Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова icon

Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
Скачати 87.09 Kb.
НазваЗнз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
Дата11.08.2012
Розмір87.09 Kb.
ТипДокументи

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА МОВА

8 клас

ХІ варіант

  • Завдання із відкритою відповіддю

4. Розташуйте слова, утворивши речення із зворотним порядком слів, підкресліть члени речення.

4. А. На березі ріки стоять три стрункі дубки.

Три дубки – підмет; стоять – присудок; на березі – обставина місця; ріки – додаток.

Б. Довгими вусами колосків грався вітер, шарудів.

Довгими вусами колосків шарудів, грався вітер.

Довгими вусами колосків грався, шарудів вітер.

Вітер – підмет; шарудів, грався – присудки; вусами – додаток; довгими – означення; колосків – означення.


5. Запишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний аналіз підкресленого слова.

Найлегше було вкинути листівку до поштової скриньки (Ірина Вільде).

Найлегше – присл., обставина; було вкинути – дієсл., присудок; листівку – іменн., додаток; до (прийм.) скриньки (іменн.) – додаток; поштової – означення.

Речення – розповідне, неокличне, просте, односкладне, безособове, поширене, повне, неускладнене.


Найлегше – як? присл., легше, якісно-означальний, найв. ступінь порівняння, проста форма, обставина.


^ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

8 клас

ХІ варіант

5. Доведіть, що праця О. Кошиця «Про українську пісню й музику» має велике значення і сьогодні.

У праці О. Кошиця «Про українську пісню й музику» зазначено, що народна пісня є грунтом для мистецтва як світського, так і церковного. По-сучасному звучать і сьогодні його слова, що музична творчість українського народу огорнула піснею життя всієї нації у всіх її проявах. На основі текстів історичних пісень можна вивчити минуле народу, виховати справжніх патріотів рідної землі.


6. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ліни Костенко за такою схемою: настрій твору; тема та ідея; вид лірики; жанр; художня лексика; тропи; художній синтаксис (стилістичні фігури); фонічні засоби та їх роль у розкритті авторського задуму; особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір); строфічна будова.


ІЛЮЗІЯ


Настрій – радісний, піднесений.

Тема – роздуми ліричного героя про сутність людського життя.

Ідея – тільки на рідній землі людина може відчути справжнє щастя.

Вид лірики – філософська.

Жанр – вірш.

Художня лексика – загальновживана.

Тропи: епітети (неземну блакить, мелодія дивная, простір голубий, небо чарівне, світлі мрії-сни, радощі дзвінкі, безмежний світ, вічна чистота);

порівняння (я, наче птах, рвусь...) ,

метафора (простір кличе, сонце і любов там переплелись, весна впліта світлі мрії-сни, пролітають дні, роки пливуть),

метонімія (пригорщі свої ти прийми мене);

символи: сніг, мрії-сни, вічна чистота.

Художній синтаксис: інверсія, риторичне звертання (небо чарівне).

Фоніка: асонанс и.

Рима: чоловіча; римування суміжне (паралельне) - (аабб), віршовий розмір – п’ятистопний хорей із заміною стоп (ямб у 3,4,5 стопах); з пірихієм у 2 та 4 стопі, зі спондеєм у 3 стопі.

Строфічна будова – катрен.


^ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

9 клас

ХV варіант


4. Побудуйте речення за поданою схемою. Визначте тип речення.

[ 1 ], [2 ] , та [ 3 ] .

Складне речення з різними видами зв’язку: 1,2 – безсполучниковий, 2,3 – сполучниковий сурядний зв’язок.


5. Перепишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний аналіз підкресленого слова.

^ Літа минають за літами, та знову пам'ять поверта оту хвилину біля мами, яка навіки золота (Л. Талалай).


Літа – іменн., підмет; минають – дієсл.; присудок; за (прийм.) літами(іменн.) – обставина – ^ 1 частина складносурядного речення;

та (спол.);

знову - присл., обставина; пам'ять – іменник, підмет; поверта – дієслово, присудок; оту – займенник, означення; хвилину – іменник, додаток; біля (прийм.) мами (іменник) – означення - 2 частина складносурядного речення;

яка - займенник, підмет; навіки – присл., обставина; золота – прикметник, присудок – ^ 3 частина складного речення.


Речення – розповідне, неокличне, складне з різними типами зв’язку – сурядним та підрядним, складається з 3 частин: 1 з 2 – сурядний зв’язок із протиставними відношеннями, спосіб зв’язку – протиставний спол. та; 2 з 3 – підрядний зв’язок, 2 – головна частина, 3 – підрядна означальна, знаходиться в постпозиції, спосіб зв’язку – сполучне слово яка.


Минають – дієслово, поч. ф. – минати, недокон. виду, неперехідне, дійсний спосіб, теперішній час, ІІІ особа множ., І дієвідміна, присудок.


^ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9 клас

ХV варіант


5. У чому полягає особливість барокової поезії?

Барокова поезія – це поезія стилю бароко. Для бароко характерні яскраво виражені урочистість, пишність, складність, мінливість, підкреслена мальовничість, декоративність

Особливості стилю українського бароко: техніка віршування, віршові ігри, поетичне штукарство («фігурні» вірші), намагання вразити читача пишним, барвистим стилем.


6. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії за такою схемою: настрій твору; тема та ідея; вид лірики; жанр; художня лексика; тропи; художній синтаксис (стилістичні фігури); фонічні засоби та їх роль у розкритті авторського задуму; особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір); строфічна будова.

Як довго ждали ми своєї волі слова.

І ось вона співа, бринить.

Бринить, співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.


Як довго ждали ми... Уклін чолом народу,

що рідну мову нам зберіг,

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг.

^ Олександр Олесь


Настрій – урочистий, піднесений.

Тема – рідна мова.

Ідея – народ, незважаючи на різні історичні перепони, зберіг рідну мову;

уклін чолом народу, який зберіг рідну мову.

Вид лірики – громадянська.

Жанр – вірш.

Художня лексика – загальновживана.

Тропи: епітети (страшна негода), метафора (ждали волі слова, вона співа, бринить, чарує, тішить і п’янить), метонімія (народ стоять не міг).

Художній синтаксис: інверсія.

Фоніка: асонанс о.

Рима: 1,3 – жіноча, 2, 4 – чоловіча; римування перехресне (абаб), віршовий розмір – різностопний ямб з пірихієм у 3 стопі та нарощенням у 1, 3 рядках.

Строфічна будова – катрен.


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

10 клас

ХVІ варіант

4. Відредаговані речення.

Вибачте, я ще хотів поговорити стосовно (щодо) вступних іспитів.

Призначену на понеділок зустріч несподівано відмінили.

Одним із найдавніших і найкращих зразків садово-паркового мистецтва в Україні є парк у селі Сокиринці.

Вже понад сто задач зі збірника ми розв’язали на уроках математики.

Особовий лист віднесіть у відділ кадрів.

Не будемо сидіти склавши руки, незважаючи на обставини.


5. Запишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний та морфемний аналіз підкресленого слова.

Тихо всюди, тільки де-де вітерочок пронесеться та на землю із-під неба пісня жайворонка ллється (Я. Щоголів).


Тихо – присл., присудок; всюди – присл., обставина – 1-а частина складного речення; тільки – частка; де-де – присл., обставина; вітерочок – імен., підмет; пронесеться – дієслово, присудок – 2-а частина складного речення;

та (спол.);

на (прийменник), землю (іменн.) – обставина;

із-під (прийменник), неба (іменник) – обставина;

пісня – іменник, підмет; жайворонка – іменник, означення; ллється - дієслово, присудок - 3 частина складного речення.

Речення – розповідне, неокличне, складне з різними видами зв’язку: безсполучниковим та сурядним; складається з 3-х частин, 1-а з 2-ою – безсполучниковий зв’язок, частини однорідні; 2-а з 3-ою – сурядний зв’язок з єднальними відношеннями, події відбуваються одночасно; спосіб зв’язку – сурядний єднальний сполучник та.


Всюди - прислівник, обставинний місця, с.ф. - обставина.

Всюди – основа слова, сюд – корінь, в – префікс, и – суфікс.


^ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 клас

5. Вкажіть, як звали діда й прабабу Чіпки Варениченка за батьківською лінією? Як відгукнувся цей генетичний спадок у характері та в домі Чіпки?

Діда Чіпки Вареника звали пан Василь Семенович Польський, а прабаба – пані генеральша.

Будучи нешлюбним онуком пана Польського, Варениченко не усвідомлює причини свого вибухового гніву, зумовленого поєднанням панських генів з їх комплексом вседозволеності, та козацьких генів з їх предковічним потягом до свободи. На перших порах він лише бере близько до серця всі прояви кривди і бажає справедливої кари тим, хто, на його думку, заслуговує. У своїх вчинках Чіпка-підліток несвідомо наслідує батька в такому ж віці: спочатку ненавидить ровесників, як батько ненавидів паненя (свого звідного брата).

У характері й долі Чіпки основну роль все ж таки зіграли батькові гени: обидва стали злочинцями (батько – двоєженець, син – убивця).

6. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії за такою схемою: настрій твору; тема та ідея; вид лірики; жанр; художня лексика; тропи; художній синтаксис (стилістичні фігури); фонічні засоби та їх роль у розкритті авторського задуму; особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір); строфічна будова.


Настрій – урочистий, піднесений.

Тема – гармонія людини і природи.

Ідея – природа і людина перебувають у нерозривному зв’язку.

Вид лірики – пейзажно-філософська.

Жанр – вірш.

Художня лексика – загальновживана, є діалектизм (дзбан).

Тропи: епітети (кучеряві вільхи, дощем квітневим, скляний дзбан, блакитне небо, найдивніша мова гайова), метафора (2-а строфа), в рушницю ночі склав хтось зорі-кулі, місяць розклюють зозулі.

Художній синтаксис: інверсія, паралелізм (Росте Антонич, і росте трава), риторичне звертання (весно, не тривож), риторичне питання та риторичний оклик; обрамлення.

Фоніка: асонанс о, алітерація р.

Рима: 1,4 – чоловіча, 2, 3 – жіноча; римування кільцеве (абба), віршовий розмір –п’ятистопний ямб з пірихієм у 1,2,3 стопах та нарощенням у 2, 3 рядках.

Строфічна будова – катрен.

Схожі:

Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconЗнз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
А. Підмет стоїть перед присудком, означення – після означуваного слова, а додаток – після слова, з яким він пов'язаний
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconІнформація щодо виконання завдань ІІ туру заочної олімпіади
Отже, до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (українська мова І література знз з румунською...
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання у 2009-2010 н р
В. Д. Жукотинська – заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconКалендарно-тематичне планування
Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання/Н. Д. Бабич, С. С. Тодорюк,...
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова icon2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова
Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників?
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури знз з румунською мовою навчання 4 січня 2010 р. 8 клас
Протокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconВідомості про проведення та попередні результати ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови І літератури шкіл з румунською мовою навчання у 2010/2011 н р
Олімпіаду проведено 12 лютого на базі гімназії №5 м. Чернівців (директор Мінакова Т. Г.)
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconІіі етап українська мова 10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Яку зі стилістичних фігур використано в поданому складному синтаксичному цілому (ссц)?
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання
Перепишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні І другорядні члени речення, дайте характеристику речення,...
Знз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2011/2012 н р
Знз районів/міст, які мають відповідну навчально-матеріальну базу, було проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи