Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18
Скачати 71.31 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18
Дата11.08.2012
Розмір71.31 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної освіти Чернівецької області

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н.р.

Завдання для 9 класу Варіант 9.18


У завданнях 1-8 оберіть одну правильну відповідь


 1. Виберіть електронну конфігурацію йона Сl-:

А. 1S22S22P63S2

Б. 1S22S22P63S23P4

В. 1S22S22P63S23P5

Г. 1S22S22P63S23P6
 1. Укажіть, як змінюється полярність зв’язків у молекулах сполук у ряду РН3—H2S—HCl:

А. збільшується

Б. зменшується

В.спочатку зменшується, а потім збільшується

Г.спочатку збільшується, а потім зменшується
 1. Вкажіть кількість та тип орбіталі, що існує на всіх енергетичних рівнях:

А. лише дві орбіталі

Б. дві p-орбіталі

В.

одна s-орбіталь

Г. дві s-орбіталі
 1. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині, якщо при нагріванні із 100г водного розчину з масовою часткою солі 0,2 випарили 20г води:

А. 0,20

Б. 0,30

В. 0,15

Г. 0,25
 1. Виберіть речовину ХОН у молекулярно-йонній схемі ХОН+НА=А- +2О:

А. NaOH

Б. NH4OH

В. KOH

Г. CsOH
 1. Виберіть умови, за яких збільшується початкова швидкість реакції А(г)(г)=2АВ(г); ∆Н<0

А.

при охолодженні

Б. при зниженні тиску

В. при підвищенні тиску

Г. при зниженні концентрації вихідних речовин
 1. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції HCl+HNO3(k)→NOCl+Cl2+H2O

А. HCl

Б. HNO3

В. NOCl

Г. Cl2
 1. Визначте основний продукт реакції СН3СН2СНBrCH3KOH(спирт.розч)→….. :

А. бут-2-ен

Б. бут-1-ен

В. бут-2-ол

Г. бут-1-ол


^ У завданнях 9-16 оберіть дві правильні відповіді


 1. Вкажіть правильні твердження щодо одноосновної кислоти, у водному розчині якої на кожні 95 недисоційованих молекул припадає 10 йонів:
А. при додаванні до розчину сильної кислоти ступінь дисоціації збільшується

Б. розчин кислоти не проводить електричний струм

В. ступінь дисоціації кислоти становить10%

Г. ступінь дисоціації кислоти становить 5%

Д. розчин кислоти проводить електричний струм
 1. Виберіть твердження щодо хімічних властивостей вуглеводню, молекула якого містить 82,76% Карбону за масою і має відносну густину за воднем 29:

А. приєднує водень

Б. при дегідруванні утворюється бутен

В. хлорується при освітленні

Г. вступає в реакії приєднання

Д. знебарвлює водний розчин KMnO4
 1. Укажіть ізомери н-гептану:
А. СН3—СН—СН—СН3

| |

С2Н5 С2Н5

Б. СН3—СН2—СН— СН2—СН3

|

С2Н5

В. СН3 СН3

| |

СН3—С—СН2— С— СН3

| |

СН3 СН3

Г. СН3—СН—СН— СН—СН3

| | |

СН3 СН3 СН3

Д. СН3

|

СН3—С— СН— СН3

| |

СН3 СН3 1. Виберіть пари йонів, які не можуть одночасно міститися в розчині:

А. Ag+ і NO3

Б. K+ і PO43-

В. Pb2+ і S2-

Г. Ag+ і PO43-

Д. Zn2+ і Cl-
 1. Укажіть структурну формулу та назву за ІЮПАК-номенклатурою хлороформу:

А. СН3Сl

Б. Трихлорметан

В.

СН3СCl 2СН3

Г. Cl

|

ClСН

|

Cl

Д. Н Н

| |

Cl—С—С— Cl

| |

Н Н
 1. Виберіть сполуки, в яких валентність і ступінь окиснення Нітрогену не співпадають:

А. NH3

Б. N2H4

В. N2O3

Г. N2

Д. NO2
 1. Виберіть твердження щодо алкадієну з густиною пари за гелієм 13,5:
А. на спалювання 1л його витрачається 5,5л кисню

Б. добувають дегідрогенізацією ізопрені

В. сировина для добування каучуку

Г. молекула містить шість

σ - зв’язків

Д. добувають дегідрогенізацією пентану
 1. Укажіть формули речовин Х і Х1, які можуть бути реагентами в реакції, що відповідає скороченому йонному рівнянню Х+Х1=Sr2++H2S↑:
А. SrS, H3PO4

Б. SrS, H2SiO3

В. SrS, HCl

Г. SrS, H2SO4

Д. SrS, HNO3


^ У завданнях 17-18 установіть відповідність


 1. Установіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень:

С +Н2→ А 1500°С→ D 650°С,С(акт.)→ F l2,→М


1. А А С2Н2

2. D Б С2Н4

3. F В С6Н6Cl6

4. M Г С6Н5Cl

Д СН4

Е С6Н6


1

2

3

4

Д

А

Е

В
 1. Установіть відповідність між схемами окисно-відновних реакцій і електронно-йонними рівняннями:

 1. ZnS+O2→ZnO+SO2 A. Mn+7+3e→Mn+4

 2. NH3+O2→NO+H2O Б. Mn+7+5e→Mn+2

 3. KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2 B. N-3+5e→N+2

 4. KMnO4+HCl→KCl+Cl2+MnCl2+H2O Г. S-2-6e→S+4

Д. N-3-5e→N+21

2

3

4

Г

Д

А

Б


У завданнях 19-20 встановіть послідовність.


 1. Розташуйте розчини із заданими молярними концентраціями у порядку збільшення концентрації сульфат-йонів:

А. 0,05М Al2(SO4)3

Б. 0,2М K2SO4

В. 0,01М Na2SO4

Г. 0,1М MgSO4

1

2

3

4

В

Г

А

Б
 1. Установіть генетичний ряд добування хлорбензену:

А. CaO

Б. C6H6

В.C2H2

Г.C6H5Cl

Д.CaC2


1

2

3

4

5

А

Д

В

Б

ГГолова журі _____________________________ О.С. Лявинець


Секретар журі __________________ І.М. Ротар

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 10 класу Варіант 10. 9
У завданнях 1-8 виберіть одну правильну відповідь І позначте її у бланку відповідей
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20
У завданнях 1-8 оберіть одну правильну відповідь І позначте її у бланку відповідей
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 12
Вкажіть протонні числа елементів, вищі оксиди яких виявляють амфотерні властивості
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи