Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю icon

Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю




Скачати 44.73 Kb.
НазваУкраїнська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю
Дата11.08.2012
Розмір44.73 Kb.
ТипДокументи

УКРАЇНСЬКА МОВА

10 клас

  • Завдання з відкритою відповіддю

1. Відредагуйте словосполучення.

Давайте заспіваємо; наші думки співпадають; приймати до уваги; включити до порядку денного; дякувати Світлану Іванівну; глузувати над ним; запобігати помилок; повідомляти мене; засохший бутерброд; вимірюючий прилад.


Відредаговані словосполучення.

Заспіваймо; наші думки збігаються; брати до уваги; внести до порядку денного; дякувати Світлані Іванівні; глузувати з нього; запобігти помилкам; повідомляти мені; засохлий бутерброд; вимірювальний прилад.

5 балів

^ 2. Дайте відповідь на запитання. Відповідь проілюструйте прикладами.

Чим неоднорідні означення відрізняються від однорідних?Як їх розрізняти?

Однорідними є означення, які характеризують предмет за якоюсь одною ознакою: кольором, розміром і т.д.

Однорідними також є означення: 1) якщо вони конкретизують, уточнюють зміст попереднього; 2) є епітетами.

Між однорідними означеннями ставимо кому.

Неоднорідними є означення, які характеризують предмет за різними ознаками, між ними не ставимо кому.

5 балів


^ 3. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть словотвірний аналіз підкресленого слова.

Прошите яскравими зорями (дієприкм., прикм., ім., означення) небо (ім., підмет) звисає (дієсл., присудок) так низько (присл., обставина), що (спол.) коли (спол.) б (частка) не (частка) скеля (ім., підмет), яка (займ., підмет) його (займ., додаток) підпирає (дієсл., присудок), воно (займ., підмет) спустилося (дієсл., присудок) б (частка, присудок) прямо (присл., обставина) до (прийм., обставина) нас (займ., обставина) (А.Дімаров).


Як? Наскільки? Яка?




[ ], що коли б ( ), (яка ), [ ]


Речення розповідне, неокличне, складне, з різними видами зв’язку: безсполучниковим та сполучниковим підрядним, із послідовною підрядністю; складається із чотирьох частин: між першою і другою частинами – сполучниковий підрядний зв'язок, підрядне обставинне способу дії, зв’язані сполучником «що коли б»; між другою і третьою частинами – сполучниковий підрядний зв'язок, підрядне означальне, зв’язані сполучним словом «яка», між третьою і четвертою частинами безсполучниковий зв'язок.




Прошите ← прошити; суфіксальний спосіб.


10 балів

Всього 20 балів

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 клас


  • Завдання з відкритою відповіддю

1. Напишіть твір (обсяг 2-3 стор.) на тему «Відсутність гармонії в душі – ознака недосконалості людини»

12 балів

^ 2. Що таке новела? Назвіть її ознаки та наведіть приклади відомих вам новел.

Нове́ла (італ. novella, від лат. novellus — новітній) — невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.

Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Серед різновидів епічного жанру новела вирізняється строгою й усталеною конструкцією. До композиційних канонів новели належать: наявність строгої та згорненої композиції з яскраво вираженим композиційним осередком (переломний момент у сюжеті, кульмінаційний пункт дії, контраст чи паралелізм сюжетних мотивів і т.д.), перевага сюжетної однолінійності, зведення до мінімуму кількості персонажів.

Персонажами новели є особистості, як правило, цілком сформовані, що потрапили в незвичайні життєві обставини. Автор у новелі концентрує увагу на змалюванні їх внутрішнього світу, переживань і настроїв. Сюжет новели простий, надзвичайно динамічний, містить у собі момент ситуаційної чи психологічної несподіванки.

Василь Стефаник «Новина», М.Коцюбинський новела «Intermezzo»

5 балів

3. Проаналізуйте поезію за такою схемою (тема та ідея; жанрові особливості; поетичні образи, картини; особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір); строфічна будова; особливості лексики, тропи, поетичні фігури, фонічні засоби та їх роль у розкритті авторського задуму).

Світає…

Так тихо, так любо,

так ніжно у полі.

Мов свічі погаслі

в клубках фіміаму,

В туман загорнувшись,

далекі тополі

В душі вигравають

мінорную гаму.

Вже дніє поволі..

Так тихо, так любо,

так ніжно у полі.

П.Тичина

Тема: зображення краси природи і відчуття ліричного героя, викликаних нею.

Ідея: захоплення красою природи, утвердження думки про єдність природи людини.

Жанр: поезія (вірш).

Група лірики: пейзажна.

Картина: світанок в полі.

Образи: поля, тополь, ліричного героя.

Римування: довільне, рими жіночі.

Віршовий розмір: двостопний амфібрахій.

Строфічна будова: астрофічний вірш.

Лексика: загальновживана, професійні слова.

Тропи: епітети, порівняння, метафори.

Поетичні фігури: кільце, тавтологія, інверсія, анафора.

Фоніка: асонанс, алітерація.

10 балів

Всього 27 балів

Схожі:

Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconУкраїнська мова 8 клас Завдання з відкритою відповіддю
Синтаксичними називаються словосполучення, утворені поєднанням двох або більше повнозначних частин мови, із яких одне є головним,...
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconУкраїнська мова 9 клас Завдання із відкритою відповіддю
Запишіть речення, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть головні І другорядні члени речення), надпишіть над кожним словом, якою...
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconІіі етап українська мова 10 клас ХVІ варіант Завдання закритої форми
Яку зі стилістичних фігур використано в поданому складному синтаксичному цілому (ссц)?
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconКонтрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Предмет і завдання дисципліни «Українська мова професійного спрямування», його роль у професійній діяльності
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconТкаченко О. Мова І мислення. // Українська мова. 2007. №2. С бадер В.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови //Українська мова і література в школі. 1990.№8. С. 26-31
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconТеоретичний матеріал з дисципліни «Ділова українська мова» для іноземних студентів (магістерський курс) Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова»
Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова» є мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представлена двома функціональними...
Українська мова 10 клас Завдання з відкритою відповіддю iconПерелік напрямів, за якими оголошується прийом до нпу імені М. П. Драгоманова у 2011 році
Філологія. Українська мова і література* (українознавство, українська мова як іноземна, історія, бібліотекознавство, літературне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи