Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 70.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата10.08.2012
Розмір70.27 Kb.
ТипДиплом


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Підсумки програми проведення

І підготовчого етапу

дослідно-експериментальної роботи «Формування соціальної компетентності учнів з особливими потребами

в умовах спеціальної школи-інтернату»

на базі Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 4

(доповідь на Вчену раду)


Мороз Тетяна Василівна,

завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат філологічних наук, науковий керівник


^ Чернівці – 2012

Програма І підготовчого етапу, строком виконання на вересень 2011 – червень 2012, що передбачала виконання таких положень, як:

 1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи (вересень, 2011);

 2. Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення дослідно-експериментальної роботи (вересень-грудень, 2011);

 3. Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють науковий супровід дослідно-експериментальної роботи (жовтень-листопад, 2011);

 4. Визначення складу творчої групи вчителів-дослідників, психологічної служби для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи з проблеми (жовтень-листопад, 2011);

 5. Вивчення потенційних можливостей суб’єктів дослідно-експериментальної роботи (листопад, 2011-травень, 2012) – виконана в повному обсязі.

Підведення підсумків І підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи доречно, на наш погляд, розглядати у двох аспектах: науково-теоретичному (про що говоритиму я) та, безпосередньо, практичному (про що доповідатиме директор Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 4 Іван Іванович Коропецький).

На виконання Наказу ГУОН № 502 від 14.10.2011 на базі Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 4 створено дослідно-експериментальний майданчик з проблеми «Формування соціальної компетентності учнів з особливими потребами в умовах спеціальної школи-інтернату». Програма дослідно-експериментальної роботи розрахована на 5 років (2011-2017 рр.).

Відповідно до пункту 1 програми І підготовчого етапу було визначено та науково обґрунтувано тему, мету та завдання дослідно-експериментальної роботи.

^ Тема дослідно-експериментальної роботи – «Формування соціальної компетентності учнів з особливими потребами в умовах спеціальної школи-інтернату» – випливає з необхідності виявлення і розробки засобів соціально-педагогічної діяльності, спрямованих на формування соціальної компетентності учнів з особливими потребами, що дозволить підвищити рівень соціалізації дітей на етапі підготовки до самостійного життя.

^ Мета експерименту полягає у розробці та теоретичному обґрунтуванні сукупності засобів педагогічної діяльності, що сприяють формуванню соціальної компетентності учнів школи-інтернату шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Для досягнення мети передбачається розв’язати такі завдання:

 1. Визначити ступінь розробки проблеми формування соціальної компетентності учнів з особливими потребами школи-інтернату в педагогічній теорії та соціально-освітній практиці.

 2. Розробити й апробувати модель процесу формування соціальної компетентності школярів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах школи-інернату.

 3. Розробити критерії соціальної адаптації учнів з обмеженими можливостями здоров’я школи-інтернату і комплекс діагностичних процедур, спрямованих на виявлення рівня соціальної адаптації дітей з особливими потребами в умовах школи-інтернату.

^ Об’єктом експерименту є процес формування соціальної компетентності учнів з особливими потребами школи-інтернату.

Предмет експерименту – зміст, технології та психолого-педагогічні умови формування соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров’я школи-інтернату засобами педагогічної діяльності.

Основним очікуваним результатом експерименту є програма соціально-педагогічної діяльності, спрямована на підвищення рівня формування соціальних компетентностей школярів з обмеженими можливостями здоров’я на етапі підготовки до самостійного життя, що передбачає:

 • формування позитивного ставлення до себе, інших, навколишнього світу (самоповага і впевненість у собі; ініціативність, уміння ставити мету, визначати пріоритети в роботі й особистому житті, планувати час);

 • розвиток умінь і навичок, необхідних для ефективної комунікації;

 • розвиток конструктивного мислення (розв'язання проблем і прийняття рішень, ефективного використання найрізноманітніших технологій);

 • формування вмінь і навичок співробітництва і роботи у групі (розуміння мети й культури успішної праці в групі; планування й прийняття рішень спільно з іншими членами групи, повага думки інших тощо).

Адже ІІ етап соціалізації – це перебування дитини з особливими потребами у спеціальному закладі, де важливу роль відіграє такт педагогів і повага до дитини з особливими потребами. А ІІІ – кінцевий – етап соціалізації передбачає адаптацію дитини власне у суспільстві.

На І підготовчому етапі використовувався, в основному, теоретичний метод аналізу наукової літератури, що засвідчив неабияку актуальність теми дослідно-експериментальної роботи.

Підвищення інтересу до зазначеної проблеми зустрічаємо у працях Л.Кунельської, М.Мауковської, А.Панової, В.Слот, Х.Спанярд, М.Фурсова, О.Холостової. Цінними є також дослідження, присвячені соціальній роботі як засобу соціалізації дитини з особливими потребами (О.Белінської, Л.Грачова, Я.Коломенського, А.Мудрика, А.Панової). Значною практичною допомогою фахівцям є праці, які висвітлюють досвід нетрадиційних підходів до реабілітаційного процесу (Л.Грачов, Г.Іващенко, Є.Кім, Н.Роберт). Значну увагу питанню забезпечення життєвої компетентності дітей з інтелектуальними та фізичними вадами приділяють вітчизняні вчені (Л. Артемова, Л. Сохань, В. Тарсун, Т. Титаренко, В. Циба та ін.).

Вчені вважають, що соціальна компетентність дітей з особливими потребами передбачає спроможність особистості набувати знання, перетворювати їх на уміння, адекватно діяти в соціальному середовищі, правильно оцінювати складні соціально-культурні, економічні, виробничі ситуації, приймати правильні рішення та діяти згідно з обставинами соціального, культурного, економічного життя суспільства. Для формування соціальної компетентності дитини, її спроможності жити в реальному світі важливим є формування у дитини здатності долати труднощі та перешкоди. Успішному вирішенню завдань формування соціальної компетентності дітей з особливими потребами сприятимуть глибоке вивчення індивідуальних особливостей дитини, створення умов для отримання та закріплення необхідного соціального досвіду тощо.

^ Наукова новизна нашого дослідження полягає у

 • визначенні організаційно-педагогічних умов формування соціальної компетентності учнів спеціальної школи-інтернату;

 • розробленні педагогічного інструментарію, який дозволяє здійснювати соціалізацію дітей з особливими потребами;

 • винайденні критеріїв для оцінки рівня сформованості соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах школи-інтернату.

Для розв’язання зазначених завдань та з метою налагодження спільної діяльності з установами, що здійснюють науковий супровід дослідно-експериментальної роботи, та відповідно до пункту 3 програми І підготовчого етапу між факультетом корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області укладено договір про співпрацю з метою наукового супроводу дослідно-експериментальної роботи (від 22 жовтня 2011 року). Науковими консультантами з боку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка виступають кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії і спеціальних методик Олексій Вікторович Гаврилов та кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана факультету корекційної і спеціальної педагогіки і психології Наталія Степанівна Гаврилова.

Свідченням підвищеної уваги навчальних закладів до процесу розвитку соціальної компетентності дітей з особливими освітніми потребами, зокрема Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка є VI міжнародна науково-практична конференція «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку», що відбулася 2-3 квітня 2012 року, учасником якої був, зокрема, директор Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 4 Іван Іванович Коропецький. Вчені доводять, що школярі окресленої категорії можуть успішно інтегруватися в суспільство лише за умови спеціально організованого медико-психолого-педагогічного супроводу, що включає:

 • визначення критеріїв, показників та рівнів діагностики сформованості соціальної компетентності учнів;

 • проведення діагностики рівня сформованості соціальної компетентності учнів експериментальних та контрольних класів;

 • розробку функціонально-прогностичної моделі формування соціальних компетентностей учнів з особливими потребами засобами педагогічної діяльності.

Саме такі завдання передбачені ІІ – діагностико-концептуальним – етапом нашої дослідно-експериментальної роботи строком виконання на серпень 2012 – серпень 2013 рр. З цією метою, а також з метою обговорення діагностичного інструментарію, адаптованого для дослідження означеної проблеми та розробки методичних рекомендацій щодо формування соціальної компетентності учнів з особливими потребами в умовах спеціальної школи-інтернату практично необхідним вважаємо проведення круглого столу «Особливості діагностики та розвитку соціальної компетентності учнів з особливими потребами в умовах спеціальної школи-інтернату» за участю наукових консультантів ІППО ЧО та Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету ім. І. Огієнка.

Достовірність результатів забезпечуватиметься конкретним використанням методик і технологій за погодженням із науковими консультантами експерименту, якісною обробкою експериментальних даних, систематичним моніторингом експерименту.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи