійно-технічних закладів. Будь-які обмеження права участі учнів у І етапі Олімпіад забороняються. Перелік дисциплін, з яких проводяться олімпіади, та класів (курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом закладу освіти.

3.4. Кількісний склад учасників наступного етапу Олімпіади визначає оргкомітет наступного етапу, а персональний склад – оргкомітет спільно з журі попереднього етапу відповідної Олімпіади.

3.5. У II етапі Олімпіад з базових дисциплін беруть участь тільки ті учні, які стали переможцями І етапу відповідної Олімпіади та Інтернет олімпіади:

3.5.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що стали переможцями І етапу Олімпіад з:

математики 6 - 11 класів;

української мови і літератури, української мови і літератури

в ЗНЗ з румунською мовою навчання,

румунської мови і літератури 7-11 класів;

російської мови і літератури, світової літератури, іноземних мов,

фізики та географії, історії, хімії, інформатики, біології

та трудового навчання 8 - 11 класів;

правознавства, економіки, 9 - 11 класи;

педагогіки та психології, екології, астрономії 10 - 11 класи.

3.5.2. Учні І, ІІ курсів професійно-технічних закладів освіти, що стали переможцями І етапу відповідних Олімпіад.

3.6. У III етапі Олімпіад з базових дисциплін беруть участь:

3.6.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що стали переможцями II етапу Олімпіад і включені до складу команди району (міста), з:

математики 7 - 11 класів;

української мови і літератури, української мови і літератури

в ЗНЗ з румунською мовою навчання, фізики,

географії, хімії, інформатики,

біології, історії, російської мови і літератури,

світової літератури 8 - 11 класів;

правознавства, трудового навчання,

економіки, іноземних мов 9-11 класів;

педагогіки та психології, екології, астрономії 10-11 класів.

3.6.2. Учні І, ІІ курсів професійно-технічних закладів освіти, що стали переможцями ІІ етапу Олімпіад включаються до складу команди ПТО.

3.6.3. Учні, переможці Інтернет олімпіад з базових дисциплін, відповідних класів.

3.7. Формування команд із кожної дисципліни, визначення кількісного складу учасників II і ІІІ етапів Олімпіад з кожної дисципліни або профілю здійснюється у суворій відповідності до цього Положення.

3.8. Будь-які винятки щодо участі учнів у І-ІІІ етапах Олімпіад з базових дисциплін, не передбачені цим Положенням, розглядаються в індивідуальному порядку ГУОН за поданою заявою.

3.9. До місця проведення Олімпіад учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими, посвідчення про допуск до роботи на відповідному обладнанні.

3.10. Керівник команди призначається з числа вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів закладів освіти, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіад, у їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.

3.11. Команду чисельністю 6 і більше осіб супроводжує двоє дорослих керівників. Призначення замість двох належних керівників команди одного (з метою економії коштів або з інших міркувань) є неприпустимим.

3.12. Керівники команд несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за збереження життя та здоров'я членів команди з моменту відрядження з установи, яка її сформувала, і до моменту повернення до місця вибуття. Керівники команд, представники навчальних закладів забезпечують своєчасне оформлення належних документів, прибуття учнів на Олімпіаду і повернення їх до навчальних закладів освіти, належну морально-психологічну підтримку і допомогу.

3.13. Керівники команд після прибуття на Олімпіаду подають до оргкомітету копії звіту та заявки на право участі команди у них. До заявки на участь в Олімпіаді з інформатики включаються відомості про мову програмування для кожного учня.

3.14. За відсутності звіту, неправильного оформлення заявки або порушення строку їх подання, питання про участь команди в Олімпіаді вирішується оргкомітетом.

3.15. Втручання батьків учасників, інших сторонніх осіб в перебіг змагань, їх проживання та харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій категорично забороняється.

Для дітей-інвалідів, які є учасниками Олімпіад, оргкомітет створює особливі умови.

3.16. Учасники Олімпіад до початку змагань повинні бути ознайомлені з порядком і умовами їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

3.17. Учасники Олімпіад повинні суворо дотримуватись вимог щодо їх проведення, норм і правил з техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані.


^ 4. Визначення переможців та нагородження учасників Олімпіад

4.1. Переможцями відповідного етапу Олімпіади вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ та III ступенів.

4.2. Переможці І-IІІ етапів Олімпіад визначаються відповідними оргкомітетами на основі рішення журі (апеляційних комісій).

4.3. Переможці Олімпіад з базових дисциплін нагороджуються дипломами І, II, ІІІ ступенів окремо за класами (курсами) або за відповідними спеціалізаціями у кількості, яка не перевищує 30% числа учасників змагань відповідного класу (курсу) з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3, але переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третю частину від максимально можливої сумарної кількості балів.

4.4. Учасники Олімпіад можуть бути нагороджені спеціальними дипломами або призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.5.Прізвища та імена переможців і учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

4.6. Дипломи переможців Олімпіад:

4.6.1. І етапу підписуються головами оргкомітетів та журі і завіряються гербовою печаткою навчального закладу;

4.6.2. ІІ етапу підписуються головами оргкомітетів та журі і завіряються гербовою печаткою районного (міського) управління (відділу) освіти;

4.6.3. IІІ етапу підписуються головами оргкомітетів та журі і завіряються гербовою печаткою ГУОН.

4.7. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.8. Члени оргкомітету змагань, відповідальні за оформлення документів щодо нагородження переможців, притягаються до дисциплінарної відповідальності у разі спотворення результатів змагань.

4.9. Дипломи є основними документами, що підтверджують перемогу у відповідних змаганнях і дають право на пільги при вступі до вищих навчальних закладів України, якщо це передбачено чинними Правилами вступу до вищих закладів освіти України.

4.10. Багаторазові переможці Олімпіад можуть бути нагороджені спеціальними стипендіями установ та закладів, громадських благодійних та інших організацій і фондів.

Учасники змагань, нагороджені спеціальними призами, преміями, стипендіями тощо, відзначені спеціальними дипломами та грамотами не вважаються офіційними переможцями змагань, якщо рішенням оргкомітету їм не було присуджено дипломи першого, другого, третього ступеня.


^ 5. Організаційні комітети Олімпіад

5.1. Оргкомітети І-ІІІ етапів створюються із числа керівників установ та організацій, що проводять Олімпіади, працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення Олімпіади.

5.3. Під час проведення ІІІ етапу Олімпіад з базових дисциплін до складу оргкомітету входять представники Інституту (методисти науково-методичних центрів), на яких покладається відповідальність за координування та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення заходів, а також за дотриманням вимог даного Положення.

5.4. Оргкомітети І-ІІІ етапів Олімпіад:

5.4.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіад.

5.4.2. Визначають і забезпечують порядок проведення Олімпіад.

5.4.3. Створюють мандатну комісію, яка проводить реєстрацію учасників Олімпіад, перевіряє відповідність складу команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів, приймає рішення про допуск учнів до Олімпіад.

5.4.4. Готують документацію для проведення Олімпіад (програми, посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо).

5.4.5. Організовують заповнення анкет учасниками Олімпіад.

5.4.6. Формують склад учасників Олімпіад із числа переможців попереднього етапу за результатами їх виступів на змаганнях.

5.4.7. Беруть участь у вирішенні питання допуску учасника Олімпіади до апеляції.

5.4.8. За поданням журі та апеляційної комісії (при умові апеляції), суворо дотримуючись цього Положення, приймають рішення щодо визначення переможців змагань та їх нагородження, визначають остаточний персональний склад учасників тренувальних зборів та склад команд для участі у наступному етапі Олімпіад, готують документацію про результати виступу команд.

5.4.9. Створюють умови надійного збереження оригіналів протоколів перевірки робіт учасників, розгляду їх апеляційних заяв тощо протягом календарного року, а також забезпечують правильне внесення особистих даних про переможців змагань до відповідних документів.

5.4.10. Забезпечують однакові умови для виконання учасниками Олімпіад усіх запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці їх робіт.

5.4.11. Складають звіти про проведення Олімпіад. Спільне рішення за підсумками проведення Олімпіад підписується головами оргкомітету, журі та секретарем і завіряється, відповідно до місця проведення змагань, печаткою:

- закладу освіти (І етап);

- управління чи відділу (районного, міського) освіти (ІІ етап);

- Головного управління освіти і науки облдержадміністрації (ІІІ етап).

У рішенні обов'язково вказується:

- прізвище та ім'я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, назва закладу освіти та клас (курс) навчання;

- короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення Олімпіади.

5.4.12. За рішенням оргкомітету І етапу Олімпіади кількість предметів, з яких проводяться змагання, та кількість паралелей класів може бути збільшена.

5.4.13. У разі порушення учасниками Олімпіад цього Положення, їх позбавляють права участі в них.

5.4.14. Сприяють висвітленню результатів Олімпіад у засобах масової інформації.

5.5. Секретар оргкомітету Олімпіади забезпечує ведення необхідної документації.

Члени оргкомітету та його голова вирішують питання організації змагань та забезпечують необхідні умови для виконання завдань учасниками Олімпіад та роботи журі.

5.6. Члени оргкомітету та його голова не мають права втручатись в роботу журі щодо оцінки змісту робіт учасників, крім випадків, коли член оргкомітету є також членом журі. Якщо подання журі (апеляційної комісії) щодо визначення переможців змагань не відповідає чинному Положенню або є невиправданим з інших міркувань, то оргкомітет має право не погодитись з їх пропозиціями і прийняти власне рішення, обов'язково аргументувавши його доцільність.

5.7. Організація та проведення І-IІІ етапів Всеукраїнських учнівських Олімпіад супроводжується таким пакетом документів:

 • програма Олімпіади;

 • заявки навчальних закладів на участь у ІІ етапі змагань;

 • заявки районів (міст) на участь у IІІ етапі змагань;

 • звіти навчальних закладів про проведення І етапу Олімпіад;

 • звіти районів (міста) про проведення II етапу Олімпіад;

 • книга реєстрації видачі дипломів учасникам Олімпіад за такою формою:


з/п

Прізвище, ім'я учня

Клас

Навчальний заклад (повна назва), місто, район, область

Диплом (ступінь)

Серія і № виданого диплома

Реєстра-ційний № виданого диплома

Підтверджуючий нормативний документ (назва, дата, №)

Підпис учасника
 • зведений звіт про проведення I-IІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади, підписаний головами оргкомітету, журі, секретарем та завірений гербовою печаткою Головного управління освіти і науки облдержадміністрації;

 • оригінали розшифрованих робіт учасників Олімпіад із підписами членів журі, що їх перевіряли;

 • протоколи засідань апеляційної комісії (підписані головою та членами комісії);

 • протокол засідання журі з додатком щодо питань визначення переможців підписаний головою журі та секретарем оргкомітету;

 • тексти завдань усіх турів І-IІІ етапів Олімпіад та відповіді на ці завдання;

 • кошторис витрат на проведення І, ІІ, IІІ етапу відповідних змагань;

 • спільне рішення оргкомітету і журі кожного етапу Олімпіади (підписане головою оргкомітету, журі, секретарем та завірене гербовою печаткою:

- закладу освіти (І етап);

- управління чи відділу (районного, міського) освіти (ІІ етап);

- Головного управління освіти і науки облдержадміністрації (ІІІ етап).

  1. У спільному рішенні оргкомітету і журі відображаються:

 • статистичні дані про проведення відповідного етапу змагань;

 • організаційні питання проведення змагань;

 • стислий аналіз результатів виконання олімпіадних завдань учасниками;

 • рейтинг результатів виступу команд школярів;

 • інформація про висвітлення проведення Олімпіади у пресі, на телебаченні, радіо (із зазначенням програм, назв газет тощо);

 • список усіх учнів – учасників Олімпіади (систематизувати за нагородами та класами навчання, вказати у називному відмінку повністю прізвище, ім'я, повну назву навчального закладу).^ 6. Журі Олімпіад

6.1. Журі формується з фахівців відповідної базової дисципліни з числа наукових працівників вищих навчальних закладів, викладачів, методистів, учителів. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

6.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учнів, які беруть участь у відповідній Олімпіаді.

Члени оргкомітету можуть бути членами журі.

6.1.2. До складу журі Олімпіад з базових дисциплін не можуть входити особи, чиї діти, родичі або учні беруть участь у відповідних змаганнях.

6.1.3. Якщо наказ про затвердження складу журі відповідних змагань видано раніше, ніж стали відомі прізвища учасників змагань, і до складу журі увійшли фахівці, які не можуть бути членами журі, то до такого наказу вносяться зміни. У разі вище зазначеного, пропозиції щодо внесення змін до складу журі вносять голова оргкомітету, члени оргкомітету, відповідальні за дотримання вимог чинного Положення.

6.1.4. До складу журі IІІ етапу Олімпіад з базових дисциплін не може входити більше ніж 15 %, від загального числа членів журі відповідних змагань, працівників однієї установи або закладу освіти чи району (міста).

6.2. Голова журі:

6.2.1. Узгоджує з методистом фаху якісний склад журі.

6.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників Олімпіади.

6.2.3. Очолює комісію зі складання завдань для Олімпіад.

6.3. Журі Олімпіад:

6.3.1. Перевіряє і оцінює рівень якості виконання учнівських робіт.

6.3.2. Після змагань проводить консультації для учасників Олімпіад і керівників команд щодо розв'язування запропонованих завдань.

6.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників Олімпіад, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

6.3.4. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі Олімпіад.

6.3.5. Члени журі можуть входити до складу комісії зі складання завдань, яку формує оргкомітет та затверджує начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації. Члени журі та його голова є фахівцями, запрошеними оргкомітетом для кваліфікованої перевірки та оцінки робіт учасників змагань. Журі визначає критерії оцінки робіт, методи і форми перевірки та відповідний розподіл обов'язків серед членів журі, готує подання оргкомітету з висновками та пропозиціями щодо нагородження учасників змагань відповідно до чинного Положення.

6.3.6. Журі не може здійснювати функції щодо керівництва змаганнями.

6.3.7. З питань визначення переможців, форм організації змагань (кількість турів, їх тривалість і т.д.) журі має дорадчий голос. Остаточні рішення приймає оргкомітет.


^ 7. Апеляційні комісії Олімпіад

7.1. Апеляційні комісії створюються для розгляду апеляцій учасників Олімпіад.

7.2. Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються відповідним наказом керівника навчального закладу чи органу управління освітою.

7.3. До складу апеляційної комісії входять: представник оргкомітету, голова журі, член журі, експерт-консультант, методист з фаху тощо.

7.4. Учасник Олімпіади може подати заяву після оголошення попередніх результатів Олімпіади. Заяву про апеляцію учасник Олімпіади подає особисто, відстоює свою позицію щодо розв'язання завдання та отримує остаточну відповідь апеляційної комісії. Процес перевірки робіт та апеляція відбуваються без участі будь-яких сторонніх осіб, батьків або керівників команд.

7.5. Матеріали розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви. Результати розгляду апеляції оформлюються протоколом, в якому виставляється відповідна обґрунтована оцінка (бал).

7.6. Рішення апеляційної комісії є остаточним.


^ 8. Експерти-консультанти Олімпіад

8.1. Експерти-консультанти призначаються з числа авторитетних фахівців відповідної галузі науки і виступають як опоненти журі.

8.2. Експерт-консультант:

 • має дорадчий голос;

 • має право ставити попереднє (до розгляду апеляції) рішення журі під сумнів;

 • вирішує питання допуску до розгляду робіт, заявлених на апеляцію;

- не може бути призначений експертом, якщо за основним місцем роботи працює з головою журі або якимось іншим чином залежить від нього.


^ 9. Порядок визначення кількісного складу команд

9.1. У І етапі Олімпіад з базових дисциплін беруть участь всі бажаючі учні навчального закладу.

9.2. Кількісний склад команд на ІІ та IІІ етапах Олімпіад з базових дисциплін визначається відповідно до рейтингу.

9.3. Для участі у IІІ етапі Олімпіад з базових дисциплін команді надається право включити до її складу, понад належну за рейтингом кількість, одного додаткового учасника за кожний диплом І ступеня, отриманий членом цієї команди на IІІ етапі відповідної олімпіади минулого року.

9.4. Дія пункту 9.3 не поширюється на команди, які мали переможців, нагороджених дипломом першого ступеня в позаминулому році, навіть якщо минулого року відповідні Олімпіади не проводилися.

9.5. Рейтинг команд на Олімпіадах з базових дисциплін визначається за результатами їх виступів протягом двох останніх років.

9.6. За кожний диплом, отриманий членом команди, нараховується така кількість балів:

Диплом І ступеня - 5 балів;

Диплом II ступеня - 3 бали;

Диплом III ступеня - 1 бал.

7.7. Щорічний рейтинг команди R1, R2 визначається як частка від ділення загальної кількості балів (ЗКБ), набраних усіма учасниками - членами цієї команди, до загальної кількості членів команди (n), які фактично брали участь у змаганнях, тобто:

R1 =ЗKБ/n.

При визначенні рейтингу враховуються результати та кількість учасників, які фактично брали участь у змаганнях. Якщо команда прибула не в повному складі або прибулий учасник захворів до початку змагань і не брав у них участі, то рейтинг команди визначається за кількістю учнів, що фактично брали участь у змаганнях.

9.8. Загальний рейтинг команди Rзаг визначається як сума рейтингів за останні два роки, тобто: Rзаг=R2+R1.

Рейтинговий список команд складається, починаючи з команди, яка має найвищий рейтинг.

За однакового рейтингу команди у списку розташовуються в алфавітному порядку, а кількісний склад цих команд визначається як округлене до цілого числа середнє арифметичне між представництвом, що відповідає їх фактичному місцю у списку команд.

9.9. На наступний рік формування команд IІІ етапу Олімпіад з базових дисциплін, з урахуванням кількості класів, що беруть в них участь, здійснюється таким чином:

9.9.1. З української мови та літератури, з української мови та літератури у ЗНЗ з румунською мовою навчання, світової літератури, російської мови та літератури, історії, фізики, хімії, біології, географії (беруть участь учні 8-11 класів), з числа переможців, які попереднього року одержали диплом І ступеня, команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 16 осіб;

команди, які посіли:

ІІ-ІІІ місця – із 9-ти осіб;

ІV-VI місця – із 7-ми осіб;

VII-X місця – із 6-ми осіб;

Решта команд формується у складі не більше 4-ох учнів.

9.9.2. З математики (беруть участь учні 7-11 класів), з числа переможців, які попереднього року одержали диплом І ступеня, команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 25 осіб;

команди, які посіли:

ІІ місце – із 12-ти осіб;

ІІІ місце – із 9-ти осіб;

ІV-V місця – із 8-ми осіб;

VI-VІІ місця – із 7-ми осіб;

VІІІ-X місця – із 6-ми осіб;

Решта команд формується у складі не більше 5-ох учнів.

9.9.3. З іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), основ правознавства, інформатики, основ економіки (беруть участь учні 9-11 класів), без урахування додаткових членів команди за рахунок переможців, які попереднього року одержали диплом І ступеня, команда, яка розташована на 1 місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 9-ти осіб;

команди, які посіли:

ІІ-ІІІ місця - із 7-ми осіб;

IV-VI місця - із 5-ти осіб;

VІI-X місця - із 4-ох осіб;

Решта команд формується у складі не більше 3-ох учнів.

9.9.4. З трудового навчання (беруть участь учні 9 та 11 класів), без урахування додаткових членів команди з числа переможців, які попереднього року одержали диплом І ступеня, команда, яка розташована на І місці у списку, формує свій склад у кількості не більше 10-ти осіб;

команди, які посіли:

II-IV місця - із 6-ти осіб;

V-IX місця - із 4-ох осіб;

Решта команд формується у складі не більше 3-ох учнів.

9.9.5. Якщо певна Олімпіада не проводилася протягом двох останніх років, то склад усіх команд, що братимуть участь в цьогорічній, формується у кількості, що відповідає кількісному складу команди, яка розташована на XI місці в рейтинговому списку, складеному для відповідної Олімпіади.

Якщо Олімпіада проводилася в один з двох попередніх років, то рейтинг команд визначається за результатами виступу учнів даного року.

9.9.6. До складу команд, що посіли I-VI місце (на Олімпіаді з трудового навчання I-IV місце), обов'язково включається по 2 учні, а решти - по одному учню із класу (курсу).

Якщо за наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України кількість паралелей класів, що беруть участь у змаганнях зменшено, то відповідно зменшується і кількісний склад команд. Якщо замість чотирьох паралелей класів у змаганнях братимуть участь три, то склад команд визначається відповідно до вимог п.9.9.2, якщо замість трьох паралелей класів - дві, то склад команд визначатиметься відповідно до вимог п.9.9.3 чинного Положення.

За умови, якщо певна Олімпіада не проводилась протягом двох останніх років і більше, то кількісний склад всіх команд, що братимуть участь у змаганнях, визначається однаковим і залежить від того, скільки паралелей класів братимуть участь в Олімпіаді. У залежності від цього кількісний склад команди визначається кількістю осіб, які входять до складу команди, що знаходиться на XI місці в рейтинговому списку відповідно п.9.9.1 або 9.9.4 чинного Положення.

Важливою є вимога п.9.9.6 чинного Положення, якою забезпечується пропорційність представництва всіх паралелей класів відповідної олімпіади.

Якщо до складу команди згідно з рейтингом входить більша кількість осіб, ніж потрібно для виконання вимог п.9.9.6, то розподіл місць, що залишились у команді по паралелях, здійснюється особами, відповідальними за формування команди на власний розсуд.

Під час формування команд, що братимуть участь в олімпіаді з трудового навчання, можливі ситуації, коли в команді від однієї паралелі братиме участь лише один учасник. Змагання на олімпіаді з трудового навчання проводиться окремо для дівчаток і хлопчиків. У таких випадках стать учасника змагань визначають особи, відповідальні за формування команди на власний розсуд. Якщо ж від однієї паралелі в олімпіаді з трудового навчання беруть участь двоє і більше учнів, то до складу команди обов'язково повинні бути включені учасники обох статей.


^ 10. Фінансування Олімпіад

10.1. Проведення олімпіад на І-ІІ етапах фінансується за рахунок місцевих бюджетів органів управління освітою районних державних адміністрацій, міських, сільських рад; на ІІІ етапі – за рахунок місцевих бюджетів органів управління освітою районних державних адміністрацій, міських рад та Інститутом.

10.2. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження осіб, які супроводжують, проведення навчально-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап Олімпіад несуть органи або заклади освіти, які направляють команду або окремих учасників на Олімпіаду, а на проживання, харчування, культурне обслуговування учасників олімпіад, оплату роботи членів журі і оргкомітету, експертів-консультантів, заохочення учасників – органи освіти і заклади, на які покладається їх проведення.

Оплату відряджень (проїзд, проживання, добові) керівників команд, членів оргкомітету та журі здійснюють установи, в яких працюють відряджувальні.

10.3. Якщо змагання проводяться із залученням спонсорських коштів, то оргкомітет, при наявності фінансових можливостей, може прийняти рішення про часткову (тільки проживання або тільки проїзд) або повну оплату відряджень членам оргкомітету та журі відповідних змагань.

10.4. Харчування учасників І-ІІІ етапів Олімпіад із базових дисциплін проводиться за нормами, передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів.

10.5. За працівниками установ та закладів освіти, які залучаються до проведення олімпіад зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

10.6. До роботи зі складання завдань для Олімпіад усіх етапів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Оплата зазначеної діяльності здійснюється відповідно до трудових угод, виходячи з реальних затрат робочого часу та відповідної погодинної оплати за існуючими тарифами.


11. Прикінцеві положення

11.1. Схема підготовки та проведення учнівських олімпіад з базових дисциплін відбувається згідно з дорожніми картами з базових дисциплін, які розробляються щорічно Інститутом та затверджуються наказом ГУОН.


Схожі:

Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №478 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів знз І птнз із базових дисциплін у 2011/2012 н р
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводяться відповідно до Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов
Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов проводяться відповідно до Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №78 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів знз, птнз із базових дисциплін у 2012/2013 н р
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №691 Про проведення Інтернет-оліміпади серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із базових дисциплін у 2012 році
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №691 Про проведення Інтернет-оліміпади серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із базових дисциплін у 2012 році
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №362 Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2008/2009 н р
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 року №305, Положення про І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02. 08. 2011 №384 наказую
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02. 08. 2011 №384 наказую
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconЗвіт про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2009/2010 н р. з російської мови І літератури у Чернівецькій області
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2009/2010 н р з російської мови І літератури
Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін iconНаказ №589 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та українознавства у 2010/2011 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 18 серпня 1998 року №305, Положення про І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи