10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання icon

10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання
Скачати 48.49 Kb.
Назва10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання
Дата10.08.2012
Розмір48.49 Kb.
ТипДокументи

10 клас

18 варіант

ІІІ етап

Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік

Тестові завдання

Рівень 1

Вірна відповідь оцінюється в 1 бал

1. Проблема обмеженості ресурсів може бути вирішена,якщо:

А ) усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

Б ) будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

В ) країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

Г ) не може бути вирішено за жодних умов.

^ 2. Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає що,змінюються:

А )ціни товарів що виробляються;

Б ) потреби споживачів;

В )альтернативні витрати виробництва;

Г ) прибутки виробників.

^ 3. Товар вважається нижчим , якщо попит на нього:

А ) зростає з підвищенням ціни товару – замінника;

Б ) зменшиться зі зростанням доходів споживачів;

В ) зростає зі зростанням доходів споживачів;

Г )скорочується з підвищенням ціни-товару доповнювача.

^ 4. Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо:

А )уряд надасть виробникам олії субсидію;

Б )уряд зафіксує ціну олії на рівні,вищому за рівноважну;

В )домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму;

Г )зросте число виробників олії.

^ 5. Попит на товари є абсолютно еластичним за ціною . Якщо пропонування товару зменшиться,то рівноважна ціна:

А ) зросте,а рівноважний обсяг зменшиться;

Б ) не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться;

В ) зросте,а рівноважний обсяг не зміниться;

Г ) рівноважний обсяг не зміняться.

^ 6. Якщо ціна відеокасет знизиться,видатки споживачів на них і виторг продавців також знизяться, то можна стверджувати, що:

А ) попит є нееластичним;

Б ) попит є еластичним;

В ) відеокасети є нищиш товаром;

Г )відео касети є нормальним товаром.

^ 7. Корисність блага:

а) є суб’єктивно-психологічною оцінкою задоволення від споживання благ;

б) є різною для різних споживачів;

в) є різною для одного й того ж споживача залежно від інтенсивності потреби, ступеня її насиченості, запасу благ, періоду часу;

г) всі відповіді правильні.

^ 8. Криві байдужості мають такі властивості:

А) вони ніколи не перетинаються;

Б) для абсолютної більшості благ є спадними;

В) криві байдужості, розташовані далі від початку координат, відповідають наборам з вищим рівнем корисності;

Г) всі відповіді правильні.

^ 9. Пропорції можливої заміни одного товару іншим на бюджетній лінії визначаються:

А) кутовим коефіцієнтом нахилу бюджетної лінії;

Б) відносною ціною товару;

В) співвідношенням цін товарів;

Г) всі відповіді правильні.

^ 10. Економічний прибуток:

А) більший від бухгалтерського прибутку;

Б) менший від бухгалтерського прибутку;

В) дорівнює бухгалтерському прибутку;

Г) може бути більшим або меншим від бухгалтерського прибутку.

^ 11. У короткостроковому періоді:

А) виробничі потужності залишаються незмінними;

Б) виробники можуть збільшити обсяг випуску тільки за рахунок більш інтенсивного використання наявних виробничих потужностей;

В) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

Г) всі відповіді правильні.

^ 12. Який фактор збільшує постійні витрати фірми?

А) підвищення заробітної плати робітників;

Б) підвищення цін на сировину та паливо;

В) підвищення залізничних тарифів;

Г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.

^ 13. Закон спадної віддачі полягає у тому, що:

А) з часом продуктивність землі спадає;

Б) всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продуктивності

^ В) скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів;

Г) граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спадає зі зростанням обсягу випуску.

^ 14. Вкажіть показник , що використовується для визначення відсоткової зміни цін:

А) індекс інфляції;

Б) темп інфляції;

В) дефлятор ВВП;

Г) курс гривні.

^ 15. Укажіть, яке з наведених явищ непростежується у фазі піднесення:

А) зменшення інвестицій;

Б) збільшення зайнятості;

В) зменшення рівня безробіття;

Г) збільшення обсягів виробництва.


Рівень 2

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бал)

^ 16. Визначте обсяг пропозиції цукерок в кілограмах, якщо функція пропозиції задана рівнянням QS=12Р-8, а ціна дорівнює 2,5 грн за кг:

А) 30 кг;

Б) 22 кг;

В) 12 кг;

Г) 8 кг.


^ 17. Якщо попит на товар еластичніший за його пропонування то з встановленням податків величиною 3 грн. з одиниці товару рівноважна ринкова ціна :

А ) зросте на 3 грн ;

Б ) зросте на 1,5 грн ;

В ) зросте більш ніж на 1,5 але менш як на 3 грн.

^ Г ) зросте менш ніж на 1,5 грн.

18. Споживач купує лише яблука та сливи. Ціна яблук – 2 грн. за кілограм, ціна слив – 1,5 грн. Споживач може витратити на покупку цих товарів 16 грн. Для оптимального споживчого кошика гранична норма заміни слив яблуками становитиме:

А) 3/4;

Б) 4/3;

В) 1/8;

Г) 3/32.

19. Якщо у короткостроковому періоді фірма виробляє 10 одиниці,
продукції, її АVС становлять 5 гри., РС дорівнюють 20 грн., то АТС
будуть дорівнювати:


А) 70 грн.; Б) 30 грн.; В) 25 грн.; Г) 7 грн.

20. Визначте рівень фактичного безробіття, якщо працездатні складають 50 млн. осіб, економічно неактивні – 10 млн. осіб, безробітні – 5 млн. осіб.

А) 12,5%;

Б) 10%;

В) 20%;

Г) 8,3%.

Схожі:

10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 7 класу Варіант 13
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 5
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 11
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 10 класу Варіант 10. 15
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Відповідно до листа мон україни від 27. 08. 2009 р. №1/9-578 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проводиться...
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconРозбір практичного завдання 2 туру ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2011/2012 н р. Варіант 3
Загальний місячний фонд зарплати становить 80 000 грн. Необхідно визначити, якими повинні бути оклади співробітників лікарні
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 9 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 9 клас
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 11 клас
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 11 клас
10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи