Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) icon

Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Скачати 72.96 Kb.
НазваОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Дата10.08.2012
Розмір72.96 Kb.
ТипДокументи

ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ

З ПРАВОЗНАВСТВА

III етап (2011-2012 н.р.)

10 клас

Варіант 11

Виконайте тестові завдання

Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна - по 1 балу.


1. Вкажіть, кому з наведених нижче суб’єктів, що причетні до такого твору, як пісня, згідно з цивільним законодавством України, належать суміжні права: а) композитору - автору музики(яка без слів не є піснею); б) поету – автору тексту ( який без музики не є піснею); в) виконавцеві пісні (який, виконуючи пісню, озвучує слова і музику); г) у законодавстві взагалі відсутні поняття «суміжні права».

2. Вкажіть назву документа, який є підставою для законного займання житлового приміщення: а) паспорт; б) ордер; в) договір; г) довідка про відсутність житла.

3. Вкажіть, чи підлягають адміністративній відповідальності, згідно із законодавством України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на її території: а) так, підлягають на загальних підставах з громадянами України; б) особи без громадянства підлягають, а іноземні громадяни ні; в) ні, такій відповідальності підлягають лише громадяни України; г) іноземні громадяни підлягають, а особи без громадянства – ні.

4. Вкажіть вид адміністративного стягнення, застосований щодо водія-порушника правил дорожнього руху: а) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення; б) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення; в) позбавлення спеціального права, наданого громадянинові; г) законодавство про дорожній рух забороняє вилучення водійських прав.

5. Вкажіть, у чому полягає різниця між такими видами кримінальних покарань, як виправні роботи і громадські роботи: а) це два види кримінального покарання і різниці між ними не існує; б) при виправних роботах у дохід держави утримується від 10% до 20% заробітку засудженого, а при громадських це відсутнє; в) до громадських робіт засуджують лише громадян України, до виправних – інших осіб; г) до виправних робіт засуджують молодь, а до громадських – пенсіонерів.

6. До наведеного нижче переліку вкажіть поняття, яке з точки зору права відповідає цьому висловлюванню «Це зумовлена розладом психіки нездатність особи усвідомлювати свої дії або керувати ними в момент скоєння суспільно-небезпечного діяння»: а) деліктоздатність, б) сумнівна осудність; в) неосудність; г) слабоумство.

7. Вкажіть у чому полягає найсуттєвіша різниця між актами про амністію та актами про помилування: а) акт амністії стосується певних категорій засуджених, акт помилування конкретних осіб; б) ніякої різниці немає, просто ці акти приймають різні органи; в) амністія стосується конкретних осіб, а помилування – певних категорій засуджених; г) акти про амністію приймаються до всіх свят, а акти про помилування – рідко.

8. Позначте назву походження теорії держави і права, авторами якої були Маркс та Енгельс: а) теологічна; б) договірна; в) економічна; г) насильства.

9. Позначте вид правових норм за характером правил поведінки: а) зобов’язуючі; б) матеріальні; в) процесуальні; г) імперативні.

10. Факультативною складовою місцевого самоврядування є: а) міський, сільський, селищний голова; б) виконавчий комітет міської ради; в) органи самоорганізації населення; г) районні та обласні ради.

11. Вкажіть, яке із словосполучень означає галузь права: а) приватне право; б) публічне право; в)цивільне право; г)римське право. 12.Визначте, яка з ознак притаманна виключно державній владі: а)спирається виключно на авторитет особи, яка уособлює владу; б) можливе легальне застосування примусу; в) розповсюджується на певну групу людей; г) не має чітких територіальних меж.

13. Вкажіть, яке поняття означає єдність правових норм та їх розподіл за галузями й інститутами: а)система законодавства; б) правова система; в) законодавство; г)система права.

14.До другорядних функцій держави слід віднести: а) функцію забезпечення екологічної безпеки; б) функцію охорони правопорядку; в) функцію управління; г) функцію захисту прав людини.

15. Вкажіть, яке поняття позначає фізичну особу: а) іноземець; б) установа; В) підприємство; г) організація.

16.Виконавча влада закони : а) тільки виконує; б) тільки застосовує; в) тільки творить; г) виконує і застосовує.

17. Легітимність політичної влади є поняттям: а) юридичним; б) моральним;

в) політичним; г) релігійним.

18. Позначте форму державного правління в Україні: а) монархія; б) республіка; в) соборна держава; г) демократична держава.

19. Визначте групу прав до яких відносять право на недоторканість житла: а) громадянські; б) політичні; в) соціально-економічні; г) культурні. 20. Позначте відповідь, яка не містить назву виду влади: а) сімейна; б) державна; в) прогресивна; г) духовна.


За правильну відповідь на завдання 21-25 - по 2 бала.


21. Із наведеного переліку назв областей України оберіть ті, назви яких відповідають системі адміністративно-територіального устрою нашої держави, визначеній у Конституції України.

1 Херсонська.

2 Прикарпатська.

3 Ужгородська.

4 Франківська.

5 Луганська.


22.Установіть відповідність між чергами спадкоємців за законом, указаних у лівому стовпчику, та конкретними родичами, які належать до цих черг.

1 Перша черга. А Двоюрідний брат спадкодавця.

2 Друга черга. Б Якийсь родич, що жив у спадкодавця вже 6 років.

3 Третя черга. В Дід удови спадкодавця.

4 Четверта черга. Г Батьки спадкодавця.

5 П’ята черга. Д Рідна тітка спадкодавця.


1-Г; 2-Д; 3-А; 4-Б; 5-В


23.Установіть відповідність між обсягами цивільної дієздатності особи, наведеними у лівому стовпчику, та віковими характеристиками особи, які містяться у правому стовпчику.

1 Часткова дієздатність. А Особа віком від 14 до 18 років.

2 Неповна дієздатність. Б Особа, яка не досягла 14 років.

3 Повна дієздатність. В Повнолітня особа.

4 Обмежена дієздатність. Г Імбицильна дитина.

5 Недієздатність.

А-2

Б-1

В-3

Г-5


24. Із наведеного переліку юридичних фактів оберіть ті, що є предметом цивільного права.

1 Купівля цукерок.

2 Крадіжка велосипеда.

3 Купівля квартири.

4 Підробка документів.

5 Отримання подарунка на свято.

6 Оренда автомобіля.


25. Із наведеного переліку правочинів укажіть ті, для яких законодавством України передбачено обов’язкове нотаріальне посвідчення.

1 Договір купівлі-продажу квартири.

2 Заповіт.

3 Договір купівлі-продажу іноземної валюти.

4 Договір оренди автомобіля на один рік.

5 Договір позички гаража на два роки.


^ Максимальний бал - 30


10 клас

ІІ тур

Варіант 11

1. Систематизація нормативно-правових актів. 10 балів

Систематизація (загальне визначення) – 1 бал;

Перелік основних форм систематизації (інкорпорація, кодифікація, консолідація) – по одному балу за вказану форму;

Розгорнута характеристика кожної з форм систематизації – по 2 бали за кожну;


2. Характеристика внутрішніх функцій Української держави. 10 балів

Визначення термінів «функції держави», «внутрішні функції держави» - 2 бали;

Класифікація внутрішніх функцій держави та їх характеристика – 8 балів;


3. Поясніть значення термінів: 10 балів

Бандитизм -1бал; потерпілий – бал; Судимість- 1 бал; прокурор - 1бал;

Імунітет – 1 бал; депортація – 1бал;

Бюрократія – 1 бал; суб’єкт–1 бал;

Право – 1 бал; формація – 1бал;


4. Вкажіть, що спільного і відмінного між: опікою та патронатом; штрафом та пенею. 10 балів

Відповідь: Спільне між пенею та штрафом є те, що вони застосовуються як види грошових стягнень. Відмінним між цими стягненнями є те, що штраф є не тільки цивільно-правовим, а і адміністративно- чи кримінально-правовим стягненням. Пеня обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання, а штраф є фіксованим стягненням.

Відповідь оцінюється у 5 балів.


Спільне між опікою та патронатом є те, що вони встановлюються над неповнолітніми особами. Відмінності: патронат встановлюється над дитиною до 18 років, а опіка – до 14. Підставою для встановлення опіки є рішення суду або органу виконавчої влади, а патронат встановлюється на підставі договору. Обов’язки патронату є оплачуваними, а опіка здійснюється на безоплатній основі. Для встановлення патронату потрібна обов’язкова згода неповнолітнього, а при встановлення опіки вона не обов’язкова.

Відповідь оцінюєтьсія у 5 балів.


5. Задачі 10 балів


Задача №1.

Громадянин України переїхав на постійне проживання в Португалію. Через 10 років він вирішив повернутись в Україну і звернувся у посольство України в Португалії із проханням продовжити його закордонний паспорт, термін дії якого закінчився. У посольстві заявили, що його позбавлено громадянства України у зв’язку з довгим проживанням за межами країни і закінченням терміну дії його паспорта.

^ Чи правильно поступили працівники посольства?

Відповідь: працівники посольства вчинили неправомірно – 2 бали;

Обґрунтування неправомірності вчинку посольства – 3 бали;

Відповідно до 24 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений права на громадянство. Право на громадянство є невід’ємним правом кожної людини та базується на принципі збереження громадянства України незалежно від місця проживання особи. ЗУ «Про громадянство України» проживання або тимчасове перебування громадянина України за межами держави не припиняє його права на громадянство України (ст.7), отже, в даному випадку були відсутні законні підстави для позбавлення громадянства.


Задача №2.

Панов під час ремонту балкона розміщував вапняний розчин рукою в гумовій рукавиці. Діти, що знаходились за парканом на території школи дражнили його. Щоб прогнати їх, чоловік махнув цією рукою в їхній бік. При цьому залишки вапняного розчину злетіли з рук і потрапили в око хлопчика Андрія, спричинивши хімічний опік очей з ураженням рогівки. За висновком судово-медичної експертизи, ці ушкодження середньої важкості.

^ Визначте форму і вид вини даного злочину?


Відповідь: форма вини – необережність - 2 бали;

вид вини - злочинна недбалість – 3 бали;

Необережність – злочин вважається вчиненим через необережність, якщо особа передбачала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання суспільно-небезпечних наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Недбалість – коли особа не передбачала можливості настання суспільно-небезпечних наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.


Всього – 50 балів.

Схожі:

Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна по 1 балу
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Визначте, що не може бути предметом договору купівлі-продажу: а) авторські права; б) товар; в) майнові права; г) право вимоги (якщо...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання зі світової літератури III етап (2011-2012 н р.)
Укажіть назву збірки Г. Аполлінера, яка вразила сучасників незвичною бароковою формою віршів
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання зі світової літератури ІІІ етап (2011-2012н р.)
Укажіть, кого із представників західноєвропейської поезії епохи середньовіччя зобразив Данте в «Божественній комедії»
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні змагання – 2013 обдарованої учнівської молоді Сумщини Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 08. 2012 №916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році»
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17, Сумських...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconПросимо роздруковувати олімпіадні завдання без помилки
Вашу увагу на олімпіадні завдання з російської мови та літератури. При збереженні завдань з Microsoft office – 2010 у Microsoft office...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconПредварительные результаты городской олимпиады по французскому языку. Протоко л міської олимпиади (III етап) з французької мови у 2012 – 2013 навчальному році 11 клас
Протоко л міської олимпиади (III етап) з французької мови у 2012 2013 навчальному році
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання завдання заочного туру «Першої регіональної шкільної олімпіади з хімії» (2011-2012 н р.)
Утворений осад відфільтрували, висушили та зважили, його маса становить 64,75 г. Фільтрат обробили розчином натрій гідроксиду, при...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 11
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 5
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи