Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\

Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об'єднаннях»
Скачати 49.93 Kb.
НазваПро проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об'єднаннях»
Дата11.08.2012
Розмір49.93 Kb.
ТипДокументи


Про проведення Міжнародної

Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об'єднаннях»

Інститут проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об'єднаннях».

Конференція відбудеться 16-17 листопада 2011 року в приміщені Національної Академії педагогічних наук України у м. Києві • за адресою вул. Артема, 52А.

До участі запрошуються представники органів управління освітою, керівники
та дорослі лідери дитячих організацій та об'єднань, організатори дитячого руху,
координатори обласних, районних, міських рад старшокласників, педагогічні
працівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, клубів за
місцем проживання, представники батьківської громадськості, наукові

співробітники та аспіранти наукових установ, викладачі педагогічних навчальних закладів.

Додаткова інформація за телефоном у м. Києві: 0 (44) 455-53-38, факс -440-25-25, контактна особа Окушко Тетяна Костянтинівна (095 492-99 21).

Умови проведення конференції додаються.

Додаток: на 4 арк.

Заступник Міністра

Б.М. Жебровський


Бут С.В. 486-15-35^ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ"


ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
^ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ УКРАЇНИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЗМІСТУ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МОНМСУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


 

Міжнароднанауково-практична конференція"Формуваннясвітоглядноїпозиціїпідлітків у дитячихоб’єднаннях"відбудеться 16-17 листопада 2011р. в м. Києві

(Адреса: 04053, Київ, вул. Артема, 52 А, Національнаакадемія педагогічних наук України) 

^ Мета конференції:Залученнянауковців  та практиків до обговорення  актуальнихпитань діяльності дитячихоб’єднань у сучаснихреаліях: концепції, технології, моделі, стратегії.

^ Учасники конференції: Наукові співробітники та аспіранти наукових установ, викладачі педагогічних вищих навчальних закладів України і зарубіжних країн  – дослідники проблем дитячого руху, представники органів управління освітою, керівники та дорослі лідери дитячих громадських організацій та об’єднань, організатори дитячого руху, педагогічні працівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, клубів за місцем проживання, представники громадськості.

Тематичнінапрями роботи конференції:

– Теоретико-методичні засади  вихованняособистості у  дитячихоб’єднаннях.

– Виховнийпотенціалдитячихоб’єднань для формуваннясвітоглядноїпозиції дітей та підлітків,  їхсоціальногорозвитку .

– Проблемивзаємодіїдитячихгромадськихорганізацій та об’єднань з різнимисоціальнимиінституціями.

– Сучаснімоделі і технологіїсоціальноговиховання дітей у дитячихоб’єднаннях,  формуванняіміджудитячого об’єднання як відповідальногосоціального партнера суспільства і держави, розвитоксоціальнихініціатив дітей.

– Міжнародний досвід організаціїдитячогоруху, обговоренняшляхівміжнародного партнерства у підтримці та розвиткудитячогоруху.

 

Конференціяпроходитиме у форматіпленарного та секційнихзасідань,  передбачається проведення тематичнихкруглихстолів, науковихдискусій, медіа-презентаційдитячихгромадськихорганізацій та об’єднань тощо.

Робочімовиконференції:українська, російська, англійська.


Умовиучасті у конференції:

Бажаючимвзяти участь у конференціїнеобхідно до 25 вересня 2011 рокунадіслати в оргкомітет:

- заявку на участь у конференції (бланк заявки);

- тезидоповіді (три повністорінки);

- матеріалинауковоїстатті (6 повнихсторінок);

- електронніваріанти тез, статей;

- копіюквитанції про сплату за друкстатті.

 

Учасникиконференціїсплачуютьорганізаційнийвнесок у розмірі100 грн. (сплачується при реєстрації).

Матеріаликонференціїбудутьопубліковані в збірнику учасників Міжнародноїнауково-практичноїконференції.

Оплата публікацій – з розрахунку 20 грн. за друкованусторінку, пересилказбірника – додатково 15 грн. Оплата здійснюєтьсяпоштовимпереказомна адресу: Україна, 04060,  м. Київ,  вул. М. Берлинського, 9, Інститут проблем виховання НАПН України  (ЧиренкоНаталіяВікторівна ,каб. 809; тел.моб. 097-443-33-43)


Вимоги до оформленняматеріалів:

1. Загальнийобсягстатті – 6 повнихсторінок, тез – 3 повністорінки. Обов’язкове резюме українською та англійськоюмовами (після заголовка статті, обсягом  3 рядка).

2. Структура, зміст та оформлення тез та статтіповиннівідповідативимогам ВАК України від 15.01.03 року (Постанова Президії ВАК України за  №7-05/1).

3. Матеріалиподаються в паперовому та електронномуваріантах.

Електроннийваріант: файл формату „RTF” або „DOC” на дискеті 3,5 або диску CD-R (назва файлу –ім’я  та прізвище автора, файл – двікопії на однійдискеті) або на електронну адресу: (E-mail: ldo-ipv@ukr.net ). Шрифт „TimesNewRoman” розміром 14 пунктів; міжрядковийінтервал – 1,5 (з розрахунку – 28-30 рядків на однійсторінці); поля; зліва, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; абзацнийвідступ – 1,27 см, список літератури оформлений за вимогами ВАК (не більше 5 джерел).

4. На окремійсторінцідодаютьсявідомості про автора: прізвище, ім’я та по-батькові, місце роботи, посада, науковийступінь, звання, адреса, контактний телефон, e-mail.

5. Для аспірантів та  здобувачівобов’язковою є наявністьзавіреноїрецензіїнаукового керівника (якщонауковийкерівник буде співавторомпублікації, то рецензія не обов’язкова); а для молодихвчених – рекомендаціякафедри (якщонауковийкерівник - співавторпублікації, то рецензія не обов’язкова).

Авторинесутьособистувідповідальність за достовірністьнаданихматеріалів та за дотриманнязаконодавства в галузіавторського права. Оплата здійснюєтьсяпісляузгодженняпублікації з редакційною радою.

Авторськийпримірникзбірникавидаєтьсяучаснику на конференції.

Матеріалиоформлені без дотриманнявказанихвимог, публікуватись не будуть.

До 25 жовтня 2011 рокупроханняпідтвердити свою участь у конференції. Прохання до учасників самостійнопотурбуватись про квитки на зворотнійпроїзд.

Оплата відрядження, проїзд та харчування – за рахунокорганізації-відрядника. Вартістьпроживання у готеліУніверситету менеджменту НАПН України 150-200 грн. за добу. Можливебронюваннямісць у гуртожиткуУніверситету менеджменту НАПН України (160 грн. на добу).

Заявка на участь, тези, статті, квитанції (копії!) про сплатувартостідрукустатті, один конверт (зі зворотноюадресою автора) просимо надсилатина  адресу: Україна, 04060,  м. Київ,  вул. М. Берлинського, 9, Інститут проблем виховання НАПН України  (лабораторіядитячихоб’єднань, каб. 809); електроннийваріантнадсилати  на електронну адресу (E-mail:ldo-ipv@ukr.net) до 25 вересня 2011 р.;

Адреса оргкомітету: Інститут проблем виховання НАПН України, Україна, 04060,  м. Київ,  вул. М.Берлинського, 9. Телефон для довідок:   (38044)  455-53-38 (дод.113), факс (38044) 440-25-25.

Відповідальна особа: Окушко ТетянаКостянтинівна, завідувач лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України, тел.моб.+380954929921.


ОргкомітетМіжнародноїнауково-практичноїконференції.

 

Схожі:

Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Орієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Шановні колеги! Інформуємо Вас про проведення III міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-аналітичне забезпечення упра-вління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка ”,
Вас про проведення III міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-аналітичне забезпечення упра-вління фінансово-економічною...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Шановні колеги! Інформуємо Вас про проведення  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві»
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\«Формування світоглядної культури молодої особистості» 10 квітня 2012 року
Криворізького національного університету. До участі у конференції запрошуються студенти І аспіранти, – всі ті, коло наукових інтересів...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\«Формування світоглядної культури молодої особистості» 10 квітня 2012 року
Криворізького національного університету. До участі у конференції запрошуються студенти І аспіранти, – всі ті, коло наукових інтересів...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Iv міжнародної науково-практичної конференції "проблеми формування нової економіки XXI століття "
Удк І ббк, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші внзи І науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Звіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів на...
Про проведення Міжнародної Науково-практичної конференції «Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об\Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи