9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon

9 клас XV варіант Завдання закритої форми
Скачати 76.84 Kb.
Назва9 клас XV варіант Завдання закритої форми
Дата11.08.2012
Розмір76.84 Kb.
ТипДокументи

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

з української мови та літератури

2011/2012 н. р.

УКРАЇНСЬКА МОВА

9 клас

XV варіант

Завдання закритої форми

1.Укажіть правильну відповідь.

1.1.У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо?

А Не/розв’язана учнем задача, не/відмінене вікно, не/забута історія

Б Непошкоджена шкіра, не/зрошена вранці земля, не/розкладені речі

В Не/пофарбована стіна, ще не/зів’яле листя, не/доглянута дитина

Г Не/завантажений нічим корабель, не/зрізане, а зламане дерево, двері не/зачинені

Д Не/прибрана ділянка, не/скресла річка, не/политі квіти

^ 1.2.У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

А Зелене листя – зелене хлоп’я, сліпий дідусь – сліпий дощ

Б Міцна дружба – міцний сон, сильний вітер – сильний чоловік

В Спуститися у балку – обтісувати балку, бродити по воді – бродити у діжці

Г Високе дерево – низьке дерево, далекий друг – близький друг

^ 1.3.У якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні?

А Гатити, водопій, сон, мох, шелест

Б Особа, пшоно, череда, вовк, студент

В Голова, слово, осінь, Канів, день

Г Стояти, сім, джерело, тінь, берег

Д Вітер, женити, сторона, колгосп, рот

^ 1.4.У якому рядку всі іменники в родовому відмінку мають закінчення –у (-ю)?

А Щебет, друкар, спомин, свинець, букет

Б Бузок, діагноз, товар, край, авіатор

В Абзац, лан, оркестр, гнів, Париж

Г Сибір, сантиметр, натовп, Лондон, рід

Д Інвентар, інтерес, баскетбол, кисень, університет

^ 1.5.У якому рядку всі слова належать до службових частин мови?

А Крім, для, щоб, але, чийсь

Б Незважаючи на, ради, чи…чи, і, самий

В Опріч, задля, або, через те що, щось

Г Окрім, заради, хоч, хіба що, невже

Д Всупереч, з-поміж, мовляв, мов, мовити

^ 1.6.Позначте складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним:

А Я долі дякую, що виросла в селі

Б Там, де ти колись ішла, диво-стежка зацвіла

В Наша молодість, наче природа, колосистим ще літом доспіє

Г Чого являєшся мені у сні?..

Д Рідна мати моя, ти ночей не доспала…

6 балів

^ 2.Укажіть правильні відповіді (правильних відповідей дві або більше).

2.1.Правильно розбито для переносу всі слова в рядках:

А Віль-но, бал-ка, хо-джу, гост-рий

Б Зна-ння, тіль-ки, ти-ша, ко-ма

В О-ко, сві-жоз-ру-ба-ний, О-ля, вес-на

Г Дит-яс-ла, гуд-зик, ка-по, но-га

Д Ви-мір, шко-ла, буй-ної, ю-нга

^ 2.2.Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядків

А Розкіш…ю, цін…ий, лимон…ий, осін…ій

Б Зав…ишки, ден…ий, вікон…иця, попід вікон…ю

В Лін…ю, любов…ю, стат…ей, лін…ю

Г Щаст…я, знамен…к, об…ити, угід…я

Д Бов…ан, л…ють, ворон…я, угід…я

4 бали

^ 3.Установіть відповідність

3.1.між словосполученням та способом граматичного зв’язку

А Керувати закладом, виконувати завдання, думати про результат

1 Узгодження

Б Розпочати вчасно, сидіти роздумуючи, прийшов допомагати

2 Керування

В Красиве обличчя, річка Дніпро, успішний іспит

3 Прилягання

1 – В, 2 – А, 3 – Б


^ 3.2.між реченнями та їх типами

А Немає мудріших, ніж народ учителів

1 Речення неозначено-особове

Б Літа, як стрілки, не переведеш

2 Речення безособове

В Учителя й дерево пізнають по плодах

3 Речення узагальнено-особове

1 – В, 2 – А, 3 – Б


^ 3.3.між реченнями та способом вираження виділених слів у них

А Коло млина, коло броду, ой там пили два голуби воду

1 Іменник

Б Коло найточніше накреслити циркулем

2 Прислівник

^ В А там навколо – Всесвіт неозорий

3 Прийменник

1 – Б, 2 – В, 3 – А

12 балів

Всього 22 бали


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

2011/2012 н. р.

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9 клас

XV варіант

Завдання закритої форми

1. Укажіть правильну відповідь.

1.1. Кого вважають засновником методу критичного реалізму в українській літературі?

А Г. Квітка-Основ’яненка

Б Л. Глібова

В Т. Шевченка

Г І. Котляревського

^ 1.2. Хто з письменників сказав про Т. Шевченка «Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури»

А І. Франко

Б М. Коцюбинський

В Є. Маланюк

Г М. Рильський

^ 1.3.Повторювану групу складів, до якої входить один наголошений склад і один ненаголошений (або два ненаголошені), називають

А Ямбом

Б Хореєм

В Стопою

Г Пірихієм

^ 1.4.Визначте віршований розмір у рядках: Любіть травинку і тваринку, І сонце завтрашнього дня, Вечірню в попелі жаринку, Шляхетну інохідь коня.

А Пірихій

Б Хорей

В Ямб

Г Дактиль

^ 1.5.Яка з наведених рис не є характерною для раннього періоду творчості

Т. Шевченка?

А Сентиментальність

Б Інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного

В Правдиве зображення дійсності

Г Заклик до революційної боротьби

^ 1.6.Укажіть назву журналу, у якому були надруковані ранні поезії І. Франка?

А «Основа»

Б «Друг»

В «Сніп»

Г «Русалка Дністрова»

6 балів

^ 2.Укажіть правильні відповіді (правильних відповідей дві або більше).

2.1.Укажіть правильні твердження

А Контраст – це прийом, який використовується для різкого протиставлення рис характеру, властивостей предметів чи явищ.

Б Карикатура в перекладі з італійської означає перебільшення.

В Хроніка – літопис, вид історичного твору.

Г Роман пригодницький – урочистий музичний твір.

^ 2.2.Укажіть твори, які ґрунтуються на алегорії

А Притчі

Б Полемічні твори

В Шкільні релігійні драми

Г Лірика

5 балів

^ 3.Установіть відповідність

3.1.між жанрами та назвами творів

А «Послання до єпископів» І. Вишенського

1 Притча

Б «Повість минулих літ» Нестора

2 Історична драма

В «Милість Божа» невідомого автора

3 Полемічна література

Г «… про блудного сина»

4 Літопис

1 – Г, 2 – В, 3 – А , 4 – Б


^ 3.2. між фрагментом твору Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» та художньо-виражальними засобами, використаними в ньому

А Епітет

1 «Маруся невесела, мов у воду опущена»

Б Оксиморон

2 «Марусенько, моя лебідочко, зіронько моя, рибочко, перепілочко!»

В Зменшувально-пестливі слова

3 «Ось рідесенький туманець пав на річечку»

Г Метафора, зменшино-пестливі слова

4 «Казав пан, кожух дам, та слово його темне»

Д Порівняння

5 «Аж ось прийшла до неї бабуся, така старенька»

Е Фразеологізм
1 – Д, 2 – В, 3 – Г, 4 – Е, 5 – А


^ 3.3. між цитатою із «Слова о полку Ігоревім»

А Ігор

1 «Один брат, один світ світлий – ти, Ігорю!»

Б Кончак

2 «Браття і дружино! Лучне ж би потятим бути, аніж полоненим бути»

В Боян

3 «О, мої синовці… Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити. А собі слави шукати… »

Г Ярославна

4 «Коли сокіл до гнізда летить – то ми сокільця опутаємо красною дівицею»

Д Всеволод

5 «О, вітре, вітрило! Чому, господине, так сильно вієш ти?»

Е Святослав
1 – Д, 2 –А, 3 – Е, 4 – Б, 5 – Г

12 балів

Всього 23 бали

Схожі:

9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon9 клас 6 варіант І. Завдання закритої форми
Вірш, написаний з якогось певного приводу чи звернений до конкретного адресата, називається
9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon9 клас ХV варіант • Завдання закритої форми
Укажіть складнопідрядне речення, в якому засобами зв’язку між частинами є сполучне слово
9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Б весна гомоніла навколо них, вода гоготіла, гурчала струмками по ярках І пагорбах
9 клас XV варіант Завдання закритої форми iconІіі етап українська мова 10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Яку зі стилістичних фігур використано в поданому складному синтаксичному цілому (ссц)?
9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon10 клас 20 варіант І. Завдання закритої форми
Загальна назва кризових явищ кінця ХІХ – початку ХХ ст., що характеризувалася настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду...
9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon10 клас відкриті завдання варіант 4
Вкажіть та дайте визначення 5-ти історичним термінам з вказаних тем: (15 балів)
9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання
Попит на товари є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропонування товару зменшиться,то рівноважна ціна
9 клас XV варіант Завдання закритої форми icon2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова
Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників?
9 клас XV варіант Завдання закритої форми iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
9 клас XV варіант Завдання закритої форми iconЗавдання для самостійної роботи студентів І курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Математика та основи інформатики»
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Варіант 1 виконують студенти, номери яких 1, 11 та 21; варіант...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи