Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20
Скачати 69.35 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20
Дата11.08.2012
Розмір69.35 Kb.
ТипДиплом


Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної освіти Чернівецької області

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н.р.

Завдання для 11 класу Варіант 11.20

У завданнях 1-8 оберіть одну правильну відповідь і позначте її у бланку відповідей.


 1. Виберіть умову зміщення рівноваги для підвищення виходу етилену реакції дегідратації спиртів:

СН3-СН2-ОН СН2=СН2 + Н2О – Q.

^ А. підвищення тиску; Б. додавання СuO;

В. додавання НСl; Г. підвищення температури.

 1. Ступінь дисоціації оцтової кислоти у водному розчині зросте, якщо:

^ А. інтенсивно перемішувати цей розчин; Б. додати у розчин CH3COONa;

В. розвести розчин CH3COOH водою; Г. збільшити концентрацію CH3COOH.

 1. У результаті наступних перетворень:

утворюється кінцевий продукт Х5:

^ А. бензойна кислота; В. бензиловий спирт;

Б. фенол; Г. пропіонова кислота.

 1. Позначте, в яких реакціях Нітроген є окисником:

А. NH3 + HCl = NH4Cl; Б. 8HNO3+3Cu = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O;

В. HNO3 + KOH = KNO3 + Н2О; Г . 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

 1. Вкажіть речовини Х1 та Х2 в схемі перетворень:А. ацетон та оцтова кислота; Б. оцтовий альдегід та етанова кислота;

^ В. етанол та оцтова кислота; Г. етаналь та етанол.

 1. Формула продукту, який утворюється в результаті наступної реакції

СН3СН2СН2СН2СН2ОН

А. Б. В. Г.

 1. Вкажіть, які твердження вірні:

 1. При пропусканні надлишку пропену через бромну воду утворюється 2 - бромопропан.

 2. При взаємодії 4-метилпент-1-ену з водою утворюється 4-метилпент-2-ол.

А. вірно тільки 1; Б. вірно тільки 2;

В. обидва твердження вірні; Г. обидва твердження невірні.

 1. Чи вірні наступні твердження про сполуки неметалів?

 1. Всі оксиди, що утворені атомами неметалів є кислотними.

 2. У вищих ступенях окислення атоми неметалів проявляють окисні властивості.

А. вірно тільки 1; Б. вірно тільки 2;

В. обидва твердження вірні; Г. обидва твердження невірні.

У завдання 9 - 16 оберіть ДВІ правильні відповіді і позначте їх у бланку відповідей.

 1. Яке твердження про силу карбонових кислот помилкове?

^ А. сила кислот не залежить від довжини Карбонового ланцюга;

Б. карбонові кислоти більше сильні кислоти, чим феноли;

В. всі карбонові кислоти — слабкі кислоти;

Г. електронодонорні замісники при карбоксильній групі підвищують кислотні властивості цієї групи;

Д. електронодонорні замісники при карбоксильній групі понижують кислотні властивості цієї групи.

 1. Ацетальдегід взаємодіє з :

А. H2; Б. CH4; В. HNO3; Г.CH3OH; Д. C6H5NO2

 1. Вкажіть сполуки, в яких є атоми Гідрогену, що здатні утворювати водневі зв’язки:

А. СН3ОСН3 Б. СН3NH2 В. CH3CH3 Г. CH3Сl Д. СН3СООН

 1. Мурашину та оцтову кислоти можна розрізнити за допомогою:

^ A реакції "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH;

Б взаємодії з NaOH; В взаємодії з купрум (ІІ) гідроксидом при нагріванні;

Г реакції з NaHCO3; Д. реакції з бромною водою.

 1. Вкажіть метали, які є хімічно стійкими до дії концентрованої нітратної кислоти на холоді:

А. мідь; Б. ртуть; В. барій; Г. алюміній; Д. хром .

 1. Виберіть напівсхеми реакцій, що характеризують відновні властивості вуглецю:

А. С + Н2Б. С + Са → В. С + СО2Г. С + Аl → Д. С + Н2SO4 (конц) →


 1. Оптичною активністю володіють молекули:

А. молочної кислоти; Б. 2-хлорпропіонової кислоти;

^ В. трихлороцтової кислоти; Г. амінооцтової кислоти; Д. мурашина кислота.

 1. Виберіть твердження щодо ацетиленового вуглеводню, 27 г якого повністю, прореагував з бромоводнем об’ємом 22,4 л (н.у.):

^ А. молекула містить три атома Карбону; Б. хімічна формула С4Н6;

В. молекула містить 9 σ – зв’язків; Г. з водою у присутності НgSO4 утворює ацетон;

Д. не знебарвлює розчин КМnО4.

У завданнях 17 - 18 установіть відповідність, тобто до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Відповідь впишіть у таблицю і перенесіть її у бланк відповідей.

 1. Встановіть відповідність між назвою органічної сполуки та класом, до якого вона належить:

  назва речовини

  клас сполук

  Відповідь

  1. метилацетат;

  2. пентантриол;

  3. пентан-2-он;

  4. пента-1,3-дієн;

  А алкадієни;

  Б багатоатомні спирти;

  В альдегіди;

  Г складні ефіри;

  Д кетони.
  1

  2

  3

  4

  Г

  Б

  Д

  А
 2. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

реагенти

продукти реакції

Відповідь

1. NH3 + O2;

2. N2 + H2;

3.3 + O2 (kt);

4. NH3 + HNO3;

А NH3;

Б NO + H2O;

В NH4NO3;

Г N2 + NO2 + H2O;

Д N2 + H2O;

Е N2H4.
1

2

3

4

Д

А

Б

В

У завданнях 19 -20 розмістіть варіанти дій ( понять, формул, характеристик) у правильній послідовності. Відповідь впишіть у таблицю і перенесіть її у бланк відповідей.


 1. Установіть послідовність добування барій нітрату із зазначених нижче речовин:  А

  Б

  В

  Г

  А. нітроген (ІІ) оксид,

  1
  Х  Б. амоніак,

  2

  Х


  В. нітратна кислота;

  3


  Х

  Г. нітроген (IV) оксид.

  4  Х
 2. Установіть послідовність утворення проміжних продуктів під час перетворення метану на фенол:

А хлорбензен; Б метан; В етин; Г бензен.

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А


Голова журі _____________________________ О.С. Лявинець


Секретар журі __________________ І.М. Ротар

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 10 класу Варіант 10. 9
У завданнях 1-8 виберіть одну правильну відповідь І позначте її у бланку відповідей
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 18
Укажіть, як змінюється полярність зв’язків у молекулах сполук у ряду рн3—H2S—HCl
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 12
Вкажіть протонні числа елементів, вищі оксиди яких виявляють амфотерні властивості
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної освіти Чернівецької області ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2011/2012 н р. Завдання для 11 класу Варіант 11. 20 iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи