10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon

10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми
Скачати 70.69 Kb.
Назва10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми
Дата10.08.2012
Розмір70.69 Kb.
ТипДокументиОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ

ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

III етап (2011-2012 н.р.)

10 клас

20 варіант

І. Завдання закритої форми

1.Виконайте тестові завдання

Завдання 1-20 мають по чотири варіанти відповідей,

із яких лише одна правильна (по 1балу )

1.Загальна назва кризових явищ кінця ХІХ – початку ХХ ст., що характеризувалася настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду життєвих сил, а також культом естетизму – це:

А символізм

Б імпресіонізм

В неоромантизм

^ Г декаданс


2. Ч.Діккенс є представником літератури:

А французької

Б англійської

В російської

Г американської


3. Символом Росії, «рікою рабства й туги» в поезіях М.Некрасова є:

А Волга

Б Об

В Дон

Г Єнісей


4. Кому із митців-реалістів належить вислів:

«Я повинен буду розкрити причини або одну загальну причину описуваних явищ, збагнути, який прихований закон керує величезним скупченням людей, пристрастей і подій…»:

А Ф.Стендалю

^ Б О. де Бальзаку

В Ф.Достоєвському

Г Л.Толстому


5. За жанром роман «Пригоди Олівера Твіста» є «романом виховання». Кого виховує Ч.Діккенс:

А Олівера Твіста

Б суспільство

В дітей

Г Феджіна


6. Хто твори Ф.Достоєвського вперше назвав «поліфонічними»:

А В. Бєлінський

Б М. Некрасов

^ В М. Бахтін

Г Д. Григорович


7. Задум роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара» виник:

А з досвіду власного життя й міркувань

Б під впливом спостереження за навколишньою дійсністю

^ В на основі конкретного випадку, про який прочитав у газеті

Г на основі випадково почутого


8. Автором статті «Літературний маніфест. Символізм» (1886 р.) був:

А С. Малларме

Б А. Рембо

В П. Верлен

^ Г Ж. Мореас


9. Слова Дантона «Правда, гірка правда» із роману Стендаля «Червоне і чорне» є:

А епіграфом першої частини роману

Б початком роману

В останньою фразою твору

Г підзаголовком роману


10. Чому Ф.Достоєвський опинився на каторзі:

А через скоєння злочину

Б через публікацію «Записок із Мертвого дому»

^ В був членом політичної організації Петрашевського

Г був репресований


11. В якому журналі була надрукована повість Л.Толстого «Дитинство»:

А «Вітчизняні записки»

^ Б «Сучасник»

В «Москвітянин»

Г «Час»


12. Головна тема твору А.Рембо «П’яний корабель»:

А реальна мандрівка

Б мандри душі ліричного героя у світ уяви

В космічна мандрівка

Г морська мандрівка


13. Який принцип не належить духовному вченню Л.М.Толстого:

А моральне самовдосконалення особистості

Б всепрощення і загальна любов

^ В обов’язкове досягнення поставленої мети

Г непротивлення злу насильством


14. Визначте, який біблійний сюжет є ключовим у розумінні головної ідеї роману Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»:

А зрада Іуди

Б повернення блудного сина

^ В воскресіння Лазаря

Г сходження на Голгофу


15. Проза якого характеру найбільше приваблює реалістів ХІХ ст.:

А морально-психологічного

^ Б соціально-психологічного

В соціально-фантастичного

Г морально-етичного


16. Виберіть неправильне твердження. Головна проблема роману Л.Толстого «Анна Кареніна»:

А роль сім’ї

Б пошук сенсу життя

В право на щастя

^ Г право на самотність


17. Кого з героїв стосується така характеристика: «Коли його власна кров закипить йому нічого не варто пролити чужу»:

А Феджіна

Б Ноя Клейпола

В Сайкса

Г судді Фенга


18. В якому творі Ф.Достоєвського знайшли своє художнє втілення враження всього життя автора, його роздуми над долею Росії та людства:

А «Бідні Люди»

Б «Ідіот»

^ В «Брати Карамазови»

Г «Біси»


19. Що є причиною злочину Родіона Раскольникова:

А прагнення до збагачення шляхом привласнення майна старої лихварки

Б прагнення помсти за злиденне життя та постійні приниження

В намагання перешкодити шлюбу «за розрахунком» сестри Дуні з Лужиним, якого вона не кохала

^ Г спроба перевірити теорію на практиці


20. Дослідженню історії та культури якої країни присвятив багато праць Ф.Стендаль:

А Іспанії

Б Росії

В Франції

Г Італії

Завдання 21-22 мають на меті встановлення відповідності.

^ До кожного рядка, позначеного цифою, доберіть відповідник,

позначений буквою (по 2,5 бала)

21. Установіть відповідність між героями роману Стендаля «Червоне і чорне» та їх поведінкою:

1 він «… мав років п’ятдесят, був одягнений як денді й ступав пружною ходою… важко уявити собі аристократичнішу і водночас більш незначну зовнішність»

2 «Поважний чоловік продовжував свою промову. Видно було, що він обізнаний зі справою – висловлював великі істини з лагідним і стриманим красномовством…»

3 «…схвильований жвавою дискусією і особливо щирістю ораторів, які виступали, у цю хвилину вірив у свою місію. Ця людина… була позбавлена здорового глузду»

4 «…він був спокійний і не почував нічого, крім філософського жалю до юрби заздрісників, що без будь-якої жорстокості оплесками зустрінуть його… вирок»

А Сорель

Б герцог

В кардинал

Г де Нерваль

Відповідь: 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А.


22. Установіть відповідність між прізвищами поетів та їхніми творами:

1.Вітмен А «Поетичне мистецтво»

2.Верлен Б «Моя циганерія»

3.Рембо В «Гімн красі»

4.Бодлер Г «Пісня про себе»

Відповідь: 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В. Д «Зимова ніч»

ІІ. Завдання з відкритою відповіддю

2. Розкрийте ідею та структуру «Людської комедії» Онере де Бальзака

«Людська комедія» складається з трьох частин, кожну з яких Бальзак невипадково назвав етюдами, адже французьке слово «etude» дослівно означає «вивчення». Така назва підрозділів грандіозного літературного твору може розцінюватися як ще одне нагадування про прагнення автора до наукової систематизації художнього матеріалу.

Частини цієї епопеї називаються так:

  1. «Етюди про звичаї» :

  • сцени приватного життя;

  • сцени провінційного життя;

  • сцени паризького життя;

  • сцени політичного життя;

  • сцени військового життя;

  • сцени сільського життя.

  1. «Філософські етюди».

  2. «Аналітичні етюди».

Головною ідеєю, що об’єднує ці різні твори в одне ціле, було прагнення пояснити закономірності розвитку суспільства, особливо – зміну суспільних формацій. Бальзак знав про наукові відкриття, зокрема в царині природничих наук. Його цікавили не лише конкретні теми й проблеми, а їх взаємозв’язок, не лише окремі пристрасті, а й формування людини в наслідок їх впливу на неї. Тобто за аналогією з природничими науками Бальзак хотів показати і дослідити як буржуазія іде на зміну аристократії, якими рисами відрізняються ці «соціальні види» і, головне, що буде далі.

^ 3. Поясніть значення літературних термінів: романтизм, сарказм


Романтизм – один із провідних напрямів у літературі, науці і мистецтві, що виник наприкінці 18 століття. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині 19 століття. Романтики виступали проти нормативності класицистичного мистецтва, проти його канонів та обмежень.

Для романтичних творів характерні незвичайні, а іноді й фантастичні події та ситуації, деяка умовність, порушення дійсних співвідношень між явищами, образи піднесених над реальністю, виняткових людей, які наділяються сильними пристрастями й часом діють у вигаданих, мало правдоподібних, часто екзотичних обставинах. Автор романтичного твору в ідеалізованому вигляді показує те життя, яке він хотів би бачити, до якого кличе читачів.

Представниками романтизму є: в Англії – Байрон, В.Вордсворд, у Німеччині – Г.Гейне, Е.Т.А.Гофман, Й.К.Ф.Шіллер, в Польщі – А.Міцкевич.


Сарказм – особливо дошкульна, викривальна насмішка, вияв крайної ненависті й презирства до зображуваних явищ і людей. Сарказм близький до іронії, але не має переносного ( прихованого) значення, виражається більш прямо. Крім того, для сарказму характерне поєднання сміху з гіркотою і злістю. Він спрямовується на явища не тільки смішні, але й дуже небезпечні, негативні. Вияви сарказму можна побачити у творах А.Чехова, Д.Свіфта, Ж.Б. Мольєра.

Схожі:

10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon9 клас XV варіант Завдання закритої форми
Г не/завантажений нічим корабель, не/зрізане, а зламане дерево, двері не/зачинені
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon9 клас 6 варіант І. Завдання закритої форми
Вірш, написаний з якогось певного приводу чи звернений до конкретного адресата, називається
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми
Укажіть складнопідрядне речення, в якому засобами зв’язку між частинами є сполучне слово
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Б весна гомоніла навколо них, вода гоготіла, гурчала струмками по ярках І пагорбах
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми iconІіі етап українська мова 10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Яку зі стилістичних фігур використано в поданому складному синтаксичному цілому (ссц)?
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon10 клас відкриті завдання варіант 4
Вкажіть та дайте визначення 5-ти історичним термінам з вказаних тем: (15 балів)
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання
Попит на товари є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропонування товару зменшиться,то рівноважна ціна
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми icon2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова
Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників?
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи