«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» icon

«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту»
Скачати 57.77 Kb.
Назва«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту»
Дата10.08.2012
Розмір57.77 Kb.
ТипЗакон


РЕКОМЕНДАЦІЇ

обласного науково-практичного семінару

для керівників методичних об’єднань вчителів румунської мови

і літератури (румунської та світової) з проблеми:

«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти»


Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з метою удосконалення форм і методів розвитку комунікативних компетенцій школярів при викладанні румунської мови та літератури (румунської і світової), а також враховуючи досвід, напрацьований у загальноосвітніх навчальних закладах області, учасники науково-практичного семінару


РЕКОМЕДУЮТЬ:


1. Інституту післядипломної педагогічної освіти:

    1. У повсякденній практиці здійснювати системний моніторинг ходу профілізації і використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комп’ютерних технологій та забезпечувати їхній належний навчально-методичний супровід через виконання вимог чинної нормативно-правої бази шкільної суспільствознавчої освіти.

^ Термін – постійно

Відповідальні – методисти ІППОЧО


    1. Організовувати перепідготовку вчителів, проведення тематичних семінарів-тренінгів, конкурсів професійної майстерності педагогів, реалізацію проектів, розширення співпраці учительства з громадськими організаціями та міжнародними інституціями.

^ Термін – постійно

Відповідальні – методисти ІППОЧО


    1. Сприяти формуванню навчально-методичного комплексу профільної суспільствознавчої освіти, у тому числі і за рахунок педагогічних програмних засобів, та його ефективному використанню.

^ Термін – постійно

Відповідальні – методисти ІППОЧО


    1. Активізувати роботу щодо використання ресурсів всесвітньої Мережі, створення бази ліцензованих педагогічних програмних засобів, баз даних з адресами кращого педагогічного досвіду вчителів області.

^ Термін – постійно

Відповідальні – методисти ІППОЧО


    1. Надавати практичну допомогу вчителям у викладанні румунської мови та літератури (румунської та світової) як профільних дисциплін виходячи з вимог Державного стандарту.

Термін – постійно

Відповідальні – методисти ІППОЧО


1.2. На курсах підвищення кваліфікації вчителів:

1.2.1. опрацювати Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, який зберігає наступність зі стандартом початкової загальної освіти, спрямовуючи освітню галузь на розвиток сформованих і вироблення нових ключових і предметних компетентностей

Термін – відповідно до графіку курсової перепідготовки

Відповідальні – методисти ІППОЧО

1.2.2. продовжувати опрацьовувати сучасну методику навчання румунської мови та літератури (румунської та світової) в старшій школі, що полягає в подальшому розвитку вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої й читацької діяльності; заохоченні учнів до розширення кола читання, осмислення духовної цінності та поетики художніх творів; поглибленні культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомленні ними румунської та світової літератури в сучасному світі; формуванні рис творчого читача із високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною громадянською позицією, національною свідомістю; вихованні в учнів поваги до культурних традицій свого та інших народів.

^ Термін – відповідно до графіку курсової перепідготовки

Відповідальні – методисти ІППОЧО


1.3. Спрямовувати навчально-методичний супровід процесу викладання румунської мови та літератури (румунської та світової) в області на оволодіння вчителями інноваційними методами і прийомами, які розвивають комунікативні компетенції школярів.

^ Термін – упродовж навчального року

Відповідальний – методист ІППОЧО


1.4. Вивчати й популяризувати кращий досвід напрацювань з проблеми «Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» через сучасні засоби масової інформації (веб-сайти ГУОН, ІППОЧО), проведення тематичних круглих столів, майстер-класів тощо.

^ Термін – упродовж навчального року Відповідальний – методист ІППОЧО


1.5. Створити електронну базу даних щодо сучасних методів і прийомів розвитку комунікативних компетенцій школярів у базовій та середній школі.

Термін – протягом 2012/2013 н. р.

Відповідальний – методист ІППОЧО


2. Методистам румунської мови і літератури (румунської та світової) рай(міськ) методкабінетів:


2.1. Опрацювати з вчителями румунської мови та літератури (румунської та світової) зміст навчальних програм відповідно до нового Державного стандарту.

Термін – до 01.05.2013 р.

2.2. На засіданнях методичних об’єднань вчителів румунської мови та літератури (румунської та світової) відпрацювати специфіку методики викладання румунської мови та літератури (румунської та світової)для основної школи, яка забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшої освіти.

Термін – до 01.05.2013 р.

2.3. Забезпечити реалізацію принципу наступності при викладанні румунської мови та літератури (румунської та світової) між початковою, середньою та старшою школою, враховуючи мовну, літературну та культурологічну підготовку школярів.

^ Термін – постійно

2.4. Творчим групам районів підготувати методичний кейс з напрацьованими матеріалами щодо впровадження наступності у розвитку комунікативних компетенцій учнів.

Термін – протягом 2012/2013 н.р., постійно

2.5. Створити мультимедіа-(відео-)теку із зразками кращого педагогічного досвіду вчителів румунської мови та літератури (румунської та світової) щодо розвитку комунікативних компетенцій учнів.

Термін – постійно

2.6. Організувати і провести семінар, майстер-клас (творчу майстерню, педагогічну лабораторію) щодо розвитку комунікативних компетенцій учнів.

Термін – протягом 2012/2013 н.р.

2.7. Висвітлити кращий досвід учителів румунської мови та літератури (румунської та світової) з цієї проблеми на сторінках обласних періодичних видань та фахових часописів.

Термін – постійно


3. Учителям румунської мови та літератури (румунської та світової) ЗНЗ області:

3.1. Продовжити роботу щодо модернізації навчально-матеріальної і методичної бази кабінетів румунської мови та літератури, проводити їх атестацію.

Термін – постійно


3.2. Формувати уявлення про самобутність національних особливостей конкретних складових, культурного й соціального прогресу; неповторність внеску до світової скарбниці людства кожної національної культури.

Термін – постійно


3.3. Продовжити роботу над технологіями розвитку комунікативних компетенцій школярів при викладанні румунської мови та літератури (румунської та світової) у базовій та середній школі, апробувати їх у навчально-виховному процесі та внести корективи у власний (особистий) педагогічний досвід.

Термін – постійно


3.4. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та розвитку творчої особистості впроваджувати сучасні технології в навчально-виховний процес.

Термін – постійно


Схожі:

«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconПро затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України " Про освіту ", статей 41, 42 Закону України " Про загальну середню освіту ", статей 25, 26 Закону України " Про дошкільну освіту
Закону України "Про дошкільну освіту" та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconПро залучення осіб з погодинною оплатою праці в Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Керуючись Законами України «Про оплату праці»
«Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Чернівецької області при Чернівецькому обласному інституті...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconНаказ № м. Івано-Франківськ Про допуск студентів до складання державних випускних іспитів і формування екзаменаційних груп Фармацевтичний факультет
Відповідно до статті 43 Закону України “Про вищу освіту” та керуючись Положенням про організацію навчального процесу, затвердженого...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconНаказ №645 Про підсумки проведення регіональної науково-практичної конференції «Освітній моніторинг в умовах модернізації загальної середньої освіти: теоретично-практичні аспекти»
Чернівецької обласної державної адміністрації 30 листопада 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconВ., Лобунець В.І. Про методику формування змісту вузівських стандартів вищої інженерно-педагогічної освіти постановка проблеми
Постановка проблеми. У системі вищої освіти України проводиться певна робота із вдосконалення змісту стандартів вищої освіти. Більш...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconРоз'яснення мон щодо затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форм власності
Право навчальних закладів надавати платні освітні та інші послуги визначено законами України, що регулюють освітню галузь ("Про освіту",...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconЗакон україни про вищу освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconНаказ №1456 Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої...
«Професійна компетентність учителя в умовах модернізації змісту освіти» Керуючись Законами України «Про освіту» iconПоложення про навчальний відділ Херсонського державного університету
У своїй діяльності навчальний відділ керується законами України, постановами уряду про вищу І середню освіту, наказами та іншими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи