9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon

9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми
Скачати 113.5 Kb.
Назва9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми
Дата11.08.2012
Розмір113.5 Kb.
ТипДокументи

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА МОВА

9 клас

ХV варіант

Завдання закритої форми

1. Укажіть правильну відповідь.

1.1. Укажіть тип складного речення.

Гаснуть вогні у місті, ніби в безодню моря падають зорі янтарні (М.Рильський).

А. Складносурядне.

Б. Складнопідрядне.

В. Безсполучникове.

Г. Складне з різними видами зв’язку.

^ 1.2. Знайдіть рядок, у словах якого допущено помилки.

А. Лежневий, аванпостний, зап’ястний, кістлявий, баластний, піаністці.

Б. Щасливий, компостний, пестливий, брязкнути, масний, оптимістці.

В. Чесний, контрастний, студентський, хворостняк, шістнадцять.

Г. Ремісник, частці, хвастливий, туристський, шістнадцять, сонце.

^ 1.3. Укажіть складнопідрядне речення, в якому засобами зв’язку між частинами є сполучне слово.

А. Не мале те, що для прожиття достатнє, а достатність і багатство є те ж саме

(Г. Сковорода).

Б. І тоді усі помітили, що у вікні сліпучо сяє весняне сонце (Р. Іванченко).

^ В. Україно моя барвінкова, переконаний твердо в однім, що мені усміхалася доля народитись під небом твоїм (І. Яворський).

Г. Мак облітає так швидко, що не встигає зів’янути (Г. Тарасюк).

^ 1.4. У якому рядку НЕ з усіма дієприкметниками слід писати окремо?

А. Не/доспані ночі; книга не/прочитана; не/вишита сорочка.

Б. Не/заплановані заходи; не/спіймана риба; не/виголошена сьогодні промова.

В. Не/заплановані заздалегідь заходи; справа не/закінчена; квіти не/политі.

Г. Не/допечена булка; не/почута пісня; не/зміряні глибини.

^ 1.5. У якому рядку не слід відокремлювати дієприслівниковий зворот?

А. Не спитавши броду не лізь у воду.

Б. Гриць тремтячи від холоду горнувся до батька.

В. Не розбивши крашанки не спечеш яєчні.

Г. Не треба сидіти склавши руки.

^ 1.6. Укажіть рядок, у якому в словах уживається буква е.

А. Вид..во, хлопч..к, мереж..во, стол..чок.

Б. Долон..чка, мар..во, стріч..чка, гач..чок.

В. Кур..во, пал..чка, цямр..ння, крісл..чко.

Г. Вод..чка, кіш..чка, він..чок, міс..во.

6 балів

^ 2. Укажіть правильні відповіді (правильних відповідей дві).

2.1. Які розділові знаки не ставляться між простими реченнями у складносурядному реченні?

А. Кома.

Б. Крапка з комою.

В. Тире.

Г. Двокрапка.

^ 2.2. Укажіть продовження поданого твердження.

Тире у безсполучниковому складному реченні ставиться, якщо…

А. Друга частина виражає наслідок, несподіваний результат, висновок дії, про яку йдеться в першій.

^ Б. Прості речення є однорідними і вимовляються з інтонацією переліку.

В. Перша частина вказує на умову дії, про яку йдеться у другій.

Г. Друге просте речення розкриває або доповнює зміст першого.

4 бали

^ 3. Установіть відповідність

3.1. між прислівником та розрядом, до якого він належить.

А. Завтра.

Б. Мимоволі.

В. Навмисне.

Г. Праворуч.

Ґ. Згарячу.

1. Місця дії.

2. Мета дії..

3. Кількісно-означальні..

4. Способу дії.

А

Б

В

Г

Ґ

1


х
2х3

х

4
х
^ 3.2. між іменником та групою за використанням.


А. Десниця.

Б. Ватра.

В. Боярин.

Г. Суфікс.

Ґ. Слайдер.

1. Архаїзми.

2. Діалектизми.

3. Терміни.

4. Історизми.


А

Б

В

Г

Ґ

1

х

2
х


3


х
4х
^ 3..3. між безсполучниковим складним реченням та пропущеними розділовими знаками між його частинами.

^ А. Кожушок його був увесь мокрий чобітки аж

порижіли од води шапка в болоті (В. Винниченко).

Б. Такі в них порядки одні сплять інші мурашник

сторожують (Григір Тютюнник).

^ В. Життя тече, немов пісок недавно ранок був настала

нічка темна (М. Дубович).

Г. Друзі розповіли подробиці втеча готувалася давно село заніміло і прищурилося (І. Нагнибіда).

Ґ. Гроза пройшла зітхнули трави квітки голівки

підняли (Олександр Олесь).

1. Дві коми.

2. Двокрапка і

крапка з комою.

3. Тире і кома.

4. Двокрапка і кома.

А

Б

В

Г

Ґ

1

х

2


х
3

х

4
х
12 балів


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9 клас

ХV варіант

Завдання закритої форми

1. Укажіть правильну відповідь.

1.1. Хронологічні межі раннього періоду творчості Т.Г. Шевченка…

А. 1814-1837 роки.

Б. 1837-1843 роки.

В. 1843-1845 роки.

Г. 1847-1857 роки.

^ 1.2. Дата перепоховання Т. Шевченка в Україні (м. Канів на Черкащині,

Чернеча гора, за заповітом)…

А. 1 січня 1861 р.

Б. 9 березня 1861 р.

В. 22 травня 1861 р.

Г. 31 грудня 1861 р.

^ 1.3. Чому Наум Дрот не дозволив Василеві одружитися з Марусею (за повістю

Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»)?

А. Бо Василь був ледарем.

Б. Бо Василь був бідним.

В. Бо Василь повинен був іти на військову службу.

Г. Бо Василь був неписьменним.

^ 1.4. Хто допоміг князю Ігорю втекти з полону (за «Словом о полку Ігоревім»)?

А. Всеволод.

Б. Овлур.

В. Ярослава.

Г. Кончак.

^ 1.5. Укажіть назву твору, який не має полемічного спрямування.

А. «Послання до єпископів» Івана Вишенського.

Б. «Про єдність церква Божої» Петра Скарги.

В. «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького.

Г. «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

^ 1.6. Доберіть синонім до слова «речитатив».

А. Білий вірш.

Б. Пісня.

В. Рима.

Г. Спів-проказування.

6 балів

^ 2. Укажіть правильні відповіді (правильних відповідей дві і більше).

2.1. Які з названих мотивів характерні для ранньої творчості Т. Шевченка?

А. Мотив трагічної долі жінки-покритки.

Б. Мотив щасливого кохання.

В. Мотив сирітства.

Г. Мотив соціальної нерівності.

^ 2.2. Які філософські ідеї сповідував Г. Сковорода?

А. Ідею залежності людини від зовнішніх обставин.

Б. Ідею «сродної праці».

В. Ідею тримірності світу: макрокосм, мікрокосм, світ Біблії.

Г. Ідею необхідності пізнання себе.

4 бали

^ 3. Установіть відповідність

3.1. між періодами розвитку літератури та їх послідовністю. .

А. ХІV – ХVІІІ ст.

Б. ХХ – початок ХХІ ст.

В. Кінець ХVІІІ – ХІХ ст.

Г. Від дохристиянських часів до кінця ХІІІ ст.

Ґ. І ст. до н.е.

1. Новітня українська література.

2. Нова українська література.

3. Давня українська література.

4. Прадавня українська література.


А

Б

В

Г

Ґ

1
х


2х3

х

4


х


^ 3.2. між характеристикою і жанром.

А. Послання. Б. Козацький літопис.

В. Акровірш.

Г. Байка.

Ґ. Епіграма.1. Історико-літературний твір про козацьку добу, створений

козаками, який розповідає про події в хронологічному порядку.

2. Невеликий ліро-епічний алегоричний твір гумористичного або сатиричного характеру повчального змісту.

3. Різновид полемічної прози, що має конкретного адресата і у якому автор веде уявну дискусію з опонентом.

4. Жанр сатиричної поезії дотепного, іноді дошкульного змісту.


А

Б

В

Г

Ґ

1
х


2


х
3

х

4

х
^ 3.3. між героями та назвою літературного твору.

А. Низ та Евріал.

Б. Терпелиха та Тетерваковський.

В. Ярославна.

Г. Маруся і Василь.

Ґ. Тетяна.1. «Енеїда» І. Котляревського.

2. «Слово о полку Ігоревім».

3. «Наталка Полтавка» І. Котляревського.

4. «Маруся» Г. Квітка-Основ’яненко.А

Б

В

Г

Ґ

1

х

2х3
х


4


х


6 балів

Схожі:

9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon9 клас XV варіант Завдання закритої форми
Г не/завантажений нічим корабель, не/зрізане, а зламане дерево, двері не/зачинені
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon9 клас 6 варіант І. Завдання закритої форми
Вірш, написаний з якогось певного приводу чи звернений до конкретного адресата, називається
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Б весна гомоніла навколо них, вода гоготіла, гурчала струмками по ярках І пагорбах
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми iconІіі етап українська мова 10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Яку зі стилістичних фігур використано в поданому складному синтаксичному цілому (ссц)?
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми
Загальна назва кризових явищ кінця ХІХ – початку ХХ ст., що характеризувалася настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду...
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon10 клас відкриті завдання варіант 4
Вкажіть та дайте визначення 5-ти історичним термінам з вказаних тем: (15 балів)
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання
Попит на товари є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропонування товару зменшиться,то рівноважна ціна
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми icon2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова
Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників?
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи