Бауера М. Й. на обласному науково-практичному icon

Бауера М. Й. на обласному науково-практичному
Скачати 126.72 Kb.
НазваБауера М. Й. на обласному науково-практичному
Дата10.08.2012
Розмір126.72 Kb.
ТипДокументи


Тези виступу начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Бауера М.Й. на обласному науково-практичному

семінарі для керівників методичних об’єднань

вчителів румунської мови та літератури (румунської і світової) з проблеми:

«Професійна компетентність учителя

в умовах модернізації змісту освіти»


Волоківська ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького району

6 квітня 2012 року


«ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНИЗАЦІЇ ОСВІТИ

У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»


Шановні учасники науково-практичного семінару!


Сьогодні у колі спеціалістів, зв'язаних з освітою, переважають розмови про модернізацію, а не реформування освіти.

І це, на мою думку, вірно – і у буденному сенсі, і по суті. У буденному сенсі – тому, що суспільство, яке сповна відчуло гіркоту реформ останніх років, досить негативно сприймає саме слово «реформа». По суті – тому, що в освіті потрібна саме модернізація, а не реформа. Реформа – це переналаштування, переорганізація. Модернізація – це зміна у відповідності з потребами та вимогами сучасності. Система нашої освіти все ще суттєво відстає від сучасних вимог і тому потребує глибокої модернізації.

Модернізація української освіти на сучасному етапі вбачається у трьох вимірах:

 1. в історичному плані – це логічне, закономірне завершення освітніх реформ останніх років. У силу багатьох причин не вдалося провести комплексне, усестороннє оновлення освіти. Потрібно ще створити багато нормативно-правових та організаційно-економічних механізмів, щоб у повній мірі реалізувати процес модернізації;

 2. у плані реконструкції, відновлення освітянської гілки модернізації необхідно подолати наслідки загальносистемної соціально-економічної кризи, яка може поставити цю галузь на грань виживання, а педагогічний корпус – за межу бідності. Тут постають величезні завдання по оздоровленню та розвитку сфери освіти, які потребують напружених зусиль держави, суспільства та самої системи освіти, інтенсивної та динамічної мобілізації її зовнішніх та внутрішніх ресурсів;

 3. не менш складні завдання модернізації у плані оновлення освіти, подолання все більш зростаючого її відставання від потреб розвитку країни. Ці завдання модернізації освіти набувають максимальної загальнонаціональної значущості. Тому що ми проходимо перехрестя, де визначається, чи буде освіта стимулом стагнації суспільства чи фактором його економічного зростання та благоустрою, фактором конкурентоздатності та національної безпеки країни.

Така постановка питання може здатися занадто жорсткою: адже ми звикли до думки, що у нас «найкраща у світі освіта». Але, нажаль, навіть «найкраще» має здатність старіти. Таким є закон життя. І тут саме варто згадати відоме Керролівське правило: «Якщо хочеш залишатися на місці – потрібно бігти зі всіх ніг; якщо хочеш просуватися вперед – потрібно бігти у два рази швидше».

Саме у відірваності освітньої галузі від потреб країни й полягає на сьогодні головна колізія української системи освіти, яку призвана вирішити модернізація. Вона повинна перемогти той нинішній стан нашої освітянської системи, яка характеризується одним ключовим словом – неефективність:

 • неефективна економіка освіти – очевидно затратна, нецільова, соціально безадресна, у багато чому піддана корупції, та при цьому абсолютно не піддається підрахунку;

 • неефективний зміст загальної освіти – застарілий, перевантажений та нефункціональний, відірваний від реальних потреб життя (за статистичними даними більш ніж половина дітей шкільного віку не засвоюють більше ніж 60% програмного матеріалу по математиці, фізиці, біології – а скільки стоять за цим психологічних, педагогічних, соціальних та сугубо фінансових затрат?).

 • неефективна професійна освіта, яке не стикується, як з  реальними та перспективними потребами країни у кадрах, так й з сучасними вимогами до їх кваліфікації, у результаті чого випускники професійних навчальних закладів усіх рівнів у значній своїй мірі (до 60, якщо не більше, відсотків) виявляються неконкурентоздатними та не мають попиту на ринку праці;
 • неефективна система соціально-економічного забезпечення педагогічних кадрів, яка ставить їх на грань бідності, та настільки ж неефективна система підготовки цих кадрів, яка паралізує всілякі позитивні зміни у шкільній справі, яка готує для сьогоденної школи вчителів вчорашнього дня.

Відтак, центральна задача модернізації освіти – забезпечення її сучасної якості, побудова ефективної освітньої системи з дієвою економікою та управлінням, яка відповідає запитам сучасного життя та потребам розвитку країни, повернутої обличчям, а не спиною до інтересів особистості, суспільства, держави.

При цьому потрібно чітко мати на увазі ще одну фундаментальну задачу модернізування, яка продиктована входженням освіти у принципово нову стадію свого розвитку. На сучасному етапі суспільного життя та своєї власної історії освіта стає не тільки найважливішою соціальною сферою, але й у прямому сенсі найважливішою економічною галуззю.

Вона відіграє все більш важливу роль у накопиченні та розвитку людського капіталу. Перспективи зростання благоустрою нашої країни – на шляху збільшення значимості людського капіталу, а значить, значимості української освіти. Цей шлях стає реальним тільки при масштабній модернізації вітчизняної системи освіти.

Висновок з усього сказаного вище є очевидним: комплексна, глибока модернізація освіти – імператив освітньої політики України на сучасному етапі, її головний стратегічний напрямок.

Ключові умови реалізації цього імперативу – повернення держави у сферу освіти та активізація загальної участі у її розвитку. Тому, що модернізація освіти – це не тільки відомча, галузева, але й загальнонаціональна задача.

Це масштабна акція країни, яка проводиться при інтенсивному співробітництві суспільства. Вона повинна привести до досягнення нової якості освіти, яка в першу чергу визначається її відповідністю актуальним та перспективним запитам сучасного життя держави.

Можна виділити п'ять пріоритетних напрямків модернізації системи освіти:

 1. Забезпечення державних гарантій доступності та безоплатності освіти різних рівнів – у межах, встановлених законом; адресна соціальна підтримка учнів з малозабезпечених сімей, з числа інвалідів, сиріт та тих, які залишилися без опіки батьків.

 2. Досягнення сучасної якості освіти, яка відповідає потребам країни та світовим стандартам. 

 3. Формування ефективної економіки освіти, ефективних нормативно-правових та організаційно-економічних механізмів залучення та використання ресурсів.

 4. Підвищення соціального статусу, професійного рівня педагогічних працівників та посилення їх державної підтримки.

 5. Реорганізація системи управління освітою у відповідності з завданнями модернізації освіти.

Які ж основні новації необхідно провести саме в загальній середній освіті?

Це – досягнення нової якості освіти. У свою чергу, нова якість освіти у загальнодержавному плані – це її відповідність сучасним життєвим потребам розвитку країни; у педагогічному – орієнтація освіти не тільки на засвоєння учнями певної кількості знань, але й на розвиток їх особистості, їх пізнавальних та накопичувальних здібностей.

Що зроблено в освітній галузі краю на сьогодні? 21 березня ц.р. відбулося засідання колегії Головного управління освіти і науки, на якому розглянуто велику кількість питань, про які необхідно знати і вам, учасникам семінару.

Перше про що хочу зазначити, ми внесли деякі зміни до ^ Положення про проведення учнівських олімпіад.

Учні спеціалізованих навчальних закладів проводять інтелектуальні змагання між своїми учасниками і визначають одного переможця.

Відмінено обов’язковий рейтинг оцінки району участі в олімпіадах. Наголошую, що участь кожної школи району в І та ІІ етапах олімпіад необов’язкова та добровільна.

Ми вносимо зміни щодо членства журі, щоб якомога більше виключити суб’єктивний фактор, до його складу будуть входити тільки незацікавлені висококваліфіковані спеціалісти. Положення знаходиться на доопрацюванні з усіма пропозиціями, що були озвучені членами колегії.

Друге – внесено і деякі зміни до ^ Положення про проведення обласного етапу конкурсу «Учитель року».

Він буде складатися з: заочного туру, тестового (тестування із фахових знань, тест на знання комп’ютера, тест з основ педагогіки і психології), ділової гри «Мої здобутки» та практичного туру (проведення уроку), у якому будуть брати участь всі 13 учасників.

Третє – удосконалюється курсова перепідготовка педагогів.
На мою думку, практичний модуль курсів обов’язково повинен проходити у лабораторіях, де кожен вчитель буде мати змогу попрацювати на належному рівні, у відповідних умовах.

Ми розвиваємо дистанційну форму курсової перепідготовки. Станом на сьогодні є 7 таких груп, але у нас є можливість їхню кількість збільшити. Зауважу, що така форма перепідготовки не відриває педагога від навчального процесу, але для дистанційної форми вчителеві потрібно добре володіти комп’ютером, мати активну життєву позицію.

Четверте – ми розробили ^ Положення про проведення конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук учнівської молоді, яке зараз знаходиться на доопрацюванні.

Вимогами Положення розмежовано функції оргкомітету та журі, запроваджується попередній захист робіт, у конкурсі мають право брати участь студенти ВНЗ І-ІІ р.а. та учні ПТНЗ, які є членами БМАНУМ. Вся відповідальність за проведення цього конкурсу покладається на Буковинську малу академію наук учнівської молоді.

П’яте – на часі наведення порядку під час організації вечірньої форми навчання. Досить «викидати державні кошти в повітря». До 01.09.2012 ми маємо привести контингенти вечірніх класів до реальних потреб.

Упродовж 2012 року у системі освіти Буковинського краю заплановано низку нововведень та заходів:

 • створити та запровадити інформаційну систему управління освітою. Ця програма повинна бути запроваджена упродовж року в усіх навчальних закладах Буковини. Ви маєте розуміти, що без вашої участі ми це питання не вирішимо. ІСУО – це закрита система, доступ до якої буде по конфеденційним логінам та паролям, ця система звільнить вчителя від рабства паперотворчості;

 • сьогодні, у процесі створення знаходиться моніторинговий центр, який буде займатися виключно перевіркою якості знань учнів і здійснювати контролюючу функцію у системі освіти краю;

 • розроблено ^ Регіональну концепцію екологічної освіти. Два тижні тому відбулася науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку неперервної екологічної освіти у навчальних закладах Чернівецької області», на якій обговорювалася концепція, та стан екологічної освіти на теренах нашого краю. Ми маємо сформувати нове світоглядне мислення у дитини щодо екології, навколишнього середовища та, в першу чергу, свого здоров’я;

 • розвиток інклюзивної освіти або соціалізація дітей з особливими потребами. Необхідно вивчити всі можливості і методи щодо роботи з такими дітьми у загальноосвітніх класах. Я переконаний, що потрібно залишити спеціальні школи, в яких є величезний кадровий потенціал, і паралельно розвивати інклюзію;

 • реформування фізкультурної, спортивної освіти. Потрібно дбати про здоров’я дитини на кожному уроці, на перерві, в позаурочний час. Прикро констатувати, що сьогодні неефективно використовуються спортивні зали, які мають бути відкриті з самого ранку і до 22.00. Діти повинні займатися спортом, здорово розвиватися, а ми маємо їх заохочувати і спонукати до цього.

 • удосконалюємо проходження атестації педагогічних працівників;

 • у 2012 році заплановано розробити 7 регіональних програм розвитку освіти.

Головне управління освіти і науки має багато планів та інновацій, які будуть обов’язково впроваджуватися. Та кожен з вас повинен розуміти, що система освіти на Буковині буде досконалою тільки завдяки нашій плідній співпраці. Кожен вчитель повинен вболівати за свій заклад і виховувати достойних учнів, майбутнє нашої держави.

Загальноосвітня школа повинна формувати нову систему універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності та персональної відповідальності учня, тобто сучасні ключові компетенції, що й визначають сучасну якість змісту загальної освіти.

Сьогодні ми обговорюємо питання професійної компетентності учителя в умовах модернізації змісту освіти, зокрема вчителя, який викладає дітям рідну румунську мову, а також інтегрований зі світовою курс літератури.

Що таке професійна компетентність вчителя? За аналізом праць науковців можна визначити десять ключових компонентів професійної компетентності:


інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації. Серед них уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з інших джерел, переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу;

комунікативна компетентність – це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, і в той же час вміти зрозуміти інших (учнів, учителів, батьків);

продуктивна компетентність – це вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них;

автономізація на компетентність – це здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. Адже вчитель перш за все вчиться сам, це вічний учень;

моральна компетентність – це готовність, спроможність і потреба жити за традиційними моральними нормами;

психологічна компетентність – це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності;

предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). Це сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому. До неї входять уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти їх увагою, темпом діяльності;

соціальна компетентність – це вміння жити та працювати з оточуючими;

математична компетентність – це вміння працювати з числом, числовою інформацією;

особисті якості вчителя (це теж одна з найголовніших складових професійної компетентності) – доброзичливість, толерантність, чуйність, урівноваженість, витонченість, людяність.

Отже, можна стверджувати, що під професійною компетентністю педагога слід розуміти таку пошукову діяльність учителя, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчально-виховного процесу з метою формування творчої особистості.


Шановні колеги!


Повернемося до теми нашого семінару. Чи вдається сучасному вчителеві забезпечити належний процес виховання й формування творчої особистості учня, чи подає йому належну базу знань, умінь, навичок?

Візьмемо, для прикладу, дані моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, в т. ч. румуномовних шкіл, що проводився у листопаді 2011 року під час рубіжного контролю закладів освіти Глибоцького району (після комплексної перевірки 2010 року), району, на базі якого сьогодні проходить науково-практичний семінар.

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів проведено у 15-ти освітніх закладах району, з числа яких – чотири заклади, де мова навчання – румунська або румунська і українська (Багринівська ЗОШ І-ІІІ ст., Димківський НВК, Йорданештська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Карапчівський ліцей).

Із 975 за списком писали контрольні заміри з української, румунської мов, історії України, математики, алгебри, фізики, біології, географії 890 учні (91,3%). У 2010 році із 1178 за списком писали контрольні заміри 853 учні, що становило 72,4%.

Загальний середній бал результатів замірів з базових дисциплін по Глибоцькому району склав 7,7 б.; якість – 68,9% (у 2010 році – 5,8 б.; 42,3%). Розбіжність між контрольним заміром та попередньою тематичною становить +0,4 б. (у 2010 році -1,7 б.). На початковому рівні (1-3 б.) справилися із завданнями 63 учні (7,1%), середньому (4-6 б.) – 214 (24,0%), достатньому (7-9 б.) – 373 (41,9%), високому (10-12 б.) – 240 (27,0%). У 2010 році відповідно: 194 (22,7%); 298 (35,0%); 269 (31,5%); 92 (10,8%).

347 (91,3%) учнів початкової школи виконували контрольні заміри з української, румунської мов, математики, із них: 29 (8,4%) отримали бали початкового рівня, 79 (22,8%) – середнього, 152 (43,7%) – достатнього, 87 (25,1%) – високого (в 2010 році відповідно: 59 (16,5%); 91 (25,4%); 138 (38,5%); 70 (19,6%). Якість знань становить 68,8%, середній бал – 7,7 (в 2010 році 58,1%; 7,1 б.).

Серед початкових класів перевірених шкіл кращі результати з румунської мови в учнів Карапчівського ліцею (8,9 б.), Димківського НВК (8,5 б.).

У 5-11 класах контрольні роботи з румунської мови виконали з 89 (90,8%) учнів п’ятеро (5,6%) – на початковому рівні, 16 (18,0%) – середньому, 45 (50,6%) – достатньому, 23 (25,8%) – високому. Найкраще справилися із завданнями учні 9-Б класу Багринівської ЗОШ І-ІІІ ст. (середній бал – 9,7), школярі 4-их класів Карапчівського ліцею (8,9 б.) та Димківського НВК (8,5 б.). З 11-ти учнів Йорданештської ЗОШ № 1 один (9,1%) виконав завдання на середньому рівні, 10 (90,9%) – достатньому. Бали початкового та високого рівнів у даному закладі відсутні. Загальний середній бал склав 7,8 б., якість знань 76,4% (в 2010 році 6,3 б., 44,1%). Розбіжність між балами тематичної та контрольного заміру з румунської мови склала -0,9.

Впевнений, що ситуація не є кращою й в інших районах і м. Чернівцях, де функціонують школи з румунською мовою навчання або змішаного типу (з румунською та українською) – Новоселицькому, Сторожинецькому, Герцаївському та 4-ох школах м. Чернівців.

Разом зі створенням моніторингового центру черговим завданням, яке я поставлю перед його керівництвом, – здійснити детальний аналіз навчальних досягнень учнів, вивчити стан викладання румунської мови та літератури (румунської і світової).

Вам відомо, що відбулися кадрові зміни у методичній службі Інституту післядипломної педагогічної освіти. Новопризначеними, з початку цього навчального року, методистами, які відповідають за заклади з румунською мовою навчання (Пілігач О.Г. – з початкового навчання та Говорнян Л.С. – з румунської мови і літератури), напрацьовано чимало. Підготовлено і погоджено в Міністерстві необхідні матеріали для проведення державної підсумкової атестації у 4-му, 9-му та 11-му класах.

Підготовлено до друку новий підручник з румунської мови для 2-го класу, збірники завдань з румунської мови та румунського читання для державної підсумкової атестації у 4-му класі, збірник диктантів для учнів 1-4-их класів.

Відповідно до нового стандарту на початку вересня 2011 року проведено нараду-презентацію та обговорення програми з української мови для 1-4-их класів румуномовних шкіл (автора Хорошковської О.Н.).

Також підготовлено і видані збірники текстів для диктантів з румунської мови для 9-их та переказів із творчими завданнями для 11-их класів. Невдовзі будуть на руках і збірники тестових завдань та білети з інтегрованого курсу «Література (румунська та світова) для державної підсумкової атестації у 9-их та 11-их класах.

Два дні тому, 3-4 квітня ц.р. на базі Чернівецької області у приміщенні бібліотеки обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», проведено всеукраїнські наради-презентації проектів нових навчальних програм з румунської мови та літератури (румунської і світової), а також з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України з викладанням румунською мовою за участю головного спеціаліста відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи юридичного департаменту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Харченко С.Й.

Ухвали щодо затвердження зазначених програм, рекомендації сьогоднішнього семінару повинні сприяти удосконаленню навчально-виховного процесу у школах та класах з румунською мовою навчання, покращення процесу викладання рідної мови і літератури в цих навчальних закладах.


Схожі:

Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconШановні колеги запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науково – практичному семінарі “Технічна біоенергетика та ресурсозбереження
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науково – практичному семінарі “Технічна біоенергетика та ресурсозбереження” 21 – 22 жовтня...
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconНауково-практичного семінару «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях»
До участі в науково-практичному семінарі запрошуються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковці,...
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconЧерез мережу ат «златобанк» uah / usd / eur
Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю»
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconПро проведення науково-практичного семінару «Роль наукових видань в сучасних умовах»
«4 Medicine / research, education, knowledge/» (Польща) та Національний університет харчових технологій запрошують 28 лютого 2013...
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичному семінарі «Правові та економічні аспекти протидії рейдерству в сучасних умовах»
Казарінова Наталія Леонідівна – ректор Східноєвропейського університету економіки І менеджменту, к т н., професор
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному icon16-18 березня 2011року
Нвк україни, а також представників управлінь освіти та місцевого самоврядування до участі в науково-практичному семінарі на тему:...
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconРезолюція VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»
Робота конференції спрямована на висвітлення стану сучасного дошкілля, його місця в європейському освітньому просторі, визначення...
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconЗвіт з наукової роботи кафедри іноземних мов за 2011 рік І. Результати науково-дослідної роботи кафедри : Результати науково-дослідної роботи кафедри
Викладачі кафедри працюють над загальною кафедральною темою „Використання медіа технологій у викладанні іноземних мов у немовному...
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconЯкий відбудеться 6-7 лютого 2013 року
Запрошує Вас взяти участь у Науково-практичному семінарі «Онлайн-медіа: проблематика та перспективи розвитку», який відбудеться 6-7...
Бауера М. Й. на обласному науково-практичному iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи