2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова icon

2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова
Скачати 75.19 Kb.
Назва2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова
Дата11.08.2012
Розмір75.19 Kb.
ТипДокументи

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

11 клас

ІХ Варіант

Українська мова

1.Укажіть правильну відповідь.

1.1. У якому рядку у вимові всіх слів спостерігається явище уподібнення приголосних?

А смужка, боротьба, зцілити, кішка;

Б низка, молотьба, зсипати, миска;

В вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути;

Г стежка, екзамен, зцементувати, грушка.

1.2. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з не разом?

А не/виконане завдання, не/скошена трава, не/розв’язана задача;

Б не/прочитана книга, не/побілена хата, стіни не/фарбовані, а лаковані;

В не/вишитий рушник, слова, ще нікому не/сказані, не/довантажена машина;

Г не/доспівані пісні, квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик.

^ 1.3. Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників?

А двомастами тридцятьма, ста дев’яноста шести, сорока двом;

Б тристам двом, вісімдесяти, двадцять одним;

В ста другому, триста першому, чотириста дванадцятому;

Г тридцяти двох, сто вісімдесяти чотирьом, сімомастами чотирьом.

^ 1.4. У якому рядку всі слова вживаються із суфіксом -зьк-?

А Несвіч, Манчестер, Ізмаїл, завод;

Б Буг,варяг, Вашингтон, Ужгород;

В Черкаси, Волга, Чернігів, Лабрадор;

Г Люксембург, Париж, Кавказ, Кривий Ріг.

^ 1.5. Обставина, виражена інфінітивом, є в реченні

А Обрій почала огортати все густіша й густіша темрява.

Б І,наче на її очах, узявся рости горох.

В І зараз же довелося жінці порати подвір’я.

Г Жайворонки сідали відпочивати на спинах лелек.

^ 1.6. Укажіть складнопідрядне речення з кількома підрядними, вид підрядності в якому відмінний від решти.

А Вони довго доказували йому, що має робити, де йому буде краще.

Б Вона віжками притримала свого легкохода, розмірковуючи, в який бік податися од свого весілля, куди завезти своє безталання, де посіяти свою смуту.

В Раніше я не помічав, що ліфт наш рухається зі скрипом, що двері його зачиняються з неймовірним брязкотом.

Г Чого вони вимагали, ми недослухали, бо замерзли і пішли собі додому.

6 балів

^ 2. Укажіть правильні відповіді (дві або більше).

2.1. У яких рядках усі слова пишуться з подвоєними літерами?

А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

Б страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

В довгожан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

Г жит..єдайний, бов..аніти, роздоріж..я, Він..ичина;

Д узвиш..я, стат..ей, роз..броїти, суд..ів.

^ 2.2. У яких рядках всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –а(-я)?

А зупинка трамва.., не вистачає кілограм.., виписав із підручник..;

Б прибув з Єгипт.., не поставив апостроф.., основи світогляд..;

В літр бензин.., приміщення театр.., не було прапор..,

Г з останнього вагон.., вулиці Париж.., зібрали з гектар..;

Д недалеко від автобус.., сторінки зошит.., довгого коридор...

5 балів

^ 3. Установіть відповідність

3.1. між фразеологічними антонімами

1 попасти в тенета

2 зі шкури пнутися

3 зривати личину

4 берегти нерви

А пальцем не ворухнути

Б виходити з рівноваги

В вискочити на сухе

Г надягати машкару

Д зв’язати руки

1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б


^ 3.2. між словосполученнями та стилями мовлення, до яких вони належать

1 офіційно-діловий

2 розмовний

3 публіцистичний

4 художній

А доводити до відома, відповідно до плану

роботи, відповідальність покласти

Б доконаний вид, зусилля громадськості, вогонь

моїх пісень

^ В веселкова роса, срібні струни мрій, усмішка

долі

Г викинути з голову, одного поля ягода, підібгати

хвоста

Д мислити по-державному, голос тисячоліть,

уписати героїчну сторінку.

1 – А, 2 – Г, 3 – Д, 4 – В


^ 3.3. між реченням та схемою, що відображає його будову

1 Відскрипіла возами осінь, на санях від’їхала зима, і

вербовим човником прибилась до бродів весна.

2 Рясні дощі,що набридливо періщили кілька днів під-

ряд, геть розмили сірі кучугури снігу, південний вітер

зігнав жовту малу воду в калюжі та широкі озера.

^ 3 Сьогодні сонце висварило в осені ще один похожий

день, і він не знав, куди йому занести бабине літо.

4 Старшина лічила ранком військо, і багато кращих

вояків у ньому бракувало: ніхто не знав, де й як вони

лягли.

А [ ,(що), ], []

Б [ ], і [ ], куди ( )

В [ ], [ ], і [ ]

Г [ ], і [ ]: [ ], де ( )

Д [ ], і [ ], де( ).

1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г


12 балів Всього 23 бали


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

11 клас

IХ Варіант

Українська література

^ 1. Укажіть правильну відповідь.

1.1. Новелу Г. Косинки «В житах» написано у стилі

А імпресіонізму;

Б експресіонізму;

В класицизму;

Г неоромантизму.

^ 1.2. Провідний мотив вірша П.Тичини «Арфами, арфами...» -- це

А оспівування краси людських стосунків;

Б гімн весні як символу любові, життя й натхнення;

В пробудження кохання у весняну пору;

Г прощання з холодною зимою.

^ 1.3. Події у творі Ю. Яновського «Подвійне коло» відбуваються

А у Криму;

Б у наддніпрянських степах;

В на Херсонщині;

Г неподалік Одеси.

^ 1.4. Одне з головних гасел літературної дискусії 1925-1928 рр.

А «У справжньому творі має бути думка, а не бездарні візерунки»;

Б «Геть від Москви! Дайош психологічну Європу!»

В «Прогрес мистецтва доводять факти, а не логічні доводи»;

Г «У суперечках народжується істина».

^ 1.5. Євген Маланюк належить до

А шістдесятників;

Б Нью-Йоркської групи;

В «Празької школи»;

Г Київської школи.

1.6. М.Рильський, як відомо, прихильник класичних, строгих поетичних форм. Про яку з них ідеться в уривку:

^ В чотирнадцять рядків укласти вмій

І труд, і думку, і натхнення, й бій,

І заклики до братства благородні.

А октава;

Б рондель;

В сонет;

Г терцина.

6 балів

^ 2. Укажіть правильні відповіді (дві або більше).

2.1. До засобів творення комічного не належить:

А іронія;

Б сарказм;

В гротеск;

Г анафора;

Д алюзія.


^ 2.2. До ліро-епічних творів належать:

А романс;

Б поема;

В байка;

Г ода;

Д балада.

5 балів


^ 3. Установіть відповідність

3.1 між діями героїв твору Ю.Яновського «Подвійне коло» та самими героями

^ 1 «Купу кінного козацтва головного отамана» вів...

2 «З-за ліска вискочили вершники з чорним прапо-

ром». Їх вів...

3 «Загоном Добровольчої армії генерала Антона

Денікіна» командував...

4 «...розгорнувся здалеку червоний прапор кінного

загону інтернаціонального полку», яким коман-

дував...

А Половець Андрій

Б Половець Оверко

В Половець Панас

Г Половець Сашко

Д Половець Іван

1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – Д


^ 3.2 між героями новели М.Хвильового «Я (Романтика)» та їхньою авторською характеристикою

1 Андрюша

2 дегенерат

3 Я

4 доктор Тагабат

А «Низенький лоб, чорна копна розкуйовдженого

волосся й приплюснутий ніс»

^ Б «Чекіст, але і людина»

В «...з холодним розумом і каменем замість серця»

Г «...тиха зажура і добрість безмежна»

Д «…чорний комунар з розгубленим обличчям»

1 – Д, 2 – А, 3 – Б, 4 – В


^ 3.3 між порядком розгортання сюжету в романі І.Багряного «Тигролови»

1 перший епізод

2 другий епізод

3 третій епізод

4 четвертий епізод

А Григорій з Наталкою втікають до Маньчжурії

Б втеча Григорія з поїзда – «дракона»

В поєдинок з ведмедем

Г Григорій вбиває Медвина

Д Заливай не повертається додому

1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 – А


12 балів

Всього 23 бали

Схожі:

2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconІіі етап українська мова 10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Яку зі стилістичних фігур використано в поданому складному синтаксичному цілому (ссц)?
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconЗнз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
Розташуйте слова, утворивши речення із зворотним порядком слів, підкресліть члени речення
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова icon10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання
Попит на товари є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропонування товару зменшиться,то рівноважна ціна
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconЗнз з румунською мовою навчання 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
А. Підмет стоїть перед присудком, означення – після означуваного слова, а додаток – після слова, з яким він пов'язаний
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconРозбір практичного завдання 2 туру ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2011/2012 н р. Варіант 3
Загальний місячний фонд зарплати становить 80 000 грн. Необхідно визначити, якими повинні бути оклади співробітників лікарні
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 7 класу Варіант 13
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 11
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 10 класу Варіант 10. 15
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 5
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
2011/2012 н р. ІІІ етап 11 клас ІХ варіант Українська мова iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20
У завданнях 1-8 оберіть одну правильну відповідь І позначте її у бланку відповідей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи